Installera Tableau Server med extern PostgreSQL-lagringsplats

Det här ämnet beskriver hur du installerar och konfigurerar Tableau Server för att använda en extern tjänst för Tableau Server-lagringsplatser.

Innan du installerar

Installera och konfigurera Tableau Server

Steg 1: Skapa en konfigurationsfil

Skapa en json-fil med följande konfigurationsinställningar:

{
 "flavor":"<flavor name>",
 "masterUsername":"<admin user name>",
 "masterPassword":"<password>", 
 "host":"<instance host name>",
 "port":5432
}
 • smak: Detta är den typ av extern tjänst som du ska använda för Tableau Server-lagringsplatsen.

  • Amazon RDS: använd ”rds”
  • Azure-databas: använd ”azure”
  • Google Cloud-databas: använd ”gcp”
  • Fristående PostgreSQL-databas: använd ”generic”
 • huvudanvändarnamn:

  • Amazon RDS: använd ”rails” som användarnamn. Detta är användaren som du angav när du skapade RDS-instansen.

   Du måste använda ”rails” som huvudanvändarnamn. Detta krävs för att den externa lagringsplatsen ska fungera korrekt med Tableau Server.

  • Azure Database, Google Cloud PosgreSQL-instans, eller fristående PostgreSQL-databas: Välj ett användarnamn som uppfyller dina krav. Vi rekommenderar att du använder postgres som administratörens användarnamn. Om du väljer ett annat användarnamn ska du se till att användarnamnet inte börjar med pg eller azure. Användarnamnet får inte heller vara rails, tblwgadmin, tableau, readonly eller tbladminviews.
 • huvudlösenord: Detta är lösenordet du angav när du skapade PostgreSQL-databasinstansen.

 • värd: detta är slutpunkten för din PostgreSQL-databasinstans.

 • port: databasporten som angav när du skapade PostgreSQL-databasinstansen.

Steg 2: Installera Tableau Server och konfigurera den externa lagringsplatsen

Med hjälp av TSM CLI:

 1. Installera och initiera TSM: Följ instruktionerna i det här avsnittet och utför steg 1-5 för att köra installationsprogrammet och installera TSM.

 2. Aktivera och registrera Tableau Server: ange Tableau Server-nyckeln och Advanced Management-nyckeln i aktiveringssteget. Du måste köra följande kommando två gånger, först med Tableau Servers produktnyckel och sedan med Advanced Management-produktnyckeln:

  tsm licenses activate -k <product key>

 3. Konfigurera initiala nodinställningar: följ instruktionerna i avsnittet för att konfigurera de ursprungliga nodinställningarna.

  Viktigt: Kör inte steget Initiera och starta Tableau Server när du konfigurerar den initiala noden. När du har slutfört de andra stegen i ämnet Konfigurera initiala nodinställningar återgår du till den här sidan och följer resten av instruktionerna.

 4. Konfigurera Tableau Server till att använda den externa lagringsplatsen med hjälp av följande kommandon:

 • Ange inställningarna för den externa lagringsplatsen med json-filen som du skapade i föregående steg:

  tsm topology external-services repository enable -f <filename>.json -c <ssl certificate file>

  Json-filen är filen som du skapade i det första steget med konfigurationsinställningarna.

  Obs! SSL-certifikatet behövs endast om du använder krypterade anslutningar mellan Tableau Server och den externa lagringsplatsen. Om detta inte är ett krav för dig måste du ange alternativet --no-ssl. I det här fallet ser tsm-kommandot ut så här:
  tsm topology external-services repository enable -f <filename>.json --no-ssl

 • Använd ändringarna:

  tsm pending-changes apply

Steg 3: Slutför tsm initialize

Så här initierar och startar du Tableau Server:

tsm initialize --start-server --request-timeout 1800

Steg 4: Slutför installationen

Lägg till ett administratörskonto och slutför installationen.

Vem kan göra detta?

Tableau Server-administratörer kan installera och konfigurera Tableau Server.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!