เชื่อมต่อกับการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเอง

หมายเหตุ: การใช้ SQL แบบปรับแต่งเองอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเวิร์กบุ๊ก การใช้งานร่วมกับ DBA ของคุณจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเองที่ดีที่สุด ในการดำเนินการที่จำเป็นสำหรับการสร้างมุมมองใน Tableau Desktop นั้น Tableau จะต้องสามารถควบคุม WHERE, GROUP BY และคำสั่ง SQL อื่นๆ ได้ เนื่องจากการค้นหา SQL แบบปรับแต่งอาจมีองค์ประกอบเหล่านั้น และ Tableau ไม่สามารถแทรกลงใน SQL ที่มีอยู่ได้ Tableau จึงต้องรวมคำสั่ง SQL แบบปรับแต่งเองภายในคำสั่ง select เมื่อการเชื่อมต่อ SQL แบบปรับแต่งเองทำงานช้าหรือก่อให้เกิดข้อผิดพลาด มักจะเป็นผลมาจากการรวม SQL แบบปรับแต่งเองที่ Tableau Desktop ดำเนินการ

สำหรับฐานข้อมูลส่วนใหญ่ คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับการค้นหาที่เฉพาะเจาะจงแทนที่จะเชื่อมต่อกับชุดข้อมูลทั้งหมด เนื่องจากฐานข้อมูลมีไวยากรณ์ SQL ต่างกันเล็กน้อย SQL แบบปรับแต่งเองที่คุณใช้เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหนึ่งอาจแตกต่างจาก SQL แบบปรับแต่งเองที่คุณอาจใช้เพื่อเชื่อมต่อกับอีกฐานข้อมูลหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การใช้ SQL แบบปรับแต่งเองก็อาจเป็นประโยชน์เมื่อคุณทราบข้อมูลที่คุณต้องการอย่างเฉพาะเจาะจงและมีความเข้าใจในวิธีการเขียนการค้นหา SQL

แม้ว่าจะมีเหตุผลโดยทั่วไปหลายประการว่าเหตุใดคุณจึงอาจต้องใช้ SQL แบบปรับแต่งเอง คุณสามารถใช้ SQL เพื่อรวมข้อมูลของคุณตามตารางต่างๆ ได้ ส่งฟิลด์ต่างๆ อีกครั้งเพื่อดำเนินการรวมแบบข้ามฐานข้อมูล ปรับโครงสร้างหรือลดขนาดข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ฯลฯ

สำหรับแหล่งข้อมูล Excel และไฟล์ข้อความ ตัวเลือกนี้พร้อมใช้งานเฉพาะในเวิร์กบุ๊กที่สร้างขึ้นก่อน Tableau Desktop 8.2 หรือเมื่อใช้ Tableau Desktop บน Windows ด้วยการเชื่อมต่อแบบดั้งเดิม วิธีการเชื่อมต่อกับไฟล์ Excel หรือไฟล์ข้อความด้วยการใช้การเชื่อมต่อแบบดั้งเดิม ให้เชื่อมต่อไฟล์ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ "เปิด" ให้คลิก เปิด เมนูดรอปดาวน์ แล้วเลือก เปิดด้วยการเชื่อมต่อแบบดั้งเดิม

หมายเหตุ: ตั้งแต่ Tableau 2020.2 เป็นต้นไปจะไม่รองรับการเชื่อมต่อ Excel และข้อความแบบดั้งเดิม ดูเอกสารทางเลือกการเชื่อมต่อดั้งเดิมในชุมชน Tableau Community เพื่อดูทางเลือกของการใช้การเชื่อมต่อดั้งเดิม

เชื่อมต่อกับการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเอง

 1. หลังจากทำการเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณ ให้ดับเบิลคลิกตัวเลือก SQL แบบปรับแต่งเองใหม่ บนหน้าแหล่งข้อมูล

 2. ป้อนหรือวางการค้นหาในกล่องข้อความ การค้นหาจะต้องเป็นคำสั่ง SELECT* เดี่ยว

 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกตกลง

เมื่อคุณคลิก "ตกลง" การค้นหาจะทำงานและตารางการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเองจะปรากฎขึ้นในเลเยอร์เชิงตรรกะของแคนวาส ซึ่งจะมีเฉพาะฟิลด์ที่เกี่ยวข้องจากการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเองเท่านั้นที่แสดงในตารางกริดข้อมูลบนหน้าแหล่งข้อมูล

