Steg 2: Konfigurera flödesinställningar för din Tableau Server

Det här ämnet beskriver de olika flödesinställningar som du kan konfigurera för din Tableau Server. Mer information om de olika inställningar som krävs för att aktivera webbredigering för flöden finns i Skapa och interagera med flöden på webben.

Inställningar för publicering, schemaläggning och autentisering

När du aktiverar Tableau Prep Conductor med produktnyckeln Data Management är Tableau Prep Conductor aktiverat för hela Tableau Server-installationen. Du kan ytterligare ändra och anpassa inställningen för webbplatser.

Använd följande instruktioner för att konfigurera inställningar relaterade till flöden för alla dina webbplatser eller för enskilda webbplatser:

Använd följande instruktioner för att logga in på admin-sidor för Tableau:

Konfigurera om publicerings- och schemaläggningsflöde ska tillåtas för en webbplats:

 1. Tillåt användare att publicera och schemalägga flöden: Den här inställningen är aktiverad som standard när du aktiverar Tableau Prep Conductor. Om du har flera webbplatser kan du selektivt stänga av Tableau Prep for Server för enskilda webbplatser. Om du inaktiverar den här inställningen för en webbplats som tidigare tillät flöden, se Konsekvens av att inaktivera Tableau Prep Conductor för mer information.

  På sidan Allmänt under Inställningar, bläddra till sektionen Tableau Prep Conductor och avmarkera kryssrutan Tillåt användare att schemalägga och övervaka flöden.

 2. Gör det möjligt för användare att länka flödeskörningar med hjälp av länkade uppgifter (version 2021.3 och senare): Gör det möjligt för användare att schemalägga flödeskörningar för att köra den ena efter den andra. Från och med version 2022.1 aktiveras det här alternativet som standard. I tidigare versioner behövde administratörer aktivera den här funktionen först.

  Om du har flera webbplatser kan du selektivt stänga av länkade aktiviteter för enskilda webbplatser, men alternativet måste först aktiveras på serverinställningsnivå.

  Om inställningen stängs av efter det att de länkade uppgifterna har schemalagts, så slutförs alla uppgifter som körs och de schemalagda länkade uppgifterna döljs och visas inte längre på fliken Schemalagda uppgifter.

 3. Bädda in inloggningsuppgifter

  -Låt utgivare bädda in referenser i en datakälla, ett flöde eller en arbetsbok: Denna inställning gör det möjligt för utgivare att bifoga lösenord till publicerade flöden som automatiskt autentiserar webbanvändare.

  -Låt utgivare schemalägga flödeskörningar och dataexktrakt uppdateras: Det här alternativet är endast tillgängligt om inställningen ovan är aktiverad. När den här inställningen är aktiverad kommer utgivare att se schemaläggningsalternativ i dialogrutan Publicera.

Konsekvens av att inaktivera Tableau Prep Conductor

Om du inaktiverar Tableau Prep Conductor efter att ha använt det ett tag, kommer du inte att kunna se flöden, scheman, uppgifter, och andra saker relaterade till flöden. Följande tabell ger dig mer information om vad du kan och inte kan se när du inaktiverar Tableau Prep for Server helt eller endast för specifika webbplatser:

 Förberedelse inte aktiverad på servernivåFörberedelser aktiverade på servernivå, men inaktiverade för en webbplatsFörberedelser aktiverade för både server och webbplats
Visa flödenJaJaJa
Visa aktiviteter/scheman i servervynNejJaJa
Visa aktiviteter/scheman på webbplatsvyNejNejJa
Visa webbplatsinställning (endast för platsadministratörer)Ja (inaktiverat)JaJa
Visa TSM-statusJa (Tableau Prep Conductor visas inte)JaJa
Visa TSM-inställningarJa (inaktiverat)JaJa

Viktigt: Schemalagda uppgifter kommer att fortsätta att köras även när Tableau Prep Conductor är inaktiverad för den webbplatsen, men kommer att misslyckas.

Konfigurera aviseringar för flödesfel

Du kan konfigurera Tableau Server för att skicka e-postmeddelanden för flödeskörningsfel. Meddelandena skickas för fel som uppstår när flödena körs genom antingen en schemalagd uppgift, länkad uppgift eller en manuell körning med menyalternativet Kör nu. Du måste först aktivera inställningen för hela servern och sedan konfigurera på platsnivå.

För att aktivera det serveromfattande e-postmeddelandet

Du kan antingen använda Tableau Services Manager (TSM) webbgränssnitt eller TSM CLI enligt beskrivningen nedan:

Använd webbgränssnittet för TSM
 1. Öppna TSM i en webbläsare:

  https://<tsm-computer-name>:8850.

 2. Klicka på Meddelandenpå fliken Konfiguration och klicka på E-postserver.

 3. Ange information om e-postservern.

 4. Klicka på fliken Händelser.

 5. Under Innehållsuppdateringar väljer du Skicka e-post när flödet körs, krypteringsjobb eller misslyckade schemalagda uppdateringar om de inte redan är aktiverade som standard.

 6. Klicka på Spara väntande ändringar när du har angett konfigurationsinformationen.

 7. Klicka på Tillämpa ändringarna och starta om.

Använd TSM CLI

De olika meddelandevärden som beskrivs ovan kan ställas in individuellt med kommandot tsm configuration set:

Windows: tsm-konfiguration(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Linux: tsm-konfiguration.

Ställ in meddelandevärden

Använd inställningskommandot tsm-konfiguration med följande syntax för att

aktivera meddelanden för flödesfel, kör du följande kommando:

tsm configuration set -k backgrounder.notifications_enabled -v true

Obs! Detta kommer att aktivera e-postmeddelande för både extraktuppdateringsfel och flödesfel.

När du är klar med att ange värden måste du köra följande kommando:

tsm pending-changes apply

Kommandot tillämpa väntande ändringar visar en tolk för att informera dig om att detta kommer att starta om Tableau Server om servern körs. Tolken visas även om servern stoppas, men i så fall sker ingen omstart. Du kan utelämna tolken med alternativet ignorera tolk, men det påverkar inte omstarten.

Så här konfigurerar du aviseringar för en webbplats:

På sidan Allmänt under Inställningar, bläddra till inställningen Hantera aviseringar och välj de aviseringstyper som du vill att webbplatsanvändare ska få.

Du kan få aviseringar i form av e-postmeddelanden på Tableau-platsen eller på din Slack-arbetsyta om administratören har anslutit din plats till Slack. Mer information finns i Referens för webbplatsinställningar.

Aviseringscenter för webbplatskonfiguration

Obs! Återskapa dina aviseringsinställningar vid uppgradering från 2020.4 eller tidigare till 2021.1 eller senare. Inställningar för äldre aviseringar flyttas inte automatiskt till inställningen Hantera aviseringar.

Nästa steg

Steg 3: Skapa scheman för flödesuppgifter

Vem kan göra detta?

Tableau Server-administratörer kan konfigurera inställningar på server- och webbplatsnivå. Tableaus platsadministratörer kan konfigurera inställningar på server- och platsnivå.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!