ซูมและเลื่อนมุมมอง และเลือกเครื่องหมาย

ที่มุมซ้ายบนของมุมมอง แถบเครื่องมือมุมมองจะช่วยให้คุณซูมเข้าและออก เลื่อนมุมมอง และเลือกเครื่องหมายข้อมูลได้

แสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือของมุมมอง

เคล็ดลับ: หากคุณไม่เห็นแถบเครื่องมือของมุมมองใน Tableau Cloud หรือ Tableau Server โปรดขอให้เจ้าของเนื้อหาแสดงแถบโดยใช้คำแนะนำเหล่านี้ หรือ ใช้แป้นพิมพ์ลัด เพื่อซูม เลื่อน และเลือกเครื่องหมาย

เมื่อคุณวางเมาส์เหนือมุมมองแผนที่ แถบเครื่องมือของมุมมองจะปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงานนั้นได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปรับแต่งวิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับแผนที่ของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) คุณยังสามารถแสดงแถบเครื่องมือในมุมมองประเภทอื่นได้ เช่น แผนภาพการกระจายหรือ Box Plot

 1. หากคุณกำลังทำงานกับแดชบอร์ด ให้เลือกโซนที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือ

 2. จากเมนูด้านบน ให้เลือกเวิร์กชีต > แสดงแถบเครื่องมือของมุมมอง แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • อัตโนมัติ จะแสดงแถบเครื่องมือเมื่อคุณวางเมาส์เหนือมุมมองแผนที่

  • แสดงเมื่อวางเมาส์เหนือจุดนั้น จะแสดงแถบเครื่องมือเมื่อคุณวางเมาส์เหนือมุมมองประเภทใดก็ได้

  • ซ่อน ไม่แสดงแถบเครื่องมือในมุมมองที่เลือก (อย่างไรก็ตาม เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แถบเครื่องมือจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับมุมมองแบบเลื่อนได้หรือการเลือกหลายรายการ)

เคล็ดลับ: ใน Tableau Desktop คุณสามารถสลับเปิดหรือปิดแถบเครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว คลิกขวาที่ใดก็ได้ในมุมมอง และเลือกแสดงแถบเครื่องมือของมุมมองหรือซ่อนแถบเครื่องมือของมุมมอง

ซูมและเลื่อน

แถบเครื่องมือของมุมมองมีตัวควบคุมการซูมและเครื่องมือเลื่อนที่ช่วยให้คุณเห็นพื้นที่ต่างๆ ของมุมมองที่ซูมได้

ซูมเข้าและออก

บนแถบเครื่องมือของมุมมอง ให้คลิกปุ่มซูมเข้า เพื่อซูมเข้า และคลิกปุ่มซูมออก เพื่อซูมออก

หากแถบเครื่องมือของมุมมองซ่อนอยู่ ให้ดับเบิลคลิกที่มุมมองเพื่อซูมเข้า เมื่อต้องการซูมออก ให้กด Shift ค้างไว้ แล้วดับเบิลคลิกที่มุมมอง

ซูมเข้าไปยังพื้นที่เฉพาะ

หากต้องการซูมเข้าไปยังพื้นที่เฉพาะของมุมมอง ให้คลิกปุ่มเครื่องมือ “ซูมพื้นที่” บนแถบเครื่องมือของมุมมอง แล้วลากในมุมมอง

หากแถบเครื่องมือของมุมมองซ่อนอยู่ ให้กด Ctrl + Shift (Wind0ws) หรือ Command+ Shift (macOS) ค้างไว้เพื่อใช้เครื่องมือ “ซูมพื้นที่”

รีเซ็ตมุมมอง

หลังจากที่คุณซูมเข้าหรือออก แกนในมุมมองจะได้รับการแก้ไขเป็นช่วงที่กำหนด หากต้องการรีเซ็ตแกนอย่างรวดเร็วเพื่อให้ซูมมุมมองไปยังข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ ทำตามขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ใน Tableau Desktop ให้คลิกปุ่ม “รีเซ็ต” บนแถบเครื่องมือของมุมมอง

