เริ่มต้นใช้งานการแมปด้วย Tableau

แบบฝึกสอนนี้จะแสดงให้คุณทราบเกี่ยวกับสิ่งที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณอาจต้องทำเมื่อสร้างแผนที่ใน Tableau

คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อและรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ วิธีการจัดรูปแบบข้อมูลใน Tableau การสร้างลำดับชั้นของพื้นที่ การสร้างและนำเสนอมุมมองแผนที่อย่างง่าย และการปรับใช้ฟีเจอร์ที่สำคัญของแผนที่ไปพร้อมกัน

นี่เป็นจุดที่ดีในการเริ่มต้นหากคุณเป็นมือใหม่ในการสร้างแผนที่ใน Tableau

ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมต่อกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของคุณ

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ีมีหลากหลายรูปแบบ เมื่อคุณเปิด Tableau Desktop หน้าเริ่มต้นจะแสดงตัวเชื่อมต่อที่สามารถใช้งานได้ในแผงเชื่อมต่อทางด้านซ้าย แผงนั้นคือวิธีที่คุณจะเชื่อมต่อไปยังข้อมูลของคุณ

คุณสามารถใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้โดยเชื่อมต่อไปยังไฟล์เชิงพื้นที่หรือเชื่อมต่อไปยังข้อมูลพื้นที่ที่จัดเก็บอยู่ในสเปรดชีต ไฟล์ข้อความ หรือบนเซิร์ฟเวอร์

ไฟล์เชิงพื้นที่ เช่น Shapefile หรือไฟล์ GeoJSON มีข้อมูลเรขาคณิตที่แท้จริง (จุด เส้น หรือรูปหลายเหลี่ยม) บรรจุอยู่ ในขณะที่ไฟล์ข้อความหรือสเปรดชีตมีตำแหน่งพื้นที่เป็นพิกัดละติจูดและลองติจูดอยู่ หรือพื้นที่ที่มีการตั้งชื่อที่เมื่อนำเข้าสู่ Tableau จะเชื่อมต่อไปยังการแปลงที่อยู่เป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์ของ Tableau (ข้อมูลเรขาคณิตที่ได้รับการจัดเก็บไว้ซึ่งข้อมูลของคุณใช้อ้างอิง)

สำหรับรายการการเชื่อมต่อแบบสมบูรณ์ที่ Tableau รองรับ โปรดดูรายการ การเชื่อมต่อข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) บนเว็บไซต์ของ Tableau

ในแบบฝึกสอนนี้ คุณจะได้เชื่อมต่อไปยังไฟล์ Excel ที่มาพร้อมกับ Tableau Desktop ไฟล์นี้จะมีชื่อพื้นที่ที่ Tableau สามารถแปลงที่อยู่เป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้ เมื่อคุณสร้างมุมมองแผนที่ ชื่อของพื้นที่จะอ้างอิงจากข้อมูลเรขาคณิตที่ได้รับการจัดเก็บไว้ใน Tableau Map Service ซึ่งได้มาจากบทบาททางภูมิศาสตร์ที่คุณกำหนดให้ฟิลด์ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาททางภูมิศาสตร์ในภายหลังของแบบฝึกสอนนี้

 1. เปิด Tableau Desktop

 2. ในแผง “เชื่อมต่อ” คลิกExcel

 3. ไปยัง เอกสาร > ที่เก็บใน Tableau ของฉัน > แหล่งข้อมูล จากนั้นให้เปิดไฟล์ Sample - Superstore.xls

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลแล้ว หน้าจอของคุณจะดูเป็นดังนี้

นี่เรียกว่าหน้าแหล่งข้อมูล และเป็นที่ที่คุณสาสมารถเตรียมข้อมูลพื้นที่เพื่อใช้ใน Tableau ได้

บางส่วนของสิ่งที่คุณทำได้บนหน้าแหล่งข้อมูลมีดังต่อไปนี้ แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำครบทุกอย่างในการสร้างมุมมองแผนที่ก็ได้

 • เพิ่มการเชื่อมต่อเพิ่มเติมและรวมข้อมูลของคุณ
 • เพิ่มชีตหลายชีตไปยังแหล่งข้อมูลของคุณ
 • กำหนดหรือเปลี่ยนบทบาททางภูมิศาสตร์ให้ฟิลด์ของคุณ
 • เปลี่ยนประเภทข้อมูลของคอลัมน์ของคุณ (จากตัวเลขเป็นสตริง เป็นต้น)
 • เปลี่ยนชื่อคอลัมน์
 • แยกคอลัมน์ เช่น แยกที่อยู่เต็มออกเป็นคอลัมน์แยกสำหรับถนน เมือง รัฐ และรหัสไปรษณีย์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องหน้าแหล่งข้อมูลและสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในนั้น โปรดดูหัวข้อต่างๆ ในส่วน ตั้งค่าแหล่งข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขั้นตอนที่ 2 รวมข้อมูลของคุณ

