ใช้เซิร์ฟเวอร์ Web Map Service (WMS)

ใน Tableau Desktop คุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แผนที่ด้วยโปรโตคอล Web Map Service (WMS) WMS เป็นโปรโตคอลมาตรฐานสำหรับการขอและรับภาพที่อ้างอิงทางภูมิศาสตร์

คุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ WMS ที่รองรับมาตรฐาน WMS 1.0.0, 1.1.0 หรือ 1.1.1

เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ WMS

  1. ใน Tableau Desktop ให้เลือกแผนที่ > แผนที่พื้นหลัง > เซิร์ฟเวอร์ WMS

  2. ในกล่องโต้ตอบ "เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ WMS" ให้พิมพ์ URL สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ Tableau จากนั้นคลิกตกลง

คุณสามารถเพิ่มเซิร์ฟเวอร์แผนที่ลงในเวิร์กบุ๊กได้มากเท่าที่คุณต้องการ แต่ละเซิร์ฟเวอร์ WMS ที่คุณเพิ่มจะปรากฏเป็นแผนที่พื้นหลังในเมนูแผนที่พื้นหลัง

บันทึกเซิร์ฟเวอร์ WMS เป็น Tableau Map Source

หลังจากที่คุณเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ WMS ลงในเวิร์กบุ๊กของคุณ เซิร์ฟเวอร์จะถูกบันทึกพร้อมกับเวิร์กบุ๊กและพร้อมสำหรับทุกคนที่คุณแชร์เวิร์กบุ๊กให้ คุณยังสามารถบันทึกเซิร์ฟเวอร์ WMS เป็นไฟล์ Tableau Map Source (.tms) ซึ่งคุณสามารถแชร์กับผู้อื่นเพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อและใช้เซิร์ฟเวอร์ ในเวิร์กบุ๊กของพวกเขาเองได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบันทึกแผนที่เป็น Tableau Map Source โปรดดูบันทึกแหล่งที่มาของแผนที่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ใช้แผนที่พื้นหลัง WMS

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ WMS คุณสามารถสร้างมุมมองแผนที่โดยใช้แผนที่พื้นหลัง WMS ที่ Tableau สร้างขึ้น

หากต้องการสร้างมุมมองแผนที่โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ WMS:

  1. ใน Tableau Desktop ให้เลือกแผนที่ > แผนที่พื้นหลัง จากนั้นเลือกแผนที่พื้นหลัง WMS เพื่อใช้ในมุมมอง

  2. เพิ่มฟิลด์ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ไปยังมุมมอง

    หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแนวคิดการแมปใน Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  3. เลือกแผนที่ > เลเยอร์แผนที่ จากนั้นเลือกเลเยอร์แผนที่ที่คุณต้องการแสดงในมุมมอง

    หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูปรับแต่งรูปลักษณ์ของแผนที่ของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ข้อควรพิจารณาด้านประสิทธิภาพ

เนื้อหา ความเร็ว และประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ WMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและผู้ให้บริการ WMS หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณถูกรบกวนหรือหากคุณกำลังทำงานภายใต้ข้อจำกัดของไฟร์วอลล์ คุณสามารถใช้แผนที่พื้นหลังแบบออฟไลน์ที่ติดตั้งใน Tableau Desktop เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านประสิทธิภาพในขณะที่คุณสร้างมุมมองแผนที่ของคุณ คุณสามารถสลับเป็นเซิร์ฟเวอร์ WMS ได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ: ด้วยแผนที่พื้นหลังแบบออฟไลน์ คุณอาจเข้าถึงการซูมได้สูงสุดสี่ระดับเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเลือกแผนที่พื้นหลัง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ระบบอ้างอิงเชิงพื้นที่ที่รองรับ

Tableau รองรับรายการรหัสระบบอ้างอิงเชิงพื้นที่ (SRS) / European Petroleum Survey Group (EPSG) ต่อไปนี้อัตโนมัติ เซิร์ฟเวอร์ WMS ต้องรองรับระบบอ้างอิงเชิงพื้นที่อย่างน้อยหนึ่งระบบเพื่อใช้งานกับฟีเจอร์การสร้างแผนที่ของ Tableauได้

รหัส SRS/EPSG ที่รองรับใน Tableau:

3857 - WGS 84 / Pseudo-Mercator [ค่าเริ่มต้น]

4326 - WGS 84

4269 - NAD83

3824 - TWD97

3889 - IGRS

4019 - ไม่ทราบดาตั้มอ้างอิงตามวงรี GRS 80

4023 - MOLDREF99

4030 - ไม่ทราบดาตั้มอ้างอิงตามวงรี WGS 84

4031 - ไม่ทราบดาตั้มอ้างอิงตามวงรี GEM 10C

4046 - RGRDC 2005

4075 - SREF98

4081 - REGCAN95

4126 - LKS94 (ETRS89)

4130 - Moznet

4140 - NAD83(CSRS98)

4148 - Hartebeesthoek94

4151 - CHTRF95

4152 - NAD83(HARN)

4163 - Yemen NGN96

4166 - Korean 1995

4167 - NZGD2000

4170 - SIRGAS 1995

4171 - RGF93

4172 - POSGAR

4173 - IRENET95

4176 - Australian Antarctic

4180 - EST97

4189 - REGVEN

4190 - POSGAR 98

4258 - ETRS89

4283 - GDA94

4319 - KUDAMS

4612 - JGD2000

4617 - NAD83(CSRS)

4619 - SWEREF99

4627 - RGR92

4640 - RRAF 1991

4645 - RGNC 1991

4659 - ISN93

4661 - LKS92

4667 - IKBD-92

4669 - LKS94

4670 - IGM95

4674 - SIRGAS 2000

4686 - MAGNA-SIRGAS

4687 - RGPF

4693 - Nakhl-e Ghanem

4694 - POSGAR 94

4702 - Mauritania 1999

4737 - Korea 2000

4742 - GDM2000

4747 - GR96

4749 - RGNC91-93

4755 - DGN95

4756 - VN-2000

4757 - SVY21

4758 - JAD2001

4759 - NAD83(NSRS2007)

4761 - HTRS96

4762 - BDA2000

4763 - Pitcairn 2006

4764 - RSRGD2000

4765 - Slovenia 1996

102100 - WGS 84 Web Mercator (ทรงกลม)

ดูเพิ่มเติม:

ใช้แผนที่ Mapbox(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

บันทึกแหล่งที่มาของแผนที่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

นำเข้าแหล่งที่มาของแผนที่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เลือกแผนที่พื้นหลัง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ปรับแต่งรูปลักษณ์ของแผนที่ของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