ใช้สายข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบ

การทราบที่มาของข้อมูลของคุณคือหัวใจสำคัญสำหรับการเชื่อมั่นในข้อมูล และการทราบว่ามีใครบ้างที่ใช้ข้อมูลนี้หมายความว่าคุณสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในสภาพแวดล้อมของคุณได้ คุณลักษณะสายข้อมูลใน Tableau Catalog ช่วยให้คุณทำทั้งสองสิ่งนี้ได้

เมื่อคุณมีใบอนุญาตการจัดการข้อมูลและเปิดใช้งาน Tableau Catalog ไว้ คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลความเกี่ยวพันสำหรับเนื้อหาของคุณได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Catalog โปรดดู "เกี่ยวกับ Tableau Catalog” ในวิธีใช้ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

นำทางสายข้อมูล

หากต้องการดูความเกี่ยวพันของแอสเซท ให้ไปที่หน้าของแอสเซทก่อน ตัวเลือกของคุณสำหรับขั้นตอนนี้ประกอบด้วย

 • ค้นหาและเลือกแอสเซท
 • ไปยังแอสเซทดังกล่าวจากสำรวจ
 • หากเป็นแอสเซทภายนอก (เช่น ฐานข้อมูลหรือตาราง) ที่ไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์ ไปยังแอสเซทนั้นผ่านแอสเซทภายนอก (ตัวเลือกนี้ยังใช้ได้กับแอสเซทภายนอกที่อยู่ในโปรเจกต์)

จากนั้นเลือกแท็บความเกี่ยวพัน

หากคุณเห็นแท็บ “ความเกี่ยวพัน” แต่ไม่มีใบอนุญาตที่มีการจัดการข้อมูล การคลิกที่แท็บ “ความเกี่ยวพัน” จะแสดงการโปรโมทสำหรับการจัดการข้อมูล การโปรโมทสามารถปิดใช้งานได้ในการตั้งค่าบัญชี

หมายเหตุ: ข้อมูลของสายข้อมูลสำหรับโฟลว์จะไม่แสดงขึ้นหากโฟลว์มีค่าพารามิเตอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้พารามิเตอร์ในโฟลว์ โปรดดูสร้างและใช้พารามิเตอร์ในโฟลว์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Tableau Prep

สายข้อมูลจะปรากฏบนแท็บสายข้อมูลของหน้าเนื้อหา

สายข้อมูลแสดงความสัมพันธ์กับการเชื่อมโยงสายข้อมูลซึ่งคือสินทรัพย์ที่เลือกนั่นเอง การเชื่อมโยงสายข้อมูลอาจเป็นฐานข้อมูล ตาราง เวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ การเชื่อมต่อเสมือนจริง ตารางการเชื่อมต่อเสมือนจริง เลนส์ เมตริก หรือโฟลว์ (ในรูปภาพด้านบน การเชื่อมโยงคือแหล่งข้อมูล “คำสั่งซื้อ (Superstore)” และในรูปภาพด้านบน การเชื่อมโยงคือตาราง “Batters”) สินทรัพย์ทั้งหมดด้านล่างการเชื่อมโยงขึ้นอยู่กับกับการเชื่อมโยงและเรียกว่าเอาต์พุตหรือสินทรัพย์ดาวน์สตรีมทั้งทางตรงหรืออ้อม สินทรัพย์ที่อยู่บนการเชื่อมโยงคือสินทรัพย์การเชื่อมโยงที่ใช้ข้อมูลทั้งทางตรงหรือทางอ้อมและเรียกว่าอินพุตหรือสินทรัพย์อัพสตรีม

แผงสายข้อมูลแสดงขึ้นที่ด้านขวาของตารางหรือหน้าฐานข้อมูล

ตั้งแต่ Tableau Cloud มิถุนายน 2023 และ Tableau Server 2023.3 เป็นต้นไป หน้าความเกี่ยวพันสำหรับแหล่งข้อมูลรวมถึงการค้นหาและการกรอง (ที่ด้านบนขวาของรายการฟิลด์) ที่ช่วยให้คุณค้นหาฟิลด์ที่สนใจหรือเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณเลือกฟิลด์ในแหล่งข้อมูลหรือคอลัมน์ในตาราง ความเกี่ยวพันจะกรองเพื่อแสดงแอสเซทดาวน์สตรีมที่อิงจากอินพุตของฟิลด์ (หรือคอลัมน์) เท่านั้น หรืออินพุตอัปสตรีมของฟิลด์ (หรือคอลัมน์) เช่น ตัวอย่างในตาราง 'Batters’ นี้แสดงความเกี่ยวพันที่กรองคอลัมน์ 'Games':

