Bevilja licens vid inloggning

Med Bevilja licens vid inloggning (bevilja roll vid inloggning) kan olicensierade användare i vissa grupper bli licensierade när de loggar in på en Tableau-plats. Detta gör licensprovisioneringen smidigare för administratörer och gör att användare inte behöver begära en licens innan de använder Tableau.

Mer information om platsrollkapacitet och minsta platsroll finns i Ställa in användarnas platsroller.

Föreställ dig till exempel att företaget har 100 personer i gruppen Marknadsföring, men endast 25 medlemmar behöver åtkomst till Tableau Cloud. Tableau Cloud-administratören vet inte vilka 25 som behöver Tableau. Administratören kan då skapa en användargrupp som heter Marknadsföring och som har minsta platsroll Explorer. Administratören kan sedan välja Bevilja roll vid inloggning och lägga till alla 100 medlemmar i gruppen. I stället för att bevilja licenser till hela gruppen tilldelas de 25 Tableau-användarna i gruppen Marknadsföring licensen Explorer när de loggar in på Tableau Cloud-platsen. De som inte behöver Tableau Cloud förblir olicensierade, såvida inte de loggar in.

Obs! Mer information om fördelar och bästa praxis finns i Bevilja roll vid inloggning(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Blueprint, Tableaus planeringsverktyg för datadrivna organisationer.

Aktivera Bevilja roll vid inloggning

Du kan aktivera Bevilja roll vid inloggning för nya eller befintliga grupper. I följande steg får du lära dig hur du använder Bevilja roll vid inloggning för att lägga till nya användare som är berättigade till en licens men som kanske inte kommer att använda någon. Så kan vara fallet när företaget har många berättigade användare men ett begränsat antal Tableau-licenser.

 1. Lägg till en ny grupp på en plats:

  1. I den vänstra navigeringsrutan klickar du på Grupper och sedan på Ny grupp.

  2. Ange ett gruppnamn.

  3. Om platsen är licensierad kan du med användningsbaserad modell(Länken öppnas i ett nytt fönster) markera kryssrutan Tillåt åtkomst på begäran.

   Mer information finns i Åtkomst på begäran med anslutna appar med direkt förtroende(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Åtkomst på begäran med anslutna appar med OAuth 2.0-förtroende(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  4. Välj Bevilja roll vid inloggning och välj en minsta platsroll för gruppen. Den här inställningen innebär att licenser och platsroller endast tilldelas gruppanvändare som loggar in på den här Tableau Cloud-platsen.

  5. Klicka på Skapa.

 2. Lägg till användare till en plats, antingen genom att ange användarnas e-postadresser eller genom att Importera användare via en CSV-fil som du skapar med hjälp av Riktlinjer för import av CSV-fil.

  • Ange e-postadresser om du lägger till användare en och en. Mer information om hur du använder Google- eller SAML-autentisering när du lägger till användare finns i Lägga till användare på en plats.

   Om du lägger till fler än en användare så separera adresserna med semikolon.

   Exempel: t.dahlgren@företag.se; j.johansson@företag.se; h.nilsson@företag.se

  • Ställ in platsrollen för de användarna till Olicensierad.

  • Klicka på Lägg till användare.

 3. Lägg till de nya olicensierade användarna till den nya gruppen.
  • Klicka på Grupper i den vänstra navigeringsrutan och sedan på gruppens namn.

  • På gruppens sida klickar du på Lägg till användare.

  • Välj de användare du vill lägga till och klicka på Lägg till användare.

Ändra användarroller med Bevilja roll vid inloggning

Om en användare ingår i en grupp som använder Bevilja roll vid inloggning kan inte den användarrollen ställas in till olicensierad eller nedgraderas till en roll som är lägre än den minsta platsroll som har angetts för gruppen, oavsett om användaren loggar in eller inte. Administratörer kan dock uppgradera en användares platsroll manuellt.

För att nedgradera en användares platsroll eller ta bort en användares licens till platsen måste du ta bort användaren från de grupper som använder Bevilja roll vid inloggning.

Enligt villkoren i slutanvändaravtalet(Länken öppnas i ett nytt fönster) kan licenser som beviljas behöriga användare omtilldelas permanent till ny användare. Användare kan endast nedgraderas till en lägre platsroll (inklusive Olicensierad) när de permanent avbryter åtkomsten till serverprogramvaran i en högre roll.

Ta bort användare som påverkas av Bevilja roll vid inloggning

Du kan endast ta bort en användare från en plats om användaren inte äger något innehåll. Om du försöker att ta bort en användare som äger innehåll ställs användarens platsroll in till Olicensierad och tas bort från alla grupper, men användaren tas inte bort från platsen. Om du vill ta bort innehållsägare tar du bort ägare från grupper som använder Bevilja platsroll eller så omtilldelar du innehållsägarskapet till en annan användare. Mer information finns i Ta bort användare från en plats i hjälpavsnittet Visa, hantera eller ta bort användare.

Om standardgruppen Alla användare använder Bevilja platsroll går det inte att ta bort användare som äger innehåll från platsen eller ta bort deras licenser. Om du vill ta bort eller avlicensiera dessa användare omtilldelar du innehållsägarskapet till en annan användare. Därefter kan du ta bort eller avlicensiera användaren.

Tableau REST API kan användas för att omtilldela innehållsägarskap för en arbetsbok. Mer information finns i avsnittet om metoden Update Workbook (Uppdatera arbetsbok) i hjälpen för REST API. REST API kan även användas till att ta bort användare från platsen och överföra innehållsägarskapet till en annan användare. Mer information finns i avsnittet om metoden Remove User from Site (Ta bort användare från plats) i hjälpen för REST API.

Mer information om omtilldelning av innehållsägarskap i Tableau Cloud finns i Hantera innehållsägarskap.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!