เริ่มต้นการคำนวณใน Tableau

บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีในการสร้างและใช้ฟิลด์ที่คำนวณใน Tableau โดยใช้ตัวอย่าง

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของการคำนวณของ Tableau รวมถึงวิธีการสร้างและแก้ไขฟิลด์ที่คำนวณ และจะได้เรียนรู้วิธีใช้งานตัวแก้ไขการคำนวณ และใช้ฟิลด์ที่คำนวณในมุมมอง

หากคุณยังใหม่กับการคำนวณของ Tableau หรือการสร้างฟิลด์ที่คำนวณใน Tableau นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดี

ทำไมต้องใช้ฟิลด์ที่คำนวณ

ฟิลด์ที่คำนวณให้คุณได้สร้างข้อมูลใหม่จากข้อมูลที่มีอยู่เดิมในแหล่งข้อมูลของคุณอยู่แล้ว เมื่อคุณเริ่มสร้างฟิลด์ที่คำนวณ เท่ากับว่าคุณได้สร้างฟิลด์ใหม่ (หรือคอลัมน์) ในแหล่งข้อมูล ซึ่งเป็นสมาชิกที่กำหนดโดยการคำนวณที่คุณควบคุม ฟิลด์ที่คำนวณใหม่จะถูกบันทึกไปยังแหล่งข้อมูลของคุณใน Tableau และสามารถใช้ในการสร้างการแสดงเป็นภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ แต่ไม่ต้องกังวลไป ข้อมูลตั้งต้นของคุณจะยังคงอยู่เหมือนเดิม

คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่คำนวณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย ตัวอย่างบางส่วนอาจรวมถึง

 • เพื่อแยกข้อมูลเป็นเซกเมนต์
 • เพื่อแปลงชนิดข้อมูลของฟิลด์ เช่น การแปลงสตริงเป็นวันที่
 • เพื่อรวมข้อมูล
 • เพื่อกรองผลลัพธ์
 • เพื่อคำนวณอัตราส่วน

ประเภทของการคำนวณ

คุณสร้างฟิลด์ที่คำนวณด้วยการคำนวณ การคำนวณมีสามประเภทหลักที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างฟิลด์ที่คำนวณใน Tableau ได้:

 • การคำนวณพื้นฐาน - นิพจน์พื้นฐานให้คุณสามารถเปลี่ยนค่าหรือสมาชิกในระดับของรายละเอียดแหล่งข้อมูล (การคำนวณระดับแถว) หรือระดับของรายละเอียดในการแสดงเป็นภาพ (การคำนวณรวม)
 • นิพจน์ระดับรายละเอียด - เช่นเดียวกับนิพจน์พื้นฐาน การคำนวณ LOD ให้คุณได้คำนวณค่าที่ระดับแหล่งข้อมูลและระดับการแสดงเป็นภาพ อย่างไรก็ตาม การคำนวณ LOD จะช่วยให้คุณควบคุมระดับความละเอียดที่คุณต้องการคำนวณได้มากขึ้น โดยสามารถทำได้ในระดับที่ละเอียดยิ่งขึ้น (INCLUDE), ระดับที่ละเอียดน้อยลงมา (EXCLUDE), หรือระดับที่เป็นอิสระทั้งหมด (FIXED) ซึ่งเป็นไปตามมุมมองแบบละเอียดของการแสดงเป็นภาพ

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างนิพจน์ระดับรายละเอียดใน Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 • การคำนวณตาราง - การคำนวณตารางช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนค่าที่ระดับของรายละเอียดของการแสดงเป็นภาพเท่านั้นได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเปลี่ยนค่าต่างๆ ด้วยการคำนวณตาราง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ประเภทของการคำนวณที่คุณเลือกนั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นต่อการวิเคราะห์และคำถามที่คุณต้องการจะตอบ

สร้างฟิลด์ที่คำนวณ

เมื่อคุณได้ระบุประเภทของการคำนวณที่จะใช้แล้ว ถึงเวลาสร้างฟิลด์ที่คำนวณแล้ว นี่คือตัวอย่างการใช้การคำนวณพื้นฐาน

หมายเหตุ:ตัวอย่างในบทความนี้นั้นใช้แหล่งข้อมูล ตัวอย่าง-Superstore ที่มาพร้อมกับ Tableau Desktop ในการดำเนินการตามขั้นตอนในบทความนี้ ให้เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ตัวอย่าง-Superstore ที่บันทึกไว้และไปที่ ชีต 1