สายข้อมูลจะถูกกรองเพื่อแสดงจำนวนสินทรัพย์ที่ประกอบฟิลด์ข้อมูลหรือคอลัมน์ที่เลือก

คุณสามารถเลือกสินทรัพย์อัพสตรีมหรือดาวน์สตรีมในแผงสายข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดได้ เช่น เมื่อคุณเลือก “แหล่งข้อมูล” รายการของแหล่งข้อมูลที่อิงจากตารางนี้จะปรากฏขึ้นที่ด้านซ้ายของแผง “ความเกี่ยวพัน”

จากแผง “ความเกี่ยวพัน” คุณสามารถไปยังแอสเซทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกเริ่มต้นของคุณ ในกรณีนี้คือตาราง โดยสามารถไปยังลิงก์ที่คุณสนใจได้

สินทรัพย์ที่ฝังจะแสดงในสินทรัพย์ภายนอก

Tableau Catalog ถือว่าสินทรัพย์ภายนอกเป็น ‘แบบฝัง’ หากทำเครื่องหมายในกล่องรวมไฟล์ภายในเมื่อเผยแพร่แหล่งข้อมูลหรือเวิร์กบุ๊ก เมื่อแอสเซทภายนอก (ฐานข้อมูล ตาราง ไฟล์) ที่ฝังอยู่ในเนื้อหา Tableau ที่เผยแพร่ (เวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล และโฟลว์) หมายความว่าเนื้อหาใช้แอสเซภายนอกแต่ไม่สามารถนำไปแชร์กับผู้ใช้อื่นๆ ได้ แอสเซทภายนอกที่ฝังปรากฏในสายข้อมูลอัพสตรีมจากเนื้อหา Tableau และอยู่ในรายการสินทรัพย์ภายนอก

หากต้องการดูว่าสินทรัพย์ภายนอกฝังหรือไม่ ให้ไปที่หน้ารายละเอียดสินทรัพย์ภายนอกและดูว่า “สินทรัพย์ที่ฝัง” อยู่ในประเภทหรือไม่

'สินทรัพย์ที่ฝัง' ปรากฏใต้ป้ายกำกับประเภท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ฝังได้ที่การเผยแพร่ข้อมูลแยกหรือข้อมูลที่ฝังในเวิร์กบุ๊ก(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในวิธีใช้ Tableau Desktop และ Web Authoring

สายข้อมูลและการเชื่อมต่อ SQL แบบกำหนดเอง

เมื่อคุณดูสายข้อมูลของการเชื่อมต่อที่ใช้ SQL แบบกำหนดเอง ควรระลึกถึงรายละเอียดต่อไปนี้เสมอ:

 • สายข้อมูลอาจเป็นสายข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • แคตตาล็อกไม่รองรับการแสดงข้อมูลคอลัมน์สำหรับตารางที่ระบบรู้จักผ่าน SQL แบบกำหนดเองเท่านั้น
 • การ์ดรายละเอียดฟิลด์อาจไม่มีลิงก์ไปยังคอลัมน์ที่เชื่อมต่อ หรืออาจไม่แสดงคอลัมน์ที่เชื่อมต่อใดๆ เลย
 • การ์ดรายละเอียดคอลัมน์อาจไม่มีลิงก์ไปยังฟิลด์ที่ใช้คอลัมน์นั้น หรืออาจไม่แสดงฟิลด์ใดๆ เลย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสนับสนุน Tableau Catalog สำหรับ SQL แบบกำหนดเอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในวิธีใช้ Tableau Desktop และ Web Authoring

แคตตาล็อกไม่รองรับลูกบาศก์

Tableau Catalog ไม่รองรับแหล่งข้อมูลแบบลูกบาศก์ (หรือเรียกว่าแหล่งข้อมูลหลายมิติหรือ OLAP) เนื้อหา Tableau (เช่น แหล่งข้อมูล มุมมอง หรือเวิร์กบุ๊ก) ที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลแบบลูกบาศก์จะไม่แสดงเมตาดาต้าแบบลูกบาศก์หรือสายข้อมูลแบบลูกบาศก์ในแคตตาล็อก

