Kopplingar skapade med Webbdatakoppling 3.0 SDK

WDC 3.0 är den senaste versionen av Tableaus webbdatakoppling, vår lösning för att ansluta till data i webbprogram och tjänster som exponeras via API:er i stället för ODBC- eller JDBC-drivrutiner.

Version 3.0 av SDK för webbdatakopplingar tillhandahåller de verktyg du behöver för att bygga en egen anpassad koppling till webbdata. Dessutom kan partnerbyggda kopplingar användas från Tableau Exchange.

Obs! Webbdatakoppling 3.0 var en del av Tableau-versionen 2022.3.

Om Webbdatakoppling 3.0

I en avvikelse från tidigare versioner av webbdatakopplingen, och analogt med Tableau Connector SDK, gör Webbdatakoppling 3.0 det möjligt för dig att skapa en anpassad anslutning till webbdata och paketera anslutningen som en .taco-fil. WDC 3.0-kopplingar kan användas som vilken drivrutinsbaserad koppling som helst som skapats med Tableau Connector SDK och kräver inte att du är värd för kopplingen på din egen webbserver.

Liksom andra .taco-kopplingar är WDC 3.0-kopplingar paketerade och signerade .jar-filer som innehåller en uppsättning XML- och Javascript/TypeScript-filer. Dessa filer definierar kopplingens utseende och beteende, inklusive följande:

 • Användargränssnitt för en webbaserad koppling
 • API-anrop för att hämta data från programmets eller tjänstens slutpunkt
 • Instruktioner för hur du mappar hämtade data till Tableau-extrakt

Obs! Webbdatakoppling 3.0 är endast för extrakt, men låter dig annars visualisera data och publicera analyser precis som vilken annan datakälla som helst.

Skapa en egen koppling

För att komma igång med skapandet av din egen anpassade koppling, se den officiella dokumentationen om Webbdatakoppling 3.0.

Använda en koppling som skapats med Webbdatakoppling 3.0 SDK

När du har skapat en koppling med Webbdatakoppling 3.0 SDK följer du dessa steg för att använda den med Tableau:

 1. Ladda ner kopplingsfilen, [kopplingens namn].taco.
 2. Placera .taco-filen i följande katalog (standardplats):
  För Tableau DesktopFör Tableau Prep BuilderFör Tableau Server, Tableau Prep Conductor, Tableau Prep Flow Authoring
  • Windows – C:\Användare\[Windows-användare]\Dokument\Min Tableau-lagringsplats\Kopplingar
  • macOS – /Användare/[användare]/Dokument/Min Tableau-lagringsplats/Kopplingar
  • Windows: C:\Användare\[Windows-användare]\Dokument\Min Tableau Prep-lagringsplats\Kopplingar
  • MacOS: /Användare/Dokument/Min Tableau Prep-lagringsplats/Kopplingar
  • Windows: C:\Program\Tableau\Kopplingar

  • Linux: /opt/tableau/kopplingar

Obs! När du har installerat kopplingen visas den i listan över kopplingar i Tableau.

Om du stöter på problem med WDC-biblioteket, simulatorn eller något av utvecklarexemplen skickar du in ett ärende på Github(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Anslut Tableau till data

 1. Starta Tableau och välj namnet på den koppling du nyss installerade eller en komplett lista över datakopplingar under Anslut och välj Mer under Till en server.
 2. Ange den begärda informationen och välj sedan Logga in.
 3. Vänta tills kopplingen hämtar dina data till Tableau.
 4. Välj bladflik för att starta analysen.

Inläsningsordning för kopplingar

Den först inlästa kopplingen har företräde när två kopplingar delar samma klassnamn. Om en koppling har samma klass som en koppling som redan har registrerats, kommer den nya kopplingen att avvisas.

Tableau läser in kopplingarna efter katalog i följande ordning:

 1. Inbyggda Tableau-kopplingar
 2. Kopplingar placerade i C:\Program Files\Tableau\Connectors (Windows) eller /opt/tableau/connectors (Linux)
 3. Kontakter placerade i My Tableau Repository/Connectors
 4. (Valfritt) Kopplingar i utvecklingssökvägen som anges av -DConnectPluginsPath

Se även

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!