ควบคุมลักษณะที่ปรากฏของเครื่องหมายในมุมมอง

ควบคุมสี ขนาด รูปทรง รายละเอียด ข้อความ และเคล็ดลับเครื่องมือในมุมมองโดยใช้การ์ด “เครื่องหมาย” ลากฟิลด์ไปยังปุ่มบนการ์ด “เครื่องหมาย” เพื่อเข้ารหัสข้อมูลเครื่องหมาย คลิกปุ่มบนการ์ด “เครื่องหมาย” เพื่อเปิดพร็อพเพอร์ตี้ “เครื่องหมาย” หากต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย โปรดดูเปลี่ยนประเภทของเครื่องหมายในมุมมองและการ์ดเครื่องหมาย

หมายเหตุ: ลำดับของฟิลด์มิติข้อมูลบนการ์ด “เครื่องหมาย” ถูกแบ่งเป็นลำดับชั้นจากบนลงล่าง และมีผลกระทบต่อการเรียงในมุมมอง ในขั้นแรก Tableau จะพิจารณาฟิลด์มิติข้อมูลที่อยู่ด้านบนสดเมื่อเรียงลำดับเครื่องหมายในมุมมอง แล้วจะพิจารณามิติข้อมูลที่อยู่ด้านล่างบนการ์ด “เครื่องหมาย”

กำหนดสีให้กับเครื่องหมาย

หากต้องการกำหนดสีให้กับเครื่องหมายในมุมมอง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • บนการ์ด “เครื่องหมาย” ให้คลิกสี แล้วเลือกสีจากเมนู

  ซึ่งจะอัปเดตเครื่องหมายทั้งหมดในมุมมองเป็นสีที่คุณเลือก ทุกเครื่องหมายจะมีสีที่เป็นค่าเริ่มต้น แม้จะไม่มีฟิลด์อยู่ในสีบนการ์ดเครื่องหมายก็ตาม สีน้ำเงินจะเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเครื่องหมายส่วนใหญ่ และสีดำจะเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับข้อความ

 • จากแผงข้อมูล ให้ลากฟิลด์ไปยังสีบนการ์ด “เครื่องหมาย”

  Tableau ปรับใช้สีที่แตกต่างให้กับเครื่องหมายโดยอิงตามค่าและสมาชิกของฟิลด์ ตัวอย่างเช่น หากคุณวางฟิลด์แบบแยกกัน (ฟิลด์สีฟ้า) เช่น “หมวดหมู่” บน “สี” เครื่องหมายในมุมมองจะถูกแยกตามหมวดหมู่ และจะกำหนดสีให้แต่ละหมวดหมู่

  หากคุณวางฟิลด์แบบต่อเนื่อง เช่น SUM(ยอดขาย) บน “สี” เครื่องหมายแต่ละรายการในมุมมองจะมีสีตามค่ายอดขาย

แก้ไขสี

หากต้องการเปลี่ยนชุดสีหรือปรับแต่งวิธีปรับใช้สีกับเครื่องหมายของคุณ:

 • บนการ์ด “เครื่องหมาย” ให้คลิกสี > แก้ไขสี

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ชุดสีและเอฟเฟกต์

เปลี่ยนขนาดของเครื่องหมาย

หากต้องการเปลี่ยนขนาดของเครื่องหมายในมุมมอง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • บนการ์ด “เครื่องหมาย” ให้คลิกขนาด แล้วเลื่อนแถบเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

  ตัวเลื่อนขนาดจะมีผลกระทบต่อเครื่องหมายต่างๆ ในวิธีที่ต่างกัน ตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

  ประเภทของเครื่องหมายคำอธิบาย
  วงกลม สี่เหลี่ยม รูปทรง ข้อความทำให้เครื่องหมายใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง
  แท่ง แผนภูมิแกนต์ทำให้แท่งกว้างขึ้นหรือแคบลง
  เส้นทำให้เส้นหนาขึ้นหรือบางลง
  รูปหลายเหลี่ยมคุณไม่สามารถเปลี่ยนขนาดของรูปหลายเหลี่ยมได้
  พายทำให้ขนาดโดยรวมของวงกลมใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

  ขนาดของมุมมองข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแก้ไขเมื่อคุณเปลี่ยนเครื่องหมายโดยใช้ตัวเลื่อนขนาด อย่างไรก็ตาม หากคุณเปลี่ยนขนาดมุมมอง ขนาดเครื่องหมายอาจเปลี่ยนเพื่อให้รองรับการจัดรูปแบบใหม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณทำให้ตารางใหญ่ขึ้น เครื่องหมายจะใหญ่ขึ้นเช่นกัน

 • จากแผงข้อมูล ให้ลากฟิลด์ไปยังขนาดบนการ์ด “เครื่องหมาย”

เมื่อคุณวางฟิลด์แบบแยกกันบนขนาดบนการ์ดเครื่องหมาย Tableau จะแยกเครื่องหมายตามสมาชิกของมิติข้อมูลนั้น และกำหนดขนาดที่ไม่ซ้ำกันให้กับแต่ละสมาชิก เนื่องจากขนาดมีลำดับภายใน (เล็กไปใหญ่) ขนาดแบ่งหมวดหมู่จะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับข้อมูลที่เป็นลำดับ เช่น ปีหรือไตรมาส

