Andra databaser (JDBC)

När du startar Tableau kan du, under Anslut, se de fil- och databastyper som stöds av Tableau Desktop. Välj Mer för att se en fullständig lista. För de filer och databaser som stöds har Tableau inbyggda kopplingar som har utformats och optimerats för de datakällorna.

Viktigt: Om fil- eller databastypen står på listan under Anslut, använder du den namngivna kopplingen för att ansluta till dina data.

Om fil- eller databastypen inte står på listan under Anslut, kan det hända att du kan ansluta till den med kopplingen Andra databaser (JDBC). JDBC (Java Database Connectivity) är ett standardsätt att ansluta till en databas. Om den databasdrivrutin som du vill ansluta med implementerar JDBC-standarden, kan du ansluta Tableau till dina data med JDBC-drivrutinen för databasen och Tableau-kopplingen Andra databaser (JDBC).

När du använder kopplingen Andra databaser (JDBC) kan det finnas betydande prestandaskillnader mellan denna ”generiska” koppling och en intern Tableau-koppling, eftersom den generiska JDBC-anslutningen inte utnyttjar de många anslutningsspecifika funktioner som används för att optimera prestanda i en intern koppling.

Innan du börjar

Ange rätt JDBC-drivrutin

JDBC-drivrutiner är självständiga .jar-filer. Placera .jar-filerna i mappen för ditt operativsystem. (Du måste skapa mappen om den inte redan finns.)

 • Windows: C:\Program\Tableau\Drivers
 • Mac: ~/Bibliotek/Tableau/Drivrutiner
 • Linux: /opt/tableau/tableau_driver/jdbc

Obs! Om drivrutinen bara innehåller en enda .jar-fil kopierar du helt enkelt den till C:\Program\Tableau\Drivrutiner. Om drivrutinen innehåller flera filer skapar du en undermapp ”A” under C:\Program\Tableau\Drivrutiner och kopierar sedan alla filer till mappen ”A”.

Observera även följande krav:

 • Du måste ha läsbehörigheter för .jar-filen.
 • Tableau kräver en drivrutin för JDBC 4.0 eller senare.
 • Tableau kräver en Typ 4 JDBC-drivrutin.

 

Obs! För att förhindra att hemligheter loggas måste du ange hemligheterna för JDBC-kopplingar i lösenordsfältet i dialogrutan eller i drivrutinens egenskaper.

Dialektstöd

Kopplingen Andra databaser (JDBC) stöder följande dialekter, som används för att fastställa hur Tableau översätter de SQL-frågor som skickas till databasen:

 • MySQL
 • PostgreSQL
 • Generic SQL-92

Hämta anslutningsinformation

Hämta följande anslutningsinformation:

 • JDBC-anslutningssträng som ska anges i URL-fältet när du ansluter. Se dokumentationen för drivrutinen för att säkerställa att du använder rätt format för JDBC-drivrutinen. Här är ett exempel:

  jdbc:postgresql://www.exampledatabase.com:5432/databasename

  • jdbc – använd alltid prefixet jdbc, annars inaktiverar du inloggningsknappen.
  • postgresql – definierar klassen för JDBC-drivrutinen du använder. Tableau söker efter en matchande drivrutin i mappen Tableau-drivrutiner. JDBC-drivrutinen har ett tillhörande underprotokoll, till exempel postgresql för PostgreSQL eller mysql för MySQL.
  • www.exampledatabase.com – nätverksadressen till din databasserver. Du kan använda ett värdnamn eller en IP-adress.
  • 5432 – databasens svarsport för den angivna nätverksadressen.
  • databasename – namnet på databasen eller schemat på din databasserver.
 • Dialekten du använder: MySQL, PostgreSQL eller SQL-92.
 • Inloggningsuppgifter för inloggning på servern: användarnamn och lösenord.
 • (Valfritt) JDBC-egenskapsfil för att anpassa drivrutinens beteende. Mer information finns i Anpassa JDBC-anslutningar med hjälp av en egenskapsfil(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Community.

