จัดการการตั้งค่าบัญชีของคุณ

ใน Tableau Server และ Tableau Cloud คุณสามารถจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบ การตั้งค่าอีเมล และตัวเลือกอินเทอร์เฟซผู้ใช้ได้แบบเบ็ดเสร็จในที่เดียวซึ่งก็คือหน้าการตั้งค่าบัญชีของคุณ

ไปยังหน้าการตั้งค่าบัญชีของคุณ

ที่ด้านบนสุดของหน้า ให้คลิกรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อของคุณ แล้วเลือกการตั้งค่าบัญชีของฉัน

หากต้องการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของคุณ ให้คลิกภาพหรือชื่อย่อปัจจุบันในหน้าการตั้งค่าบัญชีของคุณ

จัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของคุณ

เมื่อคุณเข้าไปยังเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อกับข้อมูลในแบบสดและกำหนดให้คุณต้องเข้าสู่ระบบ Tableau จะเสนอการบันทึกรหัสผ่านให้คุณ หากคุณตอบรับ ระบบจะเก็บบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณไว้ในคุกกี้หรือโทเค็นการเข้าถึง โดยขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูล คุณสามารถลบข้อมูลเข้าสู่ระบบเหล่านี้ได้หากไม่ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป หรือคุณเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบเกินขีดจำกัดจำนวนที่สามารถบันทึกได้และต้องการเพิ่มที่ว่างสำหรับเก็บรายการใหม่

ใต้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้ ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • เลือกลิงก์ลบถัดจากโทเค็นการเข้าถึงหนึ่ง:

 • เลือกล้างข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้ทั้งหมด

เมื่อคุณล้างข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้ทั้งหมด จะเป็นการลบรายการต่อไปนี้จากบัญชีผู้ใช้ของคุณ:

 • รหัสผ่านที่คุณเคยใช้เข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือเวิร์กบุ๊กที่เผยแพร่ซึ่งเชื่อมต่ออยู่

 • โทเค็นการเข้าถึงสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล OAuth เช่น ที่เชื่อมกับข้อมูล Google หรือ Salesforce.com

  ข้อควรระวัง: การลบโทเค็นการเข้าถึงนั้นเปรียบได้เหมือนเป็น “การเปลี่ยนล็อค” หากโทเค็นถูกเก็บไว้กับเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่คุณเผยแพร่ การลบโทเค็นดังกล่าวจะส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลจากเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลดังกล่าวถูกลบไปด้วยเช่นกัน หากโทเค็นถูกฝังไว้ในการเชื่อมต่อแบบแยกข้อมูล และการแยกข้อมูลดังกล่าวถูกรีเฟรชตามกำหนดการที่วางไว้ ระบบจะไม่สามารถทำการรีเฟรชได้สำเร็จจนกว่าคุณจะฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่หรือโทเค็นการเข้าถึงใหม่ลงในการเชื่อมต่อนั้นๆ

จัดการวิธีการตรวจสอบยืนยันของการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัย

หลังจากที่เปิดใช้งาน Tableau ร่วมกับ MFA(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และคุณลงทะเบียนวิธีการตรวจสอบยืนยันแล้ว คุณจะสามารถใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบ TableauID กับวิธีการตรวจสอบยืนยันของคุณได้ในแต่ละครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบไปยัง Tableau Cloud

หากต้องการเพิ่มหรือลบวิธีการตรวจสอบยืนยัน ให้คุณคลิกที่ลิงก์จัดการวิธีการตรวจสอบยืนยันของฉัน เพื่อทำดังนี้:

 • เพิ่มวิธีการตรวจสอบยืนยันเพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูล
 • ลบวิธีการตรวจสอบยืนยันที่มีอยู่หากคุณไม่จำเป็นต้องใช้วิธีนั้นๆ อีกต่อไป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูจัดการวิธีการตรวจสอบยืนยัน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Cloud

สร้างและจัดการโทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคล

สร้างโทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคล (PAT) เพื่อทำการตรวจสอบสิทธิ์ของงานอัตโนมัติโดยใช้ REST API ของ Tableau แนะนำให้คุณใช้ PAT แต่ละทาสก์ที่จำเป็นต้องใช้การตรวจสอบสิทธิ์ การสร้าง PAT ด้วยวิธีนี้จะช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการทาสก์อัตโนมัติหลายงานในกรณีที่คุณจำเป็นต้องลบทาสก์ออก ซึ่งเมื่อคุณต้องการลบทาสก์หนึ่งออกในทันที คุณก็แค่ต้องเพิกถอน PAT ที่เชื่อมโยงกับงานนั้นอยู่