ข้อมูลที่เข้ารหัสขนาดที่มีฟิลด์แบบแยกกันจะแยกเครื่องหมายด้วยวิธีเดียวกันกับพร็อพเพอร์ตี้รายละเอียด แล้วจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ขนาด) สำหรับเครื่องหมายแต่ละรายการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แยกเครื่องหมายในมุมมองตามสมาชิกมิติข้อมูล เมื่อคุณเพิ่มการเข้ารหัสขนาดแยกหมวดหมู่ไปยังมุมมอง Tableau จะแสดงคำอธิบายที่แสดงขนาดที่กำหนดให้กับแต่ละสมาชิกในฟิลด์บนเป้าหมายขนาด คุณสามารถแก้ไขวิธีการแบ่งขนาดเหล่านี้ได้ด้วยการใช้กล่องโต้ตอบการแก้ไขขนาด

เมื่อคุณวางฟิลด์แบบต่อเนื่องบนขนาดบนการ์ดเครื่องหมาย Tableau จะสร้างแต่ละเครื่องหมายด้วยขนาดต่างๆ โดยใช้ช่วงต่อเนื่อง ค่าที่น้อยที่สุดจะถูกกำหนดด้วยเครื่องหมายขนาดเล็กที่สุด และค่าที่มากที่สุดจะแสดงด้วยเครื่องหมายใหญ่ที่สุด

เมื่อคุณเพิ่มการเข้ารหัสขนาดเชิงปริมาณไปยังมุมมอง Tableau จะแสดงคำอธิบายที่แสดงช่วงของค่าว่าได้กำหนดขนาดใดบ้าง คุณสามารถแก้ไขวิธีการแบ่งขนาดเหล่านี้ได้ด้วยการใช้กล่องโต้ตอบการแก้ไขขนาด

แก้ไขขนาดของเครื่องหมาย

หากต้องการแก้ไขขนาดของเครื่องหมายหรือเปลี่ยนวิธีการปรับใช้เครื่องหมายของขนาดในมุมมอง:

 1. ในการ์ดคำอธิบาย “เครื่องหมาย” (ซึ่งปรากฎเมื่อคุณเพิ่มฟิลด์ไปยัง “ขนาด” บนการ์ด “เครื่องหมาย”) ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์ในมุมมขวามือแล้วเลือกแก้ไขเครื่องหมาย

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอธิบาย โปรดดู คำอธิบาย

 2. ในกล่องโต้ตอบ “แก้ไขขนาด” ที่ปรากฎ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกตกลง

  ตัวเลือกที่มีจะขึ้นอยู่กับว่าฟิลด์ที่ปรับใช้กับขนาดเป็นฟิลด์แบบต่อเนื่องหรือแบบแยกกัน

  สำหรับฟิลด์แบบต่อเนื่อง คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:

  • สำหรับขนาดมีความแตกต่างกัน ให้คลิกกล่องดรอปดาวน์แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • โดยอัตโนมัติ - เลือกการแมปที่เข้ากับข้อมูลของคุณได้ดีที่สุด หากข้อมูลเป็นตัวเลขและไม่ผ่านจุดศูนย์ (เป็นบวกทั้งหมดหรือเป็นลบทั้งหมด) จะใช้การแมป “จากศูนย์” มิฉะนั้น จะใช้การแมป “ตามช่วง”

   • ตามช่วง - ใช้ค่าต่ำสุดและสูงสุดในข้อมูลเพื่อกำหนดการแจกแจงของขนาด ตัวอย่างเช่น หากฟิลด์มีค่าจาก 14 ถึง 25 ขนาดจะแจกแจงภายในช่วงนี้

   • จากศูนย์ - ขนาดจะถูกประมาณค่าในช่วงจากศูนย์ ที่จะกำหนดขนาดเครื่องหมายสูงสุดให้กับค่าสัมบูรณ์ของค่าข้อมูลที่อยู่ห่างจากศูนย์มากที่สุด

  • ใช้แถบสไลด์ช่วงเพื่อปรับการกระจายขนาด เมื่อเลือกการแมป “จากศูนย์” จากเมนูดรอปดาวน์ “ขนาดมีความแตกต่างกัน” ตัวเลื่อนด้านล่างจะปิดใช้งานเนื่องจากถูกตั้งค่าให้เป็นศูนย์เสมอ

  • เลือก ย้อนกลับ เพื่อมอบหมายเครื่องหมายที่ใหญ่ที่สุดให้กับค่าที่น้อยที่สุด และเครื่องหมายที่เล็ดที่สุดให้กับค่าที่มากที่สุด ไม่สามารถตัวเลือกนี้ได้หากคุณแมปขนาดจากศูนย์เนื่องจากขนาดที่เล็กที่สุดจะถูกกำหนดเป็นศูนย์เสมอ

