การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ (ทั่วไปและการปรับแต่ง)

การตั้งค่าต่อไปนี้จะมีอยู่ในหน้าทั่วไปและการปรับแต่งในเซิร์ฟเวอร์ - การตั้งค่า

การตั้งค่าเหล่านี้หลายรายการจะย้ายจากหน้าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ไปยังหน้าการตั้งค่าไซต์เมื่อในเซิร์ฟเวอร์มีมากกว่าหนึ่งไซต์ โดยรายการเหล่านั้นจะระบุไว้ว่า “ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์”

ทั่วไป

การตั้งค่าคำอธิบาย
ชื่อและ ID ไซต์

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ระบุชื่อไซต์ที่พบในอินเทอร์เฟซผู้ใช้และ ID ที่พบใน URL ของไซต์ (หากคุณกำลังแก้ไขไซต์ค่าเริ่มต้น คุณจะไม่สามารถเปลี่ยน ID ได้)

คุณไม่สามารถเปลี่ยนส่วน “#/site” ของ URL ได้ (ตัวอย่างเช่น http://localhost/#/site/sales) ในสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์ เซกเมนต์เหล่านี้จะปรากฏใน URL สำหรับไซต์อื่นที่ไม่ใช่ไซต์ค่าเริ่มต้น

พื้นที่เก็บข้อมูล

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

เลือก ขีดจำกัดเซิร์ฟเวอร์ หรือ GB จากนั้นให้ป้อนจำนวนกิกะไบต์ที่คุณต้องการให้เป็นขีดจำกัดสำหรับพื้นที่จัดเก็บสำหรับเวิร์กบุ๊กที่เผยแพร่ การแยกข้อมูล และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

หากคุณตั้งค่าขีดจำกัดของเซิร์ฟเวอร์และไซต์เกินขีดจำกัด ผู้เผยแพร่จะถูกป้องกันไม่ให้อัปโหลดเนื้อหาใหม่จนกว่าไซต์จะอยู่ภายใต้ขีดจำกัดอีกครั้ง ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถติดตามตำแหน่งที่ไซต์สัมพันธ์กับขีดจำกัดได้โดยใช้คอลัมน์ "พื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุด" และ "พื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้" ในหน้าไซต์

ประวัติการแก้ไข

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ระบุตัวเลขของเวอร์ชันก่อนหน้าของเวิร์กบุ๊ก ลำดับงาน และแหล่งข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์
การจัดการผู้ใช้

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

กำหนดว่ามีเพียงผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่สามารถเพิ่มและลบผู้ใช้และเปลี่ยนบทบาทของไซต์ได้ หรือว่าผู้ดูแลไซต์ก็สามารถทำได้เช่นกัน

หากคุณอนุญาตให้ผู้ดูแลไซต์จัดการผู้ใช้ ให้ระบุจำนวนผู้ใช้ที่สามารถเพิ่มลงในไซต์ได้ โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ขีดจำกัดของเซิร์ฟเวอร์จะเพิ่มจำนวนใบอนุญาตของเซิร์ฟเวอร์ที่พร้อมใช้งาน สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีการอนุญาตที่อิงตามคอร์เป็นหลัก จะไม่มีขีดจำกัด
 • ขีดจำกัดของไซต์ช่วยให้ผู้ดูแลไซต์สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ถึงขีดจำกัดที่คุณระบุ
 • ขีดจำกัดบทบาทในไซต์ช่วยให้ผู้ดูแลไซต์สามารถเพิ่มผู้ใช้ของแต่ละบทบาทในไซต์ได้ถึงขีดจำกัดการอนุญาตที่คุณระบุสำหรับไซต์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ดูใบอนุญาตของเซิร์ฟเวอร์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การเขียนเว็บ

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ควบคุมว่าจะเปิดใช้งานการเขียนบนเบราว์เซอร์สำหรับไซต์หรือไม่ เมื่อปิดใช้งานการเขียนเว็บสำหรับเวิร์กบุ๊ก ผู้ใช้จะไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขเวิร์กบุ๊กที่เผยแพร่จากสภาพแวดล้อมของเว็บของเซิร์ฟเวอร์ได้ แต่ต้องใช้ Tableau Desktop เพื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กอีกครั้งแทน เมื่อปิดใช้งานการเขียนเว็บสำหรับลำดับงาน ผู้ใช้จะไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขลำดับงานที่เผยแพร่จากสภาพแวดล้อมของเว็บของเซิร์ฟเวอร์ได้ แต่ต้องใช้ Tableau Prep Builder เพื่อเผยแพร่ลำดับงานอีกครั้งแทน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งค่าการเข้าถึงและฟังก์ชันการเขียนเว็บของไซต์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Cloud

