Förstå licensmodeller

I detta ämne beskrivs de olika licensieringsmodellerna och de produktnycklar eller prenumerationer som är associerade med dem. En bild av hur produktnycklar och prenumerationer representeras i Tableau Cloud finns i Tableaus kundportal(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Vid visning av produktnycklar med Tableaus kundportal (Tableau Desktop och Tableau Prep Builder), notera de produktspecifika prefixen.

ProduktnyckelprefixBeskrivning
TCTableau Creator produktnyckel, kan användas för att aktivera eller inaktivera Tableau Desktop och Tableau Prep Builder.
TDTableau Desktop produktnyckel, kan endast användas för att aktivera eller inaktivera Tableau Desktop. Detta är en äldre produktnyckel som inte längre säljs eller tillhandahålls.

Villkorlicensmodeller

Tableaus prenumerationslicens definieras av det mätvärde som tillåter användning av Tableau Cloud. Villkorslicenser kallas även prenumerationslicenser. Tableau säljer för närvarande åtkomst till Tableau Cloud med prenumerationslicenser. I prenumerationslicensmodellen betalar kunderna en årlig prenumerationskostnad. Om prenumerationen går ut slutar programvaran att fungera.

Prenumerationslicenser är antingen rollbaserade eller kärnbaserade prenumerationer. En enskild produktnyckel kan köpas med alla roller och funktioner. Den här licensen kallas en Uppdateringsbar prenumerationslicens (USL – Updatable Subscription License). Endast en nyckel behöver aktiveras på Tableau Cloud för att representera hela köpet.

 • Med en rollbaserad licens kan du lägga till användare baserat på tillgängliga licenser för varje rolltyp.

 • Med en användningsbaserad licens har du inga begränsningar vad gäller antal användarkonton som Viewer i Tableau Cloud. Istället gäller licensen per användning, mer specifikt för analytiska intryck. En användningsbaserad licens för inbäddad analys är en typ av användningsbaserad licens.

Användarbaserad licensmodell

Tableau erbjuder användarbaserade villkorslicenser som ger en rad olika möjligheter vid olika prispunkter. Det finns fyra typer av användarbaserade villkorslicenser: Display, Viewer, Explorer och Creator.

 • Displaylicenser gör att användare kan dela och visa Tableau-innehåll med en bred, intern publik av användare som använder instrumentpaneler via delade displayer utan interaktion. Det finns ingen separat platsroll för Display-licenser. När du använder en Display-licens skapar administratörer ett dedikerat inloggningskonto för varje licensierad Display-plats, vilket inte är detsamma som en enskild användares inloggningskonto, och tilldelar den högsta platsrollen Viewer.
 • Med Viewer-licenser kan användare visa och interagera med arbetsböcker i Tableau Cloud. Viewer-licenser låter också användare komma åt Tableau Mobile, lägga till kommentarer i arbetsböcker, exportera visualiseringar i olika format, ladda ner sammanfattande arbetsboksdata, skapa prenumerationer för sig själva och ta emot datadrivna aviseringar.
 • Explorer-licenser liknar de användarbaserade licenserna som finns i tidigare versioner av Tableau Cloud och inkluderar de funktioner som tillhandahålls med Viewer-licenser samt ytterligare funktioner. En Explorer-licens ger tillgång till skrivfunktioner i arbetsboken med hjälp av en webbläsare, samt en komplett uppsättning samarbetsfunktioner.
 • Creator-licenser tillåter ett brett spektrum av funktioner när du använder Tableau Cloud och möjliggör även användning av Tableau Desktop och Tableau Prep Builder. En Creator-licens tillåter alla funktioner som är tillgängliga under Explorer-licensen, samt följande funktioner när du använder Tableau Cloud:
  • Skapa och publicera nya arbetsböcker från en ny datakälla.
  • Redigera inbäddade datakällor i rutan Data.
  • Skapa och publicera nya dataanslutningar.
  • Använda inloggningsbaserad licenshantering-aktivering på Tableau Desktop och Tableau Prep Builder.