  • หากต้องการแก้ไขการแจกแจงของขนาด ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมายค่าเริ่มต้นในคำอธิบายและค่าสิ้นสุดสำหรับช่วง แล้วป้อนค่าเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับช่วง

   สำหรับฟิลด์แบบแยกกัน คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:

   • ใช้แถบสไลด์ช่วงเพื่อปรับการกระจายขนาด

   • เลือก ย้อนกลับ เพื่อมอบหมายเครื่องหมายที่ใหญ่ที่สุดให้กับค่าที่น้อยที่สุด และเครื่องหมายที่เล็ดที่สุดให้กับค่าที่มากที่สุด

การปรับขนาดเครื่องหมายแกนแบบต่อเนื่อง

สำหรับมุมมองที่ประเภทเครื่องหมายเป็นแท่ง และมีฟิลด์แบบต่อเนื่อง (สีเขียว) บนทั้งแถวและคอลัมน์ Tableau จะสนับสนุนตัวเลือกและค่าเริ่มต้นเพิ่มเติมสำหรับการปรับขนาดเครื่องหมายแท่งบนแกนที่แท่งยึดอยู่

 • เครื่องหมายแท่งในฮิสโตแกรมจะเป็นแบบต่อเนื่องเป็นค่าเริ่มต้น (ไม่มีช่องว่างระหว่างเครื่องหมาย) และปรับขนาดให้ตรงกับขนาดของกล่อง โปรดดูตัวอย่างที่สร้างฮิสโตแกรม

 • เมื่อมีฟิลด์บนขนาด คุณสามารถกำหนดความกว้างของเครื่องหมายแท่งบนแกนที่แท่งยึดอยู่ได้โดยใช้ฟิลด์บนขนาด โดยคลิกการ์ดขนาดและเลือกคงที่

 • เมื่อมีฟิลด์บนขนาด คุณสามารถกำหนดความกว้างของเครื่องหมายแท่งบนแกนที่แท่งยึดอยู่ในหน่วยแกน โดยคลิกการ์ดขนาด เลือกคงที่ แล้วเลือกป้อนหมายเลขในฟิลด์ความกว้างในหน่วยแกน

 • เมื่อมีฟิลด์แบบต่อเนื่องบนแกนที่แท่งยึดอยู่ ความกว้างของเครื่องหมายจะถูกตั้งค่าให้ตรงกับระดับของฟิลด์วันที่ ตัวอย่างเช่น หากระดับของฟิลด์วันที่ต่อเองเป็น “เดือน” แท่งจะกว้างเป็นหนึ่งเดือน นั่นคือเดือนที่มี 31 วันจะกว้างกว่าเดือนที่มี 30 วันเล็กน้อย คุณสามารถกำหนดค่าความกว้างของแท่งโดยการคลิกการ์ดขนาด เลือกคงที่ แล้วป้อนหมายเลขในฟิลด์ความกว้างในหน่วยแกน แต่ความกว้างของแท่งที่ได้จะไม่นับรวมระยะเวลาที่หลากหลาย เช่น เดือนและปี

เพิ่มป้ายกำกับหรือข้อความให้กับเครื่องหมาย

หากต้องการเพิ่มป้ายกำกับหรือข้อความไปยังการแสดงเป็นภาพ:

 • จากแผงข้อมูล ให้ลากฟิลด์ไปยังป้ายกำกับหรือข้อความบนการ์ด “เครื่องหมาย”

เมื่อทำงานร่วมกับตารางข้อความ แถบ “ป้ายกำกับ” จะถูกแทนที่ด้วย “ข้อความ” ซึ่งทำให้คุณสามารถดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับมุมมองข้อมูลได้ ผลของการเข้ารหัสข้อมูลมุมมองข้อมูลของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้มิติข้อมูลหรือการวัดผล

 • มิติข้อมูล – เมื่อคุณวางมิติข้อมูลบนป้ายกำกับหรือข้อความบนการ์ด “เครื่องหมาย” Tableau จะแยกเครื่องหมายตามสมาชิกในมิติข้อมูล ป้ายกำกับข้อความจะเป็นตามชื่อสมาชิกมิติข้อมูล

 • การวัดผล – เมื่อคุณวางการวัดผลบนป้ายกำกับหรือข้อความบนการ์ด “เครื่องหมาย” ป้ายกำกับข้อความจะเป็นตามค่าการวัดผล การวัดผลสามารถเป็นแบบรวมหรือไม่รวมก็ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่รวมการวัดผลมักจะไม่มีประโยชน์เนื่องจากมักจะทำให้ได้ข้อความที่ทับซ้อนกัน

ข้อความเป็นประเภทของเครื่องหมายเริ่มต้นสำหรับตารางข้อความ ที่เรียกว่าตารางไขว้หรือ PivotTable

แยกเครื่องหมายในมุมมองตามสมาชิกมิติข้อมูล

หากต้องการแยกเครื่องหมายในมุมมอง (หรือเพิ่มมุมมองแบบละเอียดมากขึ้น):

 • จากแผงข้อมูล ให้ลากมิติข้อมูลไปยังรายละเอียดบนการ์ด “เครื่องหมาย”

