เกี่ยวกับ Tableau Catalog

การเพิ่มขึ้นของข้อมูลทั้งด้านปริมาณ รูปแบบ และความสำคัญทำให้สภาพการทำงานมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของข้อมูล การจัดการข้อมูลและติดตามการใช้งานข้อมูลจึงเป็นเรื่องยากในสภาพการทำงานที่มีความซับซ้อน ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้จำนวนมากขึ้นจำเป็นต้องใช้งานข้อมูลเหล่านั้นที่จัดเก็บในหลายส่วน และการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ สุดท้ายแล้วทำให้เกิดความไม่เชื่อถือในข้อมูล เนื่องจากผู้ใช้งานข้อมูลสงสัยว่าตนใช้ข้อมูลจากแหล่งที่ถูกต้องหรือไม่ หรือข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือไม่

Tableau Catalog ประกอบด้วยฟีเจอร์เช่น ความเกี่ยวพัน การประเมินผลกระทบ, พจนานุกรมข้อมูล, คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล และการค้นหาในแอปพลิเคชัน Tableau ของคุณ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จากการใช้งานแคตตาล็อกกลางที่ใช้งานแยกอย่างอิสระ ผลิตภัณฑ์ของเราให้ความสำคัญกับทั้งฝ่าย IT และผู้ใช้งานทั่วไปเพื่อให้ทุกคนที่ใช้งาน Tableau Server หรือ Tableau Cloud มีความเชื่อมั่นในข้อมูลและเห็นข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกับที่ทำให้ข้อมูลค้นหาได้ง่ายขึ้น Tableau Catalog สร้างรายการกลางจากข้อมูล Tableau ที่องค์กรของคุณใช้งาน โดยมอบการใช้งานที่ครอบคลุมดังต่อไปนี้:

 • การประเมินผลกระทบและความเกี่ยวพัน
  • คุณสามารถดูเวิร์กบุ๊กและข้อมูล Tableau อื่นๆ ที่มีการใช้งานคอลัมน์หรือฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดจากตารางหรือแหล่งข้อมูลที่คุณจัดการอยู่ เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณ คุณสามารถแจ้งผู้สร้าง Tableau ที่ได้รับผลกระทบผ่านอีเมลได้
  • กรณีที่คุณเป็นผู้สร้างเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถใช้ความเกี่ยวพันเพื่อตรวจสอบฟิลด์ข้อมูลที่เวิร์กบุ๊กของคุณนำมาใช้ได้
  • กรณีที่คุณเป็นผู้ใช้งาน คุณสามารถใช้การแสดงผลภาพของ Tableau เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ถูกใช้งานมาจากแหล่งใด
 • การดูแลข้อมูลและความเชื่อถือ กรณีที่คุณเป็นผู้ดูแลข้อมูล คุณสามารถเพิ่มเมตาดาต้าที่เป็นประโยชน์ เช่น คำอธิบาย และการรับรองข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องได้ คุณสามารถตั้งคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูลบนหน้าต่างรายละเอียดข้อมูล รับรองแอสเซท และลบแอสเซทออกจากรายการกลางได้
 • การค้นหาข้อมูล ใน Tableau Desktop หรือการเขียนเว็บ Tableau คุณสามารถใช้ Tableau Catalog เพื่อค้นหาฐานข้อมูล ตาราง แหล่งข้อมูล และการเชื่อมต่อแบบเสมือนเพื่อทำการวิเคราะห์ใน Tableau และเชื่อมข้อมูลจากผลการค้นหา

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2019.3 Tableau Catalog จะสามารถใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการข้อมูล สำหรับ Tableau Server และ Tableau Cloud เมื่อคีย์ใบอนุญาตมีการเปิดใช้งาน ฟีเจอร์รายการสรุปกลางข้างต้นจะรวมไปยังผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้งานอยู่ ดังนั้นคุณจะสามารถใช้งานข้อมูลในตำแหน่งที่ค้นพบ

Tableau Catalog ทำงานอย่างไร

Tableau Catalog จะสำรวจและทำดัชนีเนื้อหาทั้งหมดในไซต์ของคุณ ทั้งเวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล ชีต การเชื่อมต่อแบบเสมือน และโฟลว์ เพื่อรวบรวมเมตาดาต้าเกี่ยวกับเนื้อหา จากเมตาดาต้า จะมีการระบุแอสเซทภายนอก (ฐานข้อมูล ตาราง และออบเจ็กต์อื่นๆ) เมื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและแอสเซทภายนอก Tableau จะสามารถแสดงความเกี่ยวพันของเนื้อหาและแอสเซทภายนอกได้ Tableau Catalog ยังช่วยให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อกับแอสเซทภายนอกได้โดยใช้ Tableau Server หรือ Tableau Cloud