Tableau Prep Conductor

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ควบคุมว่าผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมสามารถกำหนดเวลาและตรวจสอบลำดับงานได้ Tableau Prep Conductor เป็นส่วนหนึ่งของ Tableau การจัดการข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เกี่ยวกับ Tableau Prep Conductor(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
Tableau Catalog

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ปิดความสามารถของแคตตาล็อกเมื่อ Tableau Server หรือไซต์ Tableau Cloud ได้รับอนุญาตด้วย การจัดการข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปิดใช้งานแคตตาล็อก(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
การตั้งค่าอีเมล

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ระบุที่อยู่ต้นทางและส่วนท้ายของข้อความที่เห็นในอีเมลอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและการสมัครใช้งาน
ประสิทธิภาพเวิร์กบุ๊กหลังจากการรีเฟรชที่กำหนดเวลาไว้

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

คำนวณเวิร์กบุ๊กที่ดูล่าสุดล่วงหน้าพร้อมการรีเฟรชที่กำหนดเวลาไว้เพื่อเปิดเวิร์กบุ๊กให้เร็วขึ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดค่าประสิทธิภาพเวิร์กบุ๊กหลังจากการรีเฟรชที่กำหนดเวลาไว้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
เมตริกประสิทธิภาพการทำงานของเวิร์กบุ๊ก

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ให้ผู้ใช้ไซต์รวบรวมเมตริกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเวิร์กบุ๊ก เช่น ความเร็วในการโหลด เมื่อต้องการเริ่มต้นการบันทึก ผู้ใช้ต้องเพิ่มพารามิเตอร์ลงใน URL ของเวิร์กบุ๊ก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างการบันทึกประสิทธิภาพ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
การล้างคีย์เชนที่มีการจัดการ

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ให้ผู้ดูแลไซต์จัดการคีย์เชนข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้สำหรับการเชื่อมต่อ OAuth บนไซต์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเชื่อมต่อ OAuth(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
ระงับงานรีเฟรชการแยกข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร Tableau สามารถระงับงานรีเฟรชการแยกข้อมูลโดยอัตโนมัติสำหรับเวิร์กบุ๊กที่ไม่ได้ใช้งาน ฟีเจอร์นี้จะนำไปใช้เฉพาะกับกำหนดเวลารีเฟรชที่เรียกใช้รายสัปดาห์หรือบ่อยกว่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ระงับการรีเฟรชการแยกข้อมูลโดยอัตโนมัติสำหรับเวิร์กบุ๊กที่ไม่ได้ใช้งาน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Cloud
การมองเห็นของผู้ใช้

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ควบคุมว่าชื่อผู้ใช้และชื่อกลุ่มใดที่จะปรากฏแก่ผู้ใช้อื่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู จัดการการมองเห็นของผู้ใช้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Cloud
ความพร้อมใช้งานของ “สอบถามข้อมูล”

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ควบคุมว่าจะเปิดหรือปิดใช้งาน “สอบถามข้อมูล” เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแหล่งข้อมูล Ask Data (สอบถามข้อมูล) ช่วยให้ผู้ใช้สืบค้นข้อมูลโดยใช้ภาษาการสนทนา และดูการแสดงเป็นภาพโดยอัตโนมัติ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างมุมมองโดยอัตโนมัติด้วย Ask Data (สอบถามข้อมูล)(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของผู้ใช้ Tableau
ความพร้อมใช้งานของ “อธิบายข้อมูล”

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ควบคุมว่าผู้ใช้ไซต์ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมสามารถเรียกใช้ Explain Data (อธิบายข้อมูล) ได้หรือไม่ และผู้เขียนสามารถเข้าถึง การตั้งค่า Explain Data (อธิบายข้อมูล) ได้หรือไม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ควบคุมการเข้าถึง “อธิบายข้อมูล” หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Explain Data (อธิบายข้อมูล) โปรดดู ค้นพบข้อมูลเชิงลึกได้รวดเร็วขึ้นด้วย “อธิบายข้อมูล”
เข้าถึงข้อมูลเมตาเกี่ยวกับฐานข้อมูลและตารางโดยอัตโนมัติ

