Tableau Prep Conductor

Tableau Prep Conductor-processen kör och bearbetat flöden för inhämtning av datakatalogen. Den nyttjar schemaläggnings- och spårningsfunktionen i Tableau Server så att du kan automatisera körning av flöden för att uppdatera flödesutdata. Från och med version 2020.4 krävs Datahantering endast för att schemalägga flöden som ska köras i Tableau Server. Du hittar mer information i Tableau Prep Conductor.

Process

Tableau Prep Conductor

StatusStatusen för processen Tableau Prep Conductor visas på statussidan. Mer information finns i Visa serverprocesstatus.
LoggningLoggar som genereras av processen Tableau Prep Conductor finns i C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs\flowprocessor. Mer information finns i Tableau-serverloggar och lagringsplatser för loggfiler.

Följande komponenter används för att köra flöden med Tableau Prep Conductor:

  • Bakgrundsprocessor: Processer i Bakgrundsprocessorn används för att köra flöden i Tableau Prep Conductor. Bakgrundsprocessorn har en enkel tråd, vilket innebär att varje processinstans som körs på noderna går att köra ett flöde i taget. Om du lägger till flera bakgrundsprocessorer för noden går det att utöka antalet flöden som kan köras parallellt på den noden. Processerna i Bakgrundsprocessorn kan utgöra upp till hälften av nodens fysiska kärnor.

  • Kopplingar: I Prep Conductor används Tableau-datakopplingar med stöd för att ansluta till data. I Kopplingar som stöds(Länken öppnas i ett nytt fönster) finns en lista över de kopplingar som stöds.

  • Datamotor: De dataändringar eller omvandlingssteg som utförs i flödet som inte går att vidarebefordra till den underliggande datakällan bearbetas med datamotorsprocessen. SQL Server saknar t.ex. inbyggt stöd för reguljära uttryck. Det går att ange reguljära uttrycksberäkningar med Tableau Prep vid anslutning till SQL Server. Tableau Prep Conductor omfattar en datamotor som tillfälligt överför data och sedan utför reguljära uttryck.

Rekommendationer för prestanda och skala

  • Isolera flöden för separata noder: Om du kör Tableau Prep Conductor på separata noder isoleras flödena från andra Tableau-arbetsflöden. Vi rekommenderar detta starkt eftersom Prep-flöden är CPU- och RAM-intensiva.

  • Hantera flödesscheman: Skapa flödesscheman för att styra hur flödena körs. Med dessa scheman kan du styra när flöden ska köras och hur ofta, prioriteringar i schemat och om objekten ska köras seriellt eller parallellt.

  • Lägg till resurser: Vi rekommenderar att du skalar upp din Tableau Prep Conductor-miljö till åtta fysiska kärnboxar per nod som kör upp till fyra bakgrundsprocessorer på varje. Vi rekommenderar att du lägger till fler noder i servermiljön om du behöver fler resurser.

Det går att övervaka användaraktivitet och flödesprestanda i de administrativa vyerna. Mer information finns i Övervaka flödets status och prestanda.

Topologi och konfiguration

Som standard aktiveras Tableau Prep Conductor automatiskt på en nod där bakgrundsprocessorn är aktiverad. Om nodrollen är inställd på att exkludera flöden installeras inte Tableau Prep Conductor på den noden. Mer information finns i Hantera arbetsbelastning via nodroller.

Vi rekommenderar att du aktivera Tableau Prep Conductor på dedikerade noder för att köra flöden. Mer information finns i följande avsnitt:

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!