 • ใน Tableau Server หรือ Tableau Cloud ให้คลิกปุ่ม “ซูมโฮม” บนแถบเครื่องมือของมุมมอง

เลื่อนมุมมอง

หากต้องการเลื่อน ทำตามขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • กด Shift ค้างไว้ แล้วลากข้ามมุมมอง

 • บนแถบเครื่องมือของมุมมอง ให้วางเมาส์เหนือลูกศร เลือกเครื่องมือ “เลื่อน” แล้วลากข้ามมุมมอง

เลือกเครื่องหมาย

เลือกเครื่องหมายเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวในเคล็ดลับเครื่องมือที่ปรากฏขึ้น คุณยังสามารถดูข้อมูลพื้นฐานหรือกรองเครื่องหมายที่เลือกจากมุมมองได้อย่างรวดเร็ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เคล็ดลับเครื่องมือ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เมื่อคุณเลือกเครื่องหมายในมุมมอง เครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกทำให้จางลงเพื่อดึงดูดความสนใจไปยังส่วนที่เลือก ระบบจะบันทึกการเลือกของคุณไว้กับเวิร์กบุ๊ก

เลือกเครื่องหมายแต่ละรายการหรือหลายรายการ

หากต้องการเลือกเครื่องหมายแต่ละรายการ ให้คลิกที่เครื่องหมายนั้น หากต้องการเพิ่มเครื่องหมายแต่ละรายการในรายการที่เลือก ให้กดปุ่ม Ctrl (Windows) หรือปุ่ม Command (macOS) ค้างไว้

หากต้องการเลือกหลายเครื่องหมายพร้อมกัน ให้ลากข้ามมุมมองขณะใช้เครื่องมือ “สี่เหลี่ยม” “ทรงกลม” และ Lasso บนแถบเครื่องมือของมุมมอง

ทำการเลือกพื้นที่แบบสี่เหลี่ยม

เครื่องมือ “สี่เหลี่ยม” จะเลือกเครื่องหมายภายในรูปทรงสี่เหลี่ยม หากต้องการใช้เครื่องมือ “สี่เหลี่ยม” ให้วางเมาส์เหนือลูกศรบนแถบเครื่องมือของมุมมอง คลิกปุ่มเครื่องมือ “สี่เหลี่ยม” แล้วลากข้ามมุมมอง

หมายเหตุ: เครื่องมือ “สี่เหลี่ยม” เป็นเครื่องมือเริ่มต้นในมุมมองส่วนใหญ่และอาจไม่ปรากฏในแถบเครื่องมือของมุมมอง ในกรณีนี้ เพียงลากข้ามมุมมองเพื่อใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยม

ทำการเลือกพื้นที่แบบวงกลม

เครื่องมือ “วงกลม” จะเลือกเครื่องหมายภายในพื้นที่วงกลม หากต้องการใช้เครื่องมือ “วงกลม” ให้วางเมาส์เหนือลูกศรบนแถบเครื่องมือของมุมมอง คลิกปุ่มเครื่องมือ “วงกลม” แล้วลากข้ามมุมมอง

คุณยังสามารถวัดระยะทางในมุมมองแผนที่ด้วยเครื่องมือ “วงกลม” ได้ด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู วัดระยะทางระหว่างจุดข้อมูลและสถานที่ในแผนที่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ทำการเลือกพื้นที่ในรูปเส้น

ด้วยเครื่องมือ Lasso คุณสามารถเลือกเครื่องหมายได้หลายรายการโดยการวาดรูปร่างด้วยตนเองรอบๆ รายการที่เลือก เครื่องมือนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการรวมเฉพาะเครื่องหมายบางอย่าง และยกเว้นเครื่องหมายอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ

หากต้องการใช้เครื่องมือ Lasso ให้วางเมาส์เหนือลูกศรบนแถบเครื่องมือของมุมมอง คลิกปุ่มเครื่องมือ Lasso แล้ววาดรูปร่างด้วยตนเองรอบๆ เครื่องหมายที่คุณต้องการเลือก

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