เมื่อคุณวางมิติข้อมูลบนรายละเอียดบนการ์ด “เครื่องหมาย” เครื่องหมายในมุมมองข้อมูลจะแยกตามสมาชิกของมิติข้อมูลดังกล่าว ต่างจากการวางมิติข้อมูลบนแถบแถวหรือคอลัมน์ การวางมิติข้อมูลในรายละเอียดบนการ์ด “เครื่องหมาย” เป็นวิธีแสดงข้อมูลโดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างตาราง

เพิ่มเคล็ดลับเครื่องมือไปยังเครื่องหมาย

รายละเอียดเคล็ดลับเครื่องมือที่ปรากฏเมื่อคุณวางเมาส์เหนือเครื่องหมายอย่างน้อยหนึ่งเครื่องหมายในมุมมอง เคล็ดลับเครื่องมือยังสามารถใช้เพื่อการกรองหรือลบการเลือกอย่างรวดเร็ว หรือดูข้อมูลเบื้องหลัง คุณสามารถแก้ไขเคล็ดลับเครื่องมือให้รวมทั้งข้อความแบบคงที่และไดนามิกได้ คุณสามารถแก้ไขได้ว่าจะรวมฟิลด์ใดในเคล็ดลับเครื่องมือ และคุณต้องการใช้ฟิลด์เหล่านั้นเพื่อเลือกเครื่องหมายในมุมมองหรือไม่

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงของการแสดงเป็นภาพจากเวิร์กชีตในเคล็ดลับเครื่องมือ (การแสดงเป็นภาพในเคล็ดลับเครื่องมือ) สร้างมุมมองใน Tooltip (การแสดงเป็นภาพใน Tooltip)

เพิ่มเคล็ดลับเครื่องมือ

 1. ลากฟิลด์ไปยัง Tooltip บนการ์ดเครื่องหมาย

 2. คลิก Tooltip บนการ์ดเครื่องหมายเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ “แก้ไขเคล็ดลับเครื่องมือ” ที่คุณสามารถเพิ่มข้อความ แก้ไขเนื้อหาเคล็ดลับเครื่องมือ และแทรกฟิลด์เพิ่มเติมได้

หมายเหตุ: มิติข้อมูลจะถูกเพิ่มไปยังเคล็ดลับเครื่องมือโดยใช้การรวม ATTR ซึ่งหมายความว่าเคล็ดลับเครื่องมืออาจแสดงเป็นดอกจันในบางครั้ง ดอกจันจะแสดงว่ามีสมาชิกมิติข้อมูลหลายรายการที่ปรับใช้กับเครื่องหมายที่คุณกำลังชี้ ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายอาจแสดงยอดขายรวมสำหรับภูมิภาคทั้งหมด การเพิ่มฟิลด์ “ภูมิภาค” ไปยังเคล็ดลับเครื่องมือจะทำให้ได้ดอกจัน เนื่องจากเครื่องหมายแสดงภูมิภาคมากกว่าหนึ่งรายการ หากต้องการหลีกเลี่ยงการแสดงดอกจัน ให้เพิ่มมิติข้อมูลไปยัง “รายละเอียด” บนการ์ด “เครื่องหมาย” หรือใช้ในจุดอื่นภายในมุมมองเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องหมายอยู่ในระดับของรายละเอียดเดียวกัน

ตัวเลือกเคล็ดลับเครื่องมือ

หลังจากคุณเปิดกล่องโต้ตอบ “แก้ไขเคล็ดลับเครื่องมือ” จะมีตัวเลือกมากมายที่คุณสามารถเลือกเพื่อจัดรูปแบบเคล็ดลับเครื่องมือในมุมมองของคุณและกำหนดค่าการทำงานเคล็ดลับเครื่องมือ คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

 • จัดรูปแบบเคล็ดลับเครื่องมือ: เคล็ดลับเครื่องมือจะระบุในแต่ละแผ่นงาน และสามารถจัดรูปแบบได้โดยใช้เครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ “แก้ไขเคล็ดลับเครื่องมือ”

 • การเพิ่มข้อความแบบไดนามิก: ใช้เมนูแทรกที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบเพื่อเพิ่มข้อความแบบไดนามิก เช่น ค่าของฟิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ของแผ่นงาน และอีกมากมาย คำสั่งฟิลด์ทั้งหมดบนเมนูแทรกจะเพิ่มชื่อฟิลด์และค่าทั้งหมดที่ใช้ในมุมมองไปยังเคล็ดลับเครื่องมือสำหรับเครื่องหมายใดๆ ในมุมมอง

 • แสดงเคล็ดลับเครื่องมือ: เคล็ดลับเครื่องมือจะแสดงตามค่าเริ่มต้น หากคุณต้องการซ่อนเคล็ดลับเครื่องมืออัตโนมัติ ให้ล้างกล่องทำเครื่องหมายแสดงเคล็ดลับเครื่องมือ