หมายเหตุ: หากการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัย (MFA) ถูกเปิดใช้งานอยู่ในการตรวจสอบสิทธิ์ Tableau คุณจะต้องใช้ PAT โดยคุณต้องใช้ PAT แทนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อส่งคำขอเข้าสู่ระบบ REST API ของ Tableau ไปยัง Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูTableau ร่วมกับ MFA(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Cloud

สร้างโทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคล

กระบวนการนี้กำหนดให้คุณต้องคัดลอกข้อมูลลับไปยังไฟล์หนึ่งๆ โดยข้อมูลลับนี้เป็นสตริงที่คุณจะต้องใส่ลงในสคริปต์อัตโนมัติของคุณ และต้องนำไปใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ไปยัง Tableau Cloud หรือ Tableau Server จัดการข้อมูลลับนี้ในลักษณะเดียวกันกับรหัสผ่าน ซึ่งก็คือให้ปกป้องข้อมูลลับและอย่าแชร์กับผู้อื่น

 1. ใต้โทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคล ให้ป้อนชื่อที่สื่อความหมายสำหรับโทเค็นของคุณในฟิลด์ชื่อโทเค็น แล้วคลิกสร้างโทเค็น

 2. ในกล่องโต้ตอบโทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคล คลิกปุ่มคัดลอกข้อมูลลับ

 3. วางข้อมูลลับลงในไฟล์และจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

 4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่มปิด

หมายเหตุ: หากใช้ Tableau Sever คุณสามารถมี PAT ได้สูงสุด 10 รายการ

ตรวจสอบเมื่อโทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคลหมดอายุ

การหมดอายุของ PAT ใน Tableau Cloud ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าไซต์ของ PAT การหมดอายุเริ่มต้นของ PAT ที่สร้างบน Tableau Server คือหนึ่งปี

 1. ภายใต้โทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคล ระบุชื่อ PAT

 2. ถัดจากชื่อ PAT ให้ตรวจสอบวันหมดอายุ

หมายเหตุ: เมื่อ PAT หมดอายุ จะถูกลบออกจากหน้าการตั้งค่าบัญชีของฉันของคุณ

เพิกถอนโทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคล

 1. ใต้โทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคล ให้มองหาชื่อโทเค็นที่คุณต้องการเพิกถอน

 2. คลิกเพิกถอนโทเค็น (ใน Tableau Cloud) หรือ เพิกถอน (ใน Tableau Server) ถัดจากชื่อโทเค็น

 3. ในกล่องโต้ตอบ “ลบ” ให้คลิกปุ่มลบเพื่อเพิกถอน PAT

ลบไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อ

ในครั้งแรกที่คุณเข้าสู่ระบบไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud จากไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อ Tableau เช่น Tableau Desktop, Tableau Prep Builder หรือ Tableau Mobile ระบบจะสร้างโทเค็นการรีเฟรชข้อมูลลับและจัดเก็บไว้ในบัญชีของคุณ โทเค็นการรีเฟรชนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงไซต์จากไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อ โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบทุกครั้ง

คุณสามารถลบไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่ออยู่ (โทเค็นการรีเฟรช) ได้หากคุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป หรือหากคุณต้องการเพิ่มไคลเอ็นต์ใหม่แต่ได้รับข้อผิดพลาดที่แจ้งว่าคุณเก็บไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อไว้จนเต็มจำนวนที่จำกัดแล้ว หลังจากที่คุณลบไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่ออยู่ออกจากบัญชี คุณจะต้องแจ้งข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณในครั้งถัดไปที่คุณเข้าถึง Tableau Server หรือ Tableau Cloud จากไคลเอ็นต์นั้น

 • ในส่วนไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อ ให้คลิกลบถัดจากไคลเอ็นต์ที่คุณต้องการลบ

เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนคือข้อความที่แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของ เนื้อหาที่แชร์กับคุณ หรือเนื้อที่คุณถูก @mention