ข้อมูลของคุณมักอยู่ในหลายแหล่งข้อมูลหรือในหลายชีต ตราบใดที่แหล่งข้อมูลหรือชีตเหล่านั้นมีคอลัมน์ที่ตรงกัน คุณสามารถรวมคอลัมน์เหล่านั้นด้วยกันได้ใน Tableau การรวมเป็นวิธีผสานรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในฟิลด์ที่เหมือนกันเหล่านั้น ผลลัพธ์ของการผนวกข้อมูลโดยใช้การรวมคือตารางแบบเสมือนที่ขยายออกทางด้านข้างได้ด้วยการเพิ่มคอลัมน์ข้อมูล

การรวมมักมีความจำเป็นกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะข้อมูลเชิงพื้นที่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมไฟล์ KML ที่มีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดเองสำหรับเขตการศึกษาในโอเรกอน สหรัฐอเมริกา ด้วยสเปรดชีต Excel ที่มีข้อมูลประชากรเกี่ยวกับเขตการศึกษาเหล่านั้น

สำหรับตัวอย่างนี้ คุณจะได้รวมชีตทั้งสองในแหล่งข้อมูล Sample-Superstore

 1. ด้านซ้ายของ “หน้าแหล่งข้อมูล” ใต้ “ชีต” ให้ดับเบิลคลิก Orders (ลำดับ)

 2. ใต้ “ชีต” ให้ดับเบิลคลิก People (ประชากร)

  Tableau จะสร้างการรวมข้างในระหว่างสเปรดชีตทั้งสองโดยใช้คอลัมน์ “ภูมิภาค” จากทั้งสองสเปรดชีตเป็นฟิลด์ที่มีร่วมกัน มีการกำหนดตัวแทนขายไปยังทุกพื้นที่ในแหล่งข้อมูลของคุณ รวมถึงภูมิภาคด้วย

  คลิกที่ไอคอนรวม (วงกลมสองวง) เพื่อแก้ไขการรวมนี้ คุณสามารถแก้ไขการรวมได้ในกล่องโต้ตอบ “รวม” ที่เปิดขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการรวมข้อมูลใน Tableau ได้ที่ รวมข้อมูลของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขั้นตอนที่ 3 จัดรูปแบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของคุณใน Tableau

หลังจากตั้งค่าแหล่งข้อมูลของคุณแล้ว คุณอาจต้องเตรียมข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อนำมาใช้ใน Tableau ไม่จำเป็นต้องทำตามกระบวนการทั้งหมดนี้ทุกครั้งเพื่อสร้างมุมมองแผนที่ แต่เป็นข้อมูลสำคัญที่ควรทราบไว้เมื่อต้องเตรียมข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อนำมาใช้ใน Tableau

คุณต้องกำหนดประเภทข้อมูล บทบาทข้อมูล และบทบาททางภูมิศาสตร์ให้ฟิลด์ (หรือคอลัมน์) ของคุณตามประเภทแผนที่ที่คุณต้องการสร้าง

ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปฟิลด์ละติจูดและลองติจูดของคุณควรมีประเภทข้อมูลเป็นตัวเลข (ทศนิยม) บทบาทข้อมูลเป็น การวัดผล และได้รับกำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์เป็นละติจูด และ ลองติจูด ฟิลด์ข้อมูลภูมิศาสตร์อื่นๆ ควรมีประเภทข้อมูลเป็นสตริง บทบาทข้อมูลเป็นมิติข้อมูล และได้รับกำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม

หมายเหตุ หากคุณเชื่อมต่ออยู่กับไฟล์เชิงพื้นที่ จะมีการสร้างฟิลด์ “ภูมิศาสตร์” ขึ้น มันควรมีบทบาทข้อมูลเป็นการวัดผล

ขั้นตอนนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการจัดรูปแบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของคุณให้เป็นไปตามเกณฑ์นี้

การเปลี่ยนประเภทข้อมูลของคอลัมน์

เมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังข้อมูลทางภูมิศาสตร์เป็นครั้งแรก Tableau จะกำหนดประเภทข้อมูลให้กับคอลัมน์ทั้งหมดของคุณ ประเภทข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่ ตัวเลข (ทศนิยม), ตัวเลข (จำนวนเต็ม), วันที่และเวลา, วันที่, สตริง และบูลีน บางครั้ง Tableau อาจกำหนดประเภทข้อมูลผิด และคุณต้องแก้ไข ตัวอย่างเช่น Tableau อาจกำหนดคอลัมน์ “รหัสไปรษณีย์” เป็นประเภทตัวเลข (จำนวนเต็ม) ข้อมูล “รหัสไปรษณีย์” ของคุณต้องเป็นประเภท “สตริง” จึงจะสามารถสร้างมุมมองแผนที่ได้

