Uppgradera Tableau Server med en extern lagringsplats för en ny huvudversion av PostgreSQL

När det sker en ändring av PostgreSQL-huvudversionens krav för Tableau Server finns det några specifika instruktioner som du måste följa för att säkerställa att uppgraderingen av Tableau Server lyckas. Tableau Server 2020.4 kräver till exempel att lagringsplatsen använder PostgreSQL-version 12. Detta är en ändring av huvudversionen för PostgreSQL version 9.x som används i Tableau Server-versioner tidigare än 2020.4. Om du därför uppgraderar från en tidigare version av Tableau Server till version 2020.4 eller senare måste du vidta de åtgärder som beskrivs i följande avsnitt för att slutföra uppgraderingen.

Detta ämne omfattar även produktkompatibiliteten mellan PostgreSQL och Tableau Server.

Innan du uppgraderar

Du kan inte göra en uppgradering på plats för att uppdatera PostgreSQL-versionen för din befintliga PostgreSQL-databasinstans på Amazon RDS eller på Azure-databasen för PostgreSQL DB. Du måste istället skapa en ny instans och peka Tableau Server mot den nya instansen under uppgraderingen. Använd följande information för att skapa en ny instans och förbereda för uppgraderingen:

 1. Skapa en ny instans av PostgreSQL-databasinstans:
  1. Skapa en PostgreSQL-databasinstans på AWS Relational Database Service (RDS)
  2. Skapa en Azure Database PostgreSQL-instans på Azure
  3. Skapa en PostgreSQL-instans på Google Cloud
  4. Skapa en PostgreSQL-databas som en fristående installation
 2. SSL-anslutningar krävs inte, men de rekommenderas. Om du vill konfigurera SSL-anslutningar för kommunikation mellan Tableau Server och den externa lagringsplatsen gör du följande:
 3. Skapa en konfigurationsfil för den nya instans som du skapade i steg 1.

  Skapa en json-fil med följande konfigurationsinställningar:

  {
   "flavor":"<flavor name>",
   "masterUsername":"<admin user name>",
   "masterPassword":"<password>", 
   "host":"<instance host name>",
   "port":5432
  }
  
  • smak: Detta är den typ av extern tjänst som du ska använda för Tableau Server-lagringsplatsen.

   • Amazon RDS: använd ”rds”
   • Azure-databas: använd ”azure”
   • Google Cloud-databas: använd ”gcp”
   • Fristående PostgreSQL-databas: använd ”generic”
  • huvudanvändarnamn:

   • Amazon RDS: använd ”rails” som användarnamn. Detta är användaren som du angav när du skapade RDS-instansen.

    Du måste använda ”rails” som huvudanvändarnamn. Detta krävs för att den externa lagringsplatsen ska fungera korrekt med Tableau Server.

   • Azure Database, Google Cloud-instans eller fristående PostgreSQL-instans: Välj ett användarnamn som uppfyller dina krav. Vi rekommenderar att du använder postgres som administratörens användarnamn. Om du väljer ett annat användarnamn ska du se till att användarnamnet inte börjar med pg eller azure. Användarnamnet får inte heller vara rails, tblwgadmin, tableau, readonly eller tbladminviews.
  • huvudlösenord: Detta är lösenordet du angav när du skapade PostgreSQL-databasinstansen.

  • värd: detta är slutpunkten för din PostgreSQL-databasinstans.

  • port: databasporten som angav när du skapade PostgreSQL-databasinstansen. Standardporten för PostgreSQL är 5432.

Tableau Server-uppgradering

Obs! Om du använder den externa lagringsplatsen för Tableau Server måste du uppgradera Tableau-servern med kommandoradsalternativet.

Följande är steg på hög nivå för hur du specificerar parametrar för extern lagringsplats när du kör uppgraderingsskriptet.

En fullständig genomgång av uppgraderingsprocessen för Tableau Server finns i Uppgradering från tidigare versioner

 1. På Tableau Server öppnar du en kommandotolk som administratör.

  Obs! Du måste öppna ett nytt kommandofönster eftersom installationsprogrammet uppdaterar sökvägen för den nya installationen.

