การ์ดข้อมูลสรุป

การ์ดข้อมูลสรุปที่มีบนเมนูแถบเครื่องมือแสดง/ซ่อนการ์ด ให้มุมมองแบบรวดเร็วของข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกหรือฐานข้อมูลทั้งหมด

เมื่อคุณเลือกข้อมูลในมุมมอง การ์ดข้อมูลสรุปจะอัปเดตเพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลที่คุณเลือกเท่านั้น:

ตามค่าเริ่มต้น การ์ดข้อมูลสรุปจะแสดงผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และค่ามัธยฐานของข้อมูลในมุมมอง ค่าของการ์ดข้อมูลสรุปจะอัปเดตเพื่อแสดงค่าเหล่านี้สำหรับการเลือกจุดข้อมูลปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ยถูกคำนวณโดยการรวมค่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง แล้วหารด้วยจำนวนรวมของค่า ค่ามัธยฐานถูกคำนวณโดยการเรียกจากค่าต่ำสุดไปสูงสุด แล้วเลือกค่าที่อยู่กึ่งกลาง) ค่าจำนวนด้านบนของการ์ด ระบุจะนวนเครื่องหมายในมุมมองหรือการเลือก

คุณสามารถใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อให้การ์ดข้อมูลสรุปแสดงสถิติเพิ่มเติม

 • ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  การวัดผลของข้อมูลที่กระจายรอบๆ ค่าเฉลี่ยจะถูกวัดในหน่วยเดียวกับข้อมูล ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างเป็นค่าประมาณที่ไม่ได้รับการชดเชยของการเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรที่ได้รับการแก้ไขเล็กน้อย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนี้มีการแก้ไข

 • ควอร์ไทล์แรก

  การวัดตำแหน่งที่มักจะใช้กับควอร์ไทล์อื่นๆ เพื่อให้มีการวัดการกระจายที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในกรณีนี้ หมายถึง ไม่ไวต่อค่าผิดปกติเท่ากับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ควอร์ไทล์แรกเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 โดยปกติแล้วจะเป็นค่าส่วนล่างในแผนภาพกล่อง

 • ควอร์ไทล์ที่ 3

  การวัดตำแหน่งที่มักจะใช้กับควอร์ไทล์อื่นๆ เพื่อให้มีการวัดการกระจายที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในกรณีนี้ หมายถึง ไม่ไวต่อค่าผิดปกติเท่ากับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ควอร์ไทล์ที่ 3 เป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 โดยปกติแล้วจะเป็นค่าส่วนบนในแผนภาพกล่อง

 • ความเบ้

  การวัดผลของแนวโน้มข้อมูลของคุณเพื่อให้มีค่าที่สูงไปทางด้านหนึ่งอย่างมาก ความเบ้เชิงบวกหมายถึงค่าที่เบ้ไปทางขวาอย่างมาก ในขณะที่ความเบ้เชิงลบหมายถึงค่าที่เบ้ไปทางซ้ายอย่างมาก

 • ความโด่งส่วนเกิน

  การวัดผลของแนวโน้มข้อมูลของคุณเพื่อให้มีค่าที่สูงมากหรืออยู่รอบนอกมากกว่าการกระจายปกติ การกระจายปกติมีความโด่งส่วนเกิน 3 รายการ ดังนั้นค่านี้จะมีความโด่งลบสาม

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