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเชิงตรรกะและเลเยอร์ทางกายภาพของแคนวาส โปรดดู แบบจำลองข้อมูล Tableau

ตัวอย่างการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเองใหม่

รวมตารางของคุณในแนวตั้ง (การผนวก)

หากคุณต้องการแนบข้อมูลซึ่งกันและกัน คุณสามารถใช้ตัวเลือกการผนวกในเลเยอร์ทางกายภาพของแคนวาสใน Tableau ในบางกรณีฐานข้อมูลของคุณจะไม่รองรับตัวเลือกนี้ ดังนั้นคุณก็สามารถใช้ SQL แบบปรับแต่งเองแทนได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีสองตารางต่อไปนี้: พฤศจิกายนและธันวาคม

พฤศจิกายนธันวาคม

คุณสามารถใช้การค้นหา SQL ที่ปรับแต่งเองต่อไปนี้เพื่อแนบตารางที่สอง ซึ่งก็คือธันวาคม เข้ากับพฤศจิกายนที่เป็นตารางแรก:

SELECT * FROM November UNION ALL SELECT * FROM December

ผลลัพธ์การค้นหาจะมีลักษณะดังนี้ในตารางกริดข้อมูล:

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการผนวก โปรดดู ผนวกข้อมูลของคุณ

เปลี่ยนประเภทข้อมูลของฟิลด์เพื่อดำเนินการรวมแบบข้ามฐานข้อมูล

เมื่อคุณต้องการดำเนินการผนวกระหว่างสองตารางในเลเยอร์ทางกายภาพของแคนวาส ประเภทข้อมูลของฟิลด์ที่คุณรวมจะต้องเป็นประเภทเดียวกัน ในกรณีที่ประเภทข้อมูลของฟิลด์ไม่เหมือนกัน คุณสามารถใช้ SQL แบบปรับแต่งเองเพื่อเปลี่ยนประเภทข้อมูล (ส่ง) ก่อนที่จะดำเนินการรวม

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการรวมสองตาราง ได้แก่ ตารางหลักและตารางรอง ด้วยการใช้ฟิลด์ Root และ ID ตามลำดับ ฟิลด์ Root มีประเภทเป็นตัวเลขและฟิลด์ ID มีประเภทเป็นสตริง คุณสามารถใช้การค้นหา SQL แบบปรับแต่งเองต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนประเภทข้อมูลของ Root จากตัวเลขเป็นสตริง เพื่อที่คุณจะสามารถรวมตารางหลักและตารางย่อยด้วยการใช้ฟิลด์ Root กับ ID ได้

SELECT [Main].[Root] AS [Root_Number]
CAST([Main].[Root] AS INT] AS [Root_String]
FROM [Main]

ผลลัพธ์ของการค้นหานี้แสดงฟิลด์ Root เดิมและฟิลด์ Root ที่ส่งเป็นสตริง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมและการรวมแบบข้ามฐานข้อมูล โปรดดู รวมข้อมูลของคุณ

ลดขนาดข้อมูลของคุณ

เมื่อต้องทำงานกับชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก บางครั้งคุณก็สามารถประหยัดเวลาขณะที่ทำงานกับข้อมูลของคุณได้หากคุณลดขนาดของข้อมูลนั้นก่อน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตารางขนาดใหญ่ที่ชื่อ FischerIris คุณสามารถใช้การค้นหา SQL แบบปรับแต่งเองต่อไปนี้เพื่อดึงข้อมูลคอลัมน์ที่กำหนดและระเบียนข้อมูลที่จะลดขนาดของชุดข้อมูลที่คุณทำการเชื่อมต่อจาก Tableau

SELECT
[FischerIris].[Species] AS [Species],
[FischerIris].[Width] AS [Petal Width],
COUNT([FischerIris].[ID]) AS [Num of Species]
FROM [FischerIris]
WHERE [FischerIris].[Organ] = 'Petal'
AND [FischerIris].[Width] > 15.0000
GROUP BY [FischerIris].[Species], [FischerIris].[Width]

