เชื่อมต่อกับข้อมูลโดยใช้ Tableau Server หรือ Tableau Cloud

คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ทั้งจาก Tableau Desktop หรือเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยใช้ Tableau Server หรือ Tableau Cloud กระบวนการจะแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับแต่ละประเภท

ตั้งแต่ 2019.3 เป็นต้นไป Tableau Catalog จะมีให้ใช้งานกับ การจัดการข้อมูล ใน Tableau Server และ Tableau Cloud เมื่อเปิดใช้งาน Tableau Catalog ในสภาพแวดล้อมของคุณ นอกจากเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่แล้วจาก Tableau Server หรือ Tableau Cloud คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและตารางจากกล่องโต้ตอบค้นหาข้อมูลบน Tableau Desktop และกล่องโต้ตอบ “เชื่อมต่อกับข้อมูล” ในการเขียนเว็บของ Tableau หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Catalog โปรดดู "เกี่ยวกับ Tableau Catalog” ในวิธีใช้ Tableau Server หรือ Tableau Cloud นับจากเวอร์ชัน 2021.4 การจัดการข้อมูล จะมีการเชื่อมต่อแบบเสมือน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อส่วนกลางไปยังข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู "เกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบเสมือนและนโยบายข้อมูล" ในวิธีใช้ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Tableau Prep Builder สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ได้ และคุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลนั้นเป็นแหล่งข้อมูลอินพุตสำหรับโฟลว์ของคุณนับตั้งแต่เวอร์ชัน 2019.3.1. เป็นต้นไปได้ หากคุณมี การจัดการข้อมูล ที่เปิดใช้งาน Tableau Catalog ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.2.2 เป็นต้นไปคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและตารางจากผลลัพธ์ค้นหาข้อมูลได้เช่นเดียวกับ Tableau Desktop หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือของ Tableau Prep Builder

เชื่อมต่อจาก Tableau Desktop

หมายเหตุ: ตั้งแต่ 2019.3 เป็นต้นไป บนแผงเชื่อมต่อ Tableau Server ได้ย้ายไปยังด้านบนสุดของแผงใต้ค้นหาข้อมูล เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเชื่อมต่อกับ Tableau Server หรือ Tableau Cloud จาก Tableau Desktop

 1. เปิดใช้งาน Tableau Desktop และในแผง เชื่อมต่อ ภายใต้ ค้นหาข้อมูล ให้เลือก Tableau Server
 2. หากต้องการเชื่อมต่อ Tableau Server ให้ป้อนชื่อของเซิร์ฟเวอร์แล้วเลือกเชื่อมต่อ

  หากต้องการเชื่อมต่อกับ Tableau Cloud ให้เลือก Tableau Cloud ใต้การเชื่อมต่อด่วน

  กล่องโต้ตอบการเข้าสู่ระบบ Tableau Server

  เคล็ดลับ: หากคุณไม่ได้ออกจากระบบ Tableau Desktop จะบันทึกการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณไว้ คุณจึงสามารถข้ามขั้นตอนที่ 3 ได้ ทั้งนี้คุณสามารถข้ามขั้นตอนดังกล่าวได้หากเปิดใช้งาน Kerberos บน Tableau Server และคอมพิวเตอร์ของคุณมีข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อเชื่อมต่อ Tableau Desktop กับ Tableau Server หรือ Online ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ

 3. หากต้องการเข้าสู่ระบบให้ดำเนินการดังนี้
  • สำหรับ Tableau Server ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
  • สำหรับ Tableau Cloud ให้ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน
 4. เลือกข้อมูลที่จะเชื่อมต่อ กล่องโต้ตอบค้นหาข้อมูลจะแสดงรายการเนื้อหาแบบผสมที่เลื่อนได้ซึ่งได้รับความนิยม หากคุณมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล คุณสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลด้วยการเชื่อมต่อแบบเสมือนได้ และหากคุณมี การจัดการข้อมูล เมื่อเปิดใช้งาน Tableau Catalog คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับเนื้อหาภายนอก เช่น ฐานข้อมูล ไฟล์ และตาราง

  ช่องค้นหาที่ปรับเปลี่ยนจะแสดงรายการคำแนะนำที่อัปเดตเมื่อคุณป้อนข้อความ กรองผลลัพธ์ตามประเภทของข้อมูล สถานะการรับรอง หรือตัวกรองอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่เลือก ตัวอย่างเช่น ข้อมูลบางประเภทอาจอนุญาตให้คุณกรองตามแท็ก ประเภทการเชื่อมต่อ คำเตือนด้านคุณภาพข้อมูล หรือเกณฑ์อื่นๆ กล่องโต้ตอบเวอร์ชันเก่ามีลักษณะและทำงานแตกต่างออกไปเล็กน้อย แต่ฟังก์ชันโดยรวมจะคล้ายกัน

  หน้าค้นหาข้อมูล

  หมายเหตุ:

  • ข้อมูลที่คุณไม่มีสิทธิ์เชื่อมต่อจะใช้งานไม่ได้ (สีเทา)
  • เนื้อหาภายนอก (ฐานข้อมูล ไฟล์ และตาราง) ไม่พร้อมใช้งาน (สีเทา) จนกว่าแคตตาล็อกจะนำเข้าเสร็จสิ้น
  • หากคุณเลือกแหล่งข้อมูลคิวบ์ (แหล่งข้อมูลหลายมิติ) กล่องโต้ตอบสร้างสำเนาภายในจะปรากฏขึ้น และคุณต้องสร้างสำเนาภายในของข้อความก่อนจะเริ่มต้นการวิเคราะห์
  • ในการเขียนเว็บ คุณสามารถทำการเชื่อมต่อกับเซตย่อยของตัวเชื่อมต่อข้อมูลที่ Tableau Server รองรับ หากแหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล ไฟล์ หรือตารางเปลี่ยนเป็นสีเทา แปลว่าคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อจาก Tableau Server หรือ Tableau Cloud ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมต่อจากแผงเชื่อมต่อ Tableau Desktop ได้ หากคุณมีสิทธิ์ที่ถูกต้อง

 5. หลังจากที่เลือกข้อมูลที่ต้องการเชื่อมต่อได้แล้ว ให้คลิกเชื่อมต่อ
 6. เลือกแท็บชีตเพื่อเริ่มต้นการวิเคราะห์

แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud จะปรากฏในแผงข้อมูลที่มีไอคอน Tableau

ตัวอย่างไอคอน Tableau

คุณอาจต้องการดาวน์โหลดสำเนาภายในของแหล่งข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถทำงานแบบออฟไลน์หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับแหล่งข้อมูลได้โดยไม่ต้องแก้ไขไฟล์ดั้งเดิม หากต้องการดาวน์โหลดสำเนาภายใน ตรงเมนูข้อมูล ให้เลือกแหล่งข้อมูล แล้วเลือกสร้างสำเนาภายใน สำเนาแหล่งข้อมูลจะถูกเพิ่มลงในแผงข้อมูล

เข้าสู่ระบบบน Mac

หากคุณใช้ Tableau Desktop บน Mac เมื่อคุณป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมต่อ ให้ใช้ชื่อโดเมนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เช่น mydb.test.ourdomain.lan แทนชื่อโดเมนแบบสัมพัทธ์ เช่น mydb หรือ mydb.test

หรือคุณสามารถเพิ่มโดเมนไปยังรายชื่อโดเมนค้นหาสำหรับคอมพิวเตอร์ Mac เพื่อให้เวลาที่คุณเชื่อมต่อจะได้ระบุเพียงแค่ชื่อเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น หากต้องการอัปเดตรายชื่อโดเมนค้นหา ให้ไปที่การอ้างอิงระบบ > เครือข่าย > ขั้นสูง จากนั้นเปิดแท็บDNS

เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ขณะแก้ไขบนเว็บ

ผู้ใช้ Tableau Desktop ที่สร้างและปรับแต่งการเชื่อมต่อสำหรับการใช้ Tableau สามารถเผยแพร่แหล่งข้อมูลของตนไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud ได้ การเผยแพร่ทำให้เกิดการแชร์ข้อมูลระหว่างเพื่อนร่วมงาน รวมถึงคนที่ไม่ได้ใช้ Tableau Desktop แต่มีสิทธิ์ในการแก้ไขเวิร์กบุ๊กในสภาพแวดล้อมการแก้ไขเว็บ

หากคุณมีสิทธิ์ในการแก้ไขเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Tableau Server หรือ Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแก้ไข Tableau Views บนเว็บ และ การใช้ Tableau บนเว็บ

หมายเหตุ: หากต้องการเชื่อมต่อข้อมูล คุณต้องมีสิทธิ์สร้างและแก้ไขมุมมอง

เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมไปยังมุมมองเดิม

 1. ในไซต์ของ Tableau Server หรือ Tableau Cloud ให้เลือกมุมมองที่ต้องการแก้ไข
 2. ในโหมดแก้ไข คลิกไอคอนแหล่งข้อมูลใหม่
 3. ในหน้าเชื่อมต่อกับข้อมูล ตัวเลือกที่คุณเห็นและสามารถเลือกได้นั้นจะขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของคุณดังนี้
  • ในไซต์นี้ เลือกแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่จากรายการ แล้วเลือกเพิ่มแหล่งข้อมูล

   เมื่อเปิดใช้งาน Tableau Catalog ในสภาพแวดล้อมของคุณ คุณจะสามารถเลือกแหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลและไฟล์ หรือตารางและออบเจ็กต์จากรายการดรอปดาวน์ประเภทเนื้อหาได้ จากนั้นให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อแล้วคลิกเชื่อมต่อ

  • ไฟล์ ลากแล้ววางไฟล์หรืออัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • ตัวเชื่อมต่อ เชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณด้วยตัวเชื่อมต่อรายการใดรายการหนึ่งที่ระบุไว้

สร้างเวิร์กบุ๊กด้วยแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

นอกจากนี้ คุณยังเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่แล้วได้ด้วยเมื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ดังนี้

 1. ในไซต์ Tableau Server หรือ Tableau Cloud ให้ไปที่หน้าสำรวจ แล้วเลือกแหล่งข้อมูลทั้งหมดจากรายการดรอปดาวน์
 2. ในรายการดังกล่าว ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากข้อมูลที่คุณต้องการใช้
 3. ตรงด้านบนสุดของหน้าจากเมนูดรอปดาวน์การดำเนินการ ให้เลือกเวิร์กบุ๊กใหม่

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับข้อมูลเมื่อคุณเขียนเว็บ โปรดดู Creator: เชื่อมต่อกับข้อมูลบนเว็บ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