การเปลี่ยนประเภทข้อมูลของคอลัมน์ ทำได้ดังนี้

 1. ในหน้า “แหล่งข้อมูล” ให้คลิกไอคอนประเภทข้อมูล (ลูกโลก) ของ “รหัสไปรษณีย์” และเลือก สตริง

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทข้อมูล โปรดดู ประเภทข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การกำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ให้แก่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของคุณ

บทบาททางภูมิศาสตร์จะเชื่อมค่าแค่ละค่าในฟิลด์เข้ากับค่าละติจูดและลองติจูดใน Tableau เมื่อคุณกำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องให้ฟิลด์ Tableau จะกำหนดค่าละติจูดและลองติจูดไปยังแต่ละพื้นที่ในฟิลด์นั้นโดยหาค่าที่สร้างไว้แล้วที่ตรงกันในฐานข้อมูลการแปลงที่อยู่เป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ติดตั้งไว้ จึงเป็นวิธีที่ Tableau จะสามารถรู้ได้ว่าจะวางพื้นที่ของคุณไว้ส่วนใดบนแผนที่

เมื่อคุณกำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ให้ฟิลด์ เช่น “รัฐ” Tableau จะสร้างฟิลด์ละติจูด (สร้างขึ้น) และฟิลด์ลองติจูด (สร้างขึ้น) ขึ้น

บางครั้งจะมีการกำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ให้กับข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ ดังเช่นในตัวอย่างนี้ จะเห็นได้ว่าได้มีการกำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ให้กับข้อมูลของคุณแล้วเนื่องจากมีไอคอนลูกโลกอยู่ที่คอลัมน์นั้น

หากบทบาททางภูมิศาสตร์ไม่ได้รับการกำหนดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดบทบาทให้ฟิลด์ได้ด้วยตนเอง ในตัวอย่างนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น แต่เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้วิธีเพื่อให้คุณสามารถทำกับข้อมูลของคุณได้เอง

การกำหนดหรือแก้ไขบทบาททางภูมิศาสตร์ ทำได้โดย

 1. ในหน้า “แหล่งข้อมูล” ให้คลิกไอคอนลูกโลก

 2. เลือก บทบาททางภูมิศาสตร์ จากนั้นเลือกบทบาทที่ตรงกับข้อมูลของคุณ

  ตัวอย่างเช่นในกรณีนี้ คอลัมน์ “ประเทศ” ไม่มีบทบาททางภูมิศาสตร์ จึงมีการกำหนดบทบาท “ประเทศ/ภูมิภาค”

หมายเหตุ หากคุณประสบปัญหาในการกำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ให้กับข้อมูลของคุณ หรือมีข้อมูลที่ไม่ได้สร้างในเซิร์ฟเวอร์แผนที่ Tableau คุณสามารถนำข้อมูลนั้นเข้า Tableau ได้หลายวิธีด้วยดัน โปรดดู กำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การเปลี่ยนมิติข้อมูลเป็นการวัดผล

เมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังข้อมูลทางภูมิศาสตร์ Tableau จะกำหนดบทบาทข้อมูลให้แก่คอลัมน์ทั้งหมดของคุณด้วย คอลัมน์สามารถเป็นได้ทั้งมิติข้อมูล หรือการวัดผล โดยส่วนใหญ่แล้ว คอลัมน์ละติจูดและลองติจูดของคุณควรเป็นการวัดผล สำหรับกรณีพิเศษ เช่น หากคุณต้องการวาดทุกพื้นที่ในแหล่งข้อมูลของคุณลงบนแผนที่โดยไม่ต้องการดูระดับของรายละเอียดที่เปลี่ยนไปมา (เช่น จาก “เมือง” ไปเป็น “รัฐ”) สามารถใช้มิติข้อมูลได้ ตัวอย่างที่ดีขอกรณีนี้คือแผนที่การกระจายจุด(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่เหลือของคุณควรเป็นมิติข้อมูล

ในตัวอย่างนี้คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทข้อมูล แต่เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้วิธีเพื่อให้คุณสามารถทำกับข้อมูลของคุณได้เอง ฝึกฝนอย่างอิสระตรงนี้ได้ คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามได้เสมอ

การเปลี่ยนบทบาทข้อมูลของคอลัมน์ ทำได้ดังนี้

 1. ในหน้า “แหล่งข้อมูล” ให้คลิก ชีตที่ 1

  พื้นที่ทำงานของคุณจะอัปเดตเป็นลักษณะนี้

  สิ่งนี้เรียกว่าเวิร์กชีตและเป็นที่ที่คุณจะใช้สร้างแผนที่ของคุณ ด้านซ้ายของหน้าจอคือแผงข้อมูล คอลัมน์ทั้งหมดในแหล่งข้อมูลของคุณจะได้รับการเรียงเป็นฟิลด์ในแผงนี้ ตัวอย่างเช่น “ประเทศ” และ “รัฐ” ฟิลด์เหล่านี้มีข้อมูลดิบทั้งหมดในคอลัมน์ของคุณ สังเกตว่า Tableau ได้สร้างฟิลด์ “ละติจูด” และ “ลองจิจูด” ขึ้นแล้ว (ละติจูด (สร้างขึ้น) และ ลองจิจูด (สร้างขึ้น)) นั่นเป็นเพราะว่าคุณได้กำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ให้กับข้อมูลของคุณแล้ว

