เตรียมข้อมูลบนเว็บ

หลังจากเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณใน Tableau Cloud หรือ Tableau Server แล้ว ให้ใช้หน้า “แหล่งข้อมูล” เพื่อตั้งค่าแหล่งข้อมูลและเตรียมข้อมูลของคุณสำหรับการวิเคราะห์ การมีข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบในแบบที่เหมาะกับ Tableau นั้นมีความสำคัญต่อการสร้างมุมมองหรือการวิเคราะห์ใน Tableau และการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังคนที่เหมาะสม

บทความนี้จะอธิบายการเตรียมข้อมูลของคุณในเบราว์เซอร์ด้วย Tableau Cloud หรือ Tableau Server แม้ว่า Tableau จะรองรับฟังก์ชันการเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์หลายฟังก์ชันในเบราว์เซอร์เหมือนกับ Tableau Desktop แต่ก็มีความแตกต่างบางอย่าง ซึ่งดูได้ที่ การเปรียบเทียบระหว่างฟีเจอร์ของการเขียนเว็บและ Tableau Desktop

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน: หากคุณเชื่อมต่อกับไฟล์แบบแฟลตที่เผยแพร่ (Excel หรือข้อความ) ข้อมูลนั้นจะไม่ถูกรีเฟรชแม้ว่าจะมีการแก้ไขก็ตาม หากข้อมูลของคุณอยู่ใน เซิร์ฟเวอร์ในองค์กร และเผยแพร่ไปยังเว็บผ่าน Tableau Desktop ข้อมูลนั้นจะแสดงเป็นข้อมูลแยกและจะไม่รีเฟรช หากคุณต้องการให้ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่าน Tableau Desktop เป็นปัจจุบันเสมอบนเว็บ คุณสามารถใช้ Tableau Bridge ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ที่ การรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ และ ใช้ Bridge เพื่อรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

แนะนำการใช้หน้าแหล่งข้อมูล

หน้าแหล่งข้อมูลมีสี่ส่วนต่อไปนี้ 

A: แผงด้านซ้าย

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น สำหรับข้อมูลที่ใช้ Excel แผงด้านซ้ายจะแสดงชื่อเวิร์กบุ๊ก Excel และชีตที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กนั้น สำหรับฐานข้อมูล แผงด้านซ้ายอาจแสดงเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูลหรือสคีมา และตารางในฐานข้อมูล

B: แคนวาส

เมื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลเชิงสัมพันธ์และข้อมูลแบบไฟล์ส่วนใหญ่ คุณสามารถลากตารางอย่างน้อยหนึ่งตารางไปยังพื้นที่แคนวาสเพื่อรวมตารางสำหรับการวิเคราะห์ได้

ในแคนวาส คุณยังสามารถรวมตารางจากแหล่งข้อมูลเดียวกันหรือหลายแหล่งได้

C: ตารางกริดข้อมูล

คุณสามารถใช้ตารางกริดข้อมูลเพื่อตรวจสอบหรือเปลี่ยนชื่อฟิลด์ สร้างการคำนวณ แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของคุณ และอื่นๆ

D: ตารางกริดข้อมูลเมตา

เลือกปุ่มตารางกริดข้อมูลเมตาเพื่อดูฟิลด์ในแหล่งข้อมูลของคุณเป็นแถว มุมมองนี้มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจโครงสร้างของแหล่งข้อมูลของคุณ

ตั้งค่าแหล่งข้อมูล

หลังจากเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณแล้ว ให้ใช้หน้า “แหล่งข้อมูล” เพื่อตั้งค่าแหล่งข้อมูลและเตรียมข้อมูลของคุณสำหรับการวิเคราะห์ คุณสามารถกำหนดค่าทางเลือกได้มากมายก่อนเริ่มการวิเคราะห์ การกำหนดค่าที่คุณดำเนินการบนหน้า “แหล่งข้อมูล” จะสร้างแหล่งข้อมูลที่ Tableau ใช้ตีความและโต้ตอบกับข้อมูลของคุณ

วางแผนเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล

ทำให้ข้อมูลของคุณสัมพันธ์กัน

เชื่อมต่อกับการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

รวมข้อมูลของคุณ

ผนวกข้อมูลของคุณ

แปลงฟิลด์เป็นฟิลด์วันที่

ทำการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลข้อมูลจากคอลัมน์เป็นแถว

ล้างข้อมูลจาก Excel, CSV, PDF และ Google ชีตด้วยเครื่องมือแปลข้อมูล

แก้ไขและจัดเรียงฟิลด์ในตารางกริดข้อมูล

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงฟิลด์ของคุณได้ในตารางกริดข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนชื่อฟิลด์ จัดกลุ่ม สร้างชื่อแทน สร้างฟิลด์จากการคำนวณ เปลี่ยนประเภทข้อมูล และแปลงเป็นหน่วยวัดได้

ทำความเข้าใจการตรวจจับประเภทและการปรับปรุงการตั้งชื่อฟิลด์

เริ่มต้นการคำนวณใน Tableau

แปลงฟิลด์เป็นฟิลด์วันที่

ประเภทข้อมูล

ประเภทฟิลด์: มิติข้อมูลและการวัดผล สีน้ำเงินและสีเขียว

จัดการแหล่งข้อมูล

แก้ไขแหล่งข้อมูล

รีเฟรชแหล่งข้อมูล

แทนที่แหล่งข้อมูล

ปิดแหล่งข้อมูล

บันทึกแหล่งข้อมูล

เรียกใช้ SQL เริ่มต้น

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