Upprätta anslutningen

Du ansluter dina data med JDBC-drivrutinen genom att göra följande:

 1. Starta Tableau och under Anslut väljer du Andra databaser (JDBC). För en fullständig lista över dataanslutningar väljer du Mer under Till en server.
 2. Ange JDBC-anslutningssträngen i URL-fältet.
 3. Välj Dialekt i listrutan.
 4. Ange användarnamnet och lösenordet för att logga in på servern.
 5. (Valfritt) Bläddra till JDBC-egenskapsfilen. När du använder en egenskapsfil åsidosätter den egenskaper på klassnivå.
 6. Välj Logga in.

Viktigt: När du använder Andra databaser (JDBC) för att ansluta till en databas, kan resultatet variera och kompatibilitet med funktioner i Tableau Desktop kan inte garanteras.

Om anslutningen fungerar som den ska kan du påbörja analysen. Om du däremot behöver anpassa JDBC-anslutningen för att förbättra funktionaliteten och prestandan läser du artiklarna under Se även.

Konfigurera för publicering och portabilitet mellan plattformar

När du arbetar med en allmän JDBC-anslutning krävs ytterligare konfiguration för att säkerställa att de arbetsböcker och datakällor som du skapar kan användas på olika datorer och plattformar.

För publicering och för plattformsoberoende portabilitet måste drivrutinen installeras så att den matchar arbetsbokens eller datakällans anslutning.

Som ett exempel skapar Ashley Garcia en datakälla för Andra databaser (JDBC) som ansluter med hjälp av den tillhörande JDBC-drivrutinen som är installerad på hennes Windows-dator.

Ashley kan göra några saker med den här datakällan för att göra den tillgänglig för andra.

 • Hon kan publicera den på Tableau Server. När hon gör detta måste Ashley be Tableau Server-administratören att installera den tillhörande JDBC-drivrutinen på Tableau Server-datorn så att Ashley och andra kan komma åt datakällan.
 • Hon kan mejla datakällan till medarbetare. Ashley måste meddela kollegerna att installera den tillhörande JDBC-drivrutinen på sina datorer så att de kan öppna datakällan i Tableau Desktop.

När du försöker öppna en arbetsbok eller datakälla som skapats med kopplingen Anda databaser (JDBC) och du inte har JDBC-drivrutinen installerad, visas ett fel som innehåller meddelandet No suitable driver. För att lösa detta fel kontaktar du arbetsbokens eller datakällans utgivare eller Tableau Server-administratören för att hämta JDBC-drivrutinen som matchar arbetsboken eller datakällan. Installera sedan drivrutinen på din dator.

Granska dina data

Tableau har förmodligen inte testat databasen som du ansluter till med hjälp av kopplingen Andra databaser (JDBC), så det är viktigt att du tar dig tid att granska dina data för att säkerställa att de återspeglar vad du förväntar dig.

Om du vill kontrollera metadata granskar du datafliken och datarutnätet på sidan Datakälla för att kontrollera att du ser rätt tabeller och kolumner och att datatyperna är korrekta.

Ändra din databas

När du ansluter till data med hjälp av Andra databaser (JDBC) anger du den databas som du ansluter till i JDBC-anslutningssträngen i URL-fältet. Om du vill byta till en annan databas efter att du har anslutit måste du redigera anslutningssträngen eller lägga till en ny anslutning med den nya strängen. Annars kommer du att få ett felmeddelande och se resultat som följande exempel:

Tableau DesktopTableau Prep Builder

Tableau-support för anslutningar med Andra databaser (JDBC)

Tableau tillhandahåller begränsad kundsupport för anslutningar med Andra databaser (JDBC). Supporten hjälper dig till exempel om din anslutning fungerar i Tableau Desktop, men inte i Tableau Server. Tableau stöder dock inte att skapa eller felsöka JDBC-egenskapsfiler. För att få hjälp kan du gå igenom dokumentationen som listas under Se även, och du kan skicka in frågor och be om hjälp i Tableau Developer Community-forumen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 

Se även

Tableau och JDBC – Ger tips för att förbättra prestanda och lösa vanliga problem.

Anpassa JDBC-anslutningar med hjälp av en egenskapsfil(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Community.

Anpassa JDBC-anslutningar(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableaus kunskapsbas

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!