  ฟิลด์ต่างๆ ในแผงข้อมูลแบ่งออกเป็นการวัดผลและมิติข้อมูล ฟิลด์ที่วางอยู่ในส่วน “มิติข้อมูล” ของแผง “ข้อมูล” มักเป็นข้อมูลที่แบ่งหมวดหมู่ เช่น “วันที่” และ “ID ลูกค้า” ส่วนฟิลด์ที่วางอยู่ในส่วน “การวัดผล” ของแผง “ข้อมูล” มักเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น “ยอดขาย” และ “ปริมาณ”

 2. ในแผงข้อมูล ใต้ “มิติข้อมูล” ให้เลือกฟิลด์ เช่น “ID แถว” และลากลงมายังส่วน “การวัดผล”

  ฟิลด์นั้นจะเพิ่มเข้าไปยังส่วน “การวัดผล” และเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีเขียว คุณเพิ่งจะเปลี่ยน “มิติข้อมูล” เป็น “การวัดผล” ลากฟิลด์จากส่วน “การวัดผล” ขึ้นไปยังส่วน “มิติข้อมูล” เพื่อเปลี่ยนฟิลด์จากการวัดผลให้เป็นมิติข้อมูล

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู มิติข้อมูลและการวัดผล สีฟ้าและสีเขียว(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขั้นตอนที่ 4 สร้างลำดับชั้นทางภูมิศาสตร์

เมื่ออยู่ที่ส่วนของเวิร์กชีตแล้ว คุณสามารถสร้างลำดับชั้นทางภูมิศาสตร์ได้ การสร้างลำดับชั้นทางภูมิศาสตร์นี้ไม่จำเป็นต่อการสร้างมุมมองแผนที่แต่จะช่วยให้คุณดูดูรายละเอียดทางภูมิศาสตร์ที่ข้อมูลของคุณมีตามลำดับที่คุณเลือกได้อย่างรวดเร็ว

การสร้างลำดับชั้นทางภูมิศาสตร์ทำได้ดังนี้

 1. ในแผง “ข้อมูล” ให้คลิกขวาที่ฟิลด์ภูมิศาสตร์ ประเทศ จากนั้นเลือก ลำดับชั้น > สร้างลำดับชั้น
 2. ในกล่องโต้ตอบ “สร้างลำดับชั้น” ที่เปิดขึ้นมา ให้ตั้งชื่อลำดับชั้น เช่น “ข้อมูลสำหรับสร้างแผนที่” จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

  จะมีการสร้างลำดับชั้น “ข้อมูลสำหรับสร้างแผนที่” พร้อมฟิลด์ “ประเทศ” ขึ้นใต้ส่วน “มิติข้อมูล”

 3. ในแผงข้อมูล ให้ลากฟิลด์ “รัฐ” ไปยังลำดับชั้นและวางใต้ฟิลด์ “ประเทศ”

 4. ทำขั้นตอนที่ 3 ซ้ำกับฟิลด์ “เมือง” และ “รหัสไปรษณีย์”

  ลำดับชั้นของคุณควรอยู่ในลำดับต่อไปนี้เมื่อเสร็จสิ้น

  • ประเทศ
  • สถานะ
  • เมือง
  • รหัสไปรษณีย์

ขั้นตอนที่ 5 สร้างแผนที่อย่างง่าย

เมื่อคุณเชื่อมต่อเข้ากับและรวมข้อมูลของคุณแล้ว จัดรูปแบบข้อมูลของคุณแล้ว และสร้างลำดับชั้นทางภูมิศาสตร์แล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มสร้างแผนที่ของคุณ คุณจะเริ่มจากการสร้างมุมมองแผนที่อย่างง่าย

 1. ในแผง “ข้อมูล” ให้ดับเบิลคลิก ประเทศ

  ฟิลด์ “ประเทศ” จะเพิ่มไปยัง “รายละเอียด” บนการ์ด “เครื่องหมาย” และ ละติจูด (สร้างขึ้น) และ ลองจิจูด (สร้างขึ้น) จะเพิ่มไปยังแผง “คอลัมน์” และ “แถว” มุมมองแผนที่ที่มีจุดข้อมูลหนึ่งจุดจะถูกสร้างขึ้น เนื่องจากบทบาททางภูมิศาสตร์กำหนดไว้ให้กับ “ประเทศ” Tableau จึงสร้างมุมมองแผนที่ หากคุณดับเบิลคลิกที่ฟิลด์อื่นใดก็ตาม เช่น มิติข้อมูลหรือการวัดผล Tableau จะเพิ่มฟิลด์นั้นไปยังแผง “แถว” หรือ “คอลัมน์” หรือการ์ด “เครื่องหมาย” ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีอะไรอยู่ในมุมมองแล้ว แต่กว่าฟิลด์ “ภูมิศาสตร์” จะได้รับการวางไว้ใน “รายละเอียด” บนการ์ด “เครื่องหมาย” เสมอ