Användningsbaserad licensmodell

I en användningsbaserad licensieringsmodell (UBL) licensieras en användningsbaserad Viewer per användning mätt i analytiska intryck, medan Creator- och Explorer-användare definieras per användare.

Ett analytiskt intryck genereras när en användningsbaserad Viewer (som måste vara en Viewer utanför organisationen) får åtkomst till en eller flera inbäddade analyser inom (eller relaterade till) ert externa program, eller ett Pulse-mätvärde. Till exempel när en Viewer utför följande åtgärder:

 • Läser in en instrumentpanel.

 • Läser in ett arbetsblad.

 • Laddar ner eller exporterar en visualisering (instrumentpanel eller arbetsblad) som en bild, PDF, PowerPoint eller Tableau-arbetsbok via API eller användargränssnittet.

 • Får en prenumeration.

 • Laddar en insiktsutforskning av ett Pulse-mätvärde.

Obs! Tableau Pulse kommer att vara tillgängligt för användningsbaserade platser vid lanseringen och kommer att börja mäta analytiska intryck i juni 2024.

Platsadministratörer får e-postmeddelanden med månatliga översikter(Länken öppnas i ett nytt fönster), som uppdaterar dem om förbrukningen av analytiska intryck så att de kan spåra användningen och hantera sin budget. Du kan också när som helst begära användningsstatistik från dina kontoansvariga för att övervaka användningen.

för inbäddad analys

Tableaus erbjudande av inbäddad analys är en begränsad användarlicens för Tableau Cloud som görs tillgänglig för kunder som vill bädda in Tableau Cloud-analys i en extern lösning för att tillhandahålla Tableau-innehåll och -insikter till kunder utanför organisationen.

Obs! Inbäddad analys-licenser kan inte användas i samma miljö som kompletta licenser. Om du vill byta till en licens för inbäddad analys inaktiverar du först dina befintliga fullständiga licenser och aktiverar sedan licensen för inbäddad analys.

Tänk till exempel på en organisation som driver en tjänst där de analyserar konsumentdata och genererar rapporter om beteendemönster gällande olika konsumentdemografier. I det här scenariot fungerar Tableau Cloud som stöd för ett specifikt egenutvecklat program med titeln ”Demographics Analyzer” och ansluter till exporterade TXT-filer och en SQL-databas. Organisationen gör visualiseringar tillgängliga för sina kunder i en säker portal, där kunderna loggar in för att hantera sitt konto och visa resultaten. Slutanvändare identifieras unikt av kontot de använder för att komma åt portalen.

För att verifiera licensen, kontakta Kundframgångar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Funktionslicenser

Funktionslicenser säljs på annat sätt än andra licenser. Funktioner med oberoende licenser måste licensieras för varje användare i driftsättningen.

Dessa funktioner licensieras på årsbasis, och i samband med licensiering är dessa funktioner tillgängliga som ”alla eller ingen” för användarbasen.

 • Datahantering
 • Advanced Management
 • Inloggningsbaserad licenshantering

Obs! Uppdateringsbara prenumerationslicenser inkluderar både funktioner och roller i en enda licens. Du behöver inte längre aktivera flera licenser och produktnycklar för olika funktioner och deras associerade roller.

Datahantering

Datahantering-licensen inkluderar Tableau Catalog och Tableau Prep Conductor. Mer information finns i Om Datahantering.

Advanced Management

Tableau Cloud Advanced Management är licensierad per driftsättning. Mer information om Advanced Management och funktionerna som ingår finns i Om Tableau Advanced Management på Tableau Cloud.

Inloggningsbaserad licenshantering

Inloggningsbaserad licenshantering (LBLM) förenklar licensiering för Tableau Desktop och Tableau Prep Builder. Istället för att slutanvändare behöver aktivera produktnycklar kan Cloud Creators aktivera och använda Tableau Desktop och Tableau Prep Builder genom att logga in på Cloud-platsen (LBLM).

Mer information finns i Aktivera Tableau med inloggningsbaserad licenshantering.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!