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

มอบความสามารถบางอย่างแก่ผู้ใช้โดยอัตโนมัติไปยังเนื้อหาภายนอกโดยใช้สิทธิ์ที่รับมา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปิดสิทธิ์ที่รับมา(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Cloud
ข้อมูลความเกี่ยวพันที่ละเอียดอ่อน

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ระบุว่าควรทำให้ข้อมูลยุ่งเหยิงหรือกรองข้อมูลความเกี่ยวพันที่ละเอียดอ่อนหรือไม่ เมื่อผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมในข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อมูลความเกี่ยวพันที่ละเอียดอ่อน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การเข้ารหัสการแยกข้อมูลเมื่อจัดเก็บ

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ให้คุณเข้ารหัสการแยกข้อมูล .hyper ในขณะที่จัดเก็บบน Tableau Server ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถบังคับใช้การเข้ารหัสการแยกข้อมูลทั้งหมดบนไซต์ของตน หรืออนุญาตให้ผู้ใช้เข้ารหัสการแยกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่โดยเฉพาะได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเข้ารหัสการแยกข้อมูลเมื่อจัดเก็บ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
Tableau Mobile

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

การแชร์

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

อนุญาตให้ผู้ใช้แบ่งปันรายการกับผู้ใช้รายอื่นโดยตรง เมื่อมีการแชร์รายการ ผู้รับจะได้รับการแจ้งเตือน และมีการเพิ่มรายการนั้นไปยังหน้า "แชร์กับฉัน" หากไม่ได้เปิดใช้งานสิ่งนี้ ผู้ใช้จะสามารถคัดลอกลิงก์เพื่อแชร์เท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แชร์เนื้อหาเว็บ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของผู้ใช้ Tableau
ความคิดเห็น

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ควบคุมว่าผู้ใช้สามารถเพิ่มหมายเหตุในแผงความคิดเห็นด้านข้างสำหรับแต่ละมุมมองและ @mention ผู้ใช้ Tableau อื่นๆ เพื่อแจ้งให้ทราบทางอีเมล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ Tableau
การแจ้งเตือนตามข้อมูล

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ให้ผู้ใช้รับอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลถึงเกณฑ์หลัก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่งการแจ้งเตือนตามข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ Tableau
การแท็ก

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ระบุจำนวนแท็กที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มไปยังรายการได้ ขีดจำกัดที่เป็นค่าเริ่มต้นคือ 50 แท็ก และสูงสุดคือ 200 แท็ก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใช้แท็ก(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
รายการแนะนำสำหรับมุมมอง

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ควบคุมว่าจะแสดงคำแนะนำบนไซต์หรือไม่ และชื่อของผู้ใช้ที่ดูรายการที่แนะนำจะแสดงบนเคล็ดลับเครื่องมือให้คำแนะนำหรือไม่

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Tableau Server ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถปิดใช้งานคำแนะนำได้

ขอสิทธิ์เข้าถึง

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ให้ผู้ใช้ส่งคำขอเข้าถึงไปยังเจ้าของเนื้อหาหรือเจ้าของโครงการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ให้ผู้ใช้ไซต์ส่งคำขอเข้าถึงไปยังเนื้อหา(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Cloud
การรวมแบบข้ามฐานข้อมูล

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

กำหนดว่ากระบวนการรวมจะเกิดขึ้นที่ใดเมื่อรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู รวมตารางจากฐานข้อมูลอื่น(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของผู้ใช้ Tableau
ประเภทเนื้อหาเมตริก

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ควบคุมว่าเมตริกจะพร้อมใช้งานบนไซต์หรือไม่ เมื่อเปิดใช้งาน ผู้ใช้สามารถสร้างเมตริกจากมุมมองต่างๆ ได้ และเมตริกจะปรากฏเป็นประเภทเนื้อหา เมื่อปิดใช้งาน เมตริกจะไม่ปรากฎบนไซต์หรือดำเนินการซิงค์ต่อ แต่คุณจะสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์อีกครั้งเพื่อนำเมตริกที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้กลับมาได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การตั้งค่าสำหรับเมตริก” ในส่วนความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การเลิกใช้ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิม

ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิมของ Tableau เลิกใช้แล้วใน Tableau Cloud ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 และจะเลิกใช้ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2024.2 ในเดือนตุลาคม 2023 Tableau ได้ยกเลิกความสามารถในการฝังเมตริกเดิมใน Tableau Cloud และ Tableau Server เวอร์ชัน 2023.3 สำหรับ Tableau Pulse เราได้พัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้นในการติดตามเมตริกและถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างเมตริกด้วย Tableau Pulse เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่และสร้างและแก้ปัญหาเมตริก (เลิกใช้แล้ว) สำหรับฟีเจอร์ที่เลิกใช้แล้ว

โซนเวลาของไซต์สำหรับการแยกข้อมูล

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

เขตเวลาเริ่มต้นสำหรับแหล่งข้อมูลที่ใช้การแยกข้อมูลในไซต์คือ เวลามาตรฐานสากล (UTC) ผู้ดูแลไซต์สามารถตั้งค่าเขตเวลาอื่นได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งโซนเวลาของไซต์สำหรับการแยกข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือของ Tableau Cloud
เรียกใช้ตอนนี้

บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์ การดำเนินการนี้จะปรากฏทั้งในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ (ที่ด้านล่างของหน้า) และการตั้งค่าไซต์

ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่ออนุญาตหรือห้ามไม่ให้ผู้ใช้เรียกใช้การรีเฟรชการแยกข้อมูล ลำดับงาน และการสมัครใช้งานด้วยตนเอง การตั้งค่านี้สามารถปรับใช้ที่ระดับเซิร์ฟเวอร์เพื่อรวมไซต์ทั้งหมดบน Tableau Server ได้ หรือปรับใช้ที่ระดับไซต์เพื่อให้มีเฉพาะบางไซต์เท่านั้น

 • ตัวเลือกนี้จะตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานได้ด้วยตนเอง ล้างช่องทำเครื่องหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เรียกใช้งานด้วยตนเอง
 • โดยจะนำไปใช้กับงานที่ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยตนเองจากเว็บอินเทอร์เฟซ การเรียกใช้ REST API หรือคำสั่ง tabcmd เท่านั้น งานที่เริ่มต้นจากงานที่กำหนดเวลาไว้จะยังคงทำงานตามเวลาที่กำหนดและจะไม่ได้รับผลกระทบ
 • เลือก เรียกใช้ตอนนี้ เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อ (แบบสด/การแยกข้อมูล) ของแหล่งข้อมูลบนไซต์
จัดการการแจ้งเตือน

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ควบคุมวิธีที่ผู้ใช้ไซต์สามารถรับการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ เช่น งานการแยกข้อมูล ลำดับงาน หรือควบคุมเวลาที่ผู้ใช้คนอื่นแชร์เนื้อหากับพวกเขาหรือกล่าวถึงพวกเขาในความคิดเห็น สามารถดูการแจ้งเตือนได้ในไซต์ Tableau ของผู้ใช้ผ่านทางศูนย์การแจ้งเตือน หรือที่ส่งไปทางอีเมล เมื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือน ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนได้ในหน้าการตั้งค่าบัญชี
การติดตามข้อมูลโฟลว์

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ควบคุมว่าเจ้าของโฟลว์สามารถกำหนดเวลาและส่งอีเมลที่มีข้อมูลเอาต์พุตโฟลว์ให้กับตัวเองและผู้อื่นได้ เมื่อคุณอนุญาตให้มีการสมัครรับข้อมูลจากโฟลว์แล้ว คุณจะสามารถควบคุมได้ว่าจะรวมข้อมูลเอาท์พุตของโฟลว์ในอีเมลสำหรับการสมัครรับข้อมูลและแนบไฟล์เอาต์พุตของโฟลว์กับอีเมลหรือไม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่แจ้งเตือนผู้ใช้ถึงการเรียกใช้โฟลว์ที่สำเร็จ
ออบเจ็กต์หน้าเว็บ

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ควบคุมว่าออบเจ็กต์แดชบอร์ดเหล่านี้สามารถแสดง URL เป้าหมายได้หรือไม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การรักษาความปลอดภัยสำหรับออบเจ็กต์หน้าเว็บ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของผู้ใช้ Tableau
พื้นที่ส่วนบุคคล

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

อนุญาตให้ผู้ใช้ไซต์ที่เป็น Creator และ Explorer สามารถสร้างและบันทึกเนื้อหาไปยังพื้นที่ส่วนบุคคลที่เป็นส่วนตัวได้ เมื่อพื้นที่ส่วนบุคคลเปิดใช้อยู่ คุณสามารถตั้งค่าขีดจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูลของผู้ใช้ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างและแก้ไขเนื้อหาส่วนตัวใน "พื้นที่ส่วนบุคคล"
คอลเลกชัน

