สร้างแผนภูมิและวิเคราะห์ข้อมูล

Tableau Desktop เป็นห้องปฏิบัติการประเภทหนึ่งที่คุณสามารถสำรวจความหมายที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลของคุณได้

ในส่วนนี้ คุณจะสำรวจฟีเจอร์ต่างๆ ได้ตามต้องการในขณะที่คุณสร้างมุมมอง และเรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการสร้างมุมมอง แดชบอร์ด และเรื่องราวที่สวยงามและในเชิงลึก

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