Riktlinjer för import av CSV-fil

Du kan automatisera att lägga till användare genom att skapa en kommaseparerad CSV-fil med användarinformation och sedan importera filen. Du kan inkludera attribut i CSV-filen, till exempel licensnivå och publiceringsåtkomst, till att gälla för användarna samtidigt som du importerar dem.

För att importera användare kan du använda sidan för platsadministration eller tabcmd-verktyget. Du kan använda tabcmd för att tilldela alla användare i CSV-filen en platsroll. Mer information finns i Importera användare och createsiteusers filnamn.csv.

Krav för CSV-filformat

När du skapar en CSV-fil för att importera användare, se då till att filen uppfyller följande formateringskrav:

 • Filen innehåller inga kolumnrubriker. Tableau Cloud förutsätter att varje rad i filen representerar en användare.

 • Filen är i UTF-8-format och innehåller byte-order-märket (BOM).

 • Teckenkodningar såsom BIG-5 har konverterats till UTF-8. Du kan göra detta genom att öppna filen i en texteditor och använda kommandot Spara som.

 • Om ett användarnamn innehåller ett @-tecken som representerar något annat än en domänavgränsare måste du hänvisa till symbolen med det hexadecimala formatet: \0x40

  Exempelvis bör user@fremont@mycompany.com vara user\0x40fremont@mycompany.com

Obligatoriska kolumner i CSV-filen

Följande värde krävs för respektive användare:

 • Användarnamn: Användarens e-postadress.

Ytterligare CSV-kolumnalternativ

För varje användare kan CSV-filen innehålla följande fält. När så anges använder inte Tableau Cloud fältet, men det måste redovisas i filen.

 • Användarnamn. Användarens e-postadress. Detta är den enda kolumn som krävs.

 • Lösenord. Det här fältet används inte av Tableau Cloud, men du måste avgränsa det på varje rad för att efterföljande fält ska placeras korrekt.

 • Visningsnamn. Det här fältet används inte av Tableau Cloud, men du måste avgränsa det på varje rad för att efterföljande fält ska placeras korrekt.

 • Licensnivå. Detta kan vara Creator, Explorer, Viewer eller Ej licensierad.

 • Administratörsnivå. Detta kan vara Plats eller Ingen.

 • Utgivningskapacitet. Acceptabla värden är Ja/Sant/1 eller Nej/Falskt/0. Om licensnivån är Creator måste publiceringskapaciteten vara Ja/Sant/1.

Provposter för CSV-fil

Följande exempel visar en användare som kommer att beviljas platsrollen Explorer, inte kommer att vara platsadministratör och kommer att kunna publicera i projekt där de har rätt innehållsbehörighet.

user1@domain.com,,,Explorer,None,true

Genom att ändra kolumnen på administratörsnivå kan du importera följande användare som platsadministratör med platsrollen Platsadministratör – Explorer

adminuser@domain.com,,,Explorer,Site,true

Observationer

 • Om CSV-filen endast innehåller användarnamnsvärden (e-postadresser) kommer användarna att få en e-postinbjudan till platsen. Användare kan gå med på platsen för att skapa sina konton, men kontona förblir olicensierade tills en administratör konfigurerar kontona (visningsnamn, licensnivå och så vidare).

 • Fälten lösenord (andra värdet) och visningsnamn (tredje värdet) används inte av Tableau Cloud. Värden som du anger för dessa fält ignoreras.

  Om du däremot vill ange licens och publicera åtkomst för användarna måste filen fortfarande innehålla avgränsare för dessa fält, vilket visas i exemplet tidigare.

 • Nya användare måste välja ett lösenord och ett visningsnamn när de först loggar in på Tableau Cloud. Om användare redan har ett Tableau-konto, till exempel för Tableau Community-forumen, har de redan lösenord.

 • CSV-filen innehåller inte ett fält för att ställa in autentiseringstyp (Tableau, Google eller SAML). Du anger detta Tableau Cloud när du importerar filen. Inställningen gäller alla importerade användare, och du kan ändra autentiseringstyp för enskilda användare efteråt.

  Obs! Du kan också använda tabcmd för att importera användare och ställa in autentiseringstyp och platsroll som gäller för alla användare i CSV-filen. För mer information, se createsiteusers filnamn.csv.

CSV-inställningar och platsroller

Inställningarna för licensnivå, administratör och publicering för en användare avgör hur dennes platsroll ställs in under importprocessen. Följande tabell visar hur inställningarna konverteras till platsroller.

CSV-inställningarPlatsroll

Licensnivå =(any)

Administratör=System

Utgivare=true

Serveradministratör. Den här inställningen gäller endast för Tableau Server, och den är endast giltig om du importerar användare medan du hanterar servern (det vill säga inte är inloggad på en specifik plats).

Licensnivå =Creator eller Explorer

Administratör=Plats

Utgivare=true

Platsadministratör – Creator eller Platsadministratör – Explorer. Denna inställning är endast giltig om du importerar användare när du är inloggad på en specifik plats.

Licensnivå =Creator

Administratör=None

Utgivare=true

Creator

Licensnivå=Explorer

Administratör=None

Utgivare=true

Explorer (kan publicera)

Licensnivå=Explorer

Administratör=None

Utgivare=false

Explorer

Licensnivå =Viewer

Administratör=None

Utgivare=false

Viewer

Licensnivå =Olicensierad

Administratör=None

Utgivare=false

Olicensierad

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!