กำหนดเวลาการรีเฟรชการแยกข้อมูลเมื่อคุณเผยแพร่เวิร์กบุ๊ก

เมื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กที่เชื่อมต่อกับการแยกข้อมูล คุณสามารถกำหนดเวลาการอัปเดต (การรีเฟรช) ของการแยกข้อมูลเหล่านั้นได้ เพื่อให้มุมมองในเวิร์กบุ๊กเหล่านั้นเป็นปัจจุบันเสมอ

วิธีที่คุณสามารถใช้ในการกำหนดและจัดการเวลาการรีเฟรชการแยกข้อมูลจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เผยแพร่และประเภทข้อมูลดั้งเดิม

 • เมื่อเผยแพร่ไปยัง Tableau Server กำหนดการจะทำงานและถูกจัดการบนเซิร์ฟเวอร์

 • เมื่อเผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud

  • หากการแยกข้อมูลมาจากข้อมูลบนคลาวด์ (เช่น Google Analytics หรือ Salesforce) กำหนดการจะทำงานและถูกจัดการบน Tableau Cloud

  • หากการแยกข้อมูลมาจากข้อมูลในองค์กรหรือตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บ (WDC) คุณสามารถกำหนดและจัดการกำหนดเวลารีเฟรชได้โดยใช้ Tableau Bridge

หมายเหตุ: ในหลายๆ องค์กร ผู้จัดการหรือผู้ดูแลระบบเนื้อหาเซิร์ฟเวอร์จะเป็นผู้จัดการกำหนดเวลารีเฟรชทั้งหมด เราขอแนะนำให้คุณสอบถามผู้ดูแลระบบว่ามีแนวทางเกี่ยวกับกำหนดการเหล่านี้หรือไม่ ก่อนทำการเผยแพร่

กำหนดเวลาเมื่อคุณเผยแพร่เนื้อหา

ในกระบวนการเผยแพร่เนื้อหา หลังจากคลิกปุ่มเผยแพร่ ตัวเลือกกำหนดการที่เหมาะกับประเภทข้อมูลและตำแหน่งการเผยแพร่จะปรากฏขึ้น

หากกำลังเผยแพร่แหล่งข้อมูลแบบหลายจุดเชื่อมต่อ คุณต้องกำหนดเวลารีเฟรชสำหรับการเชื่อมต่อการแยกข้อมูลแต่ละรายการในแหล่งข้อมูล

หากต้องการใช้กำหนดเวลารีเฟรชกับการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลที่ต้องเข้าสู่ระบบ คุณต้องจัดเก็บ (ฝัง) ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ฐานข้อมูลไว้ในการเชื่อมต่อดังกล่าว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งค่าข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่คุณเผยแพร่

เผยแพร่และรีเฟรชบน Tableau Cloud 

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการรีเฟรชข้อมูลแต่ละประเภทที่เผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud โปรดดู รักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ตัวอย่างของสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้มีดังนี้

 • หากเวิร์กบุ๊กเชื่อมต่อกับข้อมูลคลาวด์ ให้เพิ่ม Tableau Cloudไปยังรายการที่อนุญาต (รายการที่อนุญาต) ของผู้ให้บริการข้อมูลบนคลาวด์ ช่วงที่อยู่ IP สำหรับตำแหน่งไซต์ของคุณอยู่ในอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่เผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud

 • Tableau Bridge จะเริ่มทำงานในกระบวนการเผยแพร่ หากแหล่งข้อมูลหรือเวิร์กบุ๊กของคุณเชื่อมต่อกับข้อมูลในองค์กร

  Tableau Bridge รองรับการให้สิทธิ์ฐานข้อมูลแบบมาตรฐานและไม่สามารถรีเฟรชข้อมูลที่คุณเชื่อมต่อผ่าน OAuth หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใช้ Tableau Bridge เพื่อขยายตัวเลือกในการทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 • เมื่อเผยแพร่แหล่งข้อมูลแบบหลายจุดเชื่อมต่อไปยัง Tableau Cloud หากการเชื่อมต่อรายการหนึ่งกำหนดให้ใช้ Tableau Bridge คุณต้องใช้ในการรีเฟรชการเชื่อมต่อทั้งหมดในแหล่งข้อมูลนั้น

  ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเผยแพร่แหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับการแยกข้อมูลไปยังข้อมูล MySQL ที่โฮสต์บนระบบคลาวด์และมีการเชื่อมต่อแบบสดไปยังฐานข้อมูล SQL Server ในองค์กร แม้ว่า Tableau Cloud จะรองรับการรีเฟรชข้อมูล MySQL ที่โฮสต์ แต่ในกรณีนี้ คุณต้องใช้ไคลเอ็นต์ Bridge เพื่อทำให้ทั้งการเชื่อมต่อไปยัง SQL Server และ MySQL เป็นปัจจุบัน

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบสดและการเชื่อมต่อการแยกข้อมูลในแหล่งข้อมูล โปรดดูเกี่ยวกับการทำงานกับแหล่งข้อมูลแบบหลายจุดเชื่อมต่อ

การรีเฟรชการแยกข้อมูลจากตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บ

เมื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กที่มีแหล่งข้อมูลจากตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บ (WDC) คุณต้องนำเข้าตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บไปยัง Tableau Server ก่อนจึงจะกำหนดเวลารีเฟรชได้ การดำเนินการนี้ทำได้บน Tableau Server เท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บใน Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือของ Tableau Server

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีเฟรชแหล่งข้อมูลจากตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บที่เผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud โปรดดู ใช้ Tableau Bridge เพื่อขยายตัวเลือกในการทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Tableau Cloud

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