  เนื่องจากแหล่งข้อมูลมีประเทศเพียงประเทศเดียว (สหรัฐอเมริกา) จึงเป็นจุดข้อมูลเดียวที่แสดงขึ้นมา คุณจะต้องเพิ่มระดับของรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้มีจุดข้อมูลแสดงเพิ่ม เนื่องจากคุณสร้างลำดับชั้นทางภูมิศาสตร์ไว้แล้วจึงเป็นเรื่องง่าย

 2. บนการ์ดเครื่องหมาย คลิกไอคอน + บนฟิลด์ประเทศ

  ฟิลด์ “รัฐ” จะเพิ่มไปยัง “รายละเอียด” บนการ์ด “เครื่องหมาย” และแผนที่จะอัปเดตโดยมีจุดข้อมูลสำหรับทุกรัฐในแหล่งข้อมูล

  หากคุณไม่ได้สร้างลำดับชั้น จะไม่มีไอคอน+ บนฟิลด์ “ประเทศ” ในกรณีนี้ ลาก รัฐ จาแผงข้อมูลไปยัง Detail (รายละเอียด) บนการ์ด “เครื่องหมาย”

ขอแสดงความยินดี! ตอนนี้คุณมีแผนที่อย่างง่ายที่คุณสามารถกำหนดเองและต่อเติมในขั้นตอนต่อๆ ไปได้แล้ว

ขั้นตอนที่ 6 เปลี่ยนจุดเป็นรูปหลายเหลี่ยม

ประเภทแผนที่เริ่มต้นของ Tableau มักเป็นแผนที่แบบจุด แต่ทว่าเมื่อคุณกำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ให้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของคุณแล้ว การเปลี่ยนจุดข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นรูปหลายเหลี่ยมก็เป็นเรื่องง่าย

หมายเหตุ ไม่มีแผนที่เต็มสำหรับเมืองหรือสนามบิน

 1. บนการ์ดเครื่องหมาย ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ประเภทของเครื่องหมาย แล้วเลือกแผนที่เต็ม

  แผนที่จะอัปเดตเป็นแผนที่รูปหลายเหลี่ยม

ขั้นตอนที่ 7 เพิ่มรายละเอียดด้านภาพ

คุณสามารถเพิ่มการวัดผลและมิติข้อมูลไปยังการ์ด “เครื่องหมาย” เพื่อเพิ่มรายละเอียดด้านภาพไปยังมุมมองของคุณได้ ในตัวอย่างนี้ คุณจะเพิ่มสีและป้ายกำกับไปยังมุมมอง

เพิ่มสี

 • จาก “การวัดผล” ให้ลาก ยอดขาย ไปยัง สี บนการ์ดเครื่องหมาย

  แต่ละรัฐจะมีสีตามผลรวมของยอดขาย เนื่องจาก “ยอดขาย” เป็นการวัดผล จึงมีการใช้ชุดสีเชิงคุณภาพ หากคุณเพิ่มมิติข้อมูลไปยังสี จะมีการใช้ชุดสีที่แบ่งหมวดหมู่แทน

เพิ่มป้ายกำกับ

 1. จาก “การวัดผล” ให้ลาก ยอดขาย ไปยัง ป้ายกำกับ บนการ์ดเครื่องหมาย

  แต่ละรัฐจะมีป้ายกำกับตามผลรวมของยอดขาย แต่ทว่าตัวเลขยังต้องจัดรูปแบบอีกเล็กน้อย

 2. ในแผง “ข้อมูล” ให้คลิกขวาที่ ยอดขาย และเลือก พร็อพเพอร์ตี้ค่าเริ่มต้น > รูปแบบตัวเลข

 3. ในกล่องโต้ตอบ “รูปแบบตัวเลขเริ่มต้น” ที่เปิดขึ้นมา ให้เลือก ตัวเลข (กำหนดเอง) และทำดังต่อไปนี้

  • ป้อน 0 สำหรับ ตำแหน่งทศนิยม

  • เลือก พัน (K) สำหรับ Units (หน่วย)