 • กำหนดค่าการทำงานของเคล็ดลับเครื่องมือ: กำหนดค่าวิธีการทำงานของเคล็ดลับเครื่องมือโดยการเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งในรายการดรอปดาวน์ถัดจากกล่องทำเครื่องหมายแสดงเคล็ดลับเครื่องมือ:

  • ตอบสนอง - แสดงเคล็ดลับเครื่องมือทันที: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงเคล็ดลับเครื่องมือทันทีเมื่อคุณย้ายเมาส์ไว้เหนือเครื่องหมายในมุมมอง ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับมุมมองทั้งหมด

   ด้วยตัวเลือกนี้ เคล็ดลับเครื่องมือจะปรากฏโดยไม่มีปุ่มคำสั่ง คุณต้องคลิกเครื่องหมายในมุมมองก่อนเพื่อดูปุ่มคำสั่ง

  • เมื่อวางเมาส์เหนือ - แสดงเคล็ดลับเครื่องมือเมื่อวางเมาส์เหนือ: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงเคล็ดลับเครื่องมือหลังจากที่คุณวางเมาส์บนเครื่องหมายแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ด้วยตัวเลือกนี้ ปุ่มคำสั่งจะปรากฏบนเคล็ดลับเครื่องมือโดยไม่มีการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมจากคุณ (เว้นแต่คุณได้กำหนดไว้แบบอื่นในกล่องโต้ตอบ “แก้ไขเคล็ดลับเครื่องมือ”)

 • แสดงคำสั่ง: เลือกกล่องทำเครื่องหมายรวมปุ่มคำสั่งเพื่อเพิ่มปุ่มเก็บเฉพาะรายการที่เลือก ยกเว้น จัดกลุ่มสมาชิก สร้างเซต และดูข้อมูลที่ด้านบนของเคล็ดลับเครื่องมือ ปุ่มเหล่านี้แสดงทั้งใน Tableau Desktop และเมื่อเผยแพร่มุมมองไปยังเว็บหรือดูบนอุปกรณ์มือถือ

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตับกลุ่มสมาชิก โปรดดู แก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูล หรือรวมสมาชิกมิติข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มข้อมูลของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเซต โปรดดู สร้างเซต(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 • เลือกเครื่องหมายในมุมมองจากเคล็ดลับเครื่องมือ เลือกกล่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้เลือกตามหมวดหมู่ เพื่อเลือกเครื่องหมายในมุมมองที่มีค่าเดียวกันโดยคลิกที่ฟิลด์แบบแยกกันในเคล็ดลับเครื่องมือ หากเลือกกล่องทำเครื่องหมายนี้ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อเลือกเครื่องหมายในมุมมองใน Tableau Desktop เมื่อเผยแพร่มุมมองไปยังเว็บหรือดูบนอุปกรณ์มือถือ

 • เพิ่มหรือลบฟิลด์: หากต้องการเพิ่มหรือลบฟิลด์เมื่อใช้เคล็ดลับเครื่องมืออัตโนมัติ ให้คลิกขวา (กด Control แล้วคลิกบน Mac) ฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งบนแถบในมุมมองและเลือกรวมในเคล็ดลับเครื่องมือ

หมายเหตุ: ตัวเลือกรวมในเคล็ดลับเครื่องมือสามารถใช้งานได้หาคุณไม่ได้ปรับแต่งเคล็ดลับเครื่องมือ หากคุณได้ปรับแต่งเคล็ดลับเครื่องมือ คุณสามารถย้อนกลับไปที่เคล็ดลับเครื่องมืออัตโนมัติด้วยกาคลิก Tooltip บนการ์ด “เครื่องหมาย” แล้วคลิกรีเซ็ตในกล่องโต้ตอบ “แก้ไขเคล็ดลับเครื่องมือ”

เปลี่ยนรูปทรงของเครื่องหมาย

หากต้องการเปลี่ยนรูปทรงของเครื่องหมาย:

 • จากแผงข้อมูล ให้ลากฟิลด์ไปยังรูปทรงบนการ์ด “เครื่องหมาย”

เมื่อคุณวางมิติข้อมูลบนรูปทรงบนการ์ดเครื่องหมาย Tableau จะแยกเครื่องหมายตามสมาชิกของมิติข้อมูลนั้น และกำหนดรูปทรงที่ไม่ซ้ำกันให้กับแต่ละสมาชิก Tableau จะแสดงคำอธิบายรูปทรง ซึ่งแสดงชื่อของแต่ละสมาชิกและรูปทรงที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณวางการวัดผลบนรูปทรงบนการ์ดเครื่องหมาย การวัดผลจะแปลงเป็นการวัดผลแบบแยกกัน

ข้อมูลที่เข้ารหัสรูปทรงจะแยกเครื่องหมายด้วยวิธีเดียวกันกับพร็อพเพอร์ตี้รายละเอียด แล้วจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม (รูปทรง) สำหรับเครื่องหมายแต่ละรายการ รูปทรงเป็นประเภทเครื่องหมายเริ่มต้นเมื่อการวัดผลเป็นฟิลด์ด้านในสุดสำหรับทั้งแถบแถวและแถบคอลัมน์

