Skapa en Azure Database PostgreSQL-instans på Azure

Från och med version 2020.4 kan du vara värd för en extern lagringsplats på molnplattformen Azure. Detta ämne beskriver hur du skapar en Azure Database for PostgreSQL-instans som används som Tableau Servers externa lagringsplats.

Krav och rekommendationer

 • Vi rekommenderar att du använder en minnesoptimerad 8 vCore-server med 50 GB lagringsutrymme för Tableau Servers externa lagringsplats, men de exakta kraven varierar beroende på krav och användning. Om du redan har en Tableau Server bör du granska användningen av den befintliga lagringsplatsen, för att fastställa vilka lagringsbehov du har.

  Du kan också skala resurserna om du upptäcker att du behöver mer. Mer information finns i Skala resurser i Azure Database for PostgreSQL.

 • Säker kommunikation mellan Tableau Server och den externa PostgreSQL-databasinstansen med SSL rekommenderas men krävs inte.

  Om du inte vill använda säkra anslutningar mellan Tableau Server och en extern lagringsplats måste du konfigurera Azure-databasen för att tillåta okrypterade anslutningar.

 • PostgreSQL-databasinstansen måste kunna nås av alla noder i Tableau Server-klustret. Databasinstansen måste vara konfigurerad för att tillåta anslutningar från alla Tableau Server-noder. Denna konfiguration kan göras på två sätt:

 • När du konfigurerar Azure-databasinstansen rekommenderar vi att du använder postgres som administratörens användarnamn. Om du väljer ett annat användarnamn ska du se till att användarnamnet inte börjar med pg eller azure. Användarnamnet får inte heller vara rails, tblwgadmin, tableau, readonly eller tbladminviews.

 • Versionen av PostgreSQL bör matcha den version som används av Tableau Server när den installeras lokalt. Tableau Server 2020.4 använder PostgreSQL version 12.

 • Tableau genererar automatiskt lösenord för internt bruk av interna databasanvändare. De här lösenorden är 32 tecken långa och består av gemener och siffror. Administratörer kan inte komma åt eller konfigurera dem. Den externa PostgreSQL-instansen kan tillåta dig att ange en lösenordspolicy (det beror på vilken plattform du använder). Om du anger en policy som inkluderar andra tecken än siffror och gemener kan detta orsaka fel när du konfigurerar Tableau Server att använda den externa lagringsplatsen.

Skapa en PostgreSQL-databasinstans på Azure

Steg 1: Skapa ett delegerat undernät för Azure Database for PostgreSQL-instansen

Detta steg är en förutsättning för att ställa in privat åtkomst som nätverksalternativ när du skapar instansen. Man måste ställa in privat åtkomst till databasen för att garantera säker kommunikation. Detta gör det möjligt för de virtuella datorer som skapats någonstans i det virtuella nätverket att ansluta till databasinstansen, medan ingen utanför det virtuella nätverket kan göra det.

Skapa ett nytt delegerat undernät för Azure-databasinstansen på samma virtuella nätverk där du för närvarande är värd för Tableau Server. Mer information om hur du konfigurerar privat åtkomst finns i Nätverksöversikt för Azure Database for PostgreSQL – flexibel server på Azures webbplats.

Steg 2: Skapa en Azure Database for PostgreSQL-instans

För att skapa en ny Azure Database for PostgreSQL måste du följa instruktionerna på Azures dokumentationssida(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Följande är konfigurationsalternativ och rekommenderade värden för den nya PostgreSQL-databasinstansen:

 • Serverinformation

  • Ange Ingen som datakälla för att skapa en ny server.
  • Vad gäller administratörens användarnamn rekommenderar vi att du använder postgres som administratörens användarnamn. Om du väljer ett annat användarnamn ska du se till att användarnamnet inte börjar med pg eller azure. Användarnamnet får inte heller vara rails, tblwgadmin, tableau, readonly eller tbladminviews.
  • Välj ett lösenord som uppfyller Azures krav.

  • Använd den kompatibla versionen av PostgreSQL för den version av Tableau Server som du använder. En fullständig lista över PostgreSQL-versioner som är kompatibla med Tableau Server-versioner finns i Produktkompatibilitet.
  • Tilldela minst 512 GB lagringsutrymme.
 • Beräkning och lagring

  • Minimikravet är att använda en flexibel server med datornivå för allmänt bruk och beräkningsstorleken Standard_D8s_v3 (8 vCore, 32 GB RAM).
 • Nätverksalternativ
  • Välj Privat åtkomst (virtuellt nätverk). Detta säkerställer privat och säker kommunikation för databasen.
 • Hög tillgänglighet

  • Aktivera alternativet hög tillgänglighet efter dina behov.