ผู้ใช้บนไซต์ของคุณสามารถเผยแพร่หรือลบเนื้อหา สามารถแนบคำเตือนหรือใบรับรองคุณภาพของข้อมูล หรือทำสิ่งอื่นใดที่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อมูลเมตาของไซต์ และ Tableau Catalog จะอัปเดตข้อมูลตามนั้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Tableau Catalog เพื่อช่วยกำกับดูแลข้อมูลในองค์กรของคุณ โปรดดูการกำกับดูแลข้อมูลใน Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือ Tableau

คำศัพท์สำคัญใน Tableau Catalog

 • เมตาดาต้า รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
 • เนื้อหาของ Tableau เนื้อหาที่สร้างใน Tableau เช่น เวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล การเชื่อมต่อแบบเสมือน และโฟลว์
 • แอสเซทภายนอก เมตาดาต้าเกี่ยวกับฐานข้อมูลและตารางที่ใช้ในเนื้อหาของ Tableau ที่มีการเผยแพร่ไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud

การให้สิทธิ์อนุญาต Tableau Catalog

Tableau Catalog ได้ใบอนุญาตผ่าน การจัดการข้อมูล หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการให้สิทธิ์อนุญาต การจัดการข้อมูล โปรดดูสิทธิ์อนุญาต การจัดการข้อมูล

เปิดใช้งาน Tableau Catalog

หลังจาก Tableau Server หรือ Tableau Cloud ได้รับใบอนุญาตกับ การจัดการข้อมูล คุณสามารถเปิดใช้ทาสก์ Tableau Catalog ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

 • สำหรับ Tableau Cloud ไม่มีขั้นตอนเพิ่มเติม Tableau Catalog จะเปิดใช้งานเลยตามค่าเริ่มต้น โดยมีการกำหนดค่าให้ใช้งานสิทธิ์ที่รับมา และพร้อมใช้งานได้เลย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ที่รับมา โปรดดู สิทธิ์ต่อเมตาดาต้า
 • สำหรับ Tableau Server ผู้ดูแลระบบ Server ต้องเปิดใช้งาน API เมตาดาต้าของ Tableau ก่อนโดยใช้คำสั่ง tsm maintenance metadata-services หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเปิดใช้งาน Tableau Catalog

  หลังเปิดใช้งาน API เมตาดาต้าแล้ว Tableau Catalog จะเปิดใช้งานเลยตามค่าเริ่มต้น โดยมีการกำหนดค่าให้ใช้งานสิทธิ์ที่รับมา และพร้อมใช้งานได้เลย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ที่รับมา โปรดดู สิทธิ์ต่อเมตาดาต้า

ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงาน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่สามารถใช้ได้ใน Tableau Catalog โปรดดูบทความความช่วยเหลือดังต่อไปนี้:

การค้นหาข้อมูล

การดูแลข้อมูลและความเชื่อถือ

ความเกี่ยวพันและการประเมินผลกระทบ

แหล่งข้อมูลสำหรับนักพัฒนา

คุณสามารถใช้ระเบียบวิธีเมตาดาต้าใน API Tableau REST เพื่ออัปเดตเมตาดาต้าบางรายการด้วยโปรแกรมได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวิธีเมตาดาต้า โปรดดูระเบียบวิธีข้อมูลใน API Tableau Server REST

นอกจาก API REST คุณสามารถใช้ API เมตาดาต้าของ Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) เพื่อเขียนคำสั่งค้นหาเมตาดาต้าจากเนื้อหาที่เผยแพร่ไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud ด้วยโปรแกรมได้ API เมตาดาต้ารวดเร็วและมีความยืดหยุ่น และใช้ได้ดีที่สุดเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลจำเพาะบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเมตาดาต้าและโครงสร้างของข้อมูล สำรวจและทดสอบการเขียนคำสั่งค้นหากับ API เมตาดาต้าโดยใช้เครื่องมืออินเทอร์แอคทีฟบนเบราว์เซอร์ชื่อ GraphiQL(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หมายเหตุ: การจัดการข้อมูล ไม่จำเป็นต้องใช้ API เมตาดาต้าหรือ GraphiQL

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