Webbdatakoppling 2.0

I den här artikeln beskrivs webbdatakopplingar, vad du ska göra innan du använder en koppling och hur du ansluter Tableau till en webbdatakoppling.

Obs! Från och med 2022.3 ersätts Web Data Connector 2.0 av Web Data Connector 3.0. Mer information finns i Web Data Connector SDK

Varning: Webbdatakoppling 2.0 fasas ut från och med version 2023.1. Du kan använda kopplingen till den har tagits bort. När kopplingen har fasats ut tas den även bort från Tableaus användargränssnitt och de datakällor som använder kopplingen slutar fungerar som förväntat. En utfasad koppling tas vanligtvis bort 1–2 versioner efter att den har fasats ut.

Använda en webbdatakoppling

Du kan använda en webbdatakoppling till att ansluta till data som är tillgängliga över HTTP och som inte redan har en koppling. En webbdatakoppling är en HTML-fil som innehåller JavaScript-kod. Du kan skapa en egen webbdatakoppling eller använda en som har skapats av någon annan. Webbdatakopplingen måste hanteras på en webbserver som körs lokalt på din dator, på en webbserver i din domän eller på en webbserver tillhörande tredje part.

Testa och granska webbdatakopplingen

Du bör använda en webbdatakoppling som du litar på. Om du inte är bekant med webbdatakopplingen bör du eller din Tableau Server-administratör testa och granska webbdatakopplingen innan du använder den. Mer information finns i Testa och granska webbdatakopplingar(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen.

Använda en webbdatakoppling i Tableau Server och Tableau Cloud

När du använder en webbdatakoppling skapar Tableau ett extrakt av data som kopplingen använder. Du kan uppdatera extraktet i Tableau Desktop.

När du publicerar datakällan eller arbetsboken i Tableau Server kan du inte uppdatera extraktet i Tableau Server, såvida inte webbdatakopplingen läggs till i godkännandelistan i Tableau Server. Om kopplingen kräver inloggningsuppgifter för inloggning till den webbaserade datakällan måste du säkerställa att inloggningsuppgifterna är inbäddade i datakällan. Mer information finns i Webbdatakopplingar i Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen.

När webbdatakopplingen har testats och granskats kan serveradministratören lägga till URL:en för kopplingen i godkännandelistan på servern. Serveradministratören ska ge URL:en till dig och alla andra som vill använda kopplingen i en arbetsbok.

Om du öppnar en arbetsbok i Tableau Server som skapades med en webbdatakoppling men kopplingen inte har lagts till i godkännandelistan i Tableau Server, och du vill kunna uppdatera extraktet i Tableau Server, ska du följa processen för att testa, granska och lägga till kopplingen i godkännandelistan. Om kopplingen kräver inloggningsuppgifter för inloggning måste du säkerställa att inloggningsuppgifterna är inbäddade i datakällan. Du kan sedan uppdatera data i Tableau Server.

När du publicerar till Tableau Cloud kan inte Tableau Cloud ansluta till eller uppdatera ett extrakt som skapats av en webbdatakoppling. Du kan använda Tableau Bridge för att uppdatera vissa webbdatakopplingsextrakt. Mer information finns i Då ska du använda Tableau Bridge för att hålla data uppdaterade(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen.

Eftersom du inte kan lägga till en webbdatakoppling till Tableau Public kan du inte, när du publicerar till Tableau Public, uppdatera webbdatakopplingsextrakt direkt i Tableau Public.

Ansluta till datakällan

 1. Starta Tableau och välj Webbdatakoppling under Anslut. För en fullständig lista över dataanslutningar väljer du Mer under Till en server.

 2. Ange URL:en för webbdatakopplingen som du vill ansluta till och tryck sedan på returtangenten.

  Obs! Om du anger en URL till en webbplats i stället för till en webbdatakoppling visas ett felmeddelande.

 3. Om kopplingen visar en webbsida anger du den information som efterfrågas och skickar in sidan.

 4. Vänta medan kopplingen hämtar dina data och importerar dem till Tableau som ett extrakt.

 5. Välj bladflik för att starta analysen.

Exempel på datakälla till webbdatakoppling

Ett exempel på en datakälla till webbdatakoppling visas nedan. Första gången du ansluter till en webbdatakoppling beskrivs på anslutningssidan hur du ansluter till webbdatakopplingen.

När du har anslutit till en webbdatakoppling kan du göra följande på anslutningssidan:

 • Visa historiken för alla webbdatakopplingar som du har anslutit till, eller rensa historiken, i listrutan i adressfältet.

 • Visa de fem senast använda kopplingarna under Senaste kopplingar.

 • Välj länkar längst ner i fönstret för att läsa mer om webbdatakopplingar:

Valfria inställningar

När du har anslutit kan du göra följande konfigurationsändringar av datakällan innan du påbörjar analysen.

 • Sortera fält och rader – Från listrutan Sortera fält väljer du hur du vill sortera kolumnerna i rutnätet eller metadatarutnätet. Sortera radvärdena genom att trycka på sorteringsknappen bredvid kolumnnamnet.

 • Byt namn på eller dölj kolumner – Tryck på pilen till listrutan för kolumnrubriken och välj det alternativ du vill använda.

 • Dela kolumner – Beroende på hur data är strukturerade kan du dela kolumnerna i dina data i nya fält. Mer information finns i Dela upp ett fält i flera fält.

 • Skapa beräkningar – Skapa en ny beräkning utifrån ett befintligt fält i datakällan.

 • Kopiera värden – Kopiera värden i rutnätet genom att välja värdena och sedan trycka på Ctrl + C. Du kan även kopiera värden i metadatarutnätet, välja värdena, högerklicka och sedan välja Kopiera.

 • Lägg till ny eller redigera andra datakällor – Tryck på pilen till listrutan bredvid datakällan.

Tableau-support för webbdatakoppling

Tableau tillhandahåller begränsad kundsupport för anslutningar med webbdatakopplingen. Tableau tillhandahåller inte support för kopplingar eller för andra program som interagerar med Web Data Connector API. Men du kan skicka frågor och be om hjälp i Tableaus utvecklarcommunityforum(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau tillhandahåller inte support för WDC-biblioteket eller SDK. Om du stöter på problem med WDC-biblioteket, simulatorn eller något av utvecklarexemplen skickar du in ett ärende på Github(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 

Se även

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!