เผยแพร่แหล่งข้อมูลและเวิร์กบุ๊ก

สมมติว่าคุณสร้างมุมมองที่แสดงคำถามใหม่ๆ ในข้อมูลที่ใช้อยู่ และต้องการแชร์การวิเคราะห์กับผู้อื่นที่ใช้ข้อมูลนี้ หรือคุณเป็นผู้ดูแลข้อมูลของทีมซึ่งมีหน้าที่สร้างแบบจำลองข้อมูลที่นักวิเคราะห์อนุมัติ รวมถึงเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรในด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด ประสิทธิภาพ และอื่นๆ

คุณสามารถแชร์งานกับคนอื่นๆ ในทีมได้โดยการเผยแพร่งานไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud หลังจากเผยแพร่แล้ว คุณและคนในทีมจะเข้าถึงงานดังกล่าวได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือแอป Tableau Mobile การเผยแพร่แหล่งข้อมูลยังช่วยให้คุณรวมการจัดการข้อมูลไว้ในที่เดียวได้ด้วย

ในทรัพยากรอื่นๆ

ดูขั้นตอนการเผยแพร่ได้ในหัวข้อต่อไปนี้

หมายเหตุ: หากไม่มี Tableau Cloud หรือ Tableau Server คุณสามารถแชร์การวิเคราะห์บน Tableau Public ซึ่งเป็นบริการระบบคลาวด์ฟรีได้ มุมมองที่เผยแพร่ไปยัง Tableau Public จะเข้าถึงได้แบบสาธารณะ ตามชื่อของบริการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูpublic.tableau.com(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เหตุผลในการเผยแพร่

คุณสามารถเผยแพร่แหล่งข้อมูลและเวิร์กบุ๊กเมื่อต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กรของคุณ การเผยแพร่ทำให้คุณเริ่มทำสิ่งเหล่านี้ได้

 • ร่วมงานและแชร์กับผู้อื่น

  อนุญาตให้คนในองค์กรของคุณดู ดาวน์โหลด สมัครใช้งาน แชร์ แก้ไข บันทึก และโต้ตอบกับมุมมองที่เผยแพร่ แม้ว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ใช้ Tableau Desktop ผนวกมุมมองเป็นบล็อกโพสต์หรือเว็บไซต์

 • รวมการจัดการข้อมูลและไดรเวอร์ฐานข้อมูลไว้ในที่เดียว

  สร้างและเผยแพร่แบบจำลองข้อมูลที่ทุกคนนำไปใช้ได้ การจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ทำให้สามารถแชร์แหล่งข้อมูลเดียวสำหรับข้อมูลใน Tableau ได้ เวิร์กบุ๊กทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับข้อมูลที่เผยแพร่จะแสดงการอัปเดตที่เกิดขึ้น

  นอกจากนี้ เมื่อคุณเผยแพร่และเชื่อมต่อกับข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ ผู้ที่เชื่อมต่อกับข้อมูลจาก Tableau Desktop จะไม่ต้องติดตั้งหรือเก็บรักษาไดรเวอร์ฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของตน

 • เสริมความคล่องตัว

  เข้าถึงข้อมูลของคุณได้จากคอมพิวเตอร์หรือตำแหน่งอื่น ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือแอป Tableau Mobile ในระบบ iOS เข้าสู่ระบบ Tableau Server ขององค์กรคุณได้จากเครือข่ายส่วนตัวนอกสำนักงาน

เนื้อหาที่เผยแพร่ได้

ประเภทเนื้อหาที่คุณเผยแพร่ได้มีดังนี้

 • แหล่งข้อมูล: คุณสามารถเผยแพร่แหล่งข้อมูลที่ผู้อื่นใช้ในการสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ได้ แหล่งข้อมูลอาจมีการเชื่อมต่อโดยตรง (หรือแบบสด) ไปยังฐานข้อมูลหรือการแยกข้อมูลที่คุณรีเฟรชตามกำหนดการได้

  หากต้องการข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

 • เวิร์กบุ๊ก: เวิร์กบุ๊กประกอบด้วยมุมมอง แดชบอร์ด เรื่องราว และการเชื่อมต่อข้อมูล คุณสามารถรวมทรัพยากรในเครื่อง เช่น ภาพพื้นหลังและการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดเอง หากข้อมูลอยู่ในตำแหน่งที่เซิร์ฟเวอร์หรือผู้ใช้ Tableau รายอื่นเข้าถึงไม่ได้

ผู้ที่เผยแพร่ได้

หากต้องการเผยแพร่ไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บไซต์ของคุณต้องมอบความสามารถเหล่านี้ให้คุณ

 • บทบาทในเว็บไซต์ Creator (เดิมคือ “ผู้เผยแพร่”) บนเว็บไซต์ที่คุณจะเผยแพร่เนื้อหา

 • ความสามารถในการดูและบันทึกต้องตั้งค่าเป็นอนุญาต ในโปรเจกต์ที่คุณเผยแพร่

หากคุณใช้ Tableau Desktop และไม่แน่ใจว่าสามารถเผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้หรือไม่ หรือหากมีปัญหาในการเผยแพร่ โปรดปรึกษาผู้ดูแลระบบ Tableau ของคุณ หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทในเว็บไซต์และสิทธิ์ที่การเข้าถึงและความเป็นเจ้าของเนื้อหา(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Tableau Server (หรือเวอร์ชัน Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่))

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