Konfigurera om Tableau Server-lagringsplatsen

Det går att konfigurera Tableau Server med både lokala och externa lagringsplatser. Det här ämnet handlar om de obligatoriska stegen för att konfigurera om befintlig Tableau Server med ett av följande alternativ:

 • Flytta den lokala Tableau Server-lagringsplatsen till en extern lagringsplats och konfigurera Tableau Server för användning med en extern lagringsplats.

 • Flytta den externa Tableau Server-lagringsplatsen till en lokal Tableau Server-installation och konfigurera Tableau Server för användning med en lokal lagringsplats. Detta innebär att Tableau Server-lagringsplatsen installeras på samma dator eller datorer som din Tableau Server.

Mer information om de här alternativen och externa lagringsplatser finns i Extern Tableau Server-lagringsplats.

Flytta en lokal lagringsplats till en extern

Tableau Server måste stoppas för att migrera från en lokal till en extern lagringsplats.

Gör följande för att flytta Tableau Server-lagringsplatsen från en lokal till en extern plats:

 1. Aktivera Advanced Management-produktnyckeln på Tableau Server om den inte redan har aktiverats. En Advanced Management-licens krävs för att konfigurera Tableau Server med en extern lagringsplats.
 2. Konfigurera Amazon PostgreSQL-databasinstans för användning som extern lagringsplats.
  1. Amazon: Skapa en PostgreSQL-databasinstans på AWS Relational Database Service (RDS)
  2. Azure-databas: Skapa en Azure Database PostgreSQL-instans på Azure.
  3. Google Cloud-databas: Skapa en PostgreSQL-instans på Google Cloud
  4. Fristående PostgreSQL-instans: Skapa en PostgreSQL-databas som en fristående installation
 3. Skapa en json-fil med följande konfigurationsinställningar:

  {
   "flavor":"<flavor name>",
   "masterUsername":"<admin user name>",
   "masterPassword":"<password>", 
   "host":"<instance host name>",
   "port":5432
  }
  
  • smak: Detta är den typ av extern tjänst som du ska använda för Tableau Server-lagringsplatsen.

   • Amazon RDS: använd ”rds”
   • Azure-databas: använd ”azure”
   • Google Cloud-databas: använd ”gcp”
   • Fristående PostgreSQL-databas: använd ”generic”
  • huvudanvändarnamn:

   • Amazon RDS: använd ”rails” som användarnamn. Detta är användaren som du angav när du skapade RDS-instansen.

    Du måste använda ”rails” som huvudanvändarnamn. Detta krävs för att den externa lagringsplatsen ska fungera korrekt med Tableau Server.

   • Azure-databas, Google Cloud-instans och fristående PostgreSQL-instans: Välj ett användarnamn som uppfyller dina krav. Vi rekommenderar att du använder postgres som administratörens användarnamn. Om du väljer ett annat användarnamn ska du se till att användarnamnet inte börjar med pg eller azure. Användarnamnet får inte heller vara rails, tblwgadmin, tableau, readonly eller tbladminviews.
  • huvudlösenord: Detta är lösenordet du angav när du skapade PostgreSQL-databasinstansen.

  • värd: detta är slutpunkten för din PostgreSQL-databasinstans.

  • port: databasporten som angav när du skapade PostgreSQL-databasinstansen.

 4. Kör följande TSM-kommandoradsgränssnitt för att konfigurera Tableau Server för användning med externa lagringsplatser:

  tsm topology external-services repository enable -f file.json -c <ssl certificate file>.pem

  Obs! SSL-certifikatet behövs endast om du använder krypterade anslutningar mellan Tableau Server och den externa lagringsplatsen. Om detta inte är ett krav för dig måste alternativet --no-ssl anges. I det här fallet ser tsm-kommandot ut så här:
  tsm topology external-services repository enable -f <filename>.json --no-ssl

  Json-filen är filen som du skapade i det första steget med konfigurationsinställningarna. Det går att ladda ner SSL-certifikatfilen enligt anvisningarna i detta ämne(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  Migrera den lokala lagringsplatsen till den nya externa PostgreSQL-databasinstansen genom att köra ovanstående kommando.

Flytta en extern lagringsplats till en lokal

Gör följande för att flytta Tableau Server-lagringsplatsen från extern plats till en lokal installation:

 1. Kör följande TSM-kommandoradsgränssnitt för att flytta lagringsplatsen till en specifik nod:

  tsm topology external-services repository disable -n nodeN

 2. Om HA har konfigurerats för lagringsplatsen installerar du lagringsplatsen på en andra nod. Mer information finns i Exempel: Installera och konfigurera ett HT-kluster med tre noder.

  Obs! Du måste köra kommandot i föregående steg först för att kunna installera lagringsplatsen på en andra nod. I det första steget migreras den externa lagringsplatsen till den lokala. Det går sedan att installera lagringsplatsen på en andra nod i Tableau Server.

Vem kan göra detta?

Tableau Server-administratörer kan konfigurera om externa lagringsplatser. Även behörighet att skapa PostgreSQL-databasinstanser på Amazon eller Azure krävs.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!