Om Tableau Advanced Management på Tableau Server

Tableau Advanced Management är en separat licensierad samling funktioner för Tableau Server som ger förbättrad säkerhet, hanterbarhet och skalbarhet.

Obs! Tableau Advanced Management innehåller flera Tableau Server-funktioner och två separat installerade verktyg: Tableau Content Migration Tool och Tableau Resource Monitoring Tool. Mer information finns i funktionstabellen senare i detta ämne.

Licenskrav för Advanced Management

Advanced Management licensieras per driftsättning, vilket kan vara användarbaserat eller kärnbaserat. En driftsättning inkluderar en licensierad Tableau Server-installation för produktionsmiljön och två licensierade Tableau Server-installationer för användning utanför produktionsmiljön, som stöder produktionsinstallationen. Mer information om driftsättning finns i dokumentationen om slutanvändaravtal (EULA)(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 • Advanced Management kan bara aktiveras för en licensierad driftsättning av Tableau Server. Det innebär att din Tableau Server först måste aktiveras med en giltig nyckel som antingen är användarbaserad eller kärnbaserad, innan du använder produktnyckeln för Advanced Management. För mer information om hur du köper Advanced Management och får produktnyckeln, kontakta din kontoansvarige.

 • När produktnyckeln är aktiverad kan du använda alla funktioner som ingår i Advanced Management.

 • När produktnyckeln för Advanced Management tas bort eller inaktiveras kommer du inte längre att kunna använda de funktioner som kräver en giltig licens för Advanced Management. Eventuella associerade data kommer inte att raderas. Varje funktion kan ha små skillnader i vad som händer när licensen löper ut. Använd länkarna i tabellen nedan för mer information om de enskilda funktionerna.

Följande tabell listar de funktioner som ingår och kräver en giltig Advanced Management-licens:

FunktionBeskrivningKrav för att använda funktionenVersion
Om Tableau Resource Monitoring ToolGer en omfattande överblick av hälsan hos Tableau Server. Med Resource Monitoring Tool kan du identifiera problem som orsakar långsamma laddningstider, extraktfel och andra kritiska problem och kan hjälpa dig att proaktivt ta itu med de problem som påverkar användarupplevelsen.Den installation av Tableau Server som du övervakar måste ha en licens för Advanced Management.

Tillgänglig i 2019.3 och senare.

Linux-stöd introducerades i version 2020.4.

Om Tableau Content Migration ToolContent Migration Tool ger ett enkelt sätt att kopiera eller migrera innehåll mellan Tableau Server-projekt, webbplatser och driftsättningar. Du kan göra detta mellan projekt på separata Tableau Server-installationer (till exempel mellan en utvecklingsinstans av Tableau Server och en produktionsinstans av Tableau Server), eller mellan projekt på en enda Tableau Server-installation.
 • Både källkoden Tableau Server (Server som du flyttar innehållet från) och målet Tableau Server (Server som du flyttar innehållet till) måste ha en giltig Advanced Management-licens.
 • Content Migration Tool måste vara installerat på en version av Microsoft Windows som stöder.NET 4.6.1 (Windows 7 eller senare, Windows Server 2008R2 eller senare).
Tillgänglig i version 2019.3 och senare.
AktivitetsloggAktivitetsloggen skriver logghändelser i loggfilen för vizportal på den lokala hårddisken för vidare analys och granskning.

Tableau Servern måste ha en giltig Advanced Management-licens.

Tillgängligt i version 2022.3 och senare.
Extern Tableau Server-lagringsplatsLåter dig distribuera Tableau Server-lagringsplatsen externt till Tableau Server. Tableau Server-lagringsplatsen är en PostgreSQL-databas som lagar data om alla användarinteraktioner, extraktuppdateringar och annat.Den Tableau Server som använder en extern lagringsplats måste ha en Advanced Management-licens.

Tillgänglig i version 2019.3 och senare.

– AWS stöds på Tableau Server-version 2019.3 och senare.

– Azure stöds på Tableau Server-version 2020.4 och senare.

Hantera arbetsbelastning via nodrollerMed nodroller kan du konfigurera var i din Tableau Server-installation som vissa typer av arbetsbelastningar ska bearbetas. Funktionerna för nodroller låter dig dedikera och skala resurser till specifika arbetsbelastningar (t.ex. extraktuppdateringar, prenumerationer).Tableau Servern måste ha en giltig Advanced Management-licens.Tillgänglig i version 2019.3 och senare.
Nyckelhanteringssystem på Tableau ServerGer dig ytterligare funktionalitet för att konfigurera Tableau Server att använda AWS som KMS för extraktkryptering.Tableau Server måste ha en giltig Advanced Management-licens.

Tillgänglig i version 2019.3 och senare.

– AWS stöds på Tableau Server-version 2019.3 och senare.

– Azure stöds på Tableau Server-version 2021.1 och senare.

Extern fillagring på Tableau ServerGör att du kan använda nätverksansluten lagring(NAS) som din fillagring. Detta tar bort behovet av att köra fillagring lokalt på din Tableau ServerTableau Server måste ha en giltig Advanced Management-licens.Tillgänglig i version 2020.1 och senare.
Resursgränser för bakgrundsprocessorn i TableauResursgränshanteraren i Tableau Server spårar bakgrundsprocessorns resursförbrukning i förhållande till de inställda resursgränserna för att säkerställa att resursgränserna används korrekt.Tableau Server måste ha en giltig Advanced Management-licens.Tillgänglig i version 2022.1 och senare.
Oberoende gateway för Tableau ServerMed den oberoende gatewayen för Tableau Server kan du installera en Tableau Server-hanterad omvänd proxy på en separat dator. Installera den oberoende gatewayen i DMZ för att skydda Tableau Server-installationen och alla data. Den oberoende gatewayen kan användas i en mängd olika konfigurationer och kan skalas för att möta kraven för klientanslutningen.Tableau Server måste ha en giltig Advanced Management-licens.Tillgänglig i version 2022.1 och senare.

Aktivera Advanced Management-licensen

Advanced Management-licensen tillämpas på en Tableau Server-installation och kan användas för både användarbaserade och kärnbaserade installationer.

Här är en snabb översikt över hur du kan aktivera Advanced Management-licensen på Tableau Server-installationen.

Använd webbgränssnittet för TSM
 1. Öppna TSM i en webbläsare:

  https://<tsm-computer-name>:8850

 2. Klicka på Licensiering på fliken Konfiguration. Klicka på Aktivera licens.

 3. Ange eller klistra in produktnyckeln för Advanced Management och klicka på Aktivera.

 4. På sidan Registrera fyller du i dina uppgifter och klickar på Registrera.

 5. Följ anvisningarna och starta om Tableau Server när registreringen är klar.

  Obs! Om det här är en ny installation av Tableau Server och du använder en Advanced Management-nyckel innan du använder produktnyckeln för Tableau Server, kommer du att se ett fel. Du kan dock fortsätta installationen och tillämpa produktnyckeln för Tableau Server genom att använda samma steg som beskrivs ovan.

Använd TSM CLI
 1. Öppna en kommandotolk som administratör på en nod i Tableau Server-klustret.

 2. Kör följande kommando med din Advanced Management-produktnyckel för att aktivera licensen:

  tsm licenses activate -k <server-management-add-on-product key>

  Obs! Om det här är en ny installation av Tableau Server ska du köra kommandot två gånger, först med produktnyckeln för Tableau Server och sedan med en produktnyckel för Advanced Management.

 3. Tillämpa ändringarna och starta om servern:

  tsm pending-changes apply

Vem kan göra detta?

Endast serveradministratörer kan aktivera Advanced Management-produktnycklar.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!