ในมุมมองด้านล่าง เครื่องหมายจะแยกเป็นรูปทรงต่างๆ ตามสมาชิกของมิติข้อมูลเซกเมนต์ลูกค้า รูปทรงแต่ละรูปจะแสดงการมีส่วนร่วมของเซกเมนต์ลูกค้าต่อกำไรและยอดขาย

แก้ไขรูปทรง

ตามค่าเริ่มต้น รูปทรงที่แตกต่างกันสิบรูปจะถูกใช้เพื่อเข้ารหัสมิติข้อมูล หากคุณมีสมาชิกมากกว่า 10 รูปทรงจะทำซ้ำ นอกจากชุดค่าเริ่มต้นแล้ว คุณสามารถเลือกชุดรูปทรงที่หลากหลาย รวมถึงรูปทรงทึบ ลูกศร หรือแม้แต่สัญลักษณ์สภาพอากาศ

 1. คลิกรูปทรงบนการ์ดเครื่องหมาย หรือเลือกแก้ไขรูปทรงบนเมนูการ์ดของคำอธิบาย

 2. ในกล่องโต้ตอบ “แก้ไขรูปทรง” ให้เลือกสมาชิกทางด้านซ้ายแล้วเลือกรูปทรงใหม่ในชุดทางด้านขวา คุณสามารถเลือกกำหนดชุดเพื่อกำหนดรูปทรงให้กับสมาชิกของฟิลด์อย่างรวดเร็ว

เลือกชุดรูปทรงอื่นโดยใช้เมนูดรอปดาวน์ในทางขวาบน

หมายเหตุ: การเข้ารหัสรูปทรงจะแบ่งปันอยู่ในหลายเวิร์กชีตที่ใช้แหล่งข้อมูลเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดให้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์นั้นแทนด้วยสี่เหลี่ยม ระบบก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันทั้งหมดในมุมมองอื่นๆ ในเวิร์กบุ๊ก ในการกำหนดการเข้ารหัสรูปทรงตามค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์ ให้คลิกขวาที่ฟิลด์ (Control-คลิก บน Mac) ที่แผงข้อมูล และเลือกพร็อพเพอร์ตี้ค่าเริ่มต้น > รูปทรง

ใช้ตัวรูปทรงที่กำหนดเอง

คุณสามารถเพิ่มรูปทรงที่กำหนดเองไปยังเวิร์กบุ๊กโดยการคัดลอกไฟล์ภาพรูปทรงไปยังโฟลเดอร์ “รูปทรง” ในที่เก็บของ Tableau ของคุณ ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ “เอกสาร” ของคุณ เมื่อคุณใช้รูปทรงที่กำหนดเอง รูปทรงจะบันทึกพร้อมกับเวิร์กบุ๊ก ทำให้เวิร์กบุ๊กสามารถแบ่งปันกับผู้อื่นได้ด้วยวิธีนี้

 1. สร้างไฟล์ภาพรูปทรงของคุณ รูปทรงแต่ละรูปควรบันทึกเป็นไฟล์ของตนเอง และสามารถเป็นรูปแบบภาพที่หลากหลายแบบใดก็ได้ รวมถึงบิตแมป (.bmp), กราฟิกเครือข่ายแบบพกพา (.png), .jpg และรูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิก (.gif)

 2. คัดลอกไฟล์รูปทรงไปยังโฟลเดอร์ใหม่ในโฟลเดอร์ที่เก็บใน Tableau ของฉัน\รูปทรงในโฟลเดอร์ “เอกสาร” ของคุณ ชื่อของโฟลเดอร์จะใช้เป็นชื่อของชุดใน Tableau ในตัวอย่างด้านล่าง ชุดใหม่สองชุดจะถูกสร้างขึ้น: แผนที่และรูปทรงที่กำหนดเองของฉัน

 3. ใน Tableau ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์บนคำอธิบายรูปทรง แล้วเลือกแก้ไขรูปทรง

 4. เลือกชุดที่กำหนดเองใหม่ในรายการดรอปดาวน์ หากคุณได้แก้ไขรูปทรงระหว่างที่ Tableau ทำงาน คุณจะต้องคลิกโหลดรูปทรงใหม่

 5. คุณสามารถกำหนดรูปทรงสมาชิกได้ทีละรายการเท่านั้น หรือคลิกกำหนดชุดเพื่อกำหนดรูปทรงให้กับสมาชิกโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: คุณสามารถย้อนกลับไปยังชุดค่าเริ่มต้นด้วยการคลิกปุ่มรีเซ็ต หากคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่ใช้รูปทรงที่กำหนดเองที่คุณไม่มี เวิร์กบุ๊กจะแสดงรูปทรงที่กำหนดเองเนื่องจากรูปทรงได้ถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กบุ๊ก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคลิกโหลดรูปทรงใหม่ในกล่องโต้ตอบ “แก้ไขรูปทรง” เพื่อใช้รูปทรงในที่เก็บของคุณแทน

