Hantera användning av Tableau Desktop-licenser

Konfigurera rapporteringen av Tableau Desktop-licensanvändning för att samla in användningsinformation från enskilda instanser av Tableau Desktop och skicka informationen till en instans av Tableau Server som du anger. Du kan använda den insamlade informationen för att hjälpa dig hantera Tableau Desktop-licenserna i din organisation. Information om hur du spårar användningen av Server-licenser finns i Visa Server-licenser(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen.

Tableau tillhandahåller följande verktyg för att hjälpa dig att spåra och hantera licensiering och användning i din organisation.

VerktygBeskrivning
Kundportal

På sidan Kundportal(Länken öppnas i ett nytt fönster) på Tableaus webbplats kan du köpa, hantera och visa registreringsinformation för produktnycklar som tilldelats till dina användare. Du kan hantera ditt Tableau-konto på uppdrag av din organisation, ladda ner Tableau Desktop-installationspaket samt öppna och hantera aktuella och tidigare fallinteraktioner med Tableaus tekniska supportteam.

Portalen tillhandahåller inte detaljerade användningsdata. Du kan emellertid avgöra vem som har installerat Tableau-installationer i din organisation enligt de användarregistreringsposter som finns tillgängliga i portalen.

Rapportering i Tableau Desktop

För Tableau Desktop (version 10.0 och senare) kan du konfigurera Tableau Desktop-rapportering för att rapportera användningsinformation till en instans av Tableau Server som körs i din organisation. Denna funktion är endast för kunder som använder produktnycklar och inte för kunder som använder inloggningsbaserad licenshantering.

Tableau Desktop-rapportering samlar in användningsinformation från enskilda instanser av Tableau Desktop och skickar informationen till Tableau Server, där du kan använda administrativa vyer för att spåra och rapportera om användning.

Genom att konfigurera Tableau Desktop att rapportera användningsinformation kan du också validera att de registreringspar för produktnyckel som visas i portalen matchar de aktiverade Tableau Desktop-användarparen i din organisation. Du hittar mer information i Aktivera och konfigurera Tableau Desktop-rapportering. Information om hur du spårar användningen av Server-licenser finns i Visa Server-licenser(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen.

Stöd för virtuella datorer

Du kan konfigurera Tableau Desktop (version 10.5 och senare) för att automatiskt inaktivera en licens efter en förutbestämd tidsperiod. Den här funktionen är avsedd att stödja organisationer som använder icke-beständiga virtuella datorer som kan återvinnas ofta, vilket orsakar en ny aktiveringsförfrågan.

När du konfigurerar dina Tableau Desktop-instanser för automatiska aktiveringsreturer kommer, om en virtuell dator återvinns eller en dator avbildas på nytt, alla aktiverade licenser eller inloggningsbaserad licenshantering-leasingavtal på den virtuella datorn eller datorn automatiskt att returneras efter en förinställd tidsperiod, vilket ger dig möjlighet att aktivera en annan dator.

För information om hur du konfigurerar stöd för virtuella datorer, se Konfigurera stöd för virtuell dator

Användningsrapport för inloggningsbaserad licens

Du kan visa inloggningsbaserad licensanvändning för Tableau Cloud eller Tableau Server. Rapporten visar aktiveringar, skaparplatser som används, skaparplatser som inte används och när en skaparplats senast användes. Mer information om hur du aktiverar inloggningsbaserad licenshantering finns i Inloggningsbaserad licenshantering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Aktivera och konfigurera Tableau Desktop-rapportering

Tableau Desktop-rapportering är inaktiverad som standard. För att använda funktionen måste du göra följande:

 1. Aktivera rapportering på Tableau Server.

 2. Konfigurera Tableau Desktop-installationer för att rapportera till en eller flera instanser av Tableau Server.

Steg 1: Aktivera rapportering på Tableau Server

En TSM-administratör för Tableau Server kan aktivera rapportering med TSM-webbgränssnittet eller från en kommandorad via TSM CLI. Du behöver bara göra detta med hjälp av en av procedurerna som anges nedan.

Använd webbgränssnittet för TSM

 1. Öppna TSM i en webbläsare:

  https://<tsm-computer-name>:8850. Du hittar mer information i Logga in på webbgränssnittet för Tableau Services Manager(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpavsnittet för Server.

