Använda Bridge för privata molndata

Det här ämnet beskriver hur ägaren av en datakälla kan publicera en datakälla som ansluter till molndata såsom Amazon Redshift och Snowflake som endast kan visas från ett privat nätverk.

Datakällor som ansluter till privata molndata är beroende av Tableau Bridge för att hålla data aktuella. I det flesta fall detekterar Tableau Cloud automatiskt att Bridge krävs som en del i publiceringsprocessen. I vissa fall kan du dock behöva konfigurera din anslutning manuellt för att se till att Bridge används.

Inga ytterligare steg krävs för att använda Bridge när du publicerar virtuella anslutningar(Länken öppnas i ett nytt fönster) som ansluter till molndata.

De uppgifter som beskrivs i det här avsnittet förutsätter att Bridge redan har konfigurerats och underhålls av platsadministratören.

Bridge har stöd för att hålla data uppdaterade i datakällor som är inbäddade i arbetsböcker. Läs mer i Använda inbäddade datakällor.

Begränsningar

Bridge har inte stöd för liveanslutningar med vissa privata molnbaserade datakällor. Dessa inkluderar Google Drive, Box, OneDrive, Dropbox och Azure Data Lake Storage Gen2. Använd extraktanslutningar för att hålla data aktuella. Använd Bridge-klientversion 20224.23.0209.1653 eller senare när du ansluter till dessa privata molnbaserade datakällor. När du har uppgraderat klienten publicerar du om datakällorna.

Konfigurera scheman för privata molnbaserade datakällor

Använd följande procedur för att se till att Bridge-scheman används för att hålla extrakt av dina privata molnbaserade datakällor uppdaterade.

 1. Följ steg 1–7 i ämnet Publicera en datakälla(Länken öppnas i ett nytt fönster) i användarhjälpen för Tableau.

 2. Om du inte redan loggat in på Tableau Cloud så loggar du in och går till din datakälla.

 3. Klicka på fliken Anslutningar på sidan Datakälla och markera kryssrutan bredvid anslutningen.

 4. Från listmenyn Åtgärder bredvid anslutningen väljer du Redigera anslutning.

 5. I dialogrutan bredvid Nätverkstyp väljer du alternativknappen Privat nätverk och klickar på Spara.

  Om att byta nätverkstyper

  När du byter nätverkstyp ändras inte den nätverkstyp som används av befintliga scheman för datakällan.

  Om du ändrar nätverkstyp för en datakälla som associerats med ett befintligt schema så måste du skapa ett nytt schema. Det innebär också att om du skapat ett uppdateringsschema innan du ändrar nätverkstyp så måste du ta bort det innan du använder alternativet Kör nu . Mer information om att ta bort ett uppdateringsschema finns i Ta bort ett uppdateringsschema.

  Du kan gå vidare till nästa steg så att ett tidigare schema för onlineuppdatering automatiskt tas bort när du skapar ett nytt Bridge-beroende uppdateringsschema.

 6. Följ ett av stegen nedan beroende på det schema du behöver konfigurera:

  Obs! Om du tidigare konfigurerat ett uppdateringsschema med Tableau Cloud så kommer det tas bort automatiskt när du sparar det Bridge-beroende schemat.

 7. Klicka på knappen Schemalägg uppdatering.

Publicera privata molnbaserade datakällor som använder sig av liveanslutningar

Använd följande procedur för att se till att Bridge-livefrågor används för att hålla privata molnbaserade datakällor uppdaterade.

Bridge har inte stöd för uppdatering av liveanslutningar med pooler för vissa privata molnbaserade datakällor. Du hittar mer information i Begränsningar.Begränsningar

 1. Skapa din datakälla i Tableau Desktop.

 2. Välj Server > Publicera datakälla för att påbörja publiceringsprocessen. Om du inte redan har loggat in på Tableau Cloud uppmanas du att göra det.
 3. Konfigurera de olika alternativen för datakällan i dialogrutan Publicera datakälla till Tableau Cloud och var noga med att göra följande:

  • Under autentisering klickar du på Redigera och väljer Inbäddat lösenord.
  • Beroende på vilka data som datakällan är ansluten till eller hur du har konfigurerat datakällan kan dialogrutan som standard publicera en liveanslutning eller ge dig möjlighet att publicera en liveanslutning eller ett extrakt. Om du får flera alternativ väljer du Underhåll en liveanslutning.
 4. Klicka på knappen Publicera. Det här öppnar en dialogruta.

 5. I dialogrutan klickar du på knappen Publicera med Bridge. Detta öppnar ett webbläsarfönster till Tableau Cloud.

 6. Klicka på knappen Klar i dialogrutan Publicering klar.
 7. Klicka på fliken Anslutningar på sidan Datakälla och markera kryssrutan bredvid anslutningen.

 8. I dialogrutan bredvid Nätverkstyp väljer du alternativknappen Privat nätverk om det inte valts automatiskt och klickar på Spara.

Publicera OAuth-aktiverade privata molnbaserade datakällor

Tableau Bridge har stöd för OAuth vid anslutning till privata data som använder OAuth och offentliga data som använder OAuth när programmet är anslutet till privata data. Bridge stöder för närvarande följande kopplingar när du använder OAuth: Snowflake, Google BigQuery, Google Drive, Salesforce och OneDrive. För de flesta datakällor stöds liveanslutningar och extraherade data.

Obs! För Azure-datakällor måste datakällan publiceras via Tableau Cloud istället för Tableau Desktop när OAuth används som autentiseringstyp.

Både sparade inloggningsuppgifter eller hanterade nyckelringskontakter stöds av OAuth. Vilken typ av funktionalitet som används beror på vilken koppling du använder.

 1. Anslut till dina data i Tableau Desktop i en privat molndatabas.
 2. Beroende på koppling kan du bli ombedd att välja autentiseringstyp. Om du får flera alternativ väljer du Logga in med OAuth.
 3. Sidan Datakälla öppnas så att du kan förbereda data för analys och börja bygga din vy.
 4. Välj om du vill publicera som en liveanslutning eller ett extrakt. Vissa datakällor, till exempel Salesforce, stöder inte liveanslutningar.
 5. För extrakt, klicka på fliken Tabell för att skapa och spara extraktet.
 6. Välj Server > Publicera datakälla för att påbörja publiceringsprocessen. Om du inte redan har loggat in på Tableau Cloud uppmanas du att göra det.
 7. Under Autentisering klickar du på Välj autentiseringstyp. Alternativen som visas är beroende av datakällan. I de flesta fall rekommenderas sparade referenser. Mer information finns i Uppdatera data med hjälp av sparade inloggningsuppgifter.
  • Om du har sparat datakällan för inloggningsuppgifter i Mina kontoinställningar väljer du Bädda in <datakällans namn>.
  • För extraherade data väljer du om du vill tillåta uppdateringsåtkomst eller inte. När du tillåter uppdateringsåtkomst för extrakt uppmanas du att ställa in ett schema. För att schemalägga en uppdatering måste du använda inbäddade inloggningsuppgifter.
 8. När Bridge krävs kommer din anslutning att identifieras som privat under publiceringsåtgärden. Om du vill ändra nätverksanslutningens status klickar du på menyn Åtgärder och väljer Redigera anslutning.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!