Andra databaser (ODBC)

När du startar Tableau kan du, under Anslut, se de fil- och databastyper som stöds av Tableau Desktop. Välj Mer för att se en fullständig lista. För de filer och databaser som stöds har Tableau inbyggda kopplingar som har utformats och optimerats för de datakällorna.

Viktigt: Om fil- eller databastypen står på listan under Anslut, använder du den namngivna kopplingen för att ansluta till dina data.

Om fil- eller databastypen inte står på listan under Anslut, kan det hända att du kan ansluta till den med kopplingen Andra databaser (ODBC). ODBC (Open Database Connectivity) är ett standardsätt att ansluta till en databas. Om den databasdrivrutin som du vill ansluta till implementerar JDBC-standarden kan du ansluta Tableau till dina data med hjälp av JDBC-drivrutinen för din databas och Tableau-kopplingen Andra databaser (ODBC).

Obs! Tableau Prep Builder version 2019.2.2 stöder anslutning till data med hjälp av ODBC-kopplingen Andra databaser (ODBC). Den stöder dock inte samma funktioner som Tableau Desktop. För Tableau Prep Builder följer du instruktionerna i Ansluta med hjälp av ODBC(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Prep Builder-hjälpen.

Upprätta anslutningen

Du ansluter dina data med ODBC-drivrutinen genom att göra följande:

 1. Starta Tableau och under Anslut väljer du Andra databaser (ODBC). För en fullständig lista över dataanslutningar väljer du Mer under Till en server.

 2. Ange informationen som efterfrågas för att upprätta anslutningen.

  Om tabell- eller schemanamnen inte står på listan, klickar du på sökikonen eller anger namnet i textrutan och klickar på sökikonen. Sedan väljer du namnet.

Obs! När du använder Andra databaser (ODBC) för att ansluta till en databas kan resultatet variera och det är inte säkert att alternativet är kompatibelt med Tableau Desktop-funktioner.

Om anslutningen fungerar som den ska kan du påbörja analysen. Om du däremot behöver anpassa ODBC-anslutningen för att förbättra funktionaliteten och prestandan, läser du artiklarna under Andra databaser (ODBC).

Konfigurera för publicering och portabilitet mellan plattformar

När du arbetar med en allmän ODBC-anslutning krävs ytterligare konfiguration för att säkerställa att de arbetsböcker och datakällor som du skapar kan användas på olika datorer och plattformar.

För publicering och portabilitet mellan plattformar:

 • Vi rekommenderar att du använder datakällsnamn (DSN) för att hantera olika drivrutiner och konfigurationer mellan system.

 • Drivrutinen och DSN måste vara installerade och konfigurerade för att matcha arbetsbokens eller datakällans anslutning.

Viktigt: När du konfigurerar ett DSN behöver du vara medveten om att känsliga data (till exempel användarnamn och lösenord) är i klartext i loggarna och läsbara för alla som har tillgång till loggarna.

Som ett exempel skapar Ashley Garcia en datakälla för Andra databaser (ODBC) som ansluter med hjälp av ett DSN, och hon har den tillhörande ODBC-drivrutinen installerad på sin Windows-dator. Här är ett exempel på konfigurationen för datakällan, inklusive datakällans namn, som Ashley skapade:

 

Ashley kan göra några saker med den här datakällan för att göra den tillgänglig för andra.

 • Hon kan publicera den på Tableau Server. När hon gör det måste Ashley be Tableau Server-administratören att skapa samma DSN och installera den tillhörande ODBC-drivrutinen på Tableau Server-datorn så att datakällan kan kommas åt av Ashley och andra.

 • Hon kan mejla datakällan till medarbetare. Ashley behöver tala om för kollegorna att installera den tillhörande ODBC-drivrutinen och skapa samma DSN på sina datorer så att de kan öppna datakällan i Tableau Desktop.

När du försöker öppna en arbetsbok eller datakälla som skapats med hjälp av kopplingen Andra databaser (ODBC) och din arbetsstation inte är korrekt konfigurerad (du har inte arbetsbokens eller datakällans DSN konfigurerad eller har inte ODBC-drivrutinen installerad) visas ett felmeddelande som inleds med Generic ODBC requires additional configuration. För att lösa felet behöver du kontakta utgivaren av arbetsboken eller datakällan eller Tableau Server-administratören för att få uppgifterna till DSN och ODBC-drivrutinen som matchar arbetsboken eller datakällan. Installera sedan drivrutinen och konfigurera DSN på datorn.

Skapa ett DSN

Vilken metod du använder för att skapa ett DSN beror på ditt operativsystem.

 • Windows. Skapa ett DSN med hjälp av ODBC-drivrutinshanteraren.

 • OS X. Skapa ett DSN med hjälp av ett ODBC-hanterarverktyg. Om du inte har verktyget installerat på din Mac kan du ladda ner det på exempelvis http://www.odbcmanager.net/(Länken öppnas i ett nytt fönster). Eller så kan du redigera filen odbc.ini manuellt.

 • Linux. Skapa ett DSN manuellt genom att redigera filen odbc.ini.

  Obs! Dokumentationen för ditt operativsystem innehåller specifika instruktioner om hur du skapar ett DSN.

Läs dokumentationen för ditt operativsystem för specifika instruktioner om hur du skapar ett DSN.

Tableau har stöd för ODBC-anslutningar (andra databaser)

Tableau tillhandahåller begränsad kundsupport för anslutningar med Andra databaser (ODBC). Supporten hjälper dig till exempel med exempelkoden som tillhandahålls i Tableau-dokumentationen, eller om din anslutning fungerar i Tableau Desktop men inte fungerar i Tableau Server. Tableau har dock inte stöd för att skapa eller felsöka anpassade TDC-filer. För att få hjälp kan du läsa de andra ämnena i det här avsnittet eller skicka in frågor och be om hjälp i forumen för Tableau-utvecklare(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!