Skapa en PostgreSQL-instans på Google Cloud

Från och med version 2021.4 kan du ha en extern lagringsplats för Tableau Server på Google Cloud-plattformen. Det här ämnet beskriver hur du skapar en PostgreSQL-instans på Google Cloud att använda som din externa lagringsplats för Tableau Server.

En fullständig lista över värdar som du kan använda för den externa lagringsplatsen finns i Extern Tableau Server-lagringsplats.

Krav och rekommendationer

 • Använd som minst en datortyp med högt minne med 8vCPU:er och 32GB RAM. Det är den minsta rekommenderade PostgreSQL-instansstorleken att använda för en extern lagringsplats för Tableau Server men exakta krav varierar beroende på dina behov och din användning. Vi rekommenderar en instanstyp med högt minne med 16 vCPU:er och 128GB RAM för bra prestanda under de flesta scenerier.

 • Säker kommunikation mellan Tableau Server och den externa PostgreSQL-databasinstansen med hjälp av SSL-anslutningar krävs inte men rekommenderas.

 • PostgreSQL-instansen måste kunna nås av alla noder i Tableau Server-klustret. Ett av de sätt du kan göra det här på är genom att göra PostgreSQL-instansen till en medlem av en säkerhetsgrupp som har nödvändiga behörigheter för att kunna kommas åt av alla noder i Tableau Server-klustret.

 • PostgreSQL-versionen måste vara en version som stöds. Mer information finns i Produktkompatibilitet för information om version som stöds.

 • Tableau genererar automatiskt lösenord för internt bruk av interna databasanvändare. De här lösenorden är 32 tecken långa och består av gemener och siffror. Administratörer kan inte komma åt eller konfigurera dem. Den externa PostgreSQL-instansen kan tillåta dig att ange en lösenordspolicy (det beror på vilken plattform du använder). Om du anger en policy som inkluderar andra tecken än siffror och gemener kan detta orsaka fel när du konfigurerar Tableau Server att använda den externa lagringsplatsen.

Skapa en Databas PostgreSQL-instans på Google Cloud

Steg 1: Skapa en ny PostgreSQL-instans

Skapa en PostgreSQL-instans genom att följa anvisningarna på Google-webbplatsen här.

Vi rekommenderar en datortyp med högt minne med 16 vCPU:er och 128GB RAM.

Steg 2: Konfigurera databasflaggor för din PostgreSQL-instans

De flesta parametervärden för instansen kan ställas in på standardvärden för Tableau Server. Du kan ändra parametervärdena om du har specifika prestanda- eller loggföringskrav, men vi rekommenderar starkt att standardvärdena för följande parametrar används och inte ändras:

 • standard_conforming_strings

 • escape_string_warning

Vi rekommenderar också att värdet för work_mem ställs in på minst 16384 för att undvika prestandaproblem.

Mer information om databasflaggor finns i det här ämnet på Google-webbplatsen.

Steg 3: Hämta PostgresSQL-databasinstansens slutpunkt

När instansen är klar ska du hämta den slutpunktsinformation som ska användas för att konfigurera Tableau Server för att använda den här instansen för Tableau Servers-lagringsplatsen.

Steg 4: Hämta SSL-certifikatfilen

Säker kommunikation mellan Tableau Server och den externa lagringsplatsen med SSL krävs inte men rekommenderas.

Om du vill konfigurera säkra anslutningar mellan Tableau Server och den externa lagringsplatsen så måste du använda certifikatfilen när du konfigurerar Tableau Server att använda den här externa lagringsplatsen. Mer information finns i Konfigurera SSL/TLS-certifikat på Google-webbplatsen.

Konfigurera hög tillgänglighet för din PostgreSQL-databas

Tableau Server hanterar eller konfigurerar inte hög tillgänglighet för den externa lagringsplatsen. Google Cloud har funktioner för hög tillgänglighet som kan användas för att tillhandahålla hög tillgänglighet. Mer information finns i Konfigurera SSL/TLS-certifikat på Google-webbplatsen.

Katastrofåterställning för din PostgreSQL-databas

Vid en katastrof kan du behöva konfigurera en ny PostgreSQL-databas för PostgreSQL-instansen. Det finns andra scenarion där du kan behöva återställa efter ett problem med databasinstansen. Om du vill konfigurera din Tableau Server att använda den nya PostgreSQL-instansen under sådana scenarion kan du använda följande steg:

 1. Återställ säkerhetskopian till en ny PostgreSQL-instans.På Google Cloud-plattformen kan du välja att antingen återställa till samma instans eller skapa en ny instans. Mer information finns i Återställa en instans på Google-webbplatsen.

  Vi rekommenderar att du skapar en ny instans och utför följande steg för att återställa.

 2. Om det här är en ny instans Skapar du en ny JSON-inställningsfil som innehåller anslutningsinformation för den nya Azure Database för PostgreSQL-instansen. Läs mer om hur du skapar en JSON-inställningsfil i Steg 1 i Installera Tableau Server med extern PostgreSQL-lagringsplats.

 3. Använd kommandot tsm topology external-services repository replace-host för att rikta Tableau Server mot den nya Azure-databasen för PostgreSQL-instansen.

  Läs mer om kommandot tsm topology external-services repository replace-host i tsm topology.

Vem kan göra detta?

Endast Tableau Server-administratörer kan konfigurera Tableau Server till att använda den externa lagringsplatsen. Du kommer även behöva ett Google Cloud-konto för att skapa PostgreSQL-databasinstansen.

Nästa steg

För nya installationer: Installera Tableau Server med extern PostgreSQL-lagringsplats

Läs mer i Konfigurera om Tableau Server-lagringsplatsen om du vill konfigurera din befintliga Tableau Server för användning av en extern lagringsplats.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!