ปรับโครงสร้างข้อมูลของคุณ (การเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล)

ในบางกรณี คุณอาจทำงานกับตารางที่ต้องมีการปรับโครงสร้างก่อนการวิเคราะห์ แม้ว่างานประเภทนี้จะสามารถทำได้ในเลเยอร์ทางกายภาพของแคนวาสใน Tableau ด้วยการใช้ตัวเลือกอย่างการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล แต่ฐานข้อมูลของคุณก็อาจไม่รองรับ ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถใช้ SQL แบบปรับแต่งเองแทน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตารางต่อไปนี้:

เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลของคุณเพื่อการวิเคราะห์ใน Tableau คุณก็สามารถใช้การค้นหา SQL แบบปรับแต่งเองดังต่อไปนี้:

SELECT Table1.Season ID AS [Season ID],
Table1.Items - Don't like AS [Quantity],
"Don't Like" AS [Reason]
FROM Table1
UNION ALL
SELECT Table1.Season ID AS [Season ID],
Table.Items - Defective AS [Quantity],
"Defective" AS [Reason]
FROM Table1
UNION ALL
SELECT Table1.Season ID AS [Season ID],
Table1.Items - Too big AS [Quantity],
"Too Big" AS [Reason]
FROM Table1
UNION ALL
SELECT Table1.Season ID AS Season ID,
Table1.Items - Too small AS [Quantity]
"Too Small" AS [Reason]
FROM Table1

ผลลัพธ์การค้นหาจะมีลักษณะดังนี้ในตารางกริดข้อมูล:

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือก Pivot โปรดดู ทำการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลข้อมูลจากคอลัมน์เป็นแถว

รวม (รวม) และรวบรวมข้อมูล

หากคุณจำเป็นต้องรวมตารางและรวมข้อมูลของคุณ คุณสามารถใช้ทั้งการรวมและตัวเลือกประเภทการรวมข้อมูลที่เป็นค่าเริ่มต้นในเลเยอร์ทางกายภาพของแคนวาสใน Tableau ในบางกรณี คุณอาจจำเป็นต้องใช้ SQL แบบปรับแต่งเองแทน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีสองตารางต่อไปนี้: Orders และ Vendors

OrdersVendors

คุณสามารถใช้การค้นหา SQL แบบปรับแต่งเองต่อไปนี้เพื่อค้นหาจำนวนคำสั่งซื้อและดำเนินการรวมทางซ้ายในตาราง Orders กับ Vendors:

SELECT Vendors.Name,COUNT(Orders.Order) AS Number Of Orders
FROM Orders
LEFT JOIN Vendors
ON Orders.VendorID=Vendors.VendorID
GROUP BY Name;

ผลลัพธ์การค้นหาจะมีลักษณะดังนี้:

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวม โปรดดู รวมข้อมูลของคุณ

ข้อผิดพลาดเมื่อมีการอ้างอิงคอลัมน์ที่ซ้ำกัน

เมื่อการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเองของคุณมีการอ้างอิงคอลัมน์ที่ซ้ำกัน คุณอาจพบข้อผิดพลาดเมื่อพยายามใช้หนึ่งในคอลัมน์ดังกล่าวในการวิเคราะห์ของคุณใน Tableau สิ่งนี้จะเกิดขึ้นแม้การค้นหาจะถูกต้องก็ตาม ตัวอย่างเช่น ให้พิจารณาการค้นหาต่อไปนี้:

SELECT * FROM authors, titleauthor WHERE authors.au_id = titleauthor.au_id

การค้นหามีความถูกต้อง แต่ฟิลด์ au_id มีความกำกวม เนื่องจากในกรณีนี้ฟิลด์ดังกล่าวปรากฎในทั้งตาราง “authors” และตาราง “titleauthor” Tableau จะเชื่อมต่อกับการค้นหา แต่คุณจะพบข้อผิดพลาดเมื่อใดก็ตามที่คุณพยายามใช้ฟิลด์ au_id เนื่องจาก Tableau ไม่ทราบว่าคุณกำลังอ้างอิงตารางใด