ในส่วนการแจ้งเตือน คุณสามารถเลือกประเภทการแจ้งเตือนที่คุณต้องการรับ คุณสามารถรับการแจ้งเตือนทางอีเมล บนไซต์ Tableau หรือในพื้นที่ทำงานของ Slack ของคุณได้ หากผู้ดูแลระบบของคุณเชื่อมต่อไซต์ของคุณเข้ากับ Slack ประเภทของการแจ้งเตือนที่คุณได้รับ เช่น การแจ้งเตือนตามข้อมูล การกล่าวถึงความคิดเห็น และแชร์ จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

เมื่อคุณเปิดใช้งาน บน Tableau คุณจะดูการแจ้งเตือนได้ด้วยการคลิกไอคอนกระดิ่งที่มุมขวาบนของเบราว์เซอร์ และสามารถอัปเดตการตั้งค่าของคุณได้ด้วยการคลิกที่ไอคอนเฟือง

ใช้การแจ้งเตือน “บัญชีของฉัน”

หมายเหตุ: สร้างการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณอีกครั้งเมื่ออัปเกรดจาก 2020.4 หรือเก่ากว่าเป็น 2021.1 และใหม่กว่า การตั้งค่าการแจ้งเตือนที่เก่ากว่าจะไม่ย้ายไปที่การตั้งค่าการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนการตั้งค่าการสมัครใช้งาน

 1. ใต้เขตเวลาการสมัครใช้งาน ให้เลือกเขตเวลาสำหรับกำหนดการที่คุณสร้าง
 2. หากต้องการปรับเปลี่ยนการสมัครใช้งาน ให้คลิกการสมัครใช้งานที่ด้านบนสุดของหน้า จากนั้นเลือกเวิร์กบุ๊กหรือมุมมองหนึ่ง

 3. จากเมนูดรอปดาวน์การดำเนินการ ให้เลือกเปลี่ยนกำหนดการ เปลี่ยนเรื่อง เปลี่ยนโหมดมุมมองที่ว่างเปล่า หรือยกเลิกการสมัครใช้งาน

  (ตัวเลือกมุมมองที่ว่างเปล่าจะส่งอีเมลแจ้งข่าวสารเฉพาะเมื่อมีข้อมูลอยู่ในมุมมอง เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการแจ้งเตือนที่มีลำดับความสำคัญสูง)

เปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนตามข้อมูล

เลือกเปิดหรือปิดใช้งานอีเมลสำหรับการแจ้งเตือนในไซต์ของคุณเนื่องจากเกิดความล้มเหลวซ้ำๆ

เปิดหรือปิดใช้งานข้อความของฟีเจอร์การจัดการข้อมูล

(Tableau Cloud เท่านั้น) เลือกซ่อนหรือแสดงข้อความของฟีเจอร์ การจัดการข้อมูล หากคุณยังไม่ได้ซื้อใบอนุญาต การจัดการข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานจะแสดงเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Tableau Cloud

ข้อความของการจัดการข้อมูล

เปลี่ยนหน้าเริ่มต้นของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนหน้าเริ่มต้นที่แสดงขึ้นเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ ให้ไปที่หน้าที่คุณต้องการแล้วคลิกชื่อของคุณที่บริเวณมุมขวาบนของหน้าดังกล่าว จากนั้นคลิกตั้งค่าหน้านี้ให้เป็นหน้าเริ่มต้นของฉัน การอัปเดตหน้าเริ่มต้นของคุณจะมีผลใช้งานในครั้งถัดไปที่โหลดหน้าดังกล่าวสำเร็จ หรือหลังจากที่คุณออกจากระบบแล้วเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

เมนูบัญชีผู้ใช้

หากต้องการย้อนกลับไปใช้หน้าเริ่มต้นตามค่าเริ่มต้น ให้คลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ แล้วคลิกการตั้งค่าบัญชีของฉัน ในส่วนหน้าเริ่มต้น ให้คลิกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น (URL สำหรับหน้าเริ่มต้นปัจจุบันของคุณจะแสดงที่นี่ด้วยเช่นกัน ให้คลิกลิงก์เพื่อไปยังหน้าดังกล่าว)

เปลี่ยนภาษาและข้อมูลท้องถิ่น

การตั้งค่าภาษาจะเป็นตัวกำหนดภาษาสำหรับแสดงตัวเลือกอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่คุณเห็น ข้อมูลท้องถิ่นจะส่งผลต่อมุมมอง เช่น การจัดรูปแบบตัวเลขหรือค่าเงินที่ใช้