  • คลิกตกลง

  ป้ายกำกับและคำอธิบายสีจะอัปเดตด้วยรูปแบบที่ระบุ

ขั้นตอนที่ 8 กำหนดแผนที่พื้นหลังของคุณเอง

แผนที่พื้นหลังคือทุกอย่างเบื้องหลังเครื่องหมายของคุณ (พรมแดน มหาสมุทร ชื่อพื้นที่ เป็นต้น) คุณสามารถกำหนดสไตล์ของแผนที่พื้นหลังนี้เองได้ รวมถึงเพิ่มเลเยอร์แผนที่และเลเยอร์ข้อมูลด้วย นอกจากการกำหนดของแผนที่พื้นหลังนี้เองแล้ว คุณยังสามารถเชื่อมไปยังเซิร์ฟเวอร์ WMS หรือ Mapbox แผนที่ ของคุณเองได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใช้เซิร์ฟเวอร์ Web Map Service (WMS)(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และ ใช้แผนที่ Mapbox(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การ กำหนดแผนที่พื้นหลังของคุณเองทำได้ดังต่อไปนี้

 1. เลือกแผนที่ > เลเยอร์แผนที่

  แผง “เลเยอร์แผนที่” จะปรากฏที่ด้านซ้ายของพื้นที่ทำงาน นี่จะเป็นที่กำหนดแผนที่พื้นหลังเองทั้งหมด

 2. ในแผง “เลเยอร์แผนที่” ให้คลิกรายการดรอปดาวน์ สไตล์ และเลือก Normal (ปกติ)

  แผนที่พื้นหลังจะอัปเดตให้มีลักษณะดังนี้

 3. ในแผง “เลเยอร์แผนที่” ใต้ “เลเยอร์แผนที่” ให้เลือก ชายฝั่ง จากนั้นลบ พรมแดนประเทศ/ภูมิภาค ชื่อประเทศ/ภูมิภาค พรมแดนรัฐ/จังหวัด และ ชื่อรัฐ/จังหวัด ออก

 4. กด X บนแผง “เลเยอร์แผนที่” เพื่อกลับไปยังแผงข้อมูล

  ตอนนี้แผนที่พื้นหลังก็มีความเรียบง่ายเพื่อดึงดูดความสนใจมายังข้อมูลของคุณแล้ว

ขั้นตอนที่ 9 สร้างเขตที่กำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างมุมมองแผนที่ของคุณ คุณอาจต้องการจัดกลุ่มพื้นที่ที่มีอยู่เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเขตหรือภูมิภาคของคุณเอง เช่น เขตการขายสำหรับองค์กรของคุณ

 1. ในแผง “ข้อมูล” ให้คลิกขวาที่ รัฐ และเลือก Create (สร้างขึ้น) > กลุ่ม

 2. ในกล่องโต้ตอบ “สร้างกลุ่ม” ที่เปิดขึ้นมา ให้เลือก แคลิฟอร์เนีย โอเรกอน และ วอร์ชิงตัน จากนั้นคลิก จัดกลุ่ม แต่ละกลุ่มที่คุณสร้างแสดงถึงเขต

  หมายเหตุ: กด Ctrl (Command บน Mac) ค้างขณะเลือกรัฐเพื่อเลือกหลายรัฐพร้อมกัน

 3. คลิกขวาที่กลุ่มที่คุณเพิ่งสร้างและเลือก Rename (เปลี่ยนชื่อ)

 4. เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น ชายฝั่งด้านตะวันตก

 5. สำหรับเขตต่อไป ให้เลือก แอละแบมา, ฟลอริดา, จอร์เจีย, หลุยเซียนา, มิสซิสซิปปี, เซาท์แคโรไลนา และ เท็กซัส จากนั้นคลิก จัดกลุ่ม

 6. เปลี่ยนชื่อกลุ่มนี้เป็น ด้านใต้

 7. สำหรับเขตที่สาม ให้เลือก คอนเนตทิคัต, เดลาแวร์, เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย, เมน, แมริแลนด์, แมสซาชูเซตส์, นิวแฮมป์เชียร์, นิวเจอร์ซีย์, นิวยอร์ก, เพนซิลเวเนีย, โรดไอแลนด์, เวอร์มอนต์ และสุดท้าย เวสต์เวอร์จิเนีย จากนั้นคลิก จัดกลุ่ม

 8. เปลี่ยนชื่อกลุ่มนี้เป็น ชายฝั่งด้านตะวันตก

 9. เลือก Include Other (รวมอื่นๆ) เพื่อจัดกลุ่มรัฐที่เหลือ

 10. เปลี่ยนชื่อกลุ่ม อื่นๆ เป็น ภาคกลาง

 11. คลิกตกลง

  ฟิลด์ “รัฐ (กลุ่ม)” จะปรากฏในแผงข้อมูลข้างใต้สิ่งของสำหรับแผนที่อื่นๆ ของคุณ

 12. จากแผง “ข้อมูล” ให้ลาก รัฐ (กลุ่ม) ไปยัง สี บนการ์ด "เครื่องหมาย"

  มุมมองจะอัปเดตให้มีลักษณะดังนี้

  สังเกตว่าแต่ละกลุ่มจะมีสีแตกต่างกัน

 13. บนการ์ดเครื่องหมาย คลิกไอคอนสี แล้วเลือกแก้ไขสี

 14. ในกล่องโต้ตอบ “แก้ไขสี” ที่เปิดขึ้น ให้เลือก กำหนดชุดสี จากนั้นคลิกตกลง

  เครื่องหมายจะอัปเดตเป็นสีใหม่

 15. จาก “การวัดผล” ให้ลาก ยอดขาย ไปยัง เคล็ดลับเครื่องมือ บนการ์ด “เครื่องหมาย”

