Använda anpassade vyer

En anpassad vy är en genväg till ett specifikt interaktionsläge, som exempelvis filterval och sortering av en publicerad visualisering. Anpassade vyer påverkar inte det underliggande innehållet. Det är ett bra alternativ om du märker att du justerar samma filter eller zoomar in på samma data varje gång du tittar på en visualisering.

Anpassade vyer är inte detsamma som webbredigering som ändrar själva det underliggande publicerade innehållet. Mer information finns i Redigera Tableau-vyer på webben(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Om de anpassade vyerna är specifikt för filterinställningar kan du överväga att bädda in filterparametrar i en delad URL. Mer information finns i Filtrera en publicerad instrumentpanel genom att redigera URL-adressen(Länken öppnas i ett nytt fönster) från Data School(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Anteckningar om anpassade vyer

 • En anpassad vy ändrar inte innehållet den är byggd på.
 • Om du tar bort det ursprungliga innehållet raderas de anpassade vyerna.
 • Om den ursprungliga vyn uppdateras eller publiceras på nytt så uppdateras även den anpassade vyn.

  Tips: Vissa ändringar av det ursprungliga innehållet kan bryta den anpassade vyn. Läs mer på Bibehåll innehåll med anpassade vyer(Länken öppnas i ett nytt fönster) för bästa praxis kring ändring av innehåll med anpassade vyer.

 • Om en användare tas bort från webbplatsen kommer även alla delade anpassade vyer som användaren ägde att gå förlorade.
 • Prenumerationer baserade på anpassade vyer kan vara ömtåligare än prenumerationer baserade på ursprungligt innehåll.

Viktigt! Från version 2022.3 ersätter Tableau användarnamn i URL:erna för anpassad vy med ID:n. Bokmärkta URL-adresser fungerar fortfarande men omdirigeras till det nya URL-schemat. Denna förändring görs för att lägga till ytterligare företags- och användardataskydd.

Skapa en anpassad vy

Börja med att navigera till den individuella vyn. Gör ändringarna du vill få med i den anpassade vyn, som exempelvis märken, filtrera data eller ändra sortering.

 1. När du är redo att spara ändringarna du har gjort som en anpassad vy väljer du Spara anpassad vy från verktygsfältet.

  Obs! Knappen Spara anpassad vy visas i verktygsfältet efter att ändringar har gjorts i den aktuella vyn.

 2. Ange ett namn för den anpassade vyn i dialogrutan Spara anpassad vy.
 3. (Valfritt) Välj Använd som standard.
 4. (Valfritt) Välj Gör synligt för andra. Detta gör den anpassade vyn tillgänglig för alla som kan se det ursprungliga innehållet. Det finns dock flera situationer då det här alternativet inte är tillgängligt:
 5. Klicka på Spara.

Hitta en anpassad vy

Från en vy

När du tittar på en visualisering kan du byta till en annan anpassad vy genom att välja ikonen Vy i verktygsfältet. Om det finns plats i verktygsfältet visas namnet på den anpassade vy du tittar på.

Listan visar alla anpassade vyer som du själv har skapat och alla synliga anpassade vyer skapade av andra användare.

Från arbetsboken

När du tittar på innehåll i en arbetsbok kan du använda Anpassade vyer för att se alla tillgängliga anpassade vyer för den arbetsboken.

Ange en anpassad vy som standard

När du har hittat eller skapat en anpassad vy kan du göra den till standard för den visualiseringen.

 1. Välj Vy-ikonen i verktygsfältet.
 2. Markera alternativet Ställ in denna vy som standard.
 3. Stäng dialogrutan för att spara.

Nästa gång du öppnar den kommer den anpassade vyn att visas.

Dela en anpassad vy

Anpassade vyer är privata och visas endast för de användare som skapat dem.

Notera: Användare med en Viewer-platsroll kan inte göra anpassade vyer synliga för andra. De kan dock dela en anpassad vy genom att kopiera och dela URL-adressen.

Användare med platsrollen Explorer eller högre kan ställa in en anpassad vy så att den blir synlig för andra. Den här inställningen gör att alla som har tillgång till originalinnehållet kan se den anpassade vyn.

Så här ändrar du en befintlig privat anpassad vy så att den är synlig för andra (eller gör en synlig vy privat):

 1. Välj Vy-ikonen i verktygsfältet.
 2. Växla ögonikonen till vyn du vill dela till önskat läge.
 3. Stäng dialogrutan för att spara.

Ögat med ett snedstreck indikerar att det är din privata vy. Ögat anger att vyn kan ses av andra.

Ta bort en anpassad vy

För att ta bort en anpassad vy:

 1. Välj Vy-ikonen i verktygsfältet.
 2. Välj papperskorgen för vyn du vill ta bort.
 3. Bekräfta att du vill ta bort vyn.

Var försiktig när du raderar

Kom ihåg att om du äger en anpassad vy som är synlig för andra så raderas den för alla om du tar bort den.

Om du tar bort en anpassad vy så tas även prenumerationer som baseras på den anpassade vyn bort.

Hantera anpassade vyer

Administratörer kan ändra ägarskapet för anpassade vyer och ta bort anpassade vyer som skapats av andra användare.

Anpassade vyer kan hanteras för ett visst innehåll eller för en specifik användare.

 1. Gå till fliken Anpassade vyer för arbetsboken eller användaren.
 2. Använd dig av åtgärdsmenyn för att ändra ägare eller ta bort den anpassade vyn.

Tips: Det är bäst att ändra ägarskapet för alla anpassade vyer som tillhör en användare innan du tar bort dem från webbplatsen. Att ta bort en användare tar också bort deras anpassade vyer, inklusive de offentliga vyer som andra kan använda.

Ändra innehåll på ett säkert sätt med anpassade vyer

Om du behöver ändra en vy som har anpassade vyer (eller ändra datakällan som vyn bygger på), kom ihåg att vissa ändringar kan bryta anpassade vyer. Mer information finns i Bibehåll innehåll med anpassade vyer(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!