Skapa en PostgreSQL-databasinstans på AWS Relational Database Service (RDS)

Från och med version 2019.3 kan du vara värd för den externa lagringsplatsen på molnplattformen AWS. Detta ämne beskriver hur du skapar en AWS RDS PostgreSQL-databasinstans som kan användas som Tableau Servers externa lagringsplats.

En fullständig lista över värdar som du kan använda för den externa lagringsplatsen finns i Extern Tableau Server-lagringsplats.

Krav och rekommendationer

 • Använd minst en instans med 8 vCPU:er och 32 GB RAM. Detta är den minsta rekommenderade AWS RDS-instansstorlek som ska användas för Tableau Servers externa lagringsplats, men de exakta kraven varierar beroende på krav och användning. Vi rekommenderar att du använder 16 vCPU:er och optimerade instanstyper med Amazon RDS-minne på 128 GB RAM för god prestanda.

  Du kan börja med en mindre instanstyp och om du därefter upptäcker att du behöver en större instanstyp uppgraderar du den befintliga RDS-instansen. Mer information finns i Uppgradera RDS-instansen.

  Säker kommunikation mellan Tableau Server och den externa PostgreSQL-databasinstansen med SSL-anslutningar krävs inte men rekommenderas.

 • PostgreSQL-databasinstansen måste kunna nås av alla noder i Tableau Server-klustret. Detta kan till exempel åstadkommas genom att göra PostgreSQL-databasinstansen till medlem i en säkerhetsgrupp som har de nödvändiga behörigheterna för åtkomst till alla noder i Tableau Server-klustret.

 • Versionen av PostgreSQL bör matcha den version som används av Tableau Server när den installeras lokalt. Tableau Server 2020.4 använder PostgreSQL version 12.

 • Tableau genererar automatiskt lösenord för internt bruk av interna databasanvändare. De här lösenorden är 32 tecken långa och består av gemener och siffror. Administratörer kan inte komma åt eller konfigurera dem. Den externa PostgreSQL-instansen kan tillåta dig att ange en lösenordspolicy (det beror på vilken plattform du använder). Om du anger en policy som inkluderar andra tecken än siffror och gemener kan detta orsaka fel när du konfigurerar Tableau Server att använda den externa lagringsplatsen.

Skapa en PostgreSQL-databasinstans på Amazon RDS

Steg 1: Skapa en parametergrupp

PostgreSQL-parametrar som du ställer in för en lokal PostgreSQL-instans i postgresql.conf-filen sparas i databasparametergruppen för databasinstansen. När du skapar en databasinstans laddas parametrarna i den associerade databasparametergruppen.

Vad gäller Tableau Server kan de flesta parametervärdena ställas in på standardvärdena. Du kan ändra parametervärdena om du har specifika prestanda- eller loggföringskrav, men vi rekommenderar starkt att standardvärdena för följande parametrar används och inte ändras:

 • standard_conforming_strings

 • escape_string_warning

Vi rekommenderar också att värdet för work_mem ställs in på minst 16384 för att undvika prestandaproblem.

Mer information och en fullständig lista över PostgreSQL-parametrar finns i Arbeta med PostgreSQL-parametrar(Länken öppnas i ett nytt fönster) på AWS-platsen.

Steg 2: Skapa en PostgreSQL-databasinstans på Amazon RDS

För att skapa en ny PostgreSQL-databasinstans måste du följa instruktionerna på Amazons dokumentationssida(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Följande är konfigurationsalternativ och rekommenderade värden för den nya PostgreSQL-databasinstansen:

 • Instansspecifikationer

  • Använd parametergruppen som skapats i steg 1.
  • Använd den kompatibla versionen av PostgreSQL för den version av Tableau Server som du använder. En fullständig lista över PostgreSQL-versioner som är kompatibla med Tableau Server-versioner finns i Produktkompatibilitet.
  • Använd en klass för databasinstansen som är db.m4.2xlarge eller större.
  • Tilldela minst 100GB lagringsutrymme.
  • Lagringstyp och etablerad IOPS: lämna standardinställningen (rekommendationerna kan ändras utifrån belastningstestet).
 • Inställningar

  • Du måste använda rails som huvudanvändarnamn.

   Detta är ett krav för att den externa lagringsplatsen ska fungera korrekt med Tableau Server.

  • Välj ett lösenord som uppfyller AWS:s krav.

 • Nätverk och säkerhet

  • Se till att RDS-instansen kan nås av alla Tableau Server-noder. Detta innebär oftast att skapa en säkerhetsgrupp som tillåter åtkomst från noderna.

 • Databasalternativ

  • Skapa inte en inledande databas. Databasnamnet ska lämnas tomt,eftersom Tableau Server skapar de databaser som behövs i RDS-instansen.

  • Porten kan vara vad som helst, men vi rekommenderar att standardvärdet 5432 används.

