Extern Tableau Server-lagringsplats

Tableau Server-lagringsplatsen är en PostgreSQL-databas som lagar data om alla användarinteraktioner, extraktuppdateringar och annat.

Lagringsplatsen kan installeras lokalt på samma noder som Tableau Server eller installeras externt:

Lokal lagringsplats: PostgreSQL-databasen är installerad och driftsatt lokalt, vilket innebär att den driftsätts tillsammans med Tableau Server.

Extern lagringsplats: PostgreSQL-databasen är driftsatt externt. Den externa lagringsplatsen kan installeras på Amazon RDS, Azure Database, Google Cloud eller som en fristående installation.

Mer information om vad Tableau Server-lagringsplatsen är i allmänhet finns i:

De värdar som stöds för den externa lagringsplatsen är:

 • Amazon RDS – från och med version 2019.3
 • Azure Database – från och med version 2020.4
 • Fristående PostgreSQL-instans – från och med version 2021.2
 • Google Cloud PostgreSQL-instans – från och med version 2021.4

Det här ämnet är en översikt över den externa Tableau Server-lagringsplatsen.

Överväganden om externa lagringsplatser

Både Amazon RDS och Azure Database erbjuder bättre skalbarhet, tillförlitlighet, hög tillgänglighet och inbyggd säkerhet för PostgreSQL. Genom att integrera närmare med de här molnerbjudandena kan du dra nytta av de här ytterligare fördelarna.

Om du ställer in en fristående PostgreSQL-instans måste du ställa in och hantera hög tillgänglighet och skala efter behov.

Molnplattform

När du använder en molnplattform som värd för din externa lagringsplats har du möjlighet att köra PostgreSQL-instanser på värdinfrastrukturen och hantera dem själv eller välja det fullt hanterade tjänstalternativet.

 • Självhantering: Konfigurera och hantera PostgreSQL-instanser på värdinfrastrukturen själv. Om du till exempel använder AWS som molnplattform kan du använda EC2-instanser för att köra, hantera och underhålla PostgreSQL-instanser.
 • Fullt hanterad: Välj en fullt hanterad tjänst. Om du till exempel använder AWS som molnplattform kan du använda RDS-alternativet som värd för din externa lagringsplats.

Ett av de viktigaste övervägandena man behöver göra när man väljer mellan självhanterad och helt hanterad är att i ett självhanterat alternativ har man mest kontroll, men med det följer ansvaret att underhålla virtuella datorer och flera databasadministrativa uppgifter. Ett helt hanterat alternativ erbjuder enkel installation, konfigurationshantering och underhåll.

Här är en mer omfattande lista över saker att tänka på när du väljer mellan de två alternativen:

 • Krav på konfiguration och underhåll.
 • Hög tillgänglighet och alternativ för katastrofåterställning
 • Prestanda, skalbarhet och övervakningsmöjligheter
 • Säkerhetsunderhåll
 • Driftskostnader, servicekostnader, personalkostnader.

Här är ett exempel på hur de två alternativen kan jämföras för Azure på Microsofts webbplats: Välj rätt PostgreSQL-serveralternativ i Azure,

Krav

 • Din Tableau Server måste använda följande versioner:

  • 2019.3 eller senare för användning med AWS
  • 2020.4 eller senare för användning med Azure.

   Vilken version av PostgreSQL du ska använda hittar du i Azure Database för flexibel PostgreSQL-server.

  • 2021.2 eller senare för användning med fristående PostgreSQL-instans. (Kan användas för lokala installationer, Azure VM-installationer eller AWS EC2-installationer).
  • 2021.4 eller senare för användning med Google Cloud för både PostgreSQL-instans eller en fristående PostgreSQL på Google Cloud VM. 
 • Din Tableau Server måste ha Advanced Management-nycklarna aktiverade.

 • Beroende på var du planerar att ha värden för den externa lagringsplatsen måste du vara bekant med ett av följande alternativ:

  • Konfiguration och hantering av Amazon RDS Database.
  • Konfiguration och hantering av Azure Database.
  • Konfiguration och hantering av PostgreSQL-databas som en fristående installation.
  • Konfiguration och hantering av Google Cloud PostgreSQL-instanser

Granskningshistorik

Du måste köra rätt version av PostgreSQL för fristående Tableau Server-lagringsplats. Följande tabell visar versionskompatibilitet för Tableau Server.

Obs! Den högsta kompatibilitetsversionen för en Tableau Server-version är den lägsta huvudversionen eller en mindre uppdatering av den. Om den lägsta PostgreSQL-kompatibla versionen till exempel är 13.4, är den högsta kompatibla versionen 13.x där <x> är lika med eller högre än 4.

Tableau Server-versionerPostgreSQL-versioner som är kompatibla
2021.2.3–2021.2.8

2021.3.0–2021.3.7

2021.4.0–2021.4.3

12,6
2021.2.10–2021.2.14

2021.3.8–2021.3.13

2021.4.4–2021.4.8

12,8
2021.2.15–2021.2.16

2021.3.14–2021.3.15

2021.4.9–2021.4.10

12.10
2021.2.17–2021.2.18

2021.3.16–2021.3.17

2021.4.11–2021.4.12

12,11
2021.3.26

2021.4.23

12,15
2022.1.013,3
2022.1.1–2022.1.313.4
2022.1.4–2022.1.613.6
2022.1.7–2022.1.16

2022.3.0 – 2022.3.7

2023.1.0 – 2023.1.4

13.7
2022.1.17–2022.1.19

2022.3.8 – 2022.3.11

2023.1.5 – 2023.1.7

13,11

Topologi

Diagrammet nedan är en sammanfattad version av Tableau Server-topologin med extern lagringsplats.

