Aktivera och konfigurera Tableau Prep Conductor på Tableau Server

Stöds i Tableau Server version 2019.1 och senare.

Tableau Prep Conductor licensieras genom Datahantering eller på driftsättningsbasis, vilken är användar- eller kärnbaserad. En driftsättning inkluderar en licensierad Tableau Server-installation för produktionsmiljön och licensierade Tableau Server-installationer för användning utanför produktionsmiljön, som stödjer produktionsinstallationen. Mer information om driftsättning finns i Tableau-driftsättningsguiden(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Mer information om hur licensieringen för Tableau Prep Conductor fungerar finns i Licens för Datahantering.

Servertopologi

När du installerar Tableau Server och aktiverar Tableau Prep Conductor med produktnyckeln för Datahantering så aktiveras Tableau Prep Conductor automatiskt som standard av installationsprogrammet.

För installationer på flera noder aktiveras som standard en instans av Tableau Prep Conductor på alla noder som har backgrounder installerad. I exemplet nedan aktiveras Tableau Prep Conductor på nod 2 och 3 där backgrounders också är aktiverade, men inte på nod 1, 4 och 5.

Nedan följer en visuell representering av det arbetsflödet:

Nästa steg:

Nya Tableau Server-installationer: Steg 1 (ny installation): Installera Tableau Server med Tableau Prep Conductor

Befintliga Tableau Server-installationer: Steg 1 (befintlig installation): Aktivera Tableau Prep Conductor

Vem kan göra detta?

Serveradministratörer kan installera Tableau Server och aktivera Tableau Prep Conductor.

Inställningar på servernivå kan konfigureras av Tableau Server-administratörer och inställningar på webbplatsnivå kan konfigureras av Tableau Server och platsadministratörer.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!