Kubdatakällor

Kubdatakällor (även kända som ”flerdimensionella datakällor” eller ”OLAP-datakällor”) har vissa egenskaper som skiljer dem från relationsdatakällor när du arbetar med dem i Tableau. Det här ämnet beskriver dessa skillnader och identifierar även några Tableau-funktioner som inte är tillgängliga när du ansluter till en kubdatakälla. I många fall finns det alternativa metoder som du kan använda för att kompensera för otillgängligheten hos dessa funktioner med kubdatakällor, men du kan också ha möjlighet att ansluta direkt till en relationsdatabas som användes som källa för en kubdatakälla. Prata med din databasadministratör för att ta reda på om detta är ett alternativ.

Obs! Kubdatakällor stöds endast för Tableau Desktop på Windows - inte för Mac.

Vad är kubdatakällor?

En kubdatakälla är en datakälla där hierarkier och aggregeringar har skapats av kubens designer i förväg.

Kuber är mycket kraftfulla och kan returnera information mycket snabbt, ofta mycket snabbare än en relationsdatakälla. Anledningen till en kubs hastighet är emellertid att alla dess aggregeringar och hierarkier är förbyggda. Dessa definitioner förblir statiska tills kuben återskapas. Således är kubdatakällor inte lika flexibla som relationsdatakällor om de typer av frågor du behöver ställa inte förväntades av den ursprungliga konstruktören, eller om de ändras efter att kuben skapades.

De kubdatakällor som stöds i Tableau är

  • Oracle Essbase
  • Teradata OLAP
  • Microsoft Analysis Services (MSAS)
  • SAP NetWeaver Business Warehouse
  • Microsoft PowerPivot

Skapa beräknade medlemmar med MDX-formler

När du arbetar med en kubdatakälla kan du skapa beräknade medlemmar med MDX-formler istället för att skapa Tableau-formler. MDX, som står för ”multidimensionella uttryck”, är ett frågespråk för OLAP-databaser. Med MDX-beräknade medlemmar kan du skapa mer komplexa beräkningar och referera till både mätvärden och dimensioner. En beräknad medlem kan vara antingen ett beräknat mätvärde, som är ett nytt fält i datakällan precis som ett beräknat fält, eller en beräknad dimension, som är en ny medlem i en befintlig hierarki. För mer information, se Så här skapar du en beräknad medlem.

Tableau-funktioner som påverkas när du använder en kubdatakälla

När du använder en kubdatakälla fungerar inte alla Tableau-funktioner på samma sätt som med relationsdatakällor, eller är ens tillgängliga. Följande tabell beskriver skillnaderna.

Funktion

Status för kubdatakällor

ÅtgärderMed Microsoft Analysis Services-anslutningar är detaljerade åtgärder som definieras i kuben inte tillgängliga i Tableau.

Kubdatakällor accepterar inte åtgärder från relations- eller andra kubdatakällor.

Anta till exempel att du har en arbetsbok med en vy som använder en MySQL-datakälla, en andra vy som använder kubdatakälla A, och en tredje vy som använder kubdatakälla B. Åtgärder i vyn som använder MySQL-datakällan påverkar inte vyerna som använder kubdatakällorna, och åtgärder i vyn för en kubdatakälla påverkar inte den andra. Men åtgärder i vyerna som använder kubens datakällor kommer att påverka vyn med MySQL-datakällan.

Avancerade analysfunktionerNivå av detaljuttryck, trendlinjer, prognoser och klustergenerering stöds inte för kubdatakällor.
Aggregerade beräkningsfunktionerKubdatakällor är föraggregerade och stöder därför inte aggregeringsfunktioner som exempelvis SUM(), AVG() och CNT().

Det kan vara möjligt att använda tabellberäkningar för att utföra aggregeringsåtgärder på cellnivåresultat från kuben i Tableau.

AliasAlias för kubdatabaser skapas av kubens designer, och kan aktiveras i Tableau genom att välja datakällan från menyn Data och sedan välja Alias-fil. Prata med din databasadministratör för att ta reda på om din databas har alias tillgängliga. Alias stöds inte av Microsoft Analysis Services-databaser.

Som standard definieras aliaset för varje enskild medlem i respektive dimension initialt som det ursprungliga medlemsnamnet.

KlasserFör kubdatakällor är kommandot Skapa klass inte tillgängligt för åtgärder.

Du kan emellertid skriva en beräkning som tar kubcellsresultat och klassificerar dem. Till exempel:

str((INT([Internet Sales Amount]/1000)) * 1000)

KPI-datatyp för kubVid anslutning till Microsoft Analysis Services finns inga KPI-beräkningar som definierats i kuben tillgängliga.

Du kan emellertid skriva dina egna KPI-beräkningar i Tableau. Du kan också använda Tableau-parametrar för att skapa ytterst flexibla ”tänk-om”-KPI-analyser. Mer information finns i Visualisera viktiga förloppsindikatorer.

KubeftersläpningsfunktionerFör kubdatakällor kan du inte använda kubeftersläpningsfunktioner i Tableau-beräkningsredigeraren. Du kan använda Tableau-tabellberäkningar för att beräkna vissa procentsatser och summor istället. Du hittar mer information i Omvandla värden med tabellberäkningar.