ย้ายไปยังการตั้งค่าไซต์บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์

ควบคุมว่าจะมีคอลเลกชันหรือไม่ เมื่อคุณเปิดใช้คอลเลกชัน ผู้ใช้จะสามารถสร้างคอลเลกชันเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาและเรียกดูคอลเลกชันที่ผู้ใช้รายอื่นใช้งานได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูจัดระเบียบรายการในคอลเลกชัน
รีจิสทรีไคลเอ็นต์ OAuthสำหรับชุดย่อยของตัวเชื่อมต่อ คุณสามารถลงทะเบียนไคลเอ็นต์ OAuth ที่กำหนดเองสำหรับไซต์เพื่อแทนที่ไคลเอ็นต์ OAuth ที่ได้รับการกำหนดค่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์ การลงทะเบียนไคลเอ็นต์ OAuth ที่กำหนดเองนี้ หมายความว่าคุณจะเปิดใช้งานการเชื่อมต่อใหม่และที่มีอยู่ เพื่อใช้งานไคลเอ็นต์ OAuth ระดับไซต์แทนไคลเอ็นต์ OAuth ทั่วทั้งเซิร์ฟเวอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกำหนดค่า OAuth แบบกำหนดเองสำหรับไซต์
การเร่งมุมมองควบคุมว่าผู้ใช้ไซต์ Creator และ Explorer จะสามารถเร่งความเร็วสำหรับมุมมองในเวิร์กบุ๊กของตนเพื่อให้โหลดได้รวดเร็วขึ้นได้หรือไม่ เมื่อคุณอนุญาตให้มีการเร่งความเร็วของมุมมอง คุณจะสามารถกำหนดจำนวนมุมมองสูงสุดที่จะเร่งความเร็วได้ และคุณจะสามารถเลือกที่จะระงับการเร่งความเร็วโดยอัตโนมัติสำหรับมุมมองที่มีงานการเร่งความเร็วที่ล้มเหลวซ้ำๆ ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเร่งมุมมอง
หน้าเริ่มต้นลิงก์ที่นำไปยังหน้าเริ่มต้นตามค่าเริ่มต้นปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์สำหรับผู้ใช้ทุกคน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนหน้าเริ่มต้นตามค่าเริ่มต้น โปรดดู ตั้งค่าหน้าเริ่มต้นที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด ผู้ใช้แต่ละรายจะสามารถลบล้างการตั้งค่านี้ได้ (โปรดดูการเข้าถึงโปรไฟล์ของคุณและการตั้งค่าบัญชี(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
การเข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชม อนุญาตให้ผู้ใช้ดูและโต้ตอบกับมุมมองที่ฝังได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบไปยังบัญชี Tableau Server สามารถมอบสิทธิ์ให้บัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมได้เพื่อควบคุมการโต้ตอบที่ได้รับอนุญาตสำหรับแต่ละมุมมอง ตัวเลือกนี้ใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีใบอนุญาตเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบนแกนประมวลผลเท่านั้น

ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้กับเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่สามารถเลือกได้ระหว่างการตั้งค่า

ข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังที่อยู่ในเนื้อหา
 • ให้ผู้เผยแพร่ฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบในแหล่งข้อมูล ลำดับงาน หรือเวิร์กบุ๊กได้

  อนุญาตให้ผู้เผยแพร่แนบรหัสผ่านไปกับลำดับงานหรือเวิร์กบุ๊กที่เผยแพร่ซึ่งจะตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้เว็บเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ รหัสผ่านจะแนบไปกับอินพุตลำดับงานหรือเวิร์กบุ๊ก และเข้าถึงได้ในเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กใน Tableau Desktop ผู้ใช้ยังจำเป็นต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล เมื่อปิดการตั้งค่านี้ รหัสผ่านแบบฝังที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกบันทึก แต่จะไม่ถูกใช้เพื่อการตรวจสอบสิทธิ์ หากเปิดการตั้งค่า ผู้ใช้จะไม่จำเป็นต้องฝังรหัสผ่านอีกครั้ง