ด้านล่างคือตัวอย่างของมุมมองที่ใช้ทั้งชุดรูปทรงเริ่มต้นและที่กำหนดเอง

เคล็ดลับสำหรับการสร้างรูปทรงที่กำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างรูปทรงที่กำหนดเอง มีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อทำให้ลักษณะและฟังก์ชันของรูปทรงของคุณดีขึ้นในมุมมอง หากคุณกำลังสร้างรูปทรงของคุณเอง เราขอแนะนำแนวทางทั่วไปต่อไปนี้สำหรับการสร้างไอคอนหรือภาพตัดแปะ

 • ขนาดที่แนะนำ - เว้นแต่ว่าคุณจะวางแผนการใช้ “ขนาด” เพื่อทำให้รูปทรงใหญ่มาก คุณควรลองทำให้ขนาดรูปทรงดั้งเดิมของคุณใกล้เคียงกับ 32 x 32 พิกเซล อย่างไรก็ตาม ขนาดดั้งเดิมจะขึ้นอยู่กับช่วงของขนาดที่คุณต้องการที่มีใน Tableau คุณสามารถปรับขนาดรูปทรงใหม่ได้ใน Tableau ด้วยการคลิกการ์ดเครื่องหมาย หรือโดยการใช้ตัวเลือกขนาดของเซลล์บนเมนูรูปแบบ

 • การเพิ่มการเข้ารหัสสี - หากคุณวางแผนจะใช้ “สี” เพื่อเข้ารหัสรูปทรงด้วย คุณควรใช้พื้นหลังแบบโปร่งใส มิฉะนั้น สี่เหลี่ยมทั้งหมดในภาพจะถูกลงสีแทนที่จะลงสีเพียงสัญลักษณ์ รูปแบบไฟล์ GIF และ PNG สนับสนุนความโปร่งใส ไฟล์ GIF สนับสนุนความโปร่งใสสำหรับสีเดียวที่โปร่งใส 100% ในขณะที่ไฟล์ PNG สนับสนุน Alpha Channel ที่มีช่วงของระดับความโปร่งใสบนทุกพิกเซลในภาพ เมื่อ Tableau เข้ารหัสสีสัญลักษณ์ ปริมาณความโปร่งใสของแต่ละพิกเซลจะไม่ถูกแก้ไข คุณจึงสามารถรักษาขอบที่เรียบได้

  หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงความโปร่งใสมากเกินไปรอบๆ ภาพ ทำให้ขนาดของรูปทรงที่กำหนดเองใกล้เคียงขนาดของภาพให้ได้มากที่สุด พิกเซลโปร่งใสเพิ่มเติมรอบๆ ขอบของภาพจะมีผลในทางลบต่อการวางเมาส์หรือคลิกใกล้ภาพ โดยเฉพาะเมื่อรูปทรงที่กำหนดเองทับซ้อนกัน เมื่อบริเวณรูปทรงจริงใหญ่กว่าสิ่งที่มองเห็น จะทำให้การวางเมาส์เหนือหรือคลิกรูปทรงทำได้ยากขึ้นและคาดการณ์ได้น้อยลงสำหรับผู้ใช้

 • รูปแบบไฟล์ - Tableau ไม่สนับสนุนรูปทรงที่อยู่ในรูปแบบ Enhanced Meta File (.emf) ไฟล์ภาพรูปทรงสามารถเป็นรูปแบบต่อไปนี้ได้: .png, .gif, .jpg, .bmp และ .tiff

วาดเส้นทางระหว่างเครื่องหมาย

พร็อพเพอร์ตี้เส้นทางจะใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือกประเภทเครื่องหมายเส้นหรือรูปหลายเหลี่ยมในเมนูดรอปดาวน์การ์ดเครื่องหมาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนประเภทของเครื่องมือที่แสดงในการแดสงเป็นภาพของคุณ โปรดดู เปลี่ยนประเภทของเครื่องหมายในมุมมอง

คุณสามารถใช้พร็อพเพอร์ตี้เส้นทางในการ์ด “เครื่องหมาย” เพื่อเปลี่ยนประเภทของเครื่องหมายแบบเส้นได้ (แบบเส้น แบบเป็นขั้น หรือแบบข้าม) หรือเพื่อเข้ารหัสข้อมูลโดยการเชื่อมต่อเครื่องหมายโดยใช้ลำดับการวาดที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถเข้ารหัสเส้นทางข้อมูลของคุณโดยใช้มิติข้อมูลหรือการวัดผล

 • มิติข้อมูล – เมื่อคุณวางมิติข้อมูลบนเส้นทางบนการ์ด “เครื่องหมาย” Tableau จะเชื่อมต่อเครื่องหมายตามสมาชิกในมิติข้อมูล หากมิติข้อมูลเป็นวันที่ ลำดับการวาดจะเป็นตามลำดับวันที่ หากมิติข้อมูลมีคำเช่นชื่อลูกค้าหรือประเภทผลิตภัณฑ์ ลำดับการวาดจะเป็นตามลำดับของสมาชิกในแหล่งข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนลำดับที่จุดข้อมูลเชื่อมต่อโดยการเปลี่ยนลำดับการเรียงของสมาชิก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู จัดเรียงข้อมูลในการแสดงเป็นภาพ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 • การวัดผล – เมื่อคุณวางมิติข้อมูลบนเส้นทางบนการ์ดเครื่องหมาย Tableau จะเชื่อมต่อเครื่องหมายตามค่าของการวัดผล การวัดผลสามารถเป็นแบบรวมหรือไม่รวมก็ได้