เปลี่ยนภาษาและข้อมูลท้องถิ่น จากนั้นคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง ภาษาและข้อมูลท้องถิ่นจะอัปเดตทันที

หากคุณใช้ Tableau Server และต้องการเลือกภาษาที่ไม่ได้รองรับอยู่ในปัจจุบัน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

เปลี่ยนชื่อที่แสดง รหัสผ่าน หรือที่อยู่อีเมลสำหรับ Tableau Server

เปลี่ยนชื่อที่แสดง

หากเซิร์ฟเวอร์ผ่านการกำหนดค่ามาให้ใช้ระบบจัดการผู้ใช้ภายใน (การตรวจสอบสิทธิ์ในเครื่อง) แทน Active Directory คุณจะสามารถเปลี่ยนชื่อที่แสดงของคุณได้ เลือกข้อความสำหรับชื่อที่แสดงและป้อนชื่อใหม่ จากนั้นคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนรหัสผ่าน

หากเซิร์ฟเวอร์ผ่านการกำหนดค่ามาให้ใช้ระบบจัดการผู้ใช้ภายใน (การตรวจสอบสิทธิ์ในเครื่อง) แทน Active Directory คุณจะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณได้ด้วยการคลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน คลิกบันทึกรหัสผ่านเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เปลี่ยนที่อยู่อีเมล

หากคุณสมัครใช้งานมุมมองหรือรับการแจ้งเตือนตามข้อมูลเอาไว้ จะมีบัญชีอีเมลที่เกี่ยวข้องแสดงอยู่ในหน้าการตั้งค่าบัญชี ให้ป้อนที่อยู่อีเมลใหม่ลงในกล่องข้อความอีเมล จากนั้นคลิกบันทึกการเปลี่ยแปลง

หมายเหตุ: หากไซต์ของคุณใช้ SAML เฉพาะไซต์ เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ได้ หากคุณไม่มีตัวเลือกในการเปลี่ยนที่อยู่อีเมล โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอให้เปลี่ยนที่อยู่อีเมลให้คุณ

เปลี่ยนชื่อที่แสดงหรือรหัสผ่านสำหรับ Tableau Cloud

หากไซต์ของคุณไม่ได้ตั้งค่าไว้ให้ใช้การลงชื่อเพียงครั้งเดียว ชื่อที่แสดงและรหัสผ่านสำหรับ Tableau Cloud ของคุณจะอิงตามบัญชี TableauID ของคุณ TableauID จะช่วยให้คุณเข้าถึง Tableau Cloud, เว็บไซต์ Tableau, พอร์ทัลลูกค้า และทรัพยากรอื่นๆ ได้

หากคุณลืมรหัสผ่าน

เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ ให้ไปที่ https://online.tableau.com แล้วคลิกลืมรหัสผ่าน และป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณใช้เข้าสู่ระบบไปยัง Tableau Cloud จากนั้นทำตามคำแนะนำในอีเมลที่คุณได้รับ

หากคุณเข้าสู่ระบบ Tableau Cloud ไว้แล้ว

 1. เปิดหน้าการตั้งค่าบัญชี แล้วคลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน

  ระบบจะพาคุณไปยังเว็บไซต์ Tableau

 2. หากได้รับแจ้ง ให้คุณเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบ Tableau Cloud ของคุณ แล้วเลือกลิงก์เปลี่ยนรหัสผ่านที่ด้านบนสุด

  • ในฟิลด์ที่มี ให้พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบันและรหัสผ่านใหม่ของคุณ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ แล้วคลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน

  • หากต้องการเปลี่ยนชื่อที่แสดง ให้คลิกจัดการบัญชี

   บนหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้ ให้เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของคุณ อัปเดตข้อมูลใดๆ ที่อาจเก่าเกินไป แล้วคลิกอัปเดต

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อที่แสดงหรือรหัสผ่าน คุณจะถูกพาออกนอก Tableau Cloud ไปยังโปรไฟล์บัญชี TableauID ของคุณ อีกวิธีหนึ่งคือคุณสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ TableauID ได้ด้วยการไปที่เว็บไซต์ Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) แล้วคลิกเข้าสู่ระบบ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