Registrering och aktivering från användargränssnittet

När installationsprocessen är klar är nästa steg att registrera och aktivera din produkt.

Du kan aktivera din licens med något av följande alternativ:

Obs! Information om hur du flyttar eller avaktiverar produktnyckeln finns i Flytta eller inaktivera produktnycklar.Flytta eller inaktivera produktnycklar

Om du är Tableau Cloud-kund eller LBLM-aktiverad (inloggningsbaserad licenshantering) Tableau Server-kund, eller har köpt en Creator-licens, följer du dessa steg.

 1. När installationsprocessen är klar öppnar du Tableau Desktop. Detta startar formuläret Tableau-registrering där du kan registrera och aktivera din produkt.

 2. Fyll i fälten i registreringsformuläret och klicka sedan på Aktivera Tableau.

  Om du aktiverar Tableau Desktop som en provversion klickar du på Starta provversionen nu längst ned på skärmen.

 3. Välj något av följande alternativ:

  • Aktivera med en produktnyckel: Använd det här alternativet om du aktiverar via användargränssnittet och har en produktnyckel.

  • Aktivera genom att logga in på en server: Använd det här alternativet om du använder inloggningsbaserad licenshantering för att aktivera din produkt.

 • Aktivera med en produktnyckel: Om du aktiverar med en produktnyckel ska du radera eventuell befintlig text i fältet Ange produktnyckel. Kopiera din produktnyckel (från platsen där du sparade den från proceduren Hitta din produktnyckel) och klistra in den i textrutan. Klicka sedan på Aktivera.

  En andra skärm visas för att slutföra aktiveringsprocessen. Klicka på Fortsätt för att slutföra processen.

  Om Tableau inte kan ansluta till webbplatsen som autentiserar produktnyckeln kan den inte slutföra aktiveringen och du måste aktivera produkten offline. Följ anvisningarna i Aktivera din produkt offline för att slutföra aktiveringsprocessen.

 • Aktivera genom att logga in på en server: Om du aktiverar med hjälp av inloggningsbaserad licenshantering anger du URL:en för din server och klickar på Anslut.

  Logga in på din server och fyll i registreringssidan om det behövs. Avsluta med att klicka på Registrera.

 • Aktivera genom att logga in på en server för Tableau Cloud: Om du aktiverar med Tableau Cloud klickar du på Tableau Cloud.

  Logga in på ditt Tableau Cloud-konto.

 1. Starta Tableau Prep Builder.

 2. Välj ett av följande alternativ på sidan Aktivering:

  • Starta en provversion: Välj det här alternativet om du inte har en produktnyckel men vill testa Tableau Prep Builder.
  • Aktivera med en produktnyckel: Använd det här alternativet om du aktiverar via användargränssnittet och har en produktnyckel.
  • Aktivera genom att logga in på en server: Använd det här alternativet om du använder inloggningsbaserad licenshantering för att aktivera din produkt.
  • Köp en licens: Välj det här alternativet för att gå till Tableaus webbplats och köpa en licens.

 • Aktivera med en produktnyckel: Om du aktiverar med en produktnyckel tar du bort eventuell befintlig text i fältet Ange produktnyckel, kopierar produktnyckeln (från den plats där du sparade den i steget Hitta din produktnyckel), klistrar in den i textrutan och klickar sedan på Aktivera.

Fyll i registreringsformuläret och klicka sedan på Registrera.

 • Aktivera med hjälp av inloggningsbaserad licenshantering: Om du aktiverar med hjälp av inloggningsbaserad licenshantering anger du URL:en för din Tableau Server eller Tableau Cloud och klickar på Anslut.

Logga in på din server.

Tableau Cloud-kunder kommer att omdirigeras för att logga in på molnservern.

Fyll i registreringssidan om det behövs och klicka på Registrera mig. När din registrering är klar öppnas Tableau Prep Builder och du kan börja förbereda din data.

Är Tableau Prep Builder nytt för dig? Se Komma igång-självstudiekursen(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att lära dig hur du skapar ditt första flöde.