  • Ställ in databasparametergruppen som skapats i steg 1 som databasparametergrupp.

  • Lämna IAM-databasautentiseringen inaktiverad.

 • Kryptering

  • Du kan välja om du vill använda kryptering eller inte.

 • Säkerhetskopiering

  • Denna funktion används för AWS:s automatiska säkerhetskopior, men inte för Tableau Servers säkerhetskopior. Du kan ange inställningarna som uppfyller kraven.

 • Övervakning

  • Du kan ange inställningarna baserat på dina krav.

 • Loggexporter

  • Du kan ange inställningarna baserat på dina krav.

 • Underhåll

  • Inaktivera automatisk uppgradering från äldre version. Tableau Server har byggts för att använda en specifik version av PostgreSQL. När du uppgraderar Tableau Server uppmanas du därför vid behov att även uppgradera PostgreSQL-versionen.

 • Ta bort skydd

  • Du kan ange inställningarna baserat på dina krav.

Steg 3: Hämta PostgresSQL-databasinstansens slutpunkt

När du har skapat PostgreSQL-databasinstansen kan du inte använda den förrän initieringen av AWS har slutförts, vilket kan ta flera minuter. När instansen är klar ska du hämta den slutpunktsinformation som ska användas för att konfigurera Tableau Server för att använda den här instansen för Tableau Servers-lagringsplatsen.

Steg 4: Ladda ner SSL-certifikatfilen (.pem-filen)

Säkra anslutningar mellan Tableau Server och den externa lagringsplatsen med SSL krävs inte men rekommenderas.

Om du vill konfigurera säkra anslutningar mellan Tableau Server och den externa lagringsplatsen behöver du .pem-filen när du konfigurerar Tableau Server, för användning av den externa databasinstansen för Tableau Server-lagringsplatsen. Läs mer i Using SSL to Encrypt the Connection to a DB Instance(Länken öppnas i ett nytt fönster) (Använda SSL för att kryptera anslutningen till en databasinstans) (på engelska).

Om du inte behöver använda säkra anslutningar mellan Tableau Server och den extern lagringsplatsen måste du konfigurera RDS-instansen för att tillåta okrypterade anslutningar.

Viktigt: Om du behöver uppdatera RDS-instansen med den nya certifikatfilen, på grund av att giltighetsdatumet för RDS-instansens SSL-certifikat håller på att gå ut, måste du också uppdatera Tableau Server-inställningarna för att kunna använda den nya certifikatfilen. Du kan göra detta genom att ladda ned den senaste filen, köra kommandot tsm topology external-services repository replace-host och ange den nya certifikatfilen.

Konfigurera hög tillgänglighet för din PostgreSQL-databas

Tableau Server hanterar eller konfigurerar inte hög tillgänglighet för den externa lagringsplatsen. Amazon RDS erbjuder funktioner med hög tillgänglighet som kan användas för att ge hög tillgänglighet, hantera reservomkoppling o.s.v. Mer information finns i Amazon RDS hög tillgänglighet(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Katastrofåterställning för din PostgreSQL-databas

Om en katastrof inträffar kan du behöva konfigurera en ny RDS-instans. Det finns andra scenarion där du kan behöva återställa efter ett problem med RDS-instansen. När du uppgraderar Tableau Server kan du till exempel behöva uppgradera PostgreSQL-versionen på RDS-instansen. Om uppgraderingen av PostgreSQL inte lyckas kan du behöva använda en ny RDS-instans. I liknande fall måste du följa dessa steg för att konfigurera Tableau Servern för användning av den nya RDS-instansen:

 1. Återställ ögonblicksbilden till en ny RDS-instans. AWS stöder inte återställning av ögonblicksbilder till en befintlig RDS-instans. Mer information om säkerhetskopiering och återställning av RDS-ögonblicksbilder finns i Amazon RDS säkerhetskopiering och återställning.

 2. Skapa en ny JSON-inställningsfil som innehåller anslutningsinformation för den nya RDS-instansen. Läs mer om hur du skapar en JSON-inställningsfil i Steg 1 i Installera Tableau Server med extern PostgreSQL-lagringsplats.

 3. Använd kommandot tsm topology external-services repository replace-host för att peka ut din Tableau Server för den nya RDS-instansen.

  Läs mer om kommandot tsm topology external-services repository replace-host i tsm topology.

Vem kan göra detta?

Endast Tableau Server-administratörer kan konfigurera Tableau Server till att använda den externa lagringsplatsen. Du behöver också ett AWS-konto för att skapa en RDS-instans.

Nästa steg

För nya installationer: Installera Tableau Server med extern PostgreSQL-lagringsplats

Läs mer i Konfigurera om Tableau Server-lagringsplatsen om du vill konfigurera din befintliga Tableau Server för användning av en extern lagringsplats.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!