  เมื่อคุณวางเมาส์เหนือรัฐ เคล็ดลับเครื่องมือจะปรากฏขึ้นพร้อมยอดขายสำหรับรัฐนั้นพร้อมด้วยข้อมูลอื่นๆ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขเคล็ดลับเครื่องมือนี้ในภายหลัง

 16. บนการ์ดเครื่องหมาย กดไอคอนเครื่องหมายลบ (-) บนฟิลด์ประเทศ เพื่อนำ “รัฐ” ออกจากระดับของรายละเอียด

  หากคุณไม่ได้สร้างลำดับชั้น คุณสามารถลาก รัฐ ออกไปจากมุมมองเพื่อลบมันออกได้ คุณสามารถลบฟิลด์ใดก็ตามออกได้โดยการลากมันออกไปจากมุมมอง

  รัฐต่างๆ ไม่ปรากฏบนแผนที่แล้ว สังเกตว่าผลรวมยอดขายอัปเดตบนป้ายกำกับและเคล็ดลับเครื่องมือแล้วใช่หรือไม่ นั่นเป็นเพราะเขตกำหนดเองรวมที่ระดับของกลุ่มมากกว่าจะแยกตามพื้นที่ในกลุ่ม เพราะฉะนั้นผลรวมของยอดขายที่คุณเห็นในกลุ่มชายฝั่งด้านตะวันตกเป็นต้น จึงเป็นยอดขายรวมสำหรับแคลิฟอร์เนีย โอเรกอน และวอร์ชิงตันรวมกัน

ขั้นตอนที่ 10 สร้างแผนที่แกนคู่

ถึงตอนนี้คุณได้สร้างมุมมองแผนที่สองแบบ คือแบบที่แสดงยอดขายตามรัฐและแบบที่แสดงยอดขายตามภูมิภาค คุณนำแผนที่ทั้งสองมาซ้อนทับกันได้หรือไม่ ได้สิ! ใน Tableau คุณสามารถสร้างแผนที่ที่มีเครื่องหมายสองเลเยอร์ได้ แผนที่แบบนี้เรียกว่าแผนที่แกนคู่ใน Tableau และมักใช้เพื่อวางจุดบนรูปหลายเหลี่ยม ในตัวอย่างนี้ คุณจะวางแผนที่รูปหลายเหลี่ยมสองแผนที่ซ้อนทับกัน

การสร้างแผนที่แกนคู่ ทำได้ดังต่อไปนี้

 1. จากแผง “ข้อมูล” ให้ลาก ลองจิจูด (สร้างขึ้น) ไปยังแผงคอลัมน์ และวางมันไว้ทางขวาของฟิลด์ลองติจูดแรก

  มุมมองจะอัปเดตด้วยแผนที่สองรายการที่เหมือนกัน

  ขณะนี้มีสามแท็บบนการ์ด “เครื่องหมาย” นั่นคือ แท็บหนึ่งสำหรับมุมมองแผนที่แต่ละรายการ และอีกแท็บสำหรับทั้งสองมุมมอง (ทั้งหมด) คุณสามารถใช้แท็บเหล่านี้เพื่อควบคุมรายละเอียดภาพของมุมมองแผนที่ได้ แท็บ “ลองจิจูด” ด้านบนจะสอดคล้องกับแผนที่ทางด้านซ้ายของมุมมอง และแท็บ “ลองจิจูด” ด้านล่างจะสอดคล้องกับแผนที่ทางด้านขวาของมุมมอง

 2. บนการ์ด “เครื่องหมาย” ให้เลือกแท็บลองจิจูด (สร้าง) ด้านบน

 3. จาก “การวัดผล” ให้ลาก ยอดขาย ไปยัง สี บนการ์ด “ลองจิจูด (สร้างขึ้น)” ด้านบน

  มุมมองแผนที่ทางซ้ายจะอัปเดต

 4. บนการ์ด “ลองจิจูด (สร้างขึ้น)” ด้านบน ให้คลิกไอคอน + บนฟิลด์ ประเทศ เพื่อดูระดับของรายละเอียดต่ำลงไปที่ระดับรัฐ

 5. บนการ์ดเครื่องหมาย คลิกสี จากนั้นเลือกแก้ไขสี

 6. ในกล่องโต้ตอบ “แก้ไขสี” ที่เปิดขึ้น ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ “ชุดสี” แล้วเลือกสีเทา จากนั้นคลิกตกลง