หมายเหตุ: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการนิยามชื่อแทนของคอลัมน์ด้วยคำสั่ง AS เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ในการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเอง เพราะแต่ละฐานข้อมูลจะมีกฎเป็นของตัวเองเมื่อต้องสร้างชื่อคอลัมน์โดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีการใช้ชื่อแทน

แก้ไขการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเอง

วิธีการแก้ไขการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเอง

 1. บนหน้าแหล่งข้อมูลในแคนวาส ให้ดับเบิลคลิก SQL แบบปรับแต่งเองในเลเยอร์เชิงตรรกะ
 2. วางเมาส์เหนือตาราง SQL แบบปรับแต่งเองในเลเยอร์ทางกายภาพจนกระทั่งลูกศรปรากฎขึ้น
 3. คลิกลูกศรแล้วเลือก แก้ไขการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเอง
 4. ในกล่องโต้ตอบ ให้แก้ไขการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเอง

วิธีการเปลี่ยนชื่อการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเอง

เมื่อคุณลากการค้นหา SQL ที่ปรับแต่งเองไปยังเลเยอร์เชิงตรรกะของแคนวาส Tableau จะตั้งชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้นดังนี้: Custom SQL Query, Custom SQL Query1 และอื่นๆ ตามลำดับ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้นให้เป็นชื่อที่มีความหมายกว่านี้ได้

 1. ที่หน้าแหล่งข้อมูลในเลเยอร์เชิงตรรกะของแคนวาส ให้เลือกลูกศรดรอปดาวน์ในตารางการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเองแล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ

 2. ป้อนชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเองของคุณ

ใช้พารามิเตอร์ในการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเอง

คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ในคำสั่งการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเองเพื่อแทนที่ค่าคงที่ด้วยค่าไดนามิก จากนั้นคุณก็จะสามารถอัปเดตพารามิเตอร์ได้ในเวิร์กบุ๊กเพื่อแก้ไขการเชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเองที่ให้ข้อมูลปริมาณการใช้เว็บสำหรับหน้าที่เฉพาะเจาะจงที่ระบุโดย ID หน้าเว็บ แทนที่จะใช้ค่าคงที่สำหรับค่า ID หน้าเว็บในการค้นหา SQL คุณก็สามารถป้อนพารามิเตอร์ได้ จากนั้นหลังจากทำการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น คุณสามารถแสดงการควบคุมพารามิเตอร์ได้ในเวิร์กบุ๊ก ใช้การควบคุมพารามิเตอร์เพื่อสลับ ID หน้าเว็บออกและดึงข้อมูลเข้ามาจากแต่ละหน้าที่ต้องการโดยไม่ต้องแก้ไขหรือทำการเชื่อมต่อซ้ำ

ใน Tableau Desktop คุณสามารถสร้างพารามิเตอร์ได้โดยตรงจากกล่องโต้ตอบ SQL แบบปรับแต่งเองหรือใช้พารามิเตอร์ใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กบุ๊ก หากคุณสร้างพารามิเตอร์ใหม่ พารามิเตอร์ดังกล่าวจะพร้อมให้ใช้งานในเวิร์กบุ๊กเช่นเดียวกับพารามิเตอร์ใดๆ ก็ตาม ดูที่ สร้างพารามิเตอร์ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

สำหรับ การเขียนเว็บ (ใน Tableau Cloud หรือ Tableau Server) คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ที่มีอยู่ที่เผยแพร่จาก Tableau Desktop คุณไม่สามารถสร้างพารามิเตอร์ใหม่ได้ในการเขียนเว็บ

วิธีการเพิ่มพารามิเตอร์ไปยังการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเอง

 1. ที่หน้าแหล่งข้อมูล ในแคนวาส ให้วางเมาส์เหนือตารางจนกระทั่งไอคอนแก้ไขปรากฎขึ้น แล้วคลิกที่ปุ่มแก้ไข
 2. ที่ด้านล่างกล่องโต้ตอบ ให้คลิก ป้อนพารามิเตอร์
 3. เลือกค่าคงที่ในคำสั่ง SQL จากนั้นที่เมนูดรอปดาวน์ ป้อนพารามิเตอร์ ให้เลือกพารามิเตอร์ที่คุณต้องการใช้แทน หากคุณยังไม่ได้สร้างพารามิเตอร์ ให้เลือก สร้างพารามิเตอร์ใหม่ ทำตามคำแนะนำใน สร้างพารามิเตอร์ เพื่อสร้างพารามิเตอร์

