บันทึกแหล่งข้อมูล

หากคุณได้สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณอาจต้องการใช้กับเวิร์กบุ๊กอื่นๆ หรือแชร์กับเพื่อนร่วมงาน คุณสามารถส่งออก (บันทึก) แหล่งข้อมูลไปยังไฟล์ได้ คุณอาจต้องการดำเนินการนี้เช่นกัน หากคุณได้เพิ่มตารางแบบรวม พร็อพเพอร์ตี้เริ่มต้น หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น กลุ่ม เซต ฟิลด์ที่คำนวณ และฟิลด์ที่เป็นกล่องไปยังแผง "ข้อมูล"

หมายเหตุ: หัวข้อนี้อธิบายวิธีบันทึกแหล่งข้อมูลที่คุณใช้ซ้ำในเครื่อง หากคุณไม่ได้เผยแพร่ไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแชร์แหล่งข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ โปรดดูเผยแพร่แหล่งข้อมูลและเวิร์กบุ๊ก

ตัวเลือกสำหรับการบันทึกแหล่งข้อมูลในเครื่อง

คุณสามารถบันทึกแหล่งข้อมูลเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้:

แหล่งข้อมูล (.tds) - ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเท่านั้น ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:

  • ประเภทแหล่งข้อมูล

  • ข้อมูลการเชื่อมต่อที่ระบุบนหน้าแหล่งข้อมูล เช่น ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล พอร์ต ตำแหน่งของไฟล์ในเครื่อง ตาราง

  • กลุ่ม เซต ฟิลด์ที่คำนวณ กล่อง

  • พร็อพเพอร์ตี้ฟิลด์เริ่มต้น เช่น รูปแบบตัวเลข การรวม และลำดับการจัดเรียง

ใช้รูปแบบนี้ หากทุกคนที่จะใช้แหล่งข้อมูลมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์หรือฐานข้อมูลเบื้องหลังที่กำหนดไว้ในข้อมูลการเชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเบื้องหลังคือไฟล์ CSV บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และมีเพียงคุณเท่านั้นที่จะใช้ได้ หรือข้อมูลถูกโฮสต์บนแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ และเพื่อนร่วมงานของคุณทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงแบบเดียวกับคุณ

แหล่งข้อมูลแบบแพ็กเกจ (.tdsx) - ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดในไฟล์แหล่งข้อมูล (.tds) รวมถึงสำเนาของข้อมูลแบบไฟล์หรือการแยกข้อมูลในเครื่อง

แหล่งข้อมูลแบบแพ็กเกจคือไฟล์ zip เดียว ใช้รูปแบบนี้ หากคุณต้องการแชร์แหล่งข้อมูลของคุณกับบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเบื้องหลังที่กำหนดไว้ในข้อมูลการเชื่อมต่อ

บันทึกแหล่งข้อมูล

  1. ใน Tableau Desktop ให้เปิดเวิร์กบุ๊กที่มีการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่คุณต้องการบันทึกเป็นไฟล์

  2. ที่ด้านบนของแผงข้อมูล ให้คลิกขวา (กด Control แล้วคลิกบน Mac) ที่ชื่อของแหล่งข้อมูล จากนั้นเลือกเพิ่มลงในแหล่งข้อมูลที่บันทึกไว้

  3. ป้อนชื่อไฟล์ และเลือกประเภทไฟล์ (.tds หรือ .tdsx) จากนั้นคลิกบันทึก

เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น Tableau จะบันทึกไฟล์ .tds และ .tdsx ลงในโฟลเดอร์แหล่งข้อมูล ในส่วนที่เก็บของ Tableau ของคุณ เมื่อคุณใช้ตำแหน่งเริ่มต้น คุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลบนแผงเชื่อมต่อ

หากคุณระบุตำแหน่งอื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลโดยเลือกไฟล์ > เปิดและนำทางไปยังแหล่งข้อมูลนั้น

การอัปเดตแหล่งข้อมูลหลังจากการเปลี่ยนตำแหน่งข้อมูลเบื้องหลัง

หากคุณย้ายไฟล์ข้อมูลในเครื่องไปที่ไฟล์ .tds มีการอ้างอิงถึง เมื่อคุณพยายามเปิดแหล่งข้อมูลใน Tableau จะมีข้อความแจ้งให้ค้นหาหรือแทนที่แหล่งข้อมูลเดิม หากคุณแทนที่แหล่งข้อมูลเดิม ข้อมูลแทนที่ต้องเป็นชนิดเดียวกัน (เช่น Excel หรือ MySQL) หากต้องการหลีกเลี่ยงการบันทึกเส้นทางไฟล์ที่เฉพาะเจาะจง ให้บันทึกแหล่งข้อมูลเป็นไฟล์ .tdsx

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