Datum och tider

Hur du arbetar med datum i Tableau beror på om du använder en relationsdatakälla eller en flerdimensionell datakälla (kub). I det här avsnittet beskrivs skillnaderna.

Datum i flerdimensionella datakällor (kuber)

I Tableau Desktop stöds flerdimensionella datakällor (kuber) endast i Windows.

När det gäller flerdimensionella datakällor ordnas datumdimensionerna vanligtvis i hierarkier med nivåer som år, kvartal och månad. En del flerdimensionella datakällor använder dessutom tidsinformation, vilket gör det möjligt att analysera nivåer av data på olika sätt, t.ex. månader efter år, månader efter kvartal, helger o.s.v. Dessa nivåer visas som attribut för hierarkin. Hierarkier och attribut definieras när den flerdimensionella datakällan skapas. Du kan inte ändra dem i Tableau. Dimensionen År från en Oracle Essbase-datakälla visas nedan som exempel.

När du placerar ett flerdimensionellt datum på en hylla behandlas fältet som vilken annan dimension som helst. Du kan exempelvis gå nedåt, gå uppåt och så vidare.

Datum i relationsdatakällor

När det gäller relationsdatakällor placeras datum och tider automatiskt i dimensionsområdet i rutan Data och identifieras med ikonen för datum eller datumtid . Dimensionerna Orderdatum och Leveransdatum från en Excel-datakälla visas som exempel nedan.

När du placerar ett relationsdatum på en hylla ändras fältnamnet automatiskt så att det återspeglar standarddatumnivån. Tableau definierar standarddatumnivån som den nivå där det finns flera instanser. Om datumfältet exempelvis innehåller flera årtal blir standardnivån år. Om datumfältet däremot innehåller data för ett enda år, men samtidigt inkluderar flera månader, blir standardnivån månad.

Om du inte vill att Tableau ska välja datumnivå automatiskt, utan hellre vill att en datumdimension som ett kontinuerligt fält, kan du högerklicka (kontrollklicka på Mac) på fältet i rutan Data och välja Konvertera till kontinuerligt. Dimensionen blir sedan grön i rutan Data. När du hädanefter använder den dimensionen i en vy kommer den att vara kontinuerlig. Du kan lätt ändra tillbaka genom att välja Konvertera till diskret från fältets snabbmeny i rutan Data. Du kan även konvertera ett fält i vyn till kontinuerligt när det finns på en hylla genom att välja Kontinuerligt på dess snabbmeny (som du ser när du högerklickar (kontrollklickar på Mac) i fältet). Fältet på hyllan blir grönt, men fältet i rutan Data är fortfarande diskret.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!