Hitta koordinater för bakgrundsbilder

I många scenarier kanske du vill kartlägga dina data på en bakgrundsbild istället för på en Tableau-karta. Den här artikeln förklarar hur du ritar upp datapunkter på en bakgrundsbild.

Det finns flera steg i denna process:

 1. Skapa en tabell för X- och Y-koordinater i datakällan.

 2. Anslut till datakällan i Tableau Desktop och koppla koordinattabellen till resten av dina data.

 3. Importera bakgrundsbilden och bygg vyn.

 4. Kommentera punkter på bakgrundsbilden.

 5. Lägg till koordinater i koordinattabellen i datakällan.

 6. Uppdatera datakällan i Tableau.

Steg 1: Skapa koordinattabellen

Skapa en tabell i datakällan som innehåller kolumner för att identifiera en unik markering. I detta exempel finns tre kolumner:

 • Den första kolumnen innehåller den unika identifieraren för varje markering.

 • De andra två kolumnerna är för X- och Y-koordinaterna.

När du har skapat kolumnerna kopplar du den nya koordinattabellen till den ursprungliga datakällan. Kopplingen baseras på den unika identifierare som används i både den ursprungliga datakällan och koordinattabellen (den identifierare som representerar en enskild markering).

 1. Välj en skala som är lämplig för bakgrundsbilden. Använd X: 0–100 och Y: 0–50 om bilden är bredare än den är lång.

 2. I det här exemplet öppnar du Excel-filen Sample Superstore från din Tableau-lagringsplats i Excel och väljer en ny bladflik.

 3. På den nya fliken lägger du till en enskild rad i en tabell som innehåller en av de unika identifierarna samt X- och Y-slutpunkterna som du har valt för de två skalorna.

  I detta fall är underkategorin Produkt en kolumn i Sample Superstore, och en av dess medlemmar är Tabeller. X-slutpunkten är 100 och Y-slutpunkten är 50, eftersom det är skalan för bakgrundsbilden.

 4. Ändra flikens namn till Koord och spara filen.

Steg 2: Anslut till koordinattabellen

 1. Välj Anslut till data i en ny Tableau-arbetsbok.

 2. I dialogrutan Anslut till data väljer du Microsoft Excel och klickar sedan på Nästa.

 3. På sidan Datakälla gör du följande:

  • Dra beställningsbladet till arbetsytan.

  • Dra koordinatbladet till arbetsytan.

  • Klicka på kopplingsikonen för att ändra den befintliga kopplingen.

  • I dialogrutan Koppling som öppnas väljer du Vänster, och sedan Produktunderkategori för kolumnen Datakälla, och Produktnamn (Koordinater) för kolumnen Koordinater.

 4. Stäng dialogrutan Koppling och välj sedan bladfliken för att gå till ett arbetsblad.

Steg 3: Importera bakgrundsbilden

 1. I det nya arbetsbladet väljer du Kartor > Bakgrundbilder, Urval – Superstore. Detta öppnar dialogrutan Bakgrundsbilder.

 2. Klicka på Lägg till bild i dialogrutan Bakgrundsbilder.

 3. Bläddra till och välj filen i dialogrutan Lägg till bakgrundsbild.

 4. För X-fält väljer du X i listan.

  Obs! Om du inte ser X-fältet i listan innebär det att du måste ändra X-fältet till ett kontinuerligt nummer.

  Om du vill ändra fältet till ett tal högerklickar du på fältet X i rutan Data och väljer Ändra datatyp > Antal (hela). Om du vill konvertera fältet till kontinuerligt högerklickar du på fältet X i rutan Data och väljer Konvertera till kontinuerliga.

  Upprepa dessa steg för Y-fältet.

 5. I textrutan Höger skriver du 100 (100 är det nummer du använde i koordinattabellen).

 6. För Y-fältet väljer du Y i listan.

 7. I textrutan Överst skriver du 50 (50 är det nummer du använde i koordinattabellen). Var noga med att skriva i rätt textruta.

 8. Klicka på OK och klicka sedan på OK i dialogrutan Bakgrundsbilder. (Ignorera den giltiga inställningen för Nej i dialogrutan Bakgrundsbilder.)

Steg 4: Hitta koordinaterna

 1. Från rutan Data drar du X till hyllan Kolumner och Y till hyllan Rader.

 2. På hyllan Kolumner högerklickar du på X och väljer Dimension.

 3. På hyllan Rader högerklickar du på Y och väljer Dimension.

  Obs! Detta steg behövs endast om X- och Y-fälten togs in i Tableau som mätvärden.

  Bakgrundsbilden visas i vyn.

 4. Högerklicka på X-axeln och välj Redigera axel.

 5. I dialogrutan Redigera axel väljer du Fast och skriver sedan 0 i textrutan Start och 100 i textrutan Slut.

 6. Klicka på OK.

 7. Högerklicka på Y-axeln och välj Redigera axel.

 8. I dialogrutan Redigera axel väljer du Fast och skriver sedan 0 i textrutan Start och 50 i textrutan Slut.

 9. Klicka på OK.

  Nu börjar axlarna på noll.

 10. Högerklicka var som helst på bilden där du vill hitta koordinaterna och välj Kommentera > Punkt.

  Mer information om att kommentera markeringar eller punkter i vyn finns i ämnet Lägga till kommentarer(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau.

 11. Klicka på OK i dialogrutan Redigera kommentar.

 12. Upprepa steg 10 och 11 för varje punkt du vill kommentera.

  Koordinaterna visas som bildtext på bakgrundsbilden. Du kan flytta en bildtext till en plats där den visas bättre. Bara klicka och dra den. Du kan även ändra storlek på bildtexten genom att dra i ett av storlekshandtagen. Du kan flytta en koordinatpunkt till en ny plats genom att klicka och dra pilspetsen. Koordinaterna i bildtexten ändras så de visar den nya platsen.

 13. Lägg till dessa koordinater i Koordinatbladet i Excel-filen Urval - Superstore och spara ändringarna.

 14. I Tableau väljer du Data > Urval - Superstore > Uppdatera.

  Den uppdaterade vyn visar markeringar på koordinatplatserna.

  Om du inte vill fortsätta att visa bildtexterna kan du markera och ta bort dem på bakgrundsbilden.

Andra idéer

Prova att sätta ett annat mätvärde på hyllan Storlek och placera antingen en Dimension eller ett Mätvärde på färg på kortet Markeringar. Lägg till dina egna anpassade vyer. Utveckla kraftfulla och unika analyser genom att skapa åtgärder mellan denna vy och dina andra analyser.

Om du vill dölja X- och Y-skalorna högerklickar du på respektive fält på hyllan Kolumner eller hyllan Rader och rensar Visa rubrik.

Se även

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!