Nödvändiga adresser, proxyer och portar

Tableau skickar Internetförfrågningar via port 80 och 443. I de flesta fall har den dator där Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder är installerat och där nätverket körs redan konfigurerats för att tillåta nödvändig åtkomst.

Krav på internetadresser

Om Tableau inte har direkt tillgång till internet ska du säkerställa att domänerna som anges i följande tabell tillåts av proxyservern på datorn där Tableau är installerat och i nätverkets brandvägg (om sådan finns).

Produkt/komponentInternetrelaterade krav
För att publicera arbetsböcker och datakällor till Tableau Cloud
 • *online.tableau.com
 • sso.online.tableau.com
Tableau Cloud
Webbläsaråtkomst
 • *.tableau.com
 • *online.tableau.com
 • mapsconfig.tableau.com
 • api.mapbox.com
 • *.cloudfront.net (CDN för Amazon Web Service)
 • *akamai (CDN för vissa Tableau Cloud-poddar)
 • (Valfritt) *.nr-data.net och*.newrelic.com (appövervakning för New Relic)
KartorTableau 2019.2 och senare:
 • mapsconfig.tableau.com
 • api.mapbox.com

Tableau 2019.1 och tidigare:

 • maps.tableausoftware.com

Obs! Från och med Tableau 9.1 använder Tableau-kartorna en SSL-anslutning på port 443.

Appövervakning för New Relics webbanalysplattformar
 • *.nr-data.net
 • *.newrelic.com
LicensieringAnvänd vid aktivering av produktnycklar och registrering av produkten.
 • atr.licensing.tableau.com:443

 • licensing.tableau.com:443

 • register.tableau.com:443

 • o.ss2.us

 • s.ss2.us

 • crt.rootca1.amazontrust.com

 • crt.sca1b.amazontrust.com

 • crt.sca0a.amazontrust.com

 • crt.sca1a.amazontrust.com

 • crt.sca2a.amazontrust.com

 • crt.sca3a.amazontrust.com

 • crt.sca4a.amazontrust.com

 • *.digicert.com

 • ocsp.*.amazontrust.com

 • crl.*.amazontrust.com

Förfrågningar till domänerna ovan kan ske på port 80 eller 443. Port 80 används för certifikatvalidering (återkallning, certifikatkedja med mera). Port 443 används för SSL-anslutningar.

Förfrågningar till domänerna ocsp.*.amazontrust.com och crl.*.amazontrust.com hanteras av Amazon för information om återkallade certifikat. Mer information finns i ACM certificate characteristics(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Kraschloggar
 • report-issue.tableau.com
 • crash-artifacts 747369.s3.amazonaws.com

 • s3-us-west-2-w.amazonaws.com

 • s3-w-a.us-west-2.amazonaws.com

Aktivera och kör Tableau Prep BuilderAktivera och köra Tableau Prep Builder när en säker webbproxy har konfigurerats:
 • Windows: I inställningarna för lokalt nätverk (LAN) väljer du Använd inte någon proxyserver för lokala adresser.

 • MacOS: Under fliken Proxyservrar lägger du till IP-adressen 127.0.0.1 i listan över uteslutna lokala värdar. Mer information finns i Förbigå proxyinställningar(Länken öppnas i ett nytt fönster) i guiden för MacOS-användare.

Registreringregister.tableau.com:443

Måste registrera Tableau Prep Builder

Rutan Upptäck (valfritt)
 • https://www.tableau.com
 • www.google-analytics.com
 • js-agent.newrelic.com
 • img.en25.com
 • galleryapi.tableau.com

Om det inte finns tillgång till dessa webbplatser visas inte rutan Upptäck korrekt på startsidan. Om tillgången frånkopplas bryts länkarna på rutan.

Produktuppdateringhttps://downloads.tableau.com

Om du har valt ”Aktivera automatiska produktuppdateringar” i menyn HJÄLP ansluter Tableau Desktop till downloads.tableau.com vid uppstart.

Salesforce flerfaktorsautentisering med Tableau-autentisering
 • *.salesforce.com
 • id.tableau.com
 • identity.idp.tableau.com

Om flerfaktorsautentisering (MFA) med Tableau-autentisering (Tableau med MFA) har aktiverats för platsen och miljön använder proxyservrar som hindrar klienten från att använda andra nödvändiga tjänster. Se IP-adresser för Tableau Cloud för auktorisering av dataleverantör(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau Desktop Public Editionpublic.tableau.com: 443
Tableau Exchange

Krävs för att visa listor över acceleratorer och instrumentpanelstillägg från Tableau Exchange:

 • exchange.tableau.com
 • extensiongallery.tableau.com

Krävs för att använda datamapparen för acceleratorer:

 • data-mapper.tableau.com
Tableau BridgeSe Valfri filtrering vid vidarebefordran av proxy.
Tableaus tillägg för instrumentpaneler

Krävs för att använda tillägg för instrumentpaneler i sandbox-läge:

extensions.tableauusercontent.com: 443

Mer information finns i Hantera tillägg för instrumentpaneler i Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Stöd för proxymiljö

Tableau Prep Builder kan inte ansluta till en server som har en autentiserande omvänd proxy framför servern; all autentisering måste göras via Tableau Server eller Tableau Cloud. Dessutom stöder Tableau Prep Builder inte framåtproxyservrar som kräver autentisering. Hör med ditt IT-team för att tillåta åtkomst till Tableau Server eller Tableau Cloud via proxyn utan autentisering. Information om hur du konfigurerar proxyservrar för Tableau Server finns i Konfigurera proxyservrar för Tableau Server.

Kartor

Om kart-domänen eller portarna blockeras kan du använda offline-kartor i stället. Mer information finns i Välja bakgrundskartor(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau.

Kraschloggar

När Tableau Desktop stöter på oförutsedda omständigheter kan det hända att det avslutas oväntat. Om en krasch inträffar produceras loggfiler och dumpfiler för att samla in detaljerad information, så att Tableaus tekniker kan felsöka problemet. Nästa gång Tableau Desktop öppnas ges användaren möjligheten att automatiskt ladda upp logg- och dumpfilerna.

Med om du arbetar i en organisation som omfattas av regler gällande datasekretess kanske du inte vill att användarna ska kunna ladda upp logg- och dumpfilerna. I sådana situationer kan du inaktivera prompten för uppladdning vid krasch. Mer information om hur du inaktiverar prompten för uppladdning vid krasch finns i Ändra installationsinställningar efter installation.

Testa internetanslutning

Du kan testa om brandväggs- och proxyinställningarna har konfigurerats på rätt sätt och om en dator har den internetanslutning som Tableau kräver genom att prova att följa länkarna på en dator som har Tableau Desktop installerat:

Om konfigurationen fungerar uppmanas du via dessa länkar att ladda ner en json-fil. Om du inte får någon nedladdningsuppmaning eller om du endast klarar testet för att du angav inloggningsuppgifter för användare manuellt, måste du antingen ändra nätverksinställningarna eller så måste användarna arbeta offline.

Arbeta offline (Tableau Desktop)

I vissa fall kan användarna använda Tableau offline, om du eller en IT-administratör inte kan ändra konfigurationen av webbproxy eller brandvägg så att Tableau beviljas åtkomst till de platser som krävs. Att använda Tableau offline innebär att du måste genomföra produktaktiveringen genom en offline-process och att användarna använder offline-kartor för de visualiseringar som behöver kartor.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!