หมายเหตุ: พารามิเตอร์จะสามารถแทนที่ค่าตามตัวอักษรเท่านั้น โดยจะไม่สามารถแทนที่นิพจน์หรือตัวระบุ เช่น ชื่อตาราง

ในตัวอย่างด้านล่างนี้ การค้นหา SQL แบบปรับแต่งเองจะส่งคืนทุกลำดับที่มีการทำเครื่องหมายไว้ว่ามีลำดับความสำคัญ "เร่งด่วน" ในคำสั่ง SQL แบบปรับแต่งเอง ลำดับความสำคัญเป็นค่าคงที่ หากคุณต้องการเปลี่ยนการเชื่อมต่อเพื่อดูลำดับความสำคัญในระดับสูง คุณจะต้องแก้ไขแหล่งข้อมูล

แทนที่จะสร้างและคงตัวแปรที่หลากหลายของการค้นหาเดียวกันไว้ คุณสามารถแทนที่ค่าลำดับความสำคัญคงที่ได้ด้วยพารามิเตอร์ พารามิเตอร์ควรมีค่าทั้งหมดที่เป็นไปได้สำหรับลำดับความสำคัญ

หลังจากที่สร้างพารามิเตอร์แล้ว คุณสามารถป้อนพารามิเตอร์นั้นไปยังคำสั่ง SQL เพื่อแทนที่ค่าคงที่ได้

หลังจากที่คุณแก้ไขการเชื่อมต่อเสร็จแล้ว พารามิเตอร์ใหม่จะอยู่ในบริเวณพารามิเตอร์ที่ด้านล่างของแผงข้อมูล และการควบคุมพารามิเตอร์จะแสดงอยู่ที่ด้านขวาของมุมมอง เมื่อคุณเลือกค่าที่ต่างกัน การเชื่อมต่อก็จะได้รับการอัปเดต

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้การแยกข้อมูล คุณจะต้องรีเฟรชการแยกข้อมูลเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์มีผล การเผยแพร่แหล่งข้อมูลที่ใช้พารามิเตอร์  SQL แบบปรับแต่งเองจะรวมพารามิเตอร์ด้วย พารามิเตอร์จะโอนย้ายไปยังเวิร์กบุ๊กใดๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งข้อมูล

การสนับสนุนเกี่ยวกับ Tableau Catalog สำหรับ SQL แบบปรับแต่งเอง

การรองรับ SQL แบบปรับแต่งเองใน Tableau Catalog ขึ้นอยู่กับการค้นหา SQL ที่กำหนดเอง

Tableau Catalog เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอ การจัดการข้อมูล สำหรับ Tableau Server และ Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Catalog โปรดดู "เกี่ยวกับ Tableau Catalog” ในวิธีใช้ Tableau Server หรือ Tableau Cloud

การค้นหาที่รองรับ

Catalog รองรับการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเองที่เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI SQL-2003 โดยมีข้อยกเว้นที่ทราบสามประการดังนี้:

 • นิพจน์โซนเวลา
 • นิพจน์หลายเซต
 • พารามิเตอร์ Tableau

ตั้งแต่ 2021.4 เป็นต้นไป Tableau Catalog ยังรองรับการใช้ภาษา Transact-SQL (T-SQL) ใน SQL แบบปรับแต่งเองด้วย โดยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้:

 • คำใบ้
 • คำสั่ง FOR
 • ฟังก์ชัน OPENROWSET, OPENXML และ OPENJSON
 • ฟังก์ชันสเกลาร์ ODBC
 • FOR SYSTEM_TIME
 • TABLESAMPLE
 • นิพจน์ MATCH
 • นิพจน์ CONTAINS
 • นิพจน์ FREETEXT

ตั้งแต่ Tableau Cloud ตุลาคม 2023 และ Tableau Server 2023.3 Tableau Catalog ยังรองรับการค้นหา SQL ที่กำหนดเองที่ใช้ PostgreSQL โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้