 • Säkerhetskopiering

  • Ställ in lagringstiden efter dina behov. Denna funktion används för Azures automatiska säkerhetskopior, men inte för Tableau Servers säkerhetskopior. Du kan ange inställningarna som uppfyller kraven.

Steg 3: Konfigurera en brandväggsregel på servernivå

Efter att ha skapat databasen kan du konfigurera en brandväggsregel på servernivå, för att tillåta åtkomst till Tableau Server-noderna.

Se till att databasinstansen kan nås av alla Tableau Server-noder, genom att använda det dedikerade undernät som beskrivs i steg 1.

Steg 4: Konfigurera Azure Database for PostgreSQL-instansen.

De flesta parametervärden för instansen kan ställas in på standardvärden för Tableau Server. Du kan ändra parametervärdena om du har specifika prestanda- eller loggföringskrav, men vi rekommenderar starkt att standardvärdena för följande parametrar används och inte ändras:

 • standard_conforming_strings

 • escape_string_warning

Vi rekommenderar också att värdet för work_mem ställs in på minst 16384 för att undvika prestandaproblem.

Mer information om hur du konfigurerar serverparametrarna finns i denna Azure-dokumentation.

Steg 5: Hämta PostgresSQL-databasinstansens slutpunkt

När instansen är klar, ska du hämta slutpunktsinformationen som ska användas för att konfigurera Tableau Server att använda den här instansen för Tableau Server-lagringsplatsen.

Steg 6: Hämta SSL-certifikatfilen

Säker kommunikation mellan Tableau Server och den externa lagringsplatsen med SSL krävs inte men rekommenderas.

Om du vill skapa säkra anslutningar mellan Tableau Server och den externa lagringsplatsen måste du ladda ner certifikatfilen. Du behöver den här certifikatfilen när du konfigurerar Tableau Server för användning av den här externa lagringsplatsen. Mer information finns i Configure TLS connectivity for Azure Database for PostgreSQL(Länken öppnas i ett nytt fönster) (Konfigurera TLS-anslutning för Azure Database för PostgreSQL) (på engelska).

Om du inte behöver använda säkra anslutningar mellan Tableau Server och den externa lagringsplatsen måste du konfigurera Azure-databasinstansen för att tillåta okrypterade anslutningar.

Konfigurera hög tillgänglighet för din PostgreSQL-databas

Tableau Server hanterar eller konfigurerar inte hög tillgänglighet för den externa lagringsplatsen. Azure erbjuder funktioner med hög tillgänglighet som kan användas för att ge hög tillgänglighet. Mer information finns i Hög tillgänglighet för Azure Database(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Katastrofåterställning för din PostgreSQL-databas

Om en katastrof inträffar kan du behöva konfigurera en ny Azure Database for PostgreSQL-instans. Det finns andra scenarion där du kan behöva återställa efter ett problem med databasinstansen. I liknande fall måste du följa dessa steg för att konfigurera Tableau Server för användning av den nya Azure-databasinstansen:

 1. Återställ säkerhetskopian till en ny Azure-databasinstans. Vid en återställning skapas en ny server från den ursprungliga serverns säkerhetskopior i Azure Database for PostgresQL. Mer information om säkerhetskopiering och återställning i Azure Database for PostgreSQL finns i Säkerhetskopiera och återställa i Azure Database for PostgreSQL.

 2. Skapa en ny JSON-inställningsfil som innehåller anslutningsinformation för den nya Azure Database for PostgreSQL-instansen. Läs mer om hur du skapar en JSON-inställningsfil i Steg 1 i Installera Tableau Server med extern PostgreSQL-lagringsplats.

 3. Använd kommandot tsm topology external-services repository replace-host för att rikta Tableau Server mot den nya Azure-databasen för PostgreSQL-instansen.

  Läs mer om kommandot tsm topology external-services repository replace-host i tsm topology.

Vem kan göra detta?

Endast Tableau Server-administratörer kan konfigurera Tableau Server till att använda den externa lagringsplatsen. Du behöver också ett Azure-konto för att skapa en Azure Database.

Nästa steg

För nya installationer: Installera Tableau Server med extern PostgreSQL-lagringsplats

Läs mer i Konfigurera om Tableau Server-lagringsplatsen om du vill konfigurera din befintliga Tableau Server för användning av en extern lagringsplats.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!