 2. Klicka på Aviseringar på fliken Konfiguration och sedan klicka på Händelser.

 3. Under Övervakning av serverns hälsaväljer du rutan Aktivera licensrapportering för Tableau Desktop. Detta konfigurerar Tableau Server för skrivbordsrapportering.

 4. Klicka på Spara väntande ändringar när du har angett konfigurationsinformationen.

 5. Klicka på Väntande ändringar längst upp på sidan:

 6. Klicka på Tillämpa ändringarna och starta om.

Använd TSM CLI

För att aktivera rapportering på Tableau Server, använd följande tsm-kommandon på varje Tableau Server-instans som Tableau Desktop kommer att rapportera till:

tsm configuration set -k features.DesktopReporting -v true 
tsm pending-changes apply 
tsm restart

För mer information om hur du använder tsm, se tsm-kommandoradsreferens(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpavsnittet.

Steg 2: Konfigurera skrivbord för rapportering

Du kan konfigurera Tableau Desktop för att rapportera licensinformation på ett av två sätt:

Under installation eller ominstallation (endast Windows)

 • För Tableau-installationer på Windows-datorer kan du använda installationskommandots egenskaper för att ange en instans av Tableau Server att rapportera till och ställa in ett annat frekvensintervall för rapportering.

 • Egenskapen REPORTINGSERVER anger en eller flera Tableau Server-instanser där information om licensrapportering skickas. För att ange en instans av Tableau Server, använd den URL som du normalt skulle använda för att ansluta till servern, inklusive porten, om denna inte är standardporten 80.

  Om Tableau Server använder SSL måste du tillföra prefixet https:// till webbadressen, i annat fall använd http://.

 • SCHEDULEREPORTINTERVAL-egenskapen ställer in intervallet i sekunder som Tableau kommer att använda för rapportering till servern eller servrarna.

 • Exempel

  Följande kommando installerar Tableau Desktop och konfigurerar det till att rapportera till två Tableau Server-instanser till rapporteringsintervallet 2 timmar.

  En (1) instans (http://mytableau) använder standardporten och använder inte SSL. Den andra instansen (https://mytableau02) använder SSL och standardport 443.

  tableau-setup-std-x64.exe /quiet ACCEPTEULA=1 SCHEDULEREPORTINTERVAL=7200 REPORTINGSERVER="https://mytableau02,http://mytableau"

  För mer information om att använda kommandoradsegenskaper, se Installera från kommandoraden.

Efter installation

 • Lägg till en Windows-registreringsnyckel (ReportingServer) eller ett .plist-Mac-filvärde (com.tableau.ReportingServer.plist) med adressen till en eller flera Tableau Server-instanser dit du vill skicka licensinformationen.

 • Du kan konfigurera Tableau Desktop-instansen för att skicka rapporteringsinformation till upp till sex olika servrar. Du kan också redigera registret eller .plist-filen för att ange ett icke-standards intervall för rapporteringsfrekvens.

  För mer information, se Aktivera Tableau Desktop-rapportering efter installation i detta ämne.

Om du uppdaterar registret eller .plist-filen efter att Tableau Desktop har installerats måste du starta om Tableau Desktop för att ändringarna ska träda i kraft.

Aktivera Tableau Desktop-rapportering efter installation

Om din organisation redan har distribuerat Tableau Desktop och vill använda Desktop-rapportering, måste du uppdatera registernyckeln eller .plist-filvärdet på varje dator där Tableau Desktop finns installerat.

Windows

 1. Säkerhetskopiera registerfilen (som administratör) på den dator där Tableau Desktop körs innan du gör några ändringar i filen.

 2. Öppna registereditorn och expandera HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau. Redigera sedan registret för att skapa en ny nyckel kallad ReportingServer med följande värden:

  • Namn: Lägg till ett strängvärde med namnet Server.

  • Data: Lägg till webbadressen eller webbadresserna till de Tableau Server-instanser som Tableau Desktop-instansen kommer att skicka rapporteringsdata till. Inkludera protokollet (http eller https) och portnumret vid behov. Separera flera adresser med ett kommatecken (,). Du kan inkludera upp till sex adresser. Alla adresser efter den sjätte ignoreras.

   Till exempel instruerar följande Server-värde Tableau Desktop att rapportera till två Tableau Server-instanser: Det första värdet, https://mytableau02, är konfigurerat för SSL och lyssnar till standardport 443. Det andra värdet, http://mytableau, använder inte SSL och lyssnar till standardporten 80.

   https://mytableau02,http://mytableau

  • Namn: Lägg till ett strängvärde med namnet ScheduleReportInterval.