 2. Navigera till mappen med skript för den nya installationen.

  Som standard:

  /opt/tableau/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/

 3. Kör uppgraderingsskriptet och ange konfigurationsfilen och SSL-certifikatet:

  upgrade-tsm --external-repository-config-file=<json config file> --external-repository-cert-file=<SSL certificate file>

Produktkompatibilitet

Tabellen nedan anger den version av PostgreSQL som stöds med Tableau Server. Använd denna tabell för att bestämma vilken version av PostgreSQL som ska installeras för din externa lagringsplats.


Stöd för Amazon RDS: Extern lagringsplats med Amazon RDS stöds med Tableau Server version 2019.3 och senare.
Stöd för Azure-databas: Extern lagringsplats med Azure-databasinstans stöds med Tableau Server version 2020.4 och senare.

Stöd för Google Cloud: Extern lagringsplats med Google Cloud SQL-instans stöds med Tableau Server version 2021.4 och senare.
Stöd för fristående PostgreSQL-instans: Extern lagringsplats med en fristående installation av PostgreSQL-databasen stöds med Tableau Server version 2021.2 och senare.

Stöd för Google Cloud Platform: Extern lagringsplats med en PostgreSQL-instans på Google Cloud Platform stöds med Tableau Server version 2021.4 och senare.

Tableau Server-versionerPostgreSQL-versioner som är kompatibla
2021.2.3–2021.2.8

2021.3.0–2021.3.7

2021.4.0–2021.4.3

12,6
2021.2.10–2021.2.14

2021.3.8–2021.3.13

2021.4.4–2021.4.8

12,8
2021.2.15–2021.2.16

2021.3.14–2021.3.15

2021.4.9–2021.4.10

12.10
2021.2.17–2021.2.18

2021.3.16–2021.3.17

2021.4.11–2021.4.12

12,11
2021.3.26

2021.4.23

12,15
2022.1.013,3
2022.1.1–2022.1.313.4
2022.1.4–2022.1.613.6
2022.1.7–2022.1.16

2022.3.0 – 2022.3.7

2023.1.0 – 2023.1.4

13.7
2022.1.17–2022.1.19

2022.3.8 – 2022.3.11

2023.1.5 – 2023.1.7

2023.3.0 – 2023.3.3

13,11
Kompatibilitet med äldre versioner

Tabellen nedan innehåller två kolumner:

 1. PostgreSQL-versionen levereras med Tableau Server, som är den version som är installerad med Tableau Server för lokala lagringsplatser.
 2. Alla PostgreSQL-versioner stöds för extern lagringsplats.

Obs!
- För PostgreSQL-versioner tidigare än version 10 anger de två första siffrorna huvudversionen och delversionen representeras av den sista siffran. I till exempel version 9.4.1 anger 9.4 huvudversionen och .1 delversionen.
- För PostgreSQL-versioner 10 eller senare anger de två första siffrorna huvudversionen och delversionen representeras av den sista siffran. I till exempel version 11.1, anger 11 huvudversionen och .1 delversionen.
- En PostgreSQL-version med en huvudversion som är lika med och en delversion som är större än den Postgres-version som levereras med Tableau Server är alltid godkänd för användning med den externa lagringsplatsen, tillsammans med alla uttryckligen tillåtna äldre versioner.

Tableau Server-versionPostgreSQL-version (medföljer Tableau Server)Alternativa PostgreSQL-versioner som stöds för extern lagringsplats
2019.3 - 2019.3.39.6.11

9.6.x, där x är större än 11

2019.3.4 – 2019.3.109.6.159.6.x, där x är större än 15
2019.3.11 – 2019.3.149.6.179.6.15 eller 9.6.x, där x är större än 17
2019.4 - 2019.4.19.6.149.6.x, där x är större än 14
2019.4.2 – 2019.4.69.6.159.6.x, där x är större än 15
2019.4.7 – 2019.4.139.6.179.6.15 eller 9.6.x, där x är större än 17
2020.1 - 2020.1.69.6.159.6.x, där x är större än 15
2020.1.7 – 2020.3.29.6.179.6.15 eller 9.6.x, där x är större än 17
2020.4 - 2021.412,8

12,8, eller 12,x, där x är större än 8

2022.1 och senare13,313,3 eller 13,x, där x är större än 3

Vem kan göra detta?

Tableau Server-administratörer kan uppgradera och konfigurera Tableau Server.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!