อัปโหลดเวิร์กบุ๊กไปยังไซต์ Tableau

เวิร์กบุ๊กส่วนใหญ่ที่คุณพบในไซต์ Tableau Cloud หรือ Tableau Server สร้างขึ้นและเผยแพร่ไปยังเว็บโดยใช้ Tableau Desktop หรือสร้างขึ้นโดยตรงบนเว็บ เมื่อ Desktop ไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถอัปโหลดเวิร์กบุ๊ก Tableau และเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจ Tableau ไปยังไซต์ Tableau Cloud หรือ Tableau Server ได้โดยตรงหากคุณมีบทบาท Creator และ Explorer (เผยแพร่ได้) บนไซต์

อัปโหลดเวิร์กบุ๊กใหม่ไปยังไซต์ Tableau

หากต้องการอัปโหลดเวิร์กบุ๊ก ให้ทำดังนี้

 1. การเข้าสู่ระบบไซต์บน Tableau Cloud หรือ Tableau Server
 2. จากหน้าแรกหรือหน้าสำรวจ ให้เลือกใหม่ > การอัปโหลดเวิร์กบุ๊ก

 3. ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เลือกเลือกไฟล์เพื่อเลือกไฟล์ .twb หรือ .twbx จากคอมพิวเตอร์
  • ลากไฟล์ไปวางในพื้นที่อัปโหลดของกล่องโต้ตอบ

  ไฟล์ที่อัปโหลดต้องมีขนาดไม่เกิน 50 MB

 4. ในฟิลด์ชื่อ ให้ป้อนชื่อเวิร์กบุ๊กของคุณ โดยค่าเริ่มต้นแล้ว เวิร์กบุ๊กจะคงชื่อของไฟล์ไว้
 5. เลือกโครงการที่จะเผยแพร่เวิร์กบุ๊กไป หรือเว้นว่างไว้เพื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กไปยังโครงการเริ่มต้น

  หมายเหตุ: คุณจะเห็นคำเตือนหากโครงการมีเวิร์กบุ๊กชื่อเดียวกันอยู่แล้ว คุณสามารถแทนที่เวิร์กบุ๊กที่มีอยู่หรืออัปเดตฟิลด์ชื่อเป็นชื่ออื่น

 6. คุณสามารถเลือกเพิ่มคำอธิบายเวิร์กบุ๊กหรือเลือกแสดงชีตเป็นแท็บเพื่อแสดงการนำทางตามแท็บ

  วิธีที่การกำหนดค่าแท็บของชีตจะส่งผลต่อสิทธิ์ด้วยเช่นกัน เมื่อเวิร์กบุ๊กแสดงชีตเป็นแท็บ ระบบจะปรับใช้กฎของสิทธิ์ระดับเวิร์กบุ๊กกับชีต เมื่อชีตไม่แสดงขึ้นเป็นแท็บ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับสิทธิ์ของเวิร์กบุ๊กจะไม่มีผลกับแต่ละชีต (หรือที่เรียกว่ามุมมอง) ต้องกำหนดสิทธิ์ระดับการดูแยกต่างหาก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแท็บตั้งค่าสิทธิ์เนื้อหาในหัวข้อสิทธิ์

 7. เลือกอัปโหลด
 8. หากเวิร์กบุ๊กจะเขียนทับเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ ให้ยืนยันว่าคุณต้องการเขียนทับหรือเลือกยกเลิกเพื่อเปลี่ยนชื่อ

 9. เมื่อเวิร์กบุ๊กอัปโหลดสำเร็จ ระบบจะพาคุณไปยังชีตแรกของเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: การอัปโหลดจะเผยแพร่ชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก หากต้องการจำกัดการเผยแพร่บางชีต ให้ใช้ Tableau Desktop เพื่ออัปโหลด

สิทธิ์และการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล

หากต้องการอัปโหลดเวิร์กบุ๊ก คุณต้องมีสิทธิ์เผยแพร่ไปยังไซต์และโครงการ

หากเวิร์กบุ๊กของคุณใช้แหล่งข้อมูลแบบฝังที่ต้องมีรหัสผ่าน คุณจะสามารถฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบได้หลังจากเผยแพร่เวิร์กบุ๊กแล้ว

หากต้องการแก้ไขการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลหลังจากอัปโหลดและเผยแพร่เวิร์กบุ๊ก ให้ทำดังนี้

 • เปิดเวิร์กบุ๊กเพื่อแก้ไข เลือกแท็บแหล่งข้อมูล แล้วเลือก “แก้ไขการเชื่อมต่อ”
 • ในแท็บแหล่งข้อมูล ให้เลือกเมนูการดำเนินการ (...) แล้วเลือก “แก้ไขการเชื่อมต่อ”
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