ใช้แผนที่ Mapbox

หากคุณมีสิทธิ์การเข้าถึงแผนที่ Mapbox คุณสามารถเพิ่มแผนที่ไปยังเวิร์กบุ๊กของคุณ หรือใช้แผนที่เพื่อสร้างมุมมองแผนที่ใน Tableau Desktop ได้ โปรดดูรายการข้อมูลตามประเทศที่ข้อมูลแผนที่ที่รองรับ

เมื่อคุณเผยแพร่มุมมองที่ใช้แผนที่ Mapbox ไปยัง Tableau Server, Tableau Cloud หรือ Tableau Public กลุ่มเป้าหมายของคุณสามารถดูข้อมูลและแผนที่ Mapbox ของคุณได้โดยไม่ต้องมีบัญชี Mapbox

ตั้งแต่ Tableau Desktop 2019.2 การกำหนดรูปแบบถนน พื้นที่กลางแจ้ง และดาวเทียมโดย Mapbox จะพร้อมใช้งานโดยค่าเริ่มต้นใน Tableau ที่แผงเลเยอร์แผนที่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบแผนที่และเลเยอร์แผนที่ที่ปรับแต่งรูปลักษณ์ของแผนที่ของคุณ

การเพิ่มแผนที่ Mapbox ลงในเวิร์กบุ๊ก

ใน Tableau Desktop คุณสามารถเพิ่มแผนที่ Mapbox ไปยังเวิร์กบุ๊กของคุณและใช้เป็นแผนที่พื้นหลังได้

หลังจากที่คุณเพิ่มแผนที่ Mapbox ไปยังเวิร์กบุ๊กของคุณแล้ว แผนที่จะถูกบันทึกในเวิร์กบุ๊กและพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนที่คุณแชร์เวิร์กบุ๊ก คุณยังสามารถบันทึกแผนที่ Mapbox เป็นไฟล์ Tableau Map Source (.tms) ซึ่งคุณสามารถแชร์กับผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นสามารถเชื่อมต่อและใช้แผนที่ในเวิร์กบุ๊กของพวกเขาเองได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึกแหล่งที่มาของแผนที่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) การเพิ่มแผนที่ Mapbox:

 1. ใน Tableau Desktop ให้เลือก แผนที่ > แผนที่พื้นหลัง >เพิ่มแผนที่ Mapbox

 2. ในกล่องโต้ตอบ “เพิ่ม Mapbox” ให้เพิ่ม:

  • ชื่อสไตล์: ป้อนชื่อสำหรับแผนที่ Mapbox คุณสามารถป้อนชื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ และชื่อจะปรากฏในเมนูแผนที่พื้นหลังหลังจากที่คุณเพิ่มแผนที่

  • URL: ป้อน URL สไตล์สำหรับแผนที่ Mapbox ที่คุณต้องการเพิ่ม

   URL นี้มี ID สไตล์สำหรับแผนที่ Mapbox โทเค็นการเข้าถึง และชื่อผู้ใช้ของคุณ ซึ่งอาจมีลักษณะใกล้เคียงกับข้อมูลต่อไปนี้

   https://api.mapbox.com/styles/v1/<username>/<styleid>?access_token=<access token>

  โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการข้างต้นที่ส่วนโทเค็นการเข้าถึง (ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)แผนที่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และสไตล์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ที่ส่วนความช่วยเหลือ Mapbox API

 3. เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิกตกลงเพื่อออกจากกล่องโต้ตอบ “เพิ่มแผนที่ Mapbox” แล้วจากนั้นคลิกปิดเพื่อกลับไปยังมุมมองดังกล่าว

สร้างมุมมองแผนที่โดยใช้แผนที่ Mapbox

หากต้องการสร้างมุมมองแผนที่โดยใช้แผนที่ Mapbox ให้เลือก แผนที่ > แผนที่พื้นหลัง แล้วจากนั้นเลือกแผนที่ Mapbox ที่คุณต้องการใช้ ต่อไปให้สร้างมุมมองแผนที่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแนวคิดการแมปใน Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เพิ่มหรือแยกเลเยอร์แผนที่จากมุมมอง

เมื่อคุณเพิ่มแผนที่ Mapbox Studio ไปยัง Tableau ระบบจะเพิ่มเลเยอร์แผนที่ทั้งหมดด้วยเช่นกัน กลุ่มเลเยอร์และเลเยอร์เดี่ยวใน Mapbox Studio จะแสดงเป็นเลเยอร์แต่ละรายการในแผงเลเยอร์แผนที่ใน Tableau และจะคงไว้ซึ่งเซตการกำหนดค่าเลเยอร์ใน Mapbox Studio

หากกลุ่มเลเยอร์ใน Mapbox Studio มีเลเยอร์ย่อยที่ปิดไว้ เลเยอร์ย่อยเหล่านั้นก็จะถูกปิดเมื่อระบบเพิ่มแผนที่ไปยัง Tableau และกลุ่มเลเยอร์จะปรากฏเป็นเลเยอร์เดี่ยวในแผงเลเยอร์แผนที่ หากปิดกลุ่มเลเยอร์ใน Tableau ไว้ เมื่อกลับมาใช้งาน ระบบจะเปิดเลเยอร์ย่อยของกลุ่มเลเยอร์นั้นทั้งหมด

เลเยอร์แผนที่แตกต่างจากเลเยอร์ข้อมูลใน Tableau ใน Tableau เลเยอร์ข้อมูลเป็นชิ้นส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลประชากรตามระดับต่างๆ เช่น รัฐและประเทศ เลเยอร์ข้อมูลและ Mapbox ทำงานเป็นอิสระต่อกันใน Tableau โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเลเยอร์ข้อมูลที่ปรับแต่งรูปลักษณ์ของแผนที่ของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มแผนที่แบบกำหนดเองจาก Mapbox Studio จะทำให้ Tableau นำเข้าข้อมูลสำหรับทุกเลเยอร์ แม้ว่าจะปิดเลเยอร์เหล่านั้นไว้แล้ว ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพแผนที่ของคุณ หากแผนที่ประกอบไปด้วยเลเยอร์และเลเยอร์ย่อยจำนวนมาก หากต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้เพิ่มหรือลบเลเยอร์และเลเยอร์ย่อยใน Mapbox Studio ก่อนเพิ่มแผนที่ของคุณไปยัง Tableau

ดูเพิ่มเติม:

ใช้เซิร์ฟเวอร์ Web Map Service (WMS)(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

บันทึกแหล่งที่มาของแผนที่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

นำเข้าแหล่งที่มาของแผนที่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เลือกแผนที่พื้นหลัง

ปรับแต่งรูปลักษณ์ของแผนที่ของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