 • ฟังก์ชัน XML
 • ฟังก์ชันและตัวดำเนินการ JSON

ฟีเจอร์และฟังก์ชันที่รองรับ

Catalog รองรับฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติมต่อไปนี้สำหรับแหล่งข้อมูล เวิร์กบุ๊ก และลำดับงานที่มีการเชื่อมต่อที่ใช้ไดร์เวอร์ MySQL หรือ PostgreSQL เช่น Amazon Aurora for MySQL, Amazon RedShift, Pivotal Greenplum Database, MemSQL, Denodo และอื่นๆ

 • ฟังก์ชัน MySQL GROUP_CONCAT
 • อาร์เรย์ PostgreSQL
 • ฟังก์ชัน EXTRACT() ของ PostgreSQL

กรณีและฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆ ใน SQL แบบปรับแต่งเองอาจได้ผล แต่ Tableau ไม่ได้ทำการทดสอบโดยเฉพาะหรือสนับสนุนการใช้งานเหล่านั้น

ความเกี่ยวพันที่รองรับ

เมื่อมีเนื้อหาใดที่ใช้ SQL ข้อความที่มีปุ่ม แสดงการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเอง จะปรากฎขึ้นในแท็บ ความเกี่ยวพัน ของหน้าเนื้อหา คลิกที่ปุ่มเพื่อดู SQL แบบปรับแต่งเองที่ใช้ในการเชื่อมต่อ จากนั้นหากคุณต้องการคัดลอก SQL แบบปรับแต่งเองไปยังคลิปบอร์ดของคุณ ให้คลิก ตัดลอก

ปุ่มเพื่อแสดงการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเอง

SQL แบบปรับแต่งเองบางประเภทอาจทำให้ความเกี่ยวพันอัปสตรีมไม่สมบูรณ์ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น จะมีข้อความปรากฎพร้อมข้อมูลดังกล่าว การ์ดรายละเอียดฟิลด์อาจไม่มีลิงก์ไปยังคอลัมน์ที่เชื่อมต่อ หรืออาจไม่แสดงคอลัมน์ที่เชื่อมต่อใดๆ เลย การ์ดรายละเอียดคอลัมน์อาจไม่มีลิงก์ไปยังฟิลด์ที่ใช้คอลัมน์นั้น หรืออาจไม่แสดงฟิลด์ใดๆ เลย

หากคุณกำลังพิจารณาความเกี่ยวพันของตาราง โปรดทราบว่า Catalog ไม่ได้รองรับการแสดงข้อมูลคอลัมน์ในความเกี่ยวพันสำหรับข้อมูลเมตาของตารางที่รวบรวมมาด้วยการใช้ SQL แบบปรับแต่งเอง อย่างไรก็ตาม หากเนื้อหาอื่นใช้ตารางเดียวกันและไม่ใช้ SQL แบบปรับแต่งเอง Tableau Catalog อาจสามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคอลัมน์ที่ค้นพบผ่านเนื้อหาอื่นๆ เหล่านี้

ในภาพหน้าจอต่อไปนี้ ตาราง factAccountOpportunityByQuarter มีการจัดทำดัชนีเนื่องจากมีการนำไปใช้โดยแหล่งข้อมูล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการอ้างอิงโดยการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเอง ข้อมูลคอลัมน์จึงไม่พร้อมใช้งาน

ในกรณีที่มีแหล่งข้อมูล เวิร์กบุ๊ก หรือลำดับงานมากกว่าหนึ่งรายการที่ใช้ตาราง ระบบจะยกเว้นดาวน์สตรีมของเนื้อหาใดๆ จากตารางดังกล่าวที่ใช้การค้นหา SQL แบบปรับแต่งเองเมื่อมีการใช้ตัวกรองระดับคอลัมน์ และจึงส่งผลให้มีการนำเนื้อหาดาวน์สตรีมที่ปรากฎในความเกี่ยวพันไปใช้งานจริงน้อยลง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ความเกี่ยวพัน โปรดดู "ใช้ความเกี่ยวพันสำหรับการประเมินผลกระทบ” ในวิธีใช้ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ดูเพิ่มเติม

ใช้ SQL แบบปรับแต่งเองและ RAWSQL เพื่อดำเนินการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ขั้นสูง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