  • Data: Lägg till det intervall, i sekunder, då du vill att Tableau Desktop ska rapportera till servern.

   Ett ScheduleReportInterval-värde på 14400 konfigurerar till exempel Tableau Desktop att rapportera var fjärde timme.

  Bilden nedan visar hur Server- och ScheduleReportInterval-nycklarna ser ut i registereditorn.

 3. Starta om Tableau så att ändringen börjar gälla.

Mac

Uppdatera .plist-filen från /Library/Preferences

 1. Säkerhetskopiera .plist-filen innan du gör några ändringar i den.

 2. Gör /Library/Preferences-platsen synlig genom att köra följande kommando:

  defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles YES

 3. Skapa en com.tableau.ReportingServer.plist-fil i /Library/Preferences med en Server-nyckel inställd på adressen till den server som du vill att Tableau Desktop-instansen ska rapportera till, och en scheduleReportInterval-nyckel inställd på den frekvens i sekunder då Tableau Desktop ska rapportera till servrarna.

  Exempel:

  En .plist-fil som är konfigurerad att skicka information var fjärde timme till två servrar, https://mytableau02 och http://mytableau.

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
  <plist version="1.0">
   <dict>
    <key>Server</key>
    <string>https://mytableau02,http://mytableau</string>
    <key>scheduleReportInterval</key>
    <string>14400</string>
   </dict>
  </plist>

 4. Starta om Tableau så att ändringen börjar gälla.

Uppdatera .plist-filen från kommandoraden

 1. Säkerhetskopiera .plist-filen innan du gör några ändringar i den.

 2. Öppna en terminalprompt som administratör och använd följande kommandon för att ställa in adressen till servern som du vill att Tableau Desktop-instansen ska rapportera till, och en scheduleReportInterval-sträng för att ställa in den frekvens i sekunder då Tableau Desktop ska rapportera till servrarna.

  Exempel:

  Skicka information var fjärde timme till två servrar, https://mytableau02 och http://mytableau:

  sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ReportingServer Server -string "https://mytableau02,http://mytableau"

  sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ReportingServer scheduleReportInterval -string "14400"

  Viktigt: Kopiera och klistra inte in exemplen ovan i terminalen. Skriv in dem manuellt för att undvika fel.

 3. Starta om Tableau så att ändringen börjar gälla.

Visa information om användning och utgångsdatum för Tableau Desktop på Tableau Server

När du har konfigurerat instanser av Tableau Desktop för rapportering skickar det användningsinformation till Tableau Server. Om du har aktiverat rapportering på Tableau Server kan du använda den administrativa vyn för Tableau Desktop License Usage för att se licensanvändningsdata.

Den administrativa vyn Tableau Desktop License Usage kan besvara frågor som exempelvis:

 • Vilka typer av licenser som finns installerade i din organisation.

 • Vilka användare som har Tableau-licenser.

 • Vilka licenser som används oftast och mest sällan.

 • Huruvida provlicenser som behöver konverteras till betallicenser.

 • Vilka licenser som har löpt ut eller snart kan komma att löpa ut.

 • När underhållsförnyelser ska göras i din organisation.

Du kan också använda den administrativa vyn för att identifiera tung användning, och du kan avgöra huruvida specifika användare inte har använt Tableau och kan behöva ytterligare utbildning.

Mer information finns i Användning av skrivbordslicenser(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Utgångsdatum för skrivbordslicenser(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Server.

Visa inloggningsbaserad licensanvändning

Du kan visa inloggningsbaserad licensanvändning för Tableau Cloud eller Tableau Server. Rapporten visar användare, värdar, användarroll, produkt, version, aktiveringar, Creator-platser som används, Creator-platser som inte används och när en Creator-plats senast användes. Du kan visa data för de senaste 30 dagarna upp till som mest 183 dagar.

Så här visar du den administrativa vyn för Inloggningsbaserad licenshantering:

 1. I navigeringsrutan i Tableau Cloud eller Tableau Server klickar du på Platsstatus.

 2. På sidan Platsstatus klickar du på Inloggningsbaserad licensanvändning.

 3. Valfritt. I rapportfönstret kan du ändra tidsfönstret så att det visar när licenser användes senast, filtrera efter åtgärder, filtrera efter användarnamn och sortera efter kolumn.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!