แทนที่แหล่งข้อมูล

หมายเหตุ: Tableau Cloud หรือ Tableau Server ไม่รองรับการแทนที่แหล่งข้อมูล

ผู้ใช้สามารถอัปเดตเวิร์กบุ๊กหรือชีตด้วยแหล่งข้อมูลอื่นได้ การแทนที่แหล่งข้อมูลจะไม่ผสานหรือแก้ไขแหล่งข้อมูล แต่จะเปลี่ยนทิศทางของฟิลด์ที่ใช้ในเวิร์กบุ๊กให้ตรงกับฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในแหล่งข้อมูลใหม่ ฟิลด์ทั้งหมดที่ผู้ใช้สร้างขึ้นในแหล่งข้อมูลดั้งเดิมจะถูกคัดลอกไปยังแหล่งข้อมูลใหม่ ต้องคัดลอกและวางฟิลด์ที่ไม่ได้รวมอยู่ในแหล่งข้อมูลดั้งเดิมไปยังแหล่งข้อมูลใหม่ด้วยตนเองก่อนที่จะแทนที่ข้อมูลเก่า เมื่อคุณแทนที่แหล่งข้อมูลแล้ว โครงสร้างโฟลเดอร์จะไม่ถูกคัดลอก

แหล่งข้อมูลทั้งสองไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน แต่ความแตกต่างระหว่างแหล่งข้อมูลทั้งสองแหล่งจะกระทบต่อชีตในเวิร์กบุ๊กและฟิลด์ในมุมมอง ฟิลด์ กลุ่ม เซ็ต และฟิลด์ที่คำนวณใดๆ ที่ไม่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลใหม่ (หรือมีชื่ออื่น) จะถูกลบออกจากแผงข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแทนที่การอ้างอิงฟิลด์เพื่อแก้ไขฟิลด์ที่ไม่ถูกต้อง โปรดดู แก้ไขแหล่งข้อมูล

แทนที่แหล่งข้อมูล

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแทนที่แหล่งข้อมูล

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่เชื่อมต่อเข้ากับแหล่งข้อมูลเดิม

 2. เลือก ข้อมูล > แหล่งข้อมูลใหม่ แล้วเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งข้อมูลใหม่

 3. ในหน้าแหล่งข้อมูล ให้ลากตารางไปที่แคนวาสเพื่อตั้งค่าแหล่งข้อมูล (หากระบบไม่ได้ทำให้โดยอัตโนมัติ)

 4. ไปที่ชีตแล้วเลือก ข้อมูล > แทนที่แหล่งข้อมูล

  หมายเหตุ: คุณต้องมีฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ในมุมมองเพื่อทำให้ตัวเลือกแทนที่แหล่งข้อมูลปรากฏขึ้น

 5. ในกล่องโต้ตอบ “แทนที่แหล่งข้อมูล” ให้เลือกแหล่งข้อมูลปัจจุบัน และแหล่งข้อมูลแทนที่

 6. (ไม่บังคับ) ใต้ฟิลด์ปัจจุบัน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อแทนที่เวิร์กชีตปัจจุบันเท่านั้น

 7. เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือกตกลง

เวิร์กชีต แดชบอร์ด และเรื่องราวทั้งหมดที่ใช้ในแหล่งข้อมูลหลักจะได้รับการอัปเดตให้ใช้แหล่งข้อมูลใหม่ คุณสามารถคลิกเลิกทำบนแถบเครื่องมือเพื่อเปลี่ยนกลับการเปลี่ยนแปลงและกลับไปที่แหล่งข้อมูลเดิม

หมายเหตุ: คุณสามารถแทนที่แหล่งข้อมูลหนึ่งด้วยแหล่งข้อมูลอื่นได้เมื่อแหล่งข้อมูลทั้งสองเป็นแหล่งข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือเมื่อแหล่งข้อมูลทั้งสองเป็นแหล่งข้อมูลคิวบ์ (หลายมิติ) เท่านั้น ใน Tableau ระบบจะรองรับแหล่งข้อมูลคิวบ์เฉพาะบน Windows เท่านั้น

แทนที่แหล่งข้อมูลสำหรับชีตเดียว

ชีตทั้งหมดที่ใช้แหล่งข้อมูลจะได้รับการอัปเดตเมื่อแทนที่แหล่งข้อมูล หากคุณต้องการแทนที่แหล่งข้อมูลให้กับชีตเดียว คุณจะต้องใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้

 1. คัดลอกชีตลงในเวิร์กบุ๊กใหม่
 2. ลบชีตออกจากเวิร์กบุ๊กเก่า
 3. ในเวิร์กบุ๊กใหม่ ให้แทนที่แหล่งข้อมูล
 4. คัดลอกชีตกลับไปที่เวิร์กบุ๊กเดิม แหล่งข้อมูลและรายการที่เกี่ยวข้องของชีต เช่น พารามิเตอร์และเซ็ตจะได้รับการคัดลอกไปด้วยเช่นกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู คัดลอกและวางชีตระหว่างเวิร์กบุ๊ก

แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

เมื่อผู้ใช้เผยแพร่แหล่งข้อมูลจากเวิร์กบุ๊ก เวิร์กบุ๊กปัจจุบันใน Tableau Desktop จะเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่โดยอัตโนมัติ และจะปิดแหล่งข้อมูลของไฟล์ในเครื่องโดยอัตโนมัติ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่แหล่งข้อมูล โปรดดูที่เผยแพร่แหล่งข้อมูล

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