Paketerade arbetsböcker

Arbetsböcker hänvisar ofta till externa resurser. Exempelvis kan arbetsböcker referera till bakgrundsbilder eller lokala fildatakällor såsom Excel-filer, Access-filer och Tableau-extraktfiler (.hyper).

När du sparar en arbetsbok sparas även länkar till dessa resurser. Nästa gång du öppnar arbetsboken uppdateras vyerna automatiskt med eventuella ändringar som kan ha inträffat i data och bilder. I de flesta fall vill du spara arbetsboken på detta sätt. Men om du planerar att dela arbetsboken med någon som inte har tillgång till de refererade resurserna eller till Tableau Server, kanske du vill spara en paketerad arbetsbok istället.

Paketerade arbetsböcker innehåller arbetsboken tillsammans med en kopia av eventuella lokala datakällor och bakgrundsbilder. Arbetsboken är inte längre länkad till de ursprungliga datakällorna och bilderna. Dessa arbetsböcker sparas med filtillägget .twbx. Andra användare kan öppna den paketerade arbetsboken med Tableau Desktop eller Tableau Reader.

Obs! Innehållet i .twbx-filen lagras som oformaterad text. Alla data, inklusive filtervärden som kan ge semantiska ledtrådar till data, är läsbara för alla som öppnar filen.

Skapa en .twbx med filbaserade datakällor

 1. Välj Arkiv > Spara som.

 2. Ange ett filnamn för den paketerade arbetsboken i dialogrutan Spara som.

 3. Välj Tableau-paketerade arbetsböcker i listrutan Filformat.

 4. Klicka på Spara.

Standardplatsen är mappen Arbetsböcker i Tableau-lagringsplatsen. Du kan dock spara paketerade arbetsböcker i valfri katalog som du väljer.

Följande filer ingår i paketerade arbetsböcker:

 • Bakgrundsbilder

 • Anpassad geokodning

 • Anpassade former

 • Lokal kubfil:

 • Microsoft Access-filer

 • Microsoft Excel-filer

 • Tableau-extraktfiler (.hyper)

 • Textfiler (.csv, .txt, etc.)

Om du delar paketerade arbetsböcker som innehåller datakällor från Microsoft Excel eller Access 2007 måste de personer som öppnar arbetsboken antingen ha Microsoft Excel och Access 2007 eller dataanslutningskomponenter för Office 2007 installerade på sina datorer. Dataanslutningskomponenterna finns på sidan Tableau Drivers i Tableu.

Skapa en .twbx med icke-filbaserade datakällor

Om arbetsboken innehåller kopplingar till datakällor för företag eller andra icke-filbaserade datakällor, som Microsoft SQL, Oracle eller MySQL, måste data extraheras från datakällorna för att de ska ingå i en paketerad arbetsbok (.twbx).

 1. Högerklicka på datakällan i rutan Data i arbetsboken och välj Extrahera data.

 2. I dialogrutan Extrahera data klickar du på knappen Extrakt för att extrahera alla data från datakällan.

  När extraktet är klart ändras datakällikonen så att den anger att ett extrakt är aktivt för den datakällan. Istället för en enda cylinder visar ikonen två cylindrar förbundna med en pil.

 3. Valfritt: Upprepa ovanstående steg för varje datakälla i arbetsboken.

 4. Välj Arkiv > Spara som.

 5. I listrutan Spara som typ väljer du Tableau Packaged Workbook (*.twbx).

  När extrakten har skapats för alla icke-filbaserade datakällor och den paketerade arbetsboken har sparats kan du skicka arbetsboken.

Skapa en .twbx med Tableau Server-datakällor

Om arbetsboken innehåller anslutningar till en publicerad Tableau Server-datakälla måste du ladda ner en lokal kopia av Tableau Server-datakällan, ta ett extrakt av den och sedan ersätta anslutningen till den lokala kopian för att den ska inkluderas i en paketerad arbetsbok (.twbx).

 1. Högerklicka på den publicerade datakällan i rutan Data i arbetsboken och välj sedan Skapa lokal kopia.

  En kopia av den publicerade datakällan läggs till i rutan Data.

 2. Högerklicka på den lokala kopian och välj Extrahera data.
  Obs! Om den lokala kopian är ett publicerat extrakt kan det här steget hoppas över.

 3. I dialogrutan Extrahera data klickar du på knappen Extrakt för att extrahera alla data från datakällan. Genom att skapa ett extrakt av datakällan kan den person du delar arbetsboken med få tillgång till en kopia av datakällan.

 4. Högerklicka på den publicerade datakällan i rutan Data och välj sedan Ersätt datakälla.

 5. Kontrollera att den publicerade datakällan ersätts med den lokala datakällan och klicka sedan på OK.

 6. Högerklicka på den publicerade datakällan och klicka sedan på Stäng.

 7. Välj Arkiv > Spara som.

 8. I listrutan Spara som typ väljer du Tableau Packaged Workbook (*.twbx).

  När den lokala kopian och extraktet av den lokala kopian har skapats och den paketerade arbetsboken har sparats kan du skicka arbetsboken.

Packa upp en .twbx

Paketerade arbetsböcker kan packas upp.

På en Windows- eller macOS-dator byter du namn på filen med ett .zip-tillägg (till exempel från myfile.twbx till myfile.zip) och dubbelklickar sedan på den.

När du packar upp en arbetsbok får du en vanlig arbetsboksfil (.twb) och med en mapp som innehåller de datakällor och bilder som paketerades med arbetsboken.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!