Så här skapar du en beräknad medlem

Om du använder en flerdimensionell datakälla kan du skapa beräknade medlemmar med MDX-formler i stället för Tableau-formler. En beräknad medlem kan vara antingen ett beräknat mätvärde, som är ett nytt fält i datakällan precis som ett beräknat fält, eller en beräknad dimension, som är en ny medlem i en befintlig hierarki. Om exempelvis en dimensionen Produkt har tre medlemmar (Soda, Kaffe och, and Kex) kan du definiera en ny beräknad medlem, Drycker, som kombinerar medlemmarna Soda och Kaffe. När du sedan placerar dimensionen Produkt på hyllan Rader visar den fyra rader: Soda, Kaffe, Kex och Drycker.

Obs! I Tableau stöds flerdimensionella datakällor bara i Windows.

Definiera beräknade medlemmar

Du kan definiera en beräknad dimensionsmedlem genom att välja Beräknade medlemmar på fönstermenyn Data. Dialogrutan Beräknade medlemmar öppnas. Där kan du skapa, ta bort och redigera beräknade medlemmar.

Gör följande om du vill skapa en ny beräknad medlem:

 1. Lägg till en ny rad i listan med beräknade medlemmar genom att klicka på Ny högst upp i dialogrutan.

 2. Skriv in ett namn för den nya beräknade medlemmen i området Medlemsdefinition i dialogrutan.

 3. Ange Överordnad medlem för den nya beräknade medlemmen. Alla medlemmar är standardalternativet. Du kan dock välja Utvald medlem om du vill söka igenom hierarkin och välja en specifik överordnad medlem.

  Obs! Det går inte att ange en överordnad medlem om du är ansluten till Oracle Essbase.

 4. Ge den nya medlemmen en lösningsordning.

  Ibland kan enskild cell i datakällan definieras med två olika formler. Lösningsordningen definierar respektive formels prioritet. Formler med lägre lösningsordning löses först. Standardlösningsordningen är noll.

 5. Om du är ansluten till en Microsoft Analysis Services-datakälla innehåller beräkningsredigeraren kryssrutan Kör före SSAS. Välj det här alternativet om du vill utföra Tableau-beräkningen innan du gör några Microsoft Analysis Services-beräkningar. Information om hur man ansluter till Microsoft Analysis Services-datakällor finns i Microsoft Analysis Services

 6. Skriv eller klistra in ett MDX-uttryck i den stora vita textrutan.

 7. Verifiera att formeln är giltig genom att klicka på Kontrollera formel.

 8. Klicka på OK när du är klar.

Den nya medlemmen visas i rutan Data i området Mätvärden, om du har valt [Measures] som överordnad medlem, eller i området Dimensioner under den angivna överordnade medlemmen. Du kan använda den nya medlemmen precis som vilket annat fält som helst i vyn.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!