เปลี่ยนประเภทของเส้น (แบบเส้น แบบเป็นขั้น หรือแบบข้าม)

เมื่อประเภทเครื่องหมายตั้งค่าให้เป็นเส้น (อัตโนมัติหรือเส้น) คุณสามารถคลิกพร็อพเพอร์ตี้เส้นทางในการ์ด “เครื่องหมาย” เพื่อเปลี่ยนประเภทเส้น

ใช้ประเภทเส้นต่อไปนี้สำหรับข้อมูลตัวเลขที่ยังคงที่มาเป็นเวลาหนึ่ง ซึ่งมีการเปลี่ยนหรือเดลต้าที่สังเกตเห็นได้ เช่น ยอดบัญชี ระดับสินค้าคงคลัง หรืออัตราดอกเบี้ย เส้นแบบเป็นขั้นใช้งานได้ดีสำหรับการเน้นความเปลี่ยนแปลง เส้นแบบข้ามใช้เพื่อช่วยเน้นระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงระหว่างจุดข้อมูล

 1. คลิกเส้นทางในการ์ด “เครื่องหมาย”
 2. เลือกแบบเส้น แบบเป็นขั้น หรือแบบข้าม เพื่อเปลี่ยนประเภทเส้น

เปลี่ยนรูปแบบเส้น (เส้นทึบ, เส้นจุด, เส้นประ)

ตั้งแต่ Tableau 23.2 เป็นต้นไป เมื่อประเภทเครื่องหมายตั้งค่าให้เป็นเส้น (อัตโนมัติหรือเส้น) คุณสามารถคลิกพร็อพเพอร์ตี้เส้นทางในการ์ด “เครื่องหมาย” เพื่อเปลี่ยนรูปแบบเส้น

ใช้รูปแบบเส้นที่แตกต่างกันเพื่อช่วยแยกความแตกต่างของการวัดผลรอง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการไฮไลต์ค่าจริงเทียบกับเมตริกพื้นฐาน รูปแบบเส้นมีประโยชน์เมื่อระบุว่าเส้นเฉพาะเป็นเกณฑ์ (เช่น เป้าหมายและขีดจำกัด) และการวัดผลอื่นๆ มีความแน่นอนน้อยกว่า (เช่น การคาดการณ์หรือข้อมูลแบบจำลอง) รูปแบบเส้นทำให้น้ำหนักภาพของเส้นดูอ่อนลง และช่วยให้เทรนด์บางอย่างกลายเป็นจุดสนใจหลักเมื่อเปรียบเทียบหลายๆ เทรนด์กับอีกเทรนด์หนึ่งได้

 1. คลิกเส้นทางในการ์ด “เครื่องหมาย”
 2. เลือกเส้นทึบ เส้นจุด หรือเส้นประเพื่อเปลี่ยนรูปแบบเส้น

  ทำเครื่องหมายการ์ดด้วยพร็อพเพอร์ตี้เส้นทางที่แสดงตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบเส้นเป็นเส้นทึบ เส้นประ หรือเส้นจุด

หมายเหตุ: รูปแบบเส้นประและเส้นจุดใช้ไม่ได้กับการเข้ารหัสขนาดต่อเนื่อง หากคุณตั้งค่าเครื่องหมายให้เปลี่ยนขนาดหรือความหนาตามค่าเชิงปริมาณ คุณต้องใช้รูปแบบเส้นทึบ

สร้างมุมมองที่เข้ารหัสเส้นทาง

หากต้องการสร้างมุมมองที่เข้ารหัสเส้นทางที่มีประโยชน์ ตารางข้อมูลของคุณควรมีการวัดผลอย่างน้อยหนึ่งรายการ คุณไม่สามารถสร้างเส้นทางที่เชื่อมต่อเฉพาะข้อมูลที่แบ่งหมวดหมู่ (มิติข้อมูล) เท่านั้น

มุมมองด้านล่างถูกสร้างโดยใช้ข้อมูลพายุจากลุ่มน้ำแอตแลนติกในปี 2010 มุมมองใช้เครื่องหมายเส้นที่มีเส้นทางที่ถูกกำหนดโดยวันที่ของพายุ ซึ่งทำให้คุณสามารถดูเส้นทางของพายุได้ ด้วยการวางวันที่ต่อเนื่องบนเส้นทางบนการ์ดเครื่องหมาย จะเป็นการบอก Tableau ให้วาดเส้นตามลำดับเวลา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างแผนที่ที่แสดงเส้นทางเมื่อเวลาผ่านไปใน Tableauและสร้างแผนที่ที่แสดงเส้นทางระหว่างต้นทางกับปลายทางใน Tableau

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