Lägga till bilder från Google Maps och OpenStreetMap som bakgrundsbilder i Tableau

Du kan lägga till bilder från Google Maps och OpenStreetMap som statiska bakgrundsbilder i Tableau och sedan plotta datapunkter på dem. Om du vill plotta datapunkter på en bakgrundsbild från GoogleMaps eller OpenStreetMap behöver du koordinaterna (latitud och longitud) för dina data.

I det här avsnittet beskriver vi hur du hittar latitud- och longitudkoordinater för Google Maps och OpenStreetMap och hur du plottar dem på bakgrundsbilden i Tableau.

Steg 1: Hitta koordinaterna på en karta

Följ stegen nedan för att hitta koordinaterna på en karta från Google Maps eller OpenStreetMap.

Alternativ 1: Lägga till datapunkter på kartor i Google Maps

 1. Gå till http://www.gorissen.info/Pierre/maps/googleMapLocation.php(Länken öppnas i ett nytt fönster) och leta upp det geografiska område där du vill plotta datapunkter.

 2. När du har hittat området hovrar du över punkten som ligger längst österut och skriver ned longituden (visas längst ned till höger på kartan). Gör samma sak för den punkt i området som ligger längst västerut.

 3. Hovra över den punkt i området som ligger längst norrut och skriv ned latituden. Gör samma sak för den punkt i området som ligger längst söderut.

  Nu bör du ha två latitudkoordinater (en för norr och en för söder) och två longitudkoordinater (en för öster och en för väster).

  Du behöver dessa koordinater för att ange skalan för bakgrundsbilden i Tableau, och för att kunna plotta datapunkter i bilden med hjälp av latitud- och longitudkoordinater.

 4. Ta en skärmbild av kartan och spara den på datorn.

 5. Lägg till bilden som en bakgrundsbild i Tableau genom att följa stegen i ”Steg 2: Lägga till kartbilden som en bakgrundsbild”.

Alternativ 2: Lägga till datapunkter på en karta i OpenStreetMap

 1. Gå till http://www.openstreetmap.org(Länken öppnas i ett nytt fönster) och zooma in det geografiska område där du vill plotta datapunkter.

 2. Klicka på Exportera på menyraden längst upp.

  Rutan Exportera innehåller latitud- och longitudkoordinaterna för området som visas. Du kan ändra koordinaterna om du vill välja ett annat område.

 3. Skriv ned koordinaterna som visas i rutan.

 4. Klicka på delningsikonen till höger på sidan och klicka sedan på Ladda ned.

 5. Lägg till bilden som en bakgrundsbild i Tableau genom att följa stegen i ”Steg 2: Lägga till kartbilden som en bakgrundsbild”.

Steg 2: Lägga till kartbilden som en bakgrundsbild

 1. Öppna Tableau Desktop och anslut till de data som du vill plotta på kartbilden.

 2. Välj Kartor > Bakgrundsbilder och välj den datakälla som du vill använda för att plotta data på bakgrundsbilden.

 3. Klicka på Lägg till bild i dialogrutan Bakgrundsbilder.

 4. Klicka på Bläddra i dialogrutan Lägg till bakgrundsbild och navigera sedan till platsen för kartbilden som du skapade i Steg 1: Hitta koordinaterna på en karta.

 5. Gör följande i dialogrutan Lägg till bakgrundsbild:

  • Välj Longitud (genererad) i listrutan X-fält.

  • I rutan Vänster skriver du longituden för punkten längst österut på kartan.

  • I rutan Höger skriver du longituden för punkten längst västerut i kartbilden.

  • Välj Latitud (genererad) i listrutan Y-fält.

  • I rutan Nedre skriver du latituden för punkten längst söderut i kartbilden.

  • I rutan Övre skriver du latituden för punkten längst norrut i kartbilden.

 6. När du är klar klickar du på OK i dialogrutorna Lägg till bakgrundsbild och Bakgrundsbilder.

 7. Välj Kartor > Bakgrundskartor > Inga.

  Bakgrundsbilden visas bara om det inte finns någon bakgrundskarta.

 8. Dra Latitud (genererad) från rutan Mätvärden till hyllan Rader och Longitud (genererad) till hyllan Kolumner.

  Bakgrundsbilden bör visas i vyn. Om den inte gör det, eller om den visas i fel skala, åtgärdar du axlarna genom att följa stegen nedan.

 9. Dubbelklicka på Y-axeln i vyn.

 10. Välj Fixerad under Intervall i dialogrutan Redigera axel.

 11. Gå till textrutan Fast start och ange longituden för punkten längst söderut i kartbilden.

 12. Gå till textrutan Fast slut och ange longituden för punkten längst norrut i kartbilden.

 13. Klicka på OK.

 14. Upprepa steg 9–13 för den andra axeln.

Mer information om hur du plottar data i bakgrundsbilden finns i steg 1, 2 och 4 i Hitta koordinater för bakgrundsbilder(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Se även:

Använda bakgrundsbilder i vyer(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Hitta koordinater för bakgrundsbilder(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Använda Mapbox-kartor(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Använda WMS-servrar (Web Map Service)(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Välja bakgrundskartor(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!