 • ให้ผู้เผยแพร่กำหนดเวลาการเรียกใช้ลำดับงานและการรีเฟรชการแยกข้อมูล

  อนุญาตให้ผู้เผยแพร่กำหนดเวิร์กบุ๊กและลำดับงานลงในกำหนดการ ตัวเลือกนี้ใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งาน ให้ผู้เผยแพร่ฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบในแหล่งข้อมูล ลำดับงาน หรือเวิร์กบุ๊กได้ เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้ Tableau Desktop จะเห็นตัวเลือกการจัดกำหนดการในกล่องโต้ตอบการเผยแพร่

การปรับแต่งการเข้าสู่ระบบ

เพิ่มบันทึกย่อที่กำหนดเองไปยังหน้าเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ การตั้งค่าเข้าสู่ระบบช่วยให้คุณเพิ่มข้อความได้ คุณสามารถเพิ่ม URL เพื่อทำให้ข้อความเป็นลิงก์ได้ บันทึกนี้จะปรากฏขึ้นหากผู้ใช้ได้รับข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบ

บันทึกย่อที่กำหนดเองไม่แสดงบน Tableau Mobile หากมีการกำหนดค่า Tableau Server ด้วยพูลข้อมูลประจำตัว(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หมายเหตุการปรับแต่ง “เข้าสู่ระบบ” จะปรากฏบนทั้งหน้า Landing Page ของ Tableau Server ใต้ตัวเลือก “เข้าสู่ระบบ” ทั้งหมด และบนหน้าที่ผู้ใช้พูลเริ่มต้นของคุณ (การกำหนดค่า TSM) ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

หากต้องการกำหนดบันทึกที่กำหนดเอง ให้เข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ใน Tableau Server ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือกจัดการเว็บไซต์ทั้งหมดจากรายการเว็บไซต์แบบดรอปดาวน์ เลือกการตั้งค่าและเพิ่มข้อความในการปรับแต่งการเข้าสู่ระบบ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

การกำหนดเวลาฝึกอบรมรายการแนะนำรายการแนะนำมีสองรูปแบบ ได้แก่ รายการแนะนำสำหรับแหล่งข้อมูลและตาราง (สำหรับ Tableau Desktop) และรายการแนะนำสำหรับมุมมอง (สำหรับ Tableau Server) รายการแนะนำจะขึ้นอยู่กับความนิยมของเนื้อหาและเนื้อหาที่ใช้โดยผู้ใช้รายอื่นซึ่งพิจารณาแล้วว่าคล้ายกับผู้ใช้ปัจจุบัน

การกำหนดเวลาฝึกอบรมจะควบคุมความถี่ที่เซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบเนื้อหาใหม่และข้อมูลการใช้งานใหม่เพื่อให้รายการแนะนำเป็นปัจจุบัน เนื้อหาใหม่ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลและเวิร์กบุ๊กที่ใหม่และเป็นปัจจุบัน ข้อมูลการใช้งานใหม่ประกอบไปด้วยข้อมูล เช่น “Laura Rodriquez ได้ใช้แหล่งข้อมูล Food Catering” และ “Henry Wilson ได้เข้าถึงมุมมอง Monthly Sales”

หากคุณสังเกตเห็นผลกระทบด้านประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ ให้กำหนดเวลาให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์โหลดน้อย หากต้องการติดตามผลกระทบด้านประสิทธิภาพ ให้มองหางาน “เครื่องมือฝึกอบรมรายการแนะนำ” หรือ “ดูเครื่องมือฝึกอบรมรายการแนะนำ” ในมุมมองงานที่ดำเนินการในพื้นหลังที่ไม่ใช่การแยกข้อมูล

หากคุณต้องการปิดใช้งานรายการแนะนำ ให้เปลี่ยนตัวเลือก "recommendations.enabled” ตัวเลือกของเซตในการกำหนดค่า tsm เป็น ”เท็จ” หากต้องการปิดใช้งานเฉพาะรายการแนะนำสำหรับมุมมอง ให้เปลี่ยนตัวเลือก “recommendations.vizrecs.enabled” เป็น “เท็จ”

ไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อ ควบคุมว่าผู้ใช้มือถือต้องเข้าสู่ระบบและป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับ Tableau Server หรือไม่ หรือจะให้ผู้ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Tableau Server ได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบหลังจากที่ผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์อุปกรณ์ของผู้ใช้สำเร็จในครั้งแรก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์ไคลเอ็นต์อัตโนมัติ
ภาษาและตำแหน่งควบคุมภาษาที่ใช้ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของเซิร์ฟเวอร์ และควบคุมข้อมูลท้องถิ่นที่ใช้ในมุมมอง ผู้ใช้แต่ละรายสามารถลบล้างการตั้งค่านี้ได้บนหน้าการตั้งค่าบัญชีของผู้ใช้ นอกจากนี้ จะมีการประเมินการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ก่อนเพื่อกำหนดว่าควรใช้ภาษาและข้อมูลท้องถิ่นใด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูภาษาและตำแหน่งสำหรับ Tableau Server
ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้สำหรับแหล่งข้อมูล
 • ให้ผู้ใช้บันทึกรหัสผ่านของแหล่งข้อมูล

  อนุญาตให้ผู้ใช้เลือก “จำรหัสผ่านของฉัน” และบันทึกรหัสผ่านแหล่งข้อมูลจากการเข้าชม เบราว์เซอร์ และอุปกรณ์หลายรายการ (ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะ “จำรหัสผ่านของฉันไว้จนกว่าฉันจะออกจากระบบ” ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บันทึกรหัสผ่านสำหรับเซสชันเบราว์เซอร์เดียว)

  ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถล้างรหัสผ่านที่บันทึกไว้ทั้งหมดได้ทุกเวลา นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถล้างรหัสผ่านที่บันทึกไว้ของตัวเองได้ด้วย

 • ให้ผู้ใช้บันทึกโทเค็นการเข้าถึง OAuth สำหรับแหล่งข้อมูล

  อนุญาตให้ผู้ใช้จัดเก็บโทเค็นการเข้าถึงด้วยค่ากำหนดของผู้ใช้ โทเค็นการเข้าถึงจะได้มาจากแหล่งข้อมูลบนคลาวด์ที่รองรับการเชื่อมต่อ OAuth และจะถูกใช้แทนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่ออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเชื่อมต่อ OAuth

งานที่ลิงก์

บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์ การดำเนินการนี้จะปรากฏทั้งในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์และการตั้งค่าไซต์

ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาของลำดับงานให้ติดต่อกันได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานในลำดับงานที่กำหนดเวลาไว้เพื่อเรียกใช้โดยใช้ เรียกใช้ตอนนี้ ได้ด้วย

การตั้งค่านี้สามารถปรับใช้ที่ระดับเซิร์ฟเวอร์เพื่อรวมไซต์ทั้งหมดบน Tableau Server ได้ คุณสามารถปิดใช้งานการตั้งค่าที่ระดับไซต์เพื่อให้มีเฉพาะไซต์ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

หากการตั้งค่าถูกปิดหลังจากกำหนดเวลางานที่ลิงก์แล้ว งานใดๆ ที่กำลังทำงานอยู่จะสิ้นสุดลง และงานที่ลิงก์ที่กำหนดเวลาไว้จะถูกซ่อนไว้ และจะไม่แสดงในแท็บ งานที่กำหนดเวลาไว้ อีกต่อไป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดเวลางานที่ลิงก์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

พารามิเตอร์ลำดับงาน

บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์ การดำเนินการนี้จะปรากฏทั้งในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์และการตั้งค่าไซต์

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาและเรียกใช้ลำดับงานที่มีพารามิเตอร์

ผู้ดูแลระบบยังสามารถเปิดใช้งานพารามิเตอร์ลำดับงานเพื่อยอมรับค่าใดๆ ก็ได้ หากเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ผู้ใช้ลำดับงานสามารถป้อนค่าใดๆ ในพารามิเตอร์ และอาจเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ควรมีสิทธิ์เข้าถึงได้

คุณสามารถป้อนพารามิเตอร์ในขั้นตอนอินพุตสำหรับชื่อไฟล์และพาธ ชื่อตาราง หรือเมื่อใช้การสืบค้น SQL แบบปรับแต่งเอง ในขั้นตอนเอาต์พุตสำหรับชื่อไฟล์และพาธ รวมถึงชื่อตาราง และในประเภทขั้นตอนใดๆ สำหรับตัวกรองหรือค่าที่คำนวณ

การตั้งค่าพารามิเตอร์ลำดับงานสามารถปรับใช้ที่ระดับเซิร์ฟเวอร์เพื่อรวมไซต์ทั้งหมดบน Tableau Server ได้ คุณสามารถปิดใช้งานการตั้งค่าที่ระดับไซต์เพื่อรวมเฉพาะไซต์ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้พารามิเตอร์ โปรดดู สร้างและใช้พารามิเตอร์ในลำดับงาน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Prep