 1. ที่ Tableau ให้เลือก การวิเคราะห์ > สร้างฟิลด์ที่วิเคราะห์
 2. ในตัวแก้ไขการคำนวณที่เปิดขึ้น ให้ทำดังนี้
  • ป้อนชื่อของฟิลด์ที่คำนวณ ในตัวอย่างนี้ ฟิลด์นี้ชื่อว่า สัดส่วนของส่วนลด
  • กรอกสูตรลงไป ตัวอย่างนี้จะใช้สูตรต่อไปนี้:
   IIF([Sales] !=0, [Discount]/[Sales],0)

   สูตรนี้จะตรวจสอบว่ายอดขายนั้นไม่เท่ากับศูนย์หรือไม่ หากใช่ ก็จะตอบกลับสัดส่วนของส่วนลด (ส่วนลด/ยอดขาย) หากไม่ใช่ ก็จะตอบกลับเป็นศูนย์

  เคล็ดลับ: หากต้องการดูฟังก์ชันที่มีทั้งหมด ให้คลิกที่ไอคอนสามเหลี่ยมที่ด้านขวามือของตัวแก้ไขการคำนวณ

  แต่ละฟังก์ชันจะมีไวยากรณ์ คำอธิบาย และตัวอย่างให้คุณใช้อ้างอิง ดับเบิลคลิกที่ฟังก์ชันในรายการเพื่อเพิ่มไปยังสูตร สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติม ดูที่เคล็ดลับในการทำงานกับฟิลด์ที่คำนวณใน Tableau

 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกตกลง ฟิลด์ที่คำนวณใหม่จะได้รับการเพิ่มลงในแผงข้อมูลเป็นหน่วยวัดเนื่องจากจะแสดงตัวเลข เครื่องหมายเท่ากับ (=) จะปรากฏขึ้นถัดจากไอคอนประเภทข้อมูล ฟิลด์ที่คำนวณแล้วทั้งหมดจะมีเครื่องหมายเท่ากับ (=) อยู่ถัดไปในแผงข้อมูล

ใช้ฟิลด์ที่คำนวณในมุมมอง

ขั้นตอนที่ 1: สร้างมุมมอง

 1. จากแผงข้อมูล ให้ลากภูมิภาคไปยังแถบคอลัมน์
 2. จากแผงข้อมูล ให้ลากหมวดหมู่ไปยังแผงแถว
 3. ที่แถบ แถว ให้คลิดไอคอนบวก (+) ที่ฟิลด์ หมวดหมู่ เพื่อเลือกดูหมวดหมู่ย่อย

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มฟิลด์ที่คำนวณไปยังมุมมอง

 1. จากแผงข้อมูล ให้ลากอัตราส่วนส่วนลดไปยังสีบนการ์ด “เครื่องหมาย” มุมมองจะอัปเดตเพื่อไฮไลต์ตาราง
  • Binders ได้รับส่วนลดมากในภูมิภาคกลาง โปรดสังเกตุว่า “สัดส่วนของส่วนลด” นั้นได้ถูกรวมเป็นผลรวมโดยอัตโนมัติ
 2. ที่แถบแถว ให้คลิกขวาที่ ผลรวม(สัดส่วนของส่วนลด) และเลือก การวัดผล (ผลรวม) > เฉลี่ย มุมมองจะอัปเดตเพื่อแสดงค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนส่วนลด

แก้ไขฟิลด์ที่คำนวณ

หากมีเวลาใดที่คุณต้องการแก้ไขการคำนวณ คุณสามารถแก้ไขฟิลด์ที่คำนวณได้และระบบจะอัปเดตไปทั่วเวิร์กบุ๊กของคุณ

ในการอัปเดตฟิลด์ที่คำนวณ:

 1. ที่หน้าต่าง ข้อมูล ให้คลิกขวาที่ฟิลด์ที่คำนวณแล้วคลิก แก้ไข
 2. ในตัวแก้ไขการคำนวณที่เปิดขึ้น ให้ทำดังต่อไปนี้:
  • แก้ไขชื่อของฟิลด์ที่คำนวณ
  • อัปเดตสูตร

  สำหรับตัวอย่างนี้ ได้เปลี่ยนสูตรให้แสดงผลลัพธ์สัดส่วนของส่วนลดสำหรับคำสั่งซื้อที่มูลค่ามากกว่า 200 USD ในยอดขาย:

  IIF([Sales] > 2000, [Discount]/[Sales],0)
 3. คลิกตกลง
  มุมมองจะอัปเดตเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มฟิลด์ที่คำนวณที่อัปเดตแล้วไปยังมุมมองอีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

การทำความเข้าใจการคำนวณใน Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การจัดรูปแบบการคำนวณใน Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ฟังก์ชันใน Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

สร้างนิพจน์ระดับรายละเอียดใน Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เปลี่ยนค่าต่างๆ ด้วยการคำนวณตาราง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