ข้อมูลที่ไม่ตรงกันระหว่างจำนวนสายข้อมูลและจำนวนแท็บ

คุณอาจสังเกตเห็นจำนวนของสินทรัพย์ที่ไม่ตรงกันระหว่างเครื่องสายข้อมูลใน Tableau Catalog และแท็บใน Tableau Server หรือ Tableau Cloud

จำนวนที่ไม่ตรงกันนี้สามารถอธิบายได้โดยข้อเท็จจริงที่ว่าจำนวนสายข้อมูลแต่ละรายการและจำนวนแท็บมีวิธีการนับแตกต่างกัน เช่น แคตตาล็อกอาจนับเฉพาะสินทรัพย์ที่มีดัชนี และในทางตรงกันข้าม Tableau Server หรือ Tableau Cloud นับเฉพาะจำนวนสินทรัพย์ที่เผยแพร่ สาเหตุอื่นๆ สำหรับการนับที่แตกต่างกันรวมถึง:

 • คุณมีการอนุญาต "มุมมอง" สำหรับสินทรัพย์นั้นๆ
 • สินทรัพย์ซ่อนอยู่
 • มีการใช้ฟิลด์ข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก
 • มีการเชื่อมต่อสินทรัพย์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
 • สินทรัพย์อยู่ในพื้นที่ส่วนตัว

ตัวอย่างการนับจำนวนเวิร์กบุ๊กที่ไม่ตรงกัน

นี่คือตัวอย่างการนับจำนวนแท็บและจำนวนสายข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก

จำนวนแท็บของเวิร์กบุ๊กที่มีการเชื่อมต่อคือ 239 จำนวนเวิร์กบุ๊กในสายข้อมูลคือ 230

การนับจำนวนแท็บในเวิร์กบุ๊กที่มีการเชื่อมต่อจะนับเวิร์กบุ๊กที่เข้าเกณฑ์ทั้งสองข้อต่อไปนี้:

 • เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล (ไม่ว่าจะใช้ฟิลด์ข้อมูลในเวิร์กบุ๊กหรือไม่ก็ตาม)
 • ผู้ใช้มีสิทธิดู (ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กชีต แดชบอร์ด หรือเรื่องราว)

สายข้อมูล Tableau Catalog นับเวิร์กบุ๊กที่เข้าเกณฑ์เหล่านี้เท่านั้น:

 • มีการทำดัชนีโดย Tableau Catalog
 • เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลและใช้ฟิลด์ข้อมูลในแหล่งข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์
 • มีเวิร์กชีต รวมถึงแดชบอร์ดหรือเรื่องราวที่มีเวิร์กชีตที่ใช้ฟิลด์ข้อมูลในแหล่งข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์

แคตตาล็อกนับเวิร์กบุ๊กแม้เมตาดาต้าถูกปิดกั้นเนื่องจากสิทธิที่จำกัดหรือสินทรัพย์อยู่ในพื้นที่ส่วนตัว แต่แทนที่จะเห็นเมตาดาต้าที่สำคัญ คุณจะเห็นคำว่าต้องมีสิทธิการเข้าถึงแทน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เข้าถึงข้อมูลความเกี่ยวพัน

ใช้อีเมลเพื่อติดต่อเจ้าของ

ที่ส่วนท้ายของสายข้อมูลคือเจ้าของ รายชื่อเจ้าของจะประกอบด้วยรายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของหรือข้อมูลติดต่อสำหรับเนื้อหาดาวน์สตรีมจากส่วนเชื่อมต่อสายข้อมูล

คุณสามารถส่งอีเมลถึงเจ้าของเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ (หากต้องการส่งอีเมลถึงเจ้าของ คุณจะต้องมีความสามารถ 'เขียนทับ' (บันทึก) ที่เนื้อหาส่วนเชื่อมต่อสายข้อมูล)

 1. เลือกเจ้าของเพื่อดูรายชื่อของบุคคลที่จะได้รับผลกระทบจากข้อมูลในสายข้อมูลนี้
 2. เลือกเจ้าของที่คุณต้องการส่งข้อความถึง
 3. คลิกส่งอีเมลเพื่อเปิดกล่องข้อความอีเมล
 4. ป้อนหัวข้ออีเมลและข้อความลงในกล่องข้อความ แล้วคลิกส่ง
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