Alternativt kan du använda en MDX-eftersläpningsfunktion direkt i Tableau med en beräknad medlem. Till exempel:

Avg ( { [Date].[Calendar].CurrentMember.Lag(4) : [Date].[Calendar].CurrentMember } , [Measures].[Internet Sales Amount] )

Anpassade multidimensionella uttryckssatser (MDX)När du är ansluten till en kub kan du inte upprätta en anslutning till en anpassad MDX-sats. Alla underkubdefinitioner måste skapas på servern genom att implementera nödvändiga kubperspektiv, partitioner, dimensioner eller cellsäkerhet.
Kombinerade dataKubdatakällor kan bara användas som den primära datakällan för kombinerade data i Tableau. De kan inte används som sekundära datakällor. Mer information finns i Felsöka kombinerade data.
DatumdimensionerFör kubdatakällor är datumdimensioner vanligtvis organiserade i hierarkier som innehåller nivåer som exempelvis år, kvartal och månad. En del flerdimensionella datakällor använder dessutom tidsinformation, vilket gör det möjligt att analysera nivåer av data på olika sätt, t.ex. månader efter år, månader efter kvartal, helger o.s.v. Dessa nivåer visas som attribut för hierarkin. För mer information, se Datum och tider.
Filter för datakällorDatakällfilter är inte tillgängliga för kubdatakällor. Alla fältvärden måste definieras i kuben före analysen i Tableau.
ExtraktDu kan inte skapa extrakt från de flesta kubdatakällor. Kub- och relationsdatakällor har inkompatibla datastrukturer, vilket i de flest fall gör det omöjligt att extrahera data från en kub och lagra dessa i en relationsdatakälla, exempelvis datamotorn.

Från och med 10.4 kan du skapa SAP BW-extrakt utan att behöva en speciell produktnyckel från Tableau. För information om stöd för och begränsningar av SAP BW-extrakt, se SAP NetWeaver Business Warehouse.

FilterNär du visar ett filter för en kubdimension inkluderas alla nivåer i hierarkin för den dimensionen i filtret. Till exempel:

Du kan använda kubattribut som filter för att visa bara en enda nivå istället för en hierarki. I rutan Data visas attribut i sektionen Dimensioner och indikeras med denna ikon:

Skivningsfilter beter sig annorlunda med en kubdatakälla än med en relationsdatakälla. Se Skapa utsnittsfilter för mer information.

Vissa alternativ för dimensionsfilterkort är inte tillgängliga. Till exempel enstaka värde (listruta), flera värden (anpassad lista), osv. Dimensionella filter som visas i vyn behåller istället sitt hierarkiska utseende och sin hierarkiska känsla, och kan inte ändras till specifika listtyper. Du kan skapa en Tableau-uppsättning som innehåller vissa värden från hierarkin och sedan använda uppsättningen som ett filter i vyn med förväntade filteralternativ (högerklicka på uppsättningen i rutan Data och klicka sedan på Visa filter).

GrupperDu kan inte skapa grupper när du arbetar med en kubdatakälla. Varje grupperingskoncept bör fördefinieras i kuben som dimensionella attribut eller kubuppsättningar.

Du kan emellertid skriva flerdimensionella uttryck (MDX) direkt i Tableau med hjälp av en beräknad medlem för att skapa en grupp. Till exempel:

[Customer].[Customer Geography].[France] + [Customer].[Customer Geography].[Germany]

HierarkierFör kubdatakällor måste hierarkier definieras i kuben före analys.
ParametrarFör kubdatakällor kan du inte använda parametervärden för att filtrera dimensioner i en MDX-beräkning.
PubliceringArbetsböcker som använder kubdatakälla kan publiceras i Tableau Server, men stöder inte genomgående anslutningar. Detta innebär att du inte kan upprätta en anslutning från Tableau Server med hjälp av en sådan datakälla. Det betyder också att du inte kan skapa en arbetsbok med hjälp av datakällan i Tableau Server. För mer information, se Kubdatakällor(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen.

Genom att publicera en kubdatakälla i Tableau Server kan du lagra datakällan på servern. För att använda datakällan måste du dock ladda ner den till Tableau Desktop och använda den lokalt.

Arbetsböcker som använder en flerdimensionell datakälla kan inte publiceras i Tableau Cloud.

UppsättningarKubdatakällor stöder hierarkiska uppsättningar som filtrerar data till de valda medlemmarna och alla deras ättlingar. För mer information, se Exempel på uppsättningar.
Tableau-strängfunktioner

Med kubdatakällor är dimensioner inte tillgängliga i beräkningsredigeraren.

Du kan emellertid skriva MDX inne i Tableau med en beräknad medlem för att manipulera dimensionella värden. Till exempel:

LEFT([Product].[Product Categories].DataMember.MemberValue,LEN([Product].[Product Categories].DataMember.MemberValue)-5)

TypkonverteringarFör kubdatakällor är vissa typkonverteringsfunktioner inte tillgängliga i beräkningsredigeraren. Som regel bör datatypkonverteringar definieras i kuben före analys.

I synnerhet att ändra datatypen för en kubdimension till ett datum i Tableau ger ibland felaktig information. Den här funktionen stöds för vissa kubdimensioner, beroende på hur datumen är formaterade i kuben.

Du kan skriva flerdimensionella uttryck (MDX) direkt i Tableau med en beräknad medlem i syfte att ändra datatypen för en kubdimension till ett datum. Till exempel:

CDATE([Date].[Date].CurrentMember.MemberValue)

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!