Aktivera din produkt offline

Obs! Om du uppgraderar versioner och har betalat ditt underhåll sedan förra gången offlineaktiveringen slutfördes (endast Tableau Desktop) kontaktar du Tableau-kundtjänst(Länken öppnas i ett nytt fönster) via e-post för en uppdaterad produktnyckel innan du fortsätter med aktiveringen offline.

Om du installerar produkten på en dator som inte har internetåtkomst eller om företagets brandvägg eller proxy begränsar åtkomsten till webbplatsen licensing.tableau.com måste du slutföra stegen nedan för att aktivera din produkt. Du behöver tillgång till en annan dator som har internetåtkomst för att slutföra alla steg i denna procedur.

För att aktivera Tableau Prep Builder offline behöver du din produktnyckel och du måste ha Tableau Desktop version 2018.1 eller senare installerad på samma dator som är offline.

 1. I dialogrutan Aktivera Tableau, klicka på Aktivera med en produktnyckel.

 2. Ange din produktnyckel och klicka på Aktivera.

 3. Tableau uppmanar dig att spara en fil som du kan använda för offline-aktivering. Klicka på Spara.

  Obs! Om du utför aktiveringsprocessen offline på grund av brandväggs- eller proxybegränsningar kanske du inte uppmanas att spara aktiveringsfilen. Koppla i sådana fall bort datorn från nätverket manuellt och starta sedan om denna procedur så att du kan uppmanas att spara aktiveringsfilen.

 4. Spara filen på en plats du kan komma åt från en dator som har tillgång till internet. Använd standardfilnamnet (offline.tlq).

 5. Klicka på Avsluta.

 6. Öppna en webbläsare på en dator som är ansluten till internet och gå till sidan Aktivering(Länken öppnas i ett nytt fönster) på Tableaus webbplats.

 7. Fyll i anvisningarna för offlineaktivering för att skicka in din offline.tlq-fil och skapa en activation.tlf-fil.

 8. Spara activation.tlf-filen och kopiera den sedan till datorn där du installerade Tableau Desktop.

 9. På datorn som är offline dubbelklickar du på activation.tlf-filen för att utföra offlineaktiveringen.

 1. Starta Tableau Desktop.

 2. Välj Hjälp > Hantera produktnycklar på menyn längst upp.

 3. Klicka på Aktivera i dialogrutan Hantera produktnycklar.

 4. Klicka på Aktivera med en produktnyckel, ange din produktnyckel för Tableau Prep Builder och klicka sedan på Aktivera.

 5. Tableau Desktop upptäcker att du är offline och visar följande meddelande. Klicka på Spara för att skapa en aktiveringsfil.

 6. Spara filen på en plats där du kan komma åt datorn som är offline. Använd standardfilnamnet (offline.tlq).

 7. Öppna en webbläsare på en dator som är ansluten till internet och gå till sidan Aktivering(Länken öppnas i ett nytt fönster) på Tableaus webbplats.
 8. Följ anvisningarna och välj den (offline.tlq)-fil som du precis skapat och ladda upp den för att skapa en activation.tlf-fil. Denna fil krävs för att aktivera Tableau Prep Builder.

 9. Klicka på Överför aktiveringsfilen. Du bör få en bekräftelsedialogruta som säger att överföringen lyckades.

 10. Klicka på länken i bekräftelsedialogrutan för att ladda ned aktiveringsfilen för att slutföra aktiveringsprocessen.

 11. Kopiera filen activation.tlf till datorn där du installerade Tableau Prep Builder.

 12. På datorn som är offline dubbelklickar du på filen activation.tlf för att utföra offlineaktiveringen.

 13. Stäng Tableau Desktop.

 14. Starta Tableau Prep Builder. Du kommer att uppmanas att fylla i registreringsformuläret för att registrera produkten. Om du har registrerat en Tableau-produkt tidigare kan fälten fyllas i automatiskt.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!