Exportera data från Tableau Desktop

Du kan exportera data i en Tableau-datakälla, inklusive alla eller vissa poster från dina ursprungliga data. Alternativt kan du exportera enbart den delen data som används för att generera vyn.

Obs! Om du använder Tableau Cloud eller Tableau Server kan du istället läsa Ladda ner vyer och arbetsböcker och Länk till en PNG, PDF eller CSV för en vy.

Exportera data i datakällan

När du har kopplat tabeller från en eller flera anslutningar och gör allmänna anpassningar (till exempel skapar ett beräknat fält, pivotfält, skapar grupper, tillämpar datakälls- eller extraktfilter o.s.v.) av Tableau-datakällan kan det hända att du vill dela eller återanvända data i dess nya form. Det kan du göra med hjälp av någon av nedanstående metoder.

Obs! Det kan hända att exporten utesluter vissa tabellberäkningar och LOD-uttryck.

Exportera data till .csv-fil

Eftersom .csv-formatet är ett av de enklaste formaten för data stöds det av ett stort antal verktyg, databaser och programmeringsspråk. Om du exporterar data i Tableau-datakällan i detta format skapas en oberoende datauppsättning, vilket kan vara smidigt och flexibelt när du vill dela data med andra.

Det finns två huvudsakliga sätt att exportera data i datakällan på, till en .csv-fil i Tableau: från sidan Datakälla och från vyn.

 • Från sidan Datakälla: På sidan Datakälla väljer du Data > Exportera data till CSV för att exportera alla data i datakällan till en .csv-fil.

 • Från vyn: På bladfliken drar du ett fält till hyllan Kolumner eller hyllan Rader, klickar på ikonen Visa data i rutan Data och klickar på knappen Exportera alla.

Extrahera dina data

Ett annat sätt att exportera alla data eller en delmängd data i datakällan på är att skapa en extraktfil (.hyper). Ett extrakt fungerar som en oberoende datauppsättning, som du kan använda för att ansluta direkt från Tableau. Mer information finns i Extrahera data.

Exportera datakällan

När du har anslut till dina data kan du exportera och spara datakällan som en Tableau-datakälla (.tds-fil). När du sparar datakällan skapas en genväg till dina fjärrdata, vilket innebär att du inte behöver skapa en ny anslutning till en specifik datauppsättning varje gång. Mer information finns i Spara datakällor.

Exportera data som används i vyn

När du har skapat en vy kan du även exportera enbart de data som användes för att generera vyn.

Fälten som exporteras kommer från fälten på hyllorna på bladet. Men fälten som fungerar som externa filter, det vill säga de fält som endast visas på hyllan Filter, inkluderas inte i exporten. Om du vill inkludera andra fält med exporterade data utan att ändra den grundläggande vyn kan du placera de fälten på hyllan Detaljer.

De olika metoderna för att exportera data som används för att generera vyn anges nedan.

Exportera data i vyn till Microsoft Access eller .csv

Exportera data som används för att generera vyn som en Access-databas (endast Windows) eller .csv-fil (endast Mac).

 1. I Tableau Desktop väljer du Arbetsblad > Exportera > Data.

 2. Välj en plats och ange ett namn för Access-databasen eller .csv-filen.

 3. Klicka på Spara.

  Om du använder Windows visas dialogrutan Exportera data till Access, där du ges alternativet att omedelbart använda den nya Access-databasen och fortsätta att arbeta i Access utan att störa arbetsflödet.

Exportera korstabell med data i vyn till Excel

Du kan exportera de data som används för att generera vyn formaterad som en korstabell direkt till Excel. När du exporterar vyn som en korstabell öppnar Tableau automatiskt Excel och klistrar in korstabellsversionen av den aktuella vyn i en ny Excel-arbetsbok.

Även om det här alternativet ger en direkt metod för att exportera data till ett annat program kan prestandan hos exporten påverkas, då data kopieras och formateras samtidigt. Om vyn som du exporterar innehåller mycket data öppnas en dialogruta, där du tillfrågas om du vill exportera formateringen. I det här fallet kan prestandan hos exporten förbättras, om du väljer att utesluta formateringen från exporten.

 • I Tableau Desktop: välj Arbetsblad > Exportera > Korstabell till Excel.
  Om du använder Mac öppnas en dialogruta där du kan spara filen. Du måste sedan manuellt öppna filen i Excel.
 • I Tableau Server eller Tableau Cloud öppnar du en vy eller instrumentpanel och väljer Ladda ner > Korstabell.
  Välj vilka blad från arbetsboken som data ska exporteras från.

Kopiera data i vyn till Urklipp

Kopiera de data som används för att generera vyn, så att du kan klistra in dem i ett annat program.

 1. Skapa en vy.

 2. Välj Arbetsblad > Kopiera > Data.

 3. Öppna ett annat program, till exempel Word, och klistra in data i dokumentet.

  I det här exemplet kopieras de fält som är placerade på hyllorna Kolumner, Rader och Färg till dokumentet. Fältet Kundsegment kopieras dock inte, eftersom det är ett externt filter som endast visas på hyllan Filter.

Kopiera korstabell av data i vyn till Urklipp

Du kan kopiera en korstabellsversion av en vy så att du kan klistra in eller överföra data till ett annat program. Inklistrade data visas alltid som en korstabell, även om den ursprungliga vyn över data i Tableau inte använde korstabellformatet.

Kopiering av en korstabell begränsas av några allmänna regler:

 • Du måste kopiera alla poster i vyn. Du får inte kopiera en delmängd poster.

 • Det här alternativet är endast tillgängligt för aggregerade vyer. Det kan inte användas på uppdelade datavyer eftersom en korstabell per definition är en aggregerad datavy. Detta innebär att alternativet Aggregera mätvärden på menyn Analys måste väljas för att kopieringen av en korstabell ska fungera korrekt.

 • Du kan inte kopiera en korstabell om vyn innehåller kontinuerliga dimensioner, såsom kontinuerliga datum och tider.

 • Andra begränsningar kan gälla beroende på vilka data som ingår i vyn.

När de allmänna reglerna uppfylls kopierar du korstabellen.

 1. Skapa en vy.

 2. Välj Arbetsblad > Kopiera > Korstabell.

 3. Öppna ett annat program, till exempel Excel, och klistra in korstabellen.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!