  ณ จุดนี้ แผนที่ของคุณจะเป็นแบบนี้

 7. ในแถบ “คอลัมน์” ให้คลิกขวาที่ฟิลด์ลองจิจูด (สร้าง) ที่ด้านขวาและเลือกแกนคู่

 8. บนการ์ด “เครื่องหมาย” ให้เลือกแท็บ ลองจิจูด (สร้างขึ้น) ด้านล่าง

 9. บนการ์ด ลองจิจูด (สร้างขึ้น) ด้านล่าง ให้ลากฟิลด์ ผลรวม(ยอดขาย) ทั้งคู่ออกจากมุมมองเพื่อลบ

  ป้ายกำกับของแต่ละแผนที่จะไม่ซ้อนทับกันแล้ว

 10. บนการ์ด ลองจิจูด (สร้างขึ้น) ด้านล่าง ให้คลิก สี จากนั้นสำหรับ ความโปร่งแสง ให้ป้อน 50%

  นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญหากคุณต้องการมองเห็นแผนที่ที่เลเยอร์ด้านล่าง

  มุมมองแผนที่จะอัปเดตให้มีลักษณะดังนี้

  ตอนนี้คุณสามารถเห็นได้ว่าแต่ละรัฐเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละกลุ่ม

 11. บนการ์ด ลองจิจูด (สร้างขึ้น) ด้านล่าง ให้คลิก เคล็ดลับเครื่องมือ

  กล่องโต้ตอบ “แก้ไขเคล็ดลับเครื่องมือ” จะเปิดขึ้นมา

 12. ให้คัดลอกข้อความต่อไปนี้แล้ววางลงในกล่องโต้ตอบ “แก้ไขเคล็ดลับเครื่องมือ” จากนั้นให้คลิก OK (ตกลง)

  Total <State (group)> region sales: <SUM(Sales)>

  เคล็ดลับเครื่องมือจะดูคล้ายแบบนี้

  ยินดีด้วย! คุณได้สร้างแผนที่แกนคู่แล้ว! เหลือเพียงอย่างเดียวให้ทำ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องแผนที่แกนคู่ ดูที่ หลากวิธีในการทำแผนที่แกนคู่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) บนชุมชน Tableau

ขั้นตอนที่ 11 กำหนดวิธีที่ผู้อื่นสามารถปฏิสัมพันธ์กับแผนที่ของคุณ

ตอนนี้เมื่อคุณสร้างมุมมองแผนที่ของคุณแล้ว คุณสามารถกำหนดวิธีที่ผู้อื่นสามารถปฏิสัมพันธ์กับแผนที่ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ตอนนี้คุณอาจอยากให้ทุกคนสามารถซูมเข้าออกหรือเลื่อนดูแผนที่ของคุณได้ หรือบางทีคุณอาจต้องการแสดงการวัดขนาดแผนที่ใช่หรือไม่ คุณสามรถกำหนดตัวเลือกทั้งสองอย่างนี้และอื่นๆ ได้ในกล่องโต้ตอบ “ตัวเลือกแผนที่”

การกำหนดวิธีที่ผู้อื่นสามารถปฏิสัมพันธ์กับแผนที่ของคุณ ทำได้ดังต่อไปนี้

 1. เลือกแผนที่ > ตัวเลือกแผนที่

 2. ในกล่องโต้ตอบ “ตัวเลือกแผนที่” ที่ปรากฏขึ้น ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เลือก แสดงการวัดขนาดแผนที่

  • ล้างการ แสดงการค้นหาแผนที่

  • ล้างการ แสดงแถบเครื่องมือของมุมมอง

  การวัดขนาดจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของแผนที่ และไอคอนการค้นหาแผนที่และแถบเครื่องมือที่มุมบนซ้ายของแผนที่จะหายไป คุณยังสามารถเลื่อนและซูมโดยใช้แป้นพิมพ์ลัดได้อยู่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูซูมและเลื่อนมุมมอง และเลือกเครื่องหมาย(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  และเสร็จเรียบร้อย! มุมมองแผนที่ของคุณพร้อมที่จะนำเสนอหรือผนวกกับมุมมองอื่นในแดชบอร์ดแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแดชบอร์ด โปรดดู สร้างแดชบอร์ด(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

อยากตรวจดูผลงานใช่หรือไม่ ดาวน์โหลด เวิร์กบุ๊กตัวอย่าง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) จาก Tableau Public

อะไรต่อ

เรียนรู้พื้นฐานการแสดงเป็นภาพในการทำแผนที่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทแผนที่ที่คุณสามารถสร้างใน Tableau และวิธีการสร้าง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

มองหาเนื้อหาที่ละเอียดกว่าอยู่ใช่หรือไม่ โปรดดู ซีรีส์การทำแผนที่บนชุมชน Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ค้นพบ เนื้อหาที่มีประโยชน์อื่นๆ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) เกี่ยวกับการทำแผนที่

มีคำถามหรือปัญหาที่เฉพาะเจาะจงใช่หรือไม่ ดูที่ ฟอรัมการทำแผนที่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) บนชุมชน Tableau หรือค้นหา ฐานความรู้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