การซิงโครไนซ์ Active Directory

ปรากฏขึ้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับการกำหนดค่าสำหรับที่เก็บข้อมูลประจำตัว AD เท่านั้น

ควบคุมการซิงโครไนซ์ของกลุ่ม Active Directory ทั้งหมดใน Tableau Server โดยยึดตามกำหนดการที่คุณกำหนดไว้หลังจากเลือกตัวเลือก ซิงโครไนซ์กลุ่ม Active Directory ตามกำหนดการปกติ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ซิงโครไนซ์กลุ่มไดเรกทอรีภายนอกบนเซิร์ฟเวอร์
รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นคืนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่อธิบายไว้ที่นี่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่มีการตั้งค่า ให้กลับไปสู่สถานะเดิม

การปรับแต่ง

การตั้งค่าคำอธิบาย
แบนเนอร์ต้อนรับ

เพิ่มข้อความที่กำหนดเองไปยังแบนเนอร์ต้อนรับในหน้าแรกเพื่อให้ผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ทุกคนเห็น ข้อความที่กำหนดเองมีความยาวของข้อความ ไฮเปอร์ลิงก์ รวมถึงการแบ่งย่อหน้าได้สูงสุด 240 ตัวอักษร นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังสามารถปิดใช้งานแบนเนอร์ต้อนรับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

มือถือ

การตั้งค่าคำอธิบาย
Tableau Mobile

 

การล็อกแอปต้องใช้วิธีการแบบไบโอเมตริกหรือรหัสผ่านอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้เพื่อเปิดไซต์นี้ใน Tableau Mobile หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดใช้งานการล็อกแอปเพื่อการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในคู่มือการนำไปใช้งานของ Tableau Mobile
การดูตัวอย่างออฟไลน์ควบคุมว่าจะสร้างการดูตัวอย่างออฟไลน์ขึ้นมาเพื่อแสดงผลหรือไม่เมื่อผู้ใช้เข้าไปยังไซต์บน Tableau Mobile หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู จัดการข้อมูลของ Tableau Mobile ในอุปกรณ์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในคู่มือการนำไปใช้งานของ Tableau Mobile
นโยบายการรักษาความปลอดภัยมือถือ

เพิ่มในเวอร์ชัน 2023.1.0

นโยบายการรักษาความปลอดภัยบางนโยบายจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและไม่สามารถปิดใช้งานได้ นโยบายการรักษาความปลอดภัยบนมือถือจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Tableau Mobile เวอร์ชัน MAM

หมายเหตุ: นโยบาย Mobile Security ที่กำหนดค่าในระดับไซต์จะแทนที่นโยบาย Mobile Security ระดับเซิร์ฟเวอร์

การตรวจจับการเจลเบรก

ควบคุมว่าผู้ใช้แอป Tableau Mobile ที่มีอุปกรณ์ที่ผ่านการ "เจลเบรค" หรือ "รูท" ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาบน Tableau หรือไม่ และระดับการตอบสนองที่เกิดขึ้นเมื่อตรวจพบอุปกรณ์ที่ผ่านการเจลเบรคหรือรูท หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของแอป Tableau Mobile
การตรวจจับมัลแวร์ (Android เท่านั้น)ควบคุมว่าจะเปิดใช้งานการตรวจจับมัลแวร์สำหรับอุปกรณ์มือถือหรือไม่ และระดับการตอบสนองที่เกิดขึ้นเมื่อตรวจพบมัลแวร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของแอป Tableau Mobile
จำนวนวันที่ออฟไลน์สูงสุดโดยไม่มีการรีเฟรชนโยบายควบคุมว่าจะมีจำนวนวันสูงสุดที่อุปกรณ์มือถือสามารถออฟไลน์และยังคงใช้แอปได้หรือไม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของแอป Tableau Mobile
ป้องกันการแก้ไขข้อบกพร่องควบคุมว่าจะป้องกันโปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องในอุปกรณ์มือถือหรือไม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของแอป Tableau Mobile
การแชร์หน้าจอและภาพหน้าจอ (Android เท่านั้น)ควบคุมว่าผู้ใช้ Tableau Mobile จะสามารถถ่ายภาพหน้าจอหรือใช้การแชร์หน้าจอขณะอยู่ในแอปได้หรือไม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของแอป Tableau Mobile
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