Diagrammet nedan är en detaljerad version av Tableau Server-topologin med extern lagringsplats och visar alla processer som är installerade på varje nod.

Hantera den externa lagringsplatsen

Licenshantering

För att aktivera den här funktionen måste du först aktivera Advanced Management-produktnycklarna på Tableau Server. Läs mer i Om Tableau Advanced Management på Tableau Server. Om du inte har aktiverat Advanced Management-nycklarna eller om licenserna har gått ut kommer du att se följande beteende:

 • Om du försöker konfigurera Tableau Server till att använda en extern lagringsplats under installationen kommer du att se ett felmeddelande, men du kommer att kunna fortsätta installationen och Tableau Server-lagringsplatsen kommer att installeras lokalt. För enkla serverinstallationer är lagringsplatsen installerad på samma dator som Tableau Server. För installationer med flera noder är lagringsplatsen installerad på en av noderna i ditt Tableau Server-kluster.

 • Om du redan använder en extern Tableau Server-lagringsplats på din Tableau Server-installation och Advanced Management-licensen löper ut kommer servern att misslyckas vid omstart. Om du inte längre har en giltig Advanced Management-licens men har en giltig Tableau Server-licens kommer du fortfarande att kunna skapa en säkerhetskopia. Du kan också migrera den externa lagringsplatsen till en lokal lagringsplats som inte kräver Advanced Management-licensen för att få igång din server igen. Mer information om hur du migrerar från en extern lagringsplats till en lokal lagringsplats finns i Konfigurera om Tableau Server-lagringsplatsen.

Migreringsscenarion som stöds

 • Flytta din lagringsplats från lokalt till externt.

 • Flytta din lagringsplats från externt till lokalt.

Säkerhetskopiering och återställning

Om du bara har en extern lagringsplats konfigurerad:

Säkerhetskopierings- och återställningsprocessen förblir densamma för både lokala och externa lagringsplatser enligt beskrivningen i ämnet Säkerhetskopiera Tableau Server-data.

 • Säkerhetskopierings- och återställningskommandona fungerar på samma sätt för både lokala och externa lagringsplatser. Säkerhetskopiering i de fall Tableau Server använder en extern lagringsplats kräver mer diskutrymme för säkerhetskopiering, så du bör ha det i åtanke när du konfigurerar ditt diskutrymme.

 • Standardplatsen och andra platser som stöds för lagring av säkerhetskopian är desamma oavsett om det är en lokal eller en extern lagringsplats.

Följande undantag gäller för Tableau-servrar som använder en extern lagringsplats:

 • Eventuella anpassade användarkonton som skapas i den externa Tableau Server-lagringsplatsen inkluderas i återställningen, men lösenorden för de anpassade användarkontona inkluderas inte. Lösenorden måste konfigureras om när återställningen är klar. Anpassade användarkonton är användarkonton för PostgreSQL-databaser som används av SQL eller annan klientprogramvara för databaser för att ansluta till PostgreSQL-databasen.

  Obs! De här anpassade kontona inaktiveras som en säkerhetsåtgärd, men detta kan konfigureras om.

 • Konfiguration och topologi ska inte ingå i säkerhetskopian. Mer information om hur du exporterar konfigurations- och topologiinställningar finns i Utför en fullständig säkerhetskopiering och återställning av Tableau Server..

Om du har både en extern lagringsplats och en extern fillagring konfigurerad:

Du har ett par alternativ om du har både en extern lagringsplats och en extern fillagring konfigurerad för din Tableau Server. De här alternativen gör att du kan dra nytta av säkerhetskopieringsfunktionerna för ögonblicksbilder på molnplattformarna som du kanske använder som värd för den externa lagringsplatsen och fillagringen. Mer information och detaljerade steg-för-steg-instruktioner finns i Säkerhetskopiera och återställa med extern fillagring.

SSL-anslutningar

Du har möjlighet att kräva eller inte kräva TLS/SSL-anslutningar från Tableau Server till den externa lagringsplatsen.

Om du inte behöver använda krypterade anslutningar måste du konfigurera den externa lagringsplatsen till att tillåta okrypterade anslutningar och använda alternativet -no-ssl när du konfigurerar den externa lagringsplatsen för Tableau Server. Mer information finns i tsm topology external-services repository enable.

Om du vill aktivera eller inaktivera SSL vid en senare tidpunkt efter installation använder du tsm security repository-ssl enable eller tsm security repository-ssl disable. Det här alternativet är tillgängligt från och med 2021.4.

Uppdatera SSL-certifikatet

Om du behöver uppdatera instansen med en ny certifikatfil som en del av en planerad utgång av SSL-certifikatet för RDS eller Azure Database, Google Cloud PostgreSQL-instansen eller en fristående PostgreSQL-instans måste du också uppdatera Tableau Server-inställningarna för att använda den nya certifikatfilen. Du kan göra detta genom att ladda ned den senaste filen, köra kommandot tsm topology external-services repository replace-host och ange den nya certifikatfilen.

Överväganden om hög tillgänglighet

Tableau Server hanterar eller konfigurerar inte hög tillgänglighet för den externa lagringsplatsen.

 

Överväganden om uppgradering

Detta gäller endast om du använder konfigurationen för extern lagringsplats med Tableau Server.

Om du använder en extern lagringsplats kan du behöva vidta ytterligare steg vid uppgradering:

Övervaka lagringsplatsens status

TSM-statussidan visar den externa Tableau Server-tjänsten som en ytterligare nod för din installation av Tableau Server.

Fliken Topologi anger om det finns konfigurerade externa Tableau Server-tjänster:

Hämta loggar

Tableau Server-loggar inkluderar inte loggar från den externa lagringsplatsen. Använd följande sätt för att få de loggar som är specifika för din instans:

Nästa steg